Моніторинг якості виховної роботи за основними напрямами відповідно до річного плану роботи школи за І семестр 2021-2022 навчального року

Моніторинг якості  виховної роботи

 за основними напрямами  відповідно до річного плану роботи школи  

за І семестр 2021-2022 навчального року

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 ім. В.Г. Короленка

заступника директора   з  навчально-виховної роботи

Юлії НАЗАРЕВИЧ

Відповідно до річного плану роботи школи протягом 2021-2022 навчального року адміністрацією вивчався стан правовиховної роботи та превентивного виховання. Питання профілактики злочинності та правопорушень визначено одним із пріоритетних напрямів виховної роботи  ЗОШ №6 І-ІІІ ступенів імені В.Г.Короленка. Робота з напрямку правової освіти та правового виховання планується та здійснюється на основі нормативної бази:

– Конституція України;

– Конвенція про права дитини;

– Закон України «Про загальну середню освіту»;

– Закон України «Про охорону дитинства»;

– Цивільний кодекс України;

– Національна доктрина розвитку освіти;

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;

– Лист МОН України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України щодо протидії булінгу»;

– Лист МОН України від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобінання і протидії домашньому насильсьтву та булінгу»;

– Наказ МОН України від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»;

– Постанова КМУ від 03.10.2018р. №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»;

– Лист МОН України від 28.12.2016 року №1/9-680 «Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження»;

– Наказ МОН України від 08.04.2016 р. №405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;

– Постанова КМУ від 24.02.2016 р. №111 «Про затвердження державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»; – Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 р. №564/836/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми, або загрози його вчинення»;

– Лист МОН України від 30.01.2014 р. №1/9-80 «Щодо профілактичної роботи із запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

– Лист МОН України від 11.02.2013 р. №1/9-96 «Щодо роботи із запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

– Концепція превентивного виховання дітей і молоді;

– Концепція формуваня у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах (2017 р.);

– Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року»;

– Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвиток духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

– Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 07.12. 2017 року №2229-VIII

   Основні напрями виховної роботи:

 1. Національно-патріотичне виховання

Основні завдання:

Формування патріотичних почуттів; формування рис громадянина України; вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу; формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини; дотримання мовної культури.

 1. Громадянсько-правове виховання

Основні завдання:

Прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів; виховання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі.

 1. Морально-етичне виховання

Основні завдання: Оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та переконань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адекватної поведінки у процесі суспільних відносин.

 1. Художньо-естетичне виховання

Основні завдання: Виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які грунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації. Вироблення умінь власноруч примножувати культурно – мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті; формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.

 1. Інтелектуально-духовне виховання

Основні завдання: Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовність до застосувань знань, умінь.

 1. Трудове, професійне виховання

Основні завдання: Формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю. Вміння самостійно на основі сучасних знань про ринкову економіку застосовувати власні здібності в системі виробництва, науки, освіти. Прищеплення любові до обраної професії.

 1. Екологічне виховання

Основні завдання: Виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї як за національне багатство, основи життя на землі. Виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, готовності до природоохоронної діяльності. Розробка технічних рішень, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів і виключення забруднення навколишнього середовища.

 1. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Основні завдання: Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості. Формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я.

 

 1. Проблемна тема класу:
Клас Тема
1-А Виховувати в учнів всесторонньо розвинутого, гармонійного громадянина свого суспільства
1-Б Формування згуртованого, доброзичливого колективу як запоруки успішного навчання та основи соціалізації та адаптації творчого розвитку кожного учня шляхом виховання відповідальності, почуття обов’язку та патріотизму
1-В Виховання молодших школярів на українських народних традиціях
1-Г Українські народні традиції – як основа Виховання дітей на традиціях українського народу.ва у виховання справжнього українця
1-Д Виховання молодших школярів на українських народних традиціях
2-А Формування творчої і здорової особистості школяра, виховання свідомого громадянина, патріота своєї Батьківщини
2-Б Становлення дитячого колективу через участь у дитячому об’єднанні козачат
2-В Взаємозв’язок сім’ї та школи – запорука виховання гармонійно розвиненого громадянина суспільства
2-Г Виховання дітей на традиціях українського народу
2-Д Виховання в колективі і через колектив
3-А Виховання в учнів всебічно-розвинутого, гармонійного громадянина,що вміє адаптуватися в сучасному світі, самостійно приймати рішення
3-Б Взаємозв’язок сім’ї та школи – запорука виховання гармонійно розвиненого громадянина суспільства
3-В Згуртування учнівського колективу та виховання моральних якостей особистості
3-Г Виховання  колективізму та  активної особистості учня на основі виховання козацьких традицій
3-Д Виховання в учнів всебічно-розвинутого, гармонійного громадянина,що вміє адаптуватися в сучасному світі, самостійно приймати рішення
3-Є Розвиток творчого потенціалу учнів, реалізація їхніх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності
4-А Виховувати в учнів всестороннього розвитого гармонійного громадянина свого суспільства, розвивати старанність, наполегливість
4-Б Виховання патріотичних почуттів – шлях до становлення громадянина
4-В Виховання  національної  свідомості  людини- пріоритет  національно-патріотичного  виховання
4-Г Вдосконалення національно – патріотичного виховання школярів в умовах утвердження незалежної України
4-Д Виховання в учнів всесторонньо розвинутого, гармонійного громадянина свого суспільства, розвиток старанності, наполегливості
4-Є Формування національної свідомості та самосвідомості учнів,моральних цінностей та якостей
5-А Згуртування учнівського колективу та виховання моральних якостей особистості
5-Б Формування творчої і здорової особистості школяра, виховання свідомого громадянина, патріота своєї Батьківщини
5-В Згуртування учнівського колективу та виховання моральних якостей особистості
5-Г Розвиток в учнів громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей
5-Д Профілактика та попередження шкідливих звичок у підлітковому віці
6-А Виховання доброти, людяності, порядності, творчої особистості
6-Б Спільна робота сім’ї та школи з попередження шкідливих звичок
6-В «Формування активної життєвої позиції учня»

 

6-Г “Формування конкурентноспроможної соціалізованої особистості, громадянина – патріота шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій на засадах компетентнісного підходу”
7-А Формування національно-патріотичної компетентності громадянина України
7-Б Становлення учнівського колективу у шкільному самоврядуванні
7-Г Створення сприятливих умов для соціалізації та самореалізації учнів
8-А Створення ефективного виховного простору як умова самодостатнього розвитку особистості 
8-Б Формування та розвиток класного колективу в умовах доброзичливого ставлення один до одного
8-В «Виховання свідомої національно-патріотичної особистості шляхом виявлення творчого потенціалу учнів»

 

8-Г Формування й виховання у школярів національної свідомості, відповідального ставлення до життя
9-А Формування творчої і здорової особистості школяра, виховання свідомого громадянина, патріота своєї Батьківщини
9-Б Виховання почуття патріотизму, національної свідомості, гідності, загальнолюдських норм моралі та прагнення до здорового способу життя
9-В Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, підготовка до свідомого вибору професії
10-А Формування людини, яка може жити за своїм покликанням і вибором, яка може жити щасливо і бути корисною для суспільства, з великою шкалою цінностей
10-Б Формування особистісної зрілості, національної свідомості та патріотизму у виховному середовищі класу
11-А Виховання почуття патріотизму, національної свідомості, гідності

                    

 1. З метою формування ціннісних орієнтацій було заплановано та виконано наступні заходи:

1-А Класний керівник (Пастушенко Наталія Іванівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення  до себе “У країні Нехворайці”

(правила особистої гігієни)

Інструктаж з техніки безпеки під час екскурсії. Обмін думками”Чи може бути добро з кулаками” Інструктаж по техніці безпеки під час зимових канікул
Формування ціннісного ставлення до сім’ї   “Чи добре я знаю своє родину” Гра   Традиції святкування Різдва у моїй родині
Формування ціннісного ставлення до праці     Інформаційний довідник”Як хліб на стіл прийшов” “Майстерня Святого Миколая”(виготовлення новорічних прикрас)
Формування ціннісного ставлення до природи   Екскурсія до осіннього лісу. Проектна робота”Народні прикмети і передбачення погоди”  
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Екскурсія до міської бібліотеки В.Земляка     Похід до лялькового театру”У наш край їде святий Миколай”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Проектна робота “Краще рідного краю немає” Усний журнал”Державні і народні символи України” Акція “Запали свічку пам’яті жертвам Голодоморів” Бесіда “Є така професія – захищати Вітчизну”

 

1-Б Класний керівник (Мущиніна Лариса Петрівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Моделювання розвивально-виховних ситуацій “Я і мій клас”   Читання з передбаченням твору В.Сухомлинського “Який слід повинна залишити людина на землі”  
Формування ціннісного ставлення до сім’ї година спілкування “Чарівні слова відкривають серця” Родинне свято “Щедра осінь золотава”   Обмін думками “Як святкують зимові свята у моїй родині?”
Формування ціннісного ставлення до праці     Колективна справа “Виготовлення новорічних прикрас” Майстер-клас “Виготовлення різдвяного ангела”
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія “Милуємося красою рідної природи”     Бесіда “Як привітати зимуючих пташок зі святами?”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Екскурсія до міської бібліотеки В.Земляка   Свято “Ходить світом Миколай”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави   Розучування українських народних ігор на свіжому повітрі   Створення колажу “Зимові свята українців”

 

1-В Класний керівник (Андрійчук Світлана Борисівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе День Знань у ляльковому театрі.      
Формування ціннісного ставлення до сім’ї   Створення родовідного дерева сім’ї    
Формування ціннісного ставлення до праці   Свято “Вже дозріли овочі на городі”    
Формування ціннісного ставлення до природи     Свято “Як звірі зимують”  
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва       “Зустрічаємо Миколая” свято в ляльковому театрі
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перегляд вистави в ляльковому театрі “Легенда про Житомир”      

 

1-Г Класний керівник (Мільська Інна Володимирівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе День Знань.

Свято Першого Дзвоника у ляльковому театрі.

     
Формування ціннісного ставлення до сім’ї   Свято”Тради

ції моєї родини”

   
Формування ціннісного ставлення до праці   Свято “Овочі на городі”, “Пан Гарбуз”.    
Формування ціннісного ставлення до природи     Свято “Тварини готуються до зими”.  
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва       Новорічне свято “До нас завітав Святий Миколай”.
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перегляд вистави до Дня міста “Легенда про Житомир”

Культпохід у ляльковий театр.

     

 

1-Д Класний керівник (Курінна Олена Анатоліївна)

Направлення

вересень жовтень листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення   до себе День знань у ляльковому театрі      
Формування ціннісного ставлення до сім’ї   Сімейний похід у гідропарк.    
Формування ціннісного ставлення до праці   День овочів(загдки,конкурси,пісні).    
Формування ціннісного ставлення до природи     Свято “Як тварини готуються до зими”.  
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва       Новорічне свято “Новий рік зустрічаємо”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави День міста.Перегляд вистави “Легенда про Житомир”(ля

льковий театр)

     

 

2-А Класний керівник (Барлай Ганна Миколаївна )

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе   Проектна робота “Подорож країною здоров’я”    
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Бесіда “Мої права і обов’язки в сім’ї”      
Формування ціннісного ставлення до праці Розподіл доручень.”Порядок у класі”.     Виготовлення Новорічних прикрас для прикрашення класного простору.
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія. Рослини нашої школи.   Екскурсія.Зміни в природі пізньої осені. Операція “Годівничка”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва       Урок-маскарад “Через поле, через гай їде святий Миколай”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Малюнок на асфальті “Люблю своє місто” Урочистий вступ до шкільного об’єднання “Козачата”    

 

2-Б Класний керівник (Марко Людмила Петрівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Дисципліна і культура.     Подорож до країни Здоров’я. Профілактика інфекційних захворювань.
  Мої обов’язки в сім’ї Козацькі перегони    
Формування ціннісного ставлення до праці “Навчання – обов’язок школяра” – диспут   Бесіда “Бджола мала, а й та працює”  
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія. Рослини нашої школи.   Гра-вікторина “Зелена аптека” Виставка “Збережи ялинку”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Участь у виставці поробок “Осінь -чарівниця”    
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Я – житель Житомира     Як ставитися до інших, щоб мене поважали

 

2-В Класний керівник (Онищук Світлана Петрівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Інструктаж з дітьми з метою зопобігання нещасних випадків під час перебування в школі. 

Робота над проєктом “Подорож країною здоров”я”.

Інструктаж перед екскурсією в природу. Тест: “Як ти дбаєш про своє здоров”я?” Інструктаж про правила поведінки біля новорічної ялинки, на льоду, ковзанах під час канікул.
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Розмова віч-на-віч “Шануй батька й неньку”(розповіді дітей про сімейні  традиції). Розмова про шанобливе ставлення до людей похилого віку. Розповіді дітей “Мої обов”язки в сім”ї”.  
Формування ціннісного ставлення до праці Бесіда“Як тримати в порядку своє робоче місце?” Створення творчих робіт з природного матеріалу. Виготовлення закладинок для книги. Відкриття майстерні Діда Мороза (виготовлення гірлянд, іграшок, листівок).
Формування ціннісного ставлення до природи Диспут “Чи потрібно охороняти ліси?”(перегляд уривку науково-популярного фільму). Екскурсія в природу “Осінні барви” Робота над проєктом “Рослини в моєму житті”.

Знайомство з квітковим годинником.

Диспут “Як зберегти ялинку?”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Екскурсія до шкільної бібліотеки Ознайомлення з професією художника та музиканта. Розучування руханок. Підготовка до свята Миколая (вивчення віршів, пісень). Свято.
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Малюнок на асфальті до Дня міста. Свято “Посвята учнів 2-В класу в козачата” Вікторина “Моя Батьківщина-Україна” Традиції святкування Новорічних свят.

 

2-Г Класний керівник (Самойленко Анжела  Дмитрівна)

Направлення Вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Виставка малюнків до дня гігієни.      
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Батьківські збори. День батька. Бесіда “Свято Покрови”   Виглядаєм Миколая.
Формування ціннісного ставлення до праці Вих.год. Порядок у класі.   Рейд-перевірка стану підручників.  
Формування ціннісного ставлення до природи Київ, океанаріум, музей медуз.     Операція “Годівничка”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Екскурсія до музею космонавтики.   День української писемності та мови. Свято “Прощавай, пора осіння!”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Малюнок на асфальті “Люблю своє місто” Посвята в козачата. “Засвіти свічку” – День пам’яті голодомору. День збройних сил України.

 

2-Д Класний керівник (Денисюк Людмила Олександрівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Інструктаж з БЖД під час навчально- виховного процесу. Урок здоров’я  Бесіда “Шкідливі та корисні звички”. Режим дня. Бесіда про правила безпечної поведінки під час осінніх канікул  Азбука шляхетності “Хай живе ввічливість” Правила поведінки вдома, на водоймах, з побутовими приладами 
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Знайомство з новими друзями. Традиції моєї родини Мої обов’язки в сім’ї   Читання та обговорення творів про культуру поведінки Конкурс малюнків “Мій тато”
Формування ціннісного ставлення до праці Твоє доручення в класі. Бесіда “Залиши чистим своє робоче місце”   Бесіда “Щастя не в хмарах ховається, а працею здобувається” Виготовлення вітальних листівок, новорічних іграшок
Формування ціннісного ставлення до природи Конкурс малюнків “Осінь- чарівниця”. Бесіда “Осінь- грибна пора” Перша допомога при отруєнні Цей чарівний світ природи. Гра-фантазія “Якби тварини вміли говорити”. Обговорення правил спілкування з тваринами. Бесіда “Будь природі другом” Бесіда “За що я люблю зиму”. Конкурс народних прикмет та приказок “Їхав грудень возом, віз мішок морозу”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Культпохід у кінотеатр “Україна”. Розповідь про рідне місто. Конкурс малюнків “Осіння щедрість” Читання та обговорення творів про природу. Конкурс малюнків “Кохаю природу рідного краю”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави День знань. Школу, від роду до роду, шанують, як духовну колиску народу. Бесіда “Мої улюблені книжки”  День українського козацтва. Весела перерва “Співаємо разом” День української писемності та мови. Народні та державні символи. Бесіда “Хто захищає нашу Вітчизну?”

 

3-А Класний керівник (Шевченко Валентина Степанівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе     Тест “Чи вмієш ти вести здоровий спосіб життя?”

 

Інструктаж по техніці безпеки під час зимових канікул
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Диспут “Що я знаю про своє ім’я”   Бесіда “Ти на світі не один”.  
Формування ціннісного ставлення до праці        
Формування ціннісного ставлення до природи Тематична екскурсія

“ Про що гомонить ліс”

Обговорення

“Як мене вітають і як я”

   
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва       Організація бук – кросингу книжок “У колі героїв улюблених киг”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Малюнок на асфальті “Люблю своє місто” Інформаційний довідник “Сила нескорених” до Дня захисника України.    

 

3-Б Класний керівник (Андрух  Валентина  Леонтіївна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Практикум “Моя дорога від дому до школи”

Повторення ПДР

Бесіда “ Ти на світі не один” Тест “Чи вмієш ти вести здоровий спосіб життя?” Інструктаж по техніці безпеки під час зимових канікул
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Диспут “Що я знаю про своє ім’я” Гра “Вгадай страву за її складовими” Бесіда “Ти на світі не один”. Фотоколаж

“Кращі традиції моєї родини”.

Формування ціннісного ставлення до праці Операція “Живи, книго!” Розподіл доручень у класі. Спортивні змагання “Старти надій”

Складання кодексу етики “Чесна гра – важливіша за перемогу”

Відкриття майстерні Миколая – виготовлення новорічних прикрас
Формування ціннісного ставлення до природи Тематична екскурсія

“ Про що гомонить ліс”

Добірка інформаційного матеріалу “Народні прикмети осені” Дослідження “Чому гілки тягнуться до сонця, а корені- у землю?” Презентація леп – бука “Рослини мого краю”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Конкурс малюнків

“Золота осінь”

Конкурс поробок з природних матеріалів

“Осінній вернісаж”

Старт проєкту “У царині мистецтва” Організація бук – кросингу книжок “У колі героїв улюблених киг”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Малюнок на асфальті “Люблю своє місто” Інформаційний довідник “Сила нескорених” до Дня захисника України. Старт проєкту “Мандруємо Україною” Зустрічаємо зимові свята. Традиції мого народу.

 

3-В Класний керівник (Рискаль Світлана Павлівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Практ квест “Моя дорога до школи” М/ф “Ти не один” Усний портрет “Мій друг-подруга” Розмова віч-на-віч “Як керувати своїми емоціями”
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Розмова віч-на-віч “Дотримання режиму дня” Обговорення

“Як мене вітають і як я”

Обговорення “Інтернет в моій родині” Бесіда “Свята в моїй сім,ї”
Формування ціннісного ставлення до праці Правила поведінки на заняттях праці та малювання Виставка робіт “Це може мій тато-мама” Дослідження “Чому гілки тягнуться до сонця…”  Проєкт “У царині мистецтва”
Формування ціннісного ставлення до природи Оформлення класного куточка “Щоденні новини” Виставка малюнків “Моє рідне місто” Бесіда”Як хліб прийшов до нас” Інструктаж “Обережно, бурульки”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Інструктаж з використання дезінфікуючими засобами. Бесіда “Мої музичні захоплення” РОзмова віч-на-віч “Як я провів канікули” Прикрашання класної кімнати. виготовлення іграшок
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Спільне виробництво правил учнів 3 класу Обговорення ситуації “Моє ставлення до коронавірусу” Індивідуальні бесіди за тестами психолога. Державні та релігійні свята України.

 

3-Г Класний керівник (Козел Світлана Миколаївна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Бесіда “ Я серед людей.” Бесіда “ Будь завжди чесним.” Створення колективного панно “Я у мені і в світі я.” Правила поведінки “Сам удома.”
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Гра” Світлофор ввічливості.” Козацькі перегони.    
Формування ціннісного ставлення до праці   Рейд-перевірка стану підручників.   Відкриття майстерні Миколая – виготовлення новорічних прикрас.
Формування ціннісного ставлення до природи Бесіда “Які таємниці має шкільне подвір’я.   Виготовлення пташиних їдалень. Виставка “Збережи ялинку”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Конкурс малюнків

“Золота осінь”

“ Осінні  барви”: конкурс малюнків, віршів . Завітали до нас зимові свята.
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Малюнок на асфальті “Люблю своє місто”   Година спілкування “Запали свічку пам’яті ” День збройних сил України.

 

3-Д Класний керівник (Ярошева Наталія Анатоліївна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Гра”Фінансова

арифметика”

Інтелектуаль-

на вікторина

“Найрозумні-

ший клас”(до Дня козацтва)

  Диспут

”Чи вмію я дружити?”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї Конкурс малюнків

“Сім’я очима

дітей”

  Вправа

“Мікрофон”.

“Що корисного я можу зробити для спільної справи?”

 

 Бесіда

“Місце, де тебе чекають і підтримують”

Формування ціннісного ставлення до праці   Коло спілкування

“Професія вчителя”

  Урок-конкурс

“Світ професій”

Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія до

екологічного

центру.

Перегляд виставки рослин і тварин.

   Вікторина

“У царстві живої природи”

 
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Ознайомлення

з кіномистец-

твом.Відвіду-

вання кінотеатру.

Перегляд мультфільму.

  День української

писемності.

Написання 

диктанту. 

Театральне

мистецтво.

Відвідування 

драмтеатру і перегляд вистави “Анабель і Чудовисько”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Малюнок на асфальті “Люблю своє місто”   Година спілкування “Запали свічку пам’яті ”

Виготовлення свічки-символу.

День Святого

Миколая.

Співаємо Різдвяні пісні 

англійською

мовою.

 

 

3-Є Класний керівник (Заграбчук Світлана Анатоліївна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Бесіда “ З чого починається людина” Диспут “Мій вільний час я присвячую…” Бесіда “ Будь охайним” Правила поведінки

“Сам удома”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї Бесіда “Місце де тебе чекають і підтримують” День людей похилого віку Бесіда “ Умій поважати один одного”  
Формування ціннісного ставлення до праці   Акція “ Дай книзі друге життя” Анкетування

“Професія моєї мрії”

 
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія до міста Києва.   Акція “Нагодуй птахів” Акція “Допоможемо класним і шкільним рослинам”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Участь у конкурсі малюнків на асфальті “ Мій Житомир” Конкурс малюнків по оповіданню В. Сухомлинського Бесіда “Булінг та його негативні наслідки” Свято

“Святий Миколай завітай до нас”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Бесіда “День пам’яті трагедії Бабиного яру” День українського козацтва. День толерантності 

“Всі ми різні, але всі ми рівні”

Бесіда

“Щоб мирне сонце сяяло над нами”

 

4-А Класний керівник (Богачова Світлана Вікторівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Практикум “Моя дорога від дому до школи”

Повторення ПДР

Створення колективного панно “Я у мені і в світі я.” Тест: “ Чи вмієш ти вести здоровий спосіб життя” Флешмоб “Весела та спортивна перерва”.
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Посилання від дітей до дорослих “ Ми хочемо, щоб ви нас почули” Старт проєкту   “ Стрічка часу моєї сім’ї” Спортивні змагання “Старти надій”

Складання кодексу етики “Чесна гра – важливіша за перемогу”

 
Формування ціннісного ставлення до праці Операція “Живи, книго!” Конкурс “ Відгадай мою професію”   Благодійний ярмарок “Подаруймо маленьке щастя”.
Формування ціннісного ставлення до природи Старт проєкту“Деньосінньогорівнодення” Екскурсія до сімейного екопарку (Ясногородка) Дослідження “Чому гілки тягнуться до сонця, а корені- у землю?”  
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Конкурс малюнківна асфальті до Дня міста. Година спілкування “ Я культурна людина” Старт проєкту “У царині мистецтва” Організація бук – кросингу книжок “У колі героїв улюблених киг”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Віртуальна подорож “Європа – наш спільний дім”. Інформаційний довідник ” Сила нескорених” Старт проєкту “Мандруємо Україною” Зустрічаємо зимові свята. Традиції мого народу.

 

4-Б Класний керівник (Стахова Наталія Петрівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення  до себе Старт проєкту “Рух у здорове майбутнє”. Бесіда “Я маю право”. Тест “Чи вмієш ти вести здоровий спосіб життя”. Флешмоб “Весела та спортивна перерва”.
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Бесіда “Ти на світі не один”. Зустріч з батьками “Батьки і діти – серця одні”. Плейбек “Спілкування в родині”. Workshop “Кращі традиції твоєї родини”.
Формування ціннісного ставлення до праці Подорож “Мистецтво створення книги”. Конкурс “Відгадай мою професію”. Майстерня “Милі сюрпризи з різних країн світу”. Благодійний ярмарок “Подаруймо маленьке щастя”.
Формування ціннісного ставлення до природи Старт проєкту “День осіннього рівнодення”. Екскурсія до осіннього лісу. Усний журнал “Нехай живе кожне дерево”. Інформаційний довідниик “Зникаючі види рослин мого краю”.
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Конкурс малюнків “Пори року. Осінь”. Зустріч з працівниками Обласної бібліотеки для дітей. Виставка малюнків “Листопад свій час не проспав – зимі доріженьку проклав”. Культпохід до кінотеатру.
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Віртуальна подорож “Європа – наш спільний дім”. Інформаційний довідник “Сила нескорених”. Година спілкування “Запали свічку пам’яті”. Зустрічаємо зимові свята. Традиції мого народу.

 

4-В Класний керівник (Чепель Ірина Яківна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення  до себе Тренінг з безпечної поведінки на дорогах.

Створення колажу” Здоров’я- це життя”

Бесіда “ Ти на світі не один” Тест: “ Чи вмієш ти вести здоровий спосіб життя” Флешмоб  ”Весела та спортивна перерва”
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Посилання від дітей до дорослих “ Ми хочемо, щоб ви нас почули” Старт проєкту “ Стрічка часу моєї сім’ї” Плейбек”Спілкування в родині” Workshop “Кращі традиції твоєї родини”
Формування ціннісного ставлення до праці Поповнення класної бібліотечки. Подорож “ Мистецтво створення книги” Конкурс “ Відгадай мою професію” Майстерня  “ Милі сюрпризи з різних країн світу” Благодійний ярмарок “Подаруймо маленьке щастя”
Формування ціннісного ставлення до природи Старт проєкту “День осіннього рівнодення” Екскурсія до сімейного екопарку (Ясногородка) День вічнозелених рослин.” Чи варто нам палить сухі ялинки” Фотоколаж ” Моя улюблена рослина”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Конкурс малюнків на асфальті до Дня міста. “ Осіння палітра”: конкурс малюнків, віршів . Створення карти-візуалізації” Країна моєї мрії” Відвідування Резиденції Святого Миколая.
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Віртуальна подорож “Європа- наш спільний дім” Інформаційний довідник ” Сила нескорених” Година спілкування “Запали свічку пам’яті ” Зустрічаємо зимові свята. традиції мого народу.

 

4-Г Класний керівник (Петрова Оксана Миколаївна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Флешмоб ”Ігри на свіжому повітрі” Бесіда “ Ти на світі не один” Тест “Чи вмієш ти вести здоровий спосіб життя”. Тренінг з безпечної поведінки на дорогах.

Створення колажу” Здоров’я- це життя”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї Старт проєкту “ Стрічка часу моєї сім’ї” Зустріч з батьками “Батьки і діти – серця одні”. Плейбек”Спілкування в родині” Workshop “Кращі традиції твоєї родини”
Формування ціннісного ставлення до праці Майстер – клас з виготовлення закладинки в бібліотеці ім.В.Земляка “Мистецтво створення книги”. Конкурс “ Відгадай мою професію” Майстерня  “ Милі сюрпризи з різних країн світу” Благодійний ярмарок “Подаруймо маленьке щастя”
Формування ціннісного ставлення до природи Старт проєкту “День осіннього рівнодення” Сімейна екскурсія в осінній ліс “Батьки і діти – серця одні”. Інформаційний довідник “Зникаючі види рослин мого краю”. День вічнозелених рослин.” Чи варто нам палить сухі ялинки”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Конкурс малюнків на асфальті до Дня міста. Створення карти-візуалізації ” Країна моєї мрії” “ Осіння палітра”: конкурс малюнків, віршів . Відвідування лялькового театру ’’В гостях у Святого Миколая.’’
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Віртуальна подорож “Європа- наш спільний дім” Інформаційний довідник ” Сила нескорених” Година спілкування “Запали свічку пам’яті ” Зустрічаємо зимові свята. традиції мого народу.

 

4-Д Класний керівник (Ющенко Ірина Вікторівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Бесіда на тему “Подорож до країни Дорожніх знаків” Техніка безпеки під час осінніх канікул Бесіда «Чарівні слова» Інструктаж по техніці безпеки під час зимових канікул
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Бесіда до всенародного дня батька Бесіда на тему : «Будь гідним скрізь і всюди,щоб нести Вам радість, люди!». 16 листопада – Міжнародний день толерантності 10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини)
Формування ціннісного ставлення до праці Бесіда на тему “Професії моїх батьків” Бесіда на тему : «Бджілка мала, та й та працює». Бесіда на тему : «Кращий мамин помічник» Виготовлення ялинкових прикрас
Формування ціннісного ставлення до природи “Наш маленький зелений куточок (догляд за кімнатними рослинами) Вікторина – гра «Що покласти в рюкзак для мандрівки» Бесіда « Боляче буває всім» Бесіда « Тварини моєї місцевості »
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Конкурс малюнків на асфальті до дня міста « Культура поведінки : ідемо до театру». Конкурс малюнків «Я малюю світ у майбутньому» Презентація на тему: «Як прийшли до нас ялинкові іграшки»
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перший урок на тему “Україна – це ми” Урок мужності «Мужність українських військових» Бесіда «Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933р» Бесіда на тему : «Славетні українці».

 

4-Є Класний керівник (Сторчеус  Олена Юріївна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Бесіда “Будь уважним на дорозі” Індивідуальна бесіда про гігієну та зовнішній вигляд Уроки милосердя “Доки маємо час -робимо добро” Створення колажу “Ми проти булінгу”
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Проєкт “ Моя родина” Свято “Козацькі розваги” Похід в парк Бесіда до Міжнародного дня захисту прав людини
Формування ціннісного ставлення до праці Стінгазета “Визначні місця Житомира” Допомога людям,які працюють поруч Дослідницька робота “ Краса і біль України” Конкурс “Символ року”
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія до парку Виставка “Природа нашого краю” Рейд “Догляд за рослинами в класі” Екологічна операція “Зроби годівничку”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Малюнок на асфальті “Ми за мир на Землі” Година спілкування “ Я культурна людина” Ознайомлення з народними обрядами та святами Музичний вернісаж новорічних пісень
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Історична вікторина “Рідний край,в якому я живу” Усний журнал “Державна символіка України” Година спілкування “Запали свічку пам’яті ” Дослідження “Захоплення ,яке прославляє Україну”

 

5-А Класний керівник: Вітвицька Марина Григорівна

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення  до себе Первинний інструктаж з БЖД (вступний).

Санітарно – гігієнічні норми у зв’язку з епідемією COVID- 19 Бесіда

«Безпека руху. Умій правильно обирати дорогу!»

Бесіда «Наслідки шкідливих звичок»

Година спілкування «Насильство – це злочин від якого страждають найрідніші»

Бесіда «Гарні слова»

Бесіда Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь.

Бесіда «Догляд за волоссям та шкірою голови»

 

Диспут «Твоє майбутнє – у твоїх руках?»

Бесіда «Що таке шкідливі звички і як вони виникають»

Бесіда

«Правила користування електричними нагрівальними приладами»

Бесіда «Переохолодження організму і його наслідки»

Бесіди – поради про перебування на свіжому повітрі.

Бесіда

«Дотримання правил особистої гігієни – основа здоров’я ».

Поради учням щодо загартування організму. Ігри, спортивні змагання на перервах.

Бесіда

«Твій чистий будинок – твоє здоров’я »

Формування ціннісного ставлення до сім’ї Бесіда «Сім’я – мій оберіг»

 

 

Бесіда «Конфлікт – частина твого життя » Анкетування учнів

 

Бесіда «Як ви святкуєте це свято у родині»

Бесіда «Моя мрія»

Круглий стіл«Сімейні цінності» 

 

Формування ціннісного ставлення до праці Робота в класі Оформлення класного куточка

 

Виготовлення лепбуків на тему : « Моя мрія» «Золоті ручки» Виставка-конкурс.Виготовлення плакатів « Моя улюблена професія Виготовлення новорічних прикрас
Формування ціннісного ставлення до природи Виготовлення овочевих прекрас Догляд за рослинами Естафета висловлювань «Де заховані вітаміни” Бесіда – нагадування  «Нагодуй птахів узимку» 

 

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Година спілкування «Без книги немає людства» (до дня бібліотек)

 

Виховна година-прогулянка

« Місце в якому ми живемо».

Година спілкування «З мовою в серці»

 

Конкурс новорічних листівок, газет.Виховний захід”Санта Клаус у гостях.”

 

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перший урок

« Моя Україна – прекрасна і незалежна!»

Виховна година «Людські якості»

 

Бесіда “Профілактика булінгу”

Година спілкування «Відкрий своєсерце»(до дня людей похилого віку).

Виготовлення вітальних листівок до Дня людей похилого віку, допомога одиноким.

 Година спілкування  «Ми діти козацького роду » (до Дня українського козацтва.

Бесіда «З козаків візьмемо приклад»

Бесіда

«Торгівля людьми»

Година спілкування 

«Запали свічку пам’яті  » (до дня вшанування пам’яті жертв Голодомору )

Бесіда «Чи завжди я правий? »

Бесіда «Правила поведінки у громадських місцях»

Інформаційна хвилинка

Година спілкування «Ти вірою, правдою служи, щоб ми спокійно спати могли».(до Дня Збройних сил України)

 

Бесіда

«Україна – моя рідна Батьківщина. Краса і велич символів державних»

 

5-Б Класний керівник (Пасічник Ольга Валентинівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Первинний інструктаж з БЖД (вступний). 

Санітарно – гігієнічні норми у зв’язку з епідемією COVID- 19  «Безпека руху. Умій правильно обирати дорогу!»

 

Година спілкування.

“Стоп булінг”

Вибір за тобою “Шкідли звички НІ” Правила поведінки на канікулах

 

«Наслідки шкідливих звичок»

 

Формування ціннісного ставлення до сім’ї  

Бесіда на тему “Професії моїх батьків”

«Насильство – це злочин від якого страждають найрідніші»

 

Наш клас це одна велика сім’я. Прикрашаємо клас до Нового Року
Формування ціннісного ставлення до праці Організація учнів чергування у класі. Організація учнів чергування у класі. Організація учнів чергування у класі. Генеральне прибирання у класі
Формування ціннісного ставлення до природи “Ми частина природи” Екскурсія до парку Екскурсія до лісу “Бережемо планету”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Подорож до Києва. Екскурсія в Експерементаріум   Похід у кіно  
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Україна 30 років незалежності. Участь в конкурсі патриотичної пісні та декламування до Дня Українського козацтва Участь в акції “Запали свічку Свято мужності до Дня збройних сил України

 

5-В Класний керівник (Власюк Олександра Андріївна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення  до себе Правила дорожнього

руху.Твій безпечний шлях до школи

Правила ми знаємо.Бесіда про булінг(представник з Києва)   Правила поведінки під час канікул
Формування ціннісного ставлення до сім’ї        
Формування ціннісного ставлення до праці   Ввічливе ставлення до праці інших. Та допомога один одному.   Ялинка та ялинкові прикраси своїми руками
Формування ціннісного ставлення до природи Бесіда про збереження природи “ Ми частина природи”      
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Участь у конкурсі малюнків на асфальті до Дня міста.    
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави   Участь в конкурсі патриотичної пісні та декламування до Дня Українського козацтва    

 

5-Г Класний керівник (Ковальчук Катерина Вікторівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Бесіда “Поведінка на уроках і на перервах” Вибір за тобою “Шкідливі звички НІ” Бесіда “ Профілактика булінгу” Правила поведінки на канікулах
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Консультація з батьками щодо зайнятості учнів в позаурочний час Наш клас це одна велика сім’я.   Підготування до привітання з Новим Роком.
Формування ціннісного ставлення до праці Організація учнів чергування у класі.   Ввічливе ставлення до праці інших. Та допомога один одному. Вологе прибирання в класі ( миття парт).
Формування ціннісного ставлення до природи Бесіда про збереження природи “ Ми частина природи” Екскурсія до Вінницького зоопарку.   Обговорити про: “Природа – наш дім” Підготовка до зими
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Архітектурні пам’ятки мого міста  Культпохід до кінотеатру на перегляд мультфільму.  
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Україна 30 років незалежності.     Свято мужності до Дня збройних сил України

 

5-Д Класний керівник (Клименко Світлана Вікторівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Правила дорожнього

руху.Твій безпечний шлях до школи

Правила ми знаємо.Бесіда про булінг(представник з Києва) “Вибір за тобою”-шкідливі звички Правила поведінки під час канікул
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Класні збори -Взаємовідносини між учнями та вчителями Добро починається з тебе Консультація з батьками щодо зайнятості учнів в позаурочний час Підготовлено привітання до Нового року
Формування ціннісного ставлення до праці Організація чергування учнів по класу   Ввічливе ставлення до праці інших. Та допомога один одному. Вологе прибирання робочого місця в класі
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія до гідропарку      
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Культпохід до кінотеатру ім.І.Франка на перегляд мультфільму     Ялинка та ялинкові прикраси своїми руками
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави   Участь у конкурсі малюнків на асфальті до Дня міста. Участь в акції “Запали свічку” Свято мужності до Дня збройних сил України

Змагання хлопців”Хто сильніший?”

 

6-А Класний керівник  (Шестакова Ірина Олегівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Дорога до школи. Правила д/р. Про дотримання правил ос.гігієни. Життя- найвища цінність Профілактика інф.захворювань.Небезпека отруєння грибами.Правила поведінки в школі. Недопустимість проявів булінгу Дотримання правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 Обережно ожеледиця.Попередження травматизму. Правила поведінки під час канікул та Новорічних свят
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Традиції українського народу, сімейні традиції Твоє захоплення. Як ви проводите дозвілля Будь уважним до людей, що тебе оточують. Все про булінг та кібербулінг Привітання з Новим роком та Різдвом.Зимові традиції

 

Формування ціннісного ставлення до праці Обов’язки чергового в класі.

 

Вологе прибирання робочого місця   Виготовлення ялинкових прикрас та ялинок
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія в океанаріум м.Київ   Врятуймо довкілля! Що ти робиш для збереження довкілля Збережімо ялинку!Нагодуймо птахів
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Усна екскурсія по історичному Житомиру   Історія розвитку української писемності Пізнавальна сторінка до 180-річчя М. Старицького
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перший урок – Україна-це ти! Конкурс малюнка на асфальті “Моє рідне місто” Участь в конкурсі патриотичної пісні та декламування до Дня Українського козацтва Усний журнал “Державна символіка України”. Акція “ Запали свічку”. Людина має не тільки права,а й обов”язки

 

6-Б Класний керівник (Падлевська Ніна Яківна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення  до себе Твій безпечний шлях до школи Правила ми знаємо.Бесіда про булінг(представник з Києва) “Вибір за тобою”-шкідливі звички Правила поведінки під час канікул
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Класні збори -Взаємовідносини між учнями та вчителями Добро починається з тебе Консультація з батьками щодо зайнятості учнів в позаурочний час Підготовлено привітання до Нового року
Формування ціннісного ставлення до праці Організація чергування учнів по класу     Вологе прибирання робочого місця в класі
Формування ціннісного ставлення до природи Озеленення класної кімнати   Підготовка до зими  
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Екскурсія в м.Київ,окенаріум”Морська кака”,музей Медуз.     Участь в новорічному флешмобі
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перший урок-гра “Люби свій край”

 

    Свято мужності до Дня збройних сил України

 

 6-В Класний керівник  (Коновалова Лариса Леонідівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення  до себе Твій безпечний шлях до школи Бесіда з усіх видів безпеки життєдіяльності перед осінніми канікулами. Бесіда «Мої обв’язки в родині» Правила поведінки під час канікул
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Правила поведінки учнів в школі Добро починається з тебе Традиції українського народу, сімейні традиції Виховна година

“Булінг,кібербулінг.

Мій світ без насильства”

Формування ціннісного ставлення до праці Година спілкування

« Школа мій дім, я господар у нім»

Конкурс «Школа вмілих господарів» Бесіда «Бережливе ставлення до шкільного майна»  
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія до м. Вінниця. (зоопарк,дінопарк) Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь    
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Екскурсія у Кам’янець- Подільський. Екскурсія у м.Київ

Експериментаріум

 
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перший урок

«З Україною в серці»

 

Участь у конкурсі малюнків на асфальті до Дня міста.   А нумо, хлопці. (до дня Української армії)

 

6-Г Класний керівник (Денисевич Ірина Іванівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе правила дорожнього

руху

Увага!

Автобус!

Все про булінг Обережно:

ОЖЕЛЕДИЦЯ

 

Формування ціннісного ставлення до сім’ї Правила поведінки учнів в школі Класний колектив Консультація з батьками щодо зайнятості учнів в позаурочний час Підготовлено привітання до Нового року
Формування ціннісного ставлення до праці Обов’язки чергового в класі   Ввічливе ставлення до праці інших Власноруч готували різдвяне печиво
Формування ціннісного ставлення до природи Озеленення класної кімнати діно парк

м.Вінниця

Тварини в моєму житті

Вінницький зоопарк

Зимова фотосесія
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Екскурсія в м.Київ,окенаріум”Морська кака”,музей Медуз. Ретро – музей

у Вінниці

м.Київ

Експериментаріум

Участь в новорічному флешмобі
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Краєвиди Житомира,

спільний перегляд фільму”Мандри Гулівера” в к.ім.Франка

Майдан Незалежності.

Історія нашої держави

Екскурсія до Києва

  Змагання хлопців:

“Хто сильніший”

 

7-А Класний керівник (Ходаківська Ірина Костянтинівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Бесіда з безпеки життєдіяльності учнів  (правила поведінки) Виховна година 

“Я і мій ідеал”

Виховна година “Однокласник: права і обов’язки” Правила поведінки на водоймі, льоду.
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Виховна година

“Поважаємо всіх, хто поруч”

Акція “Милосердя” Виховна година

“Булінг,кібербулінг.

Мій світ без насильства”

 
Формування ціннісного ставлення до праці Бесіда про обов’язки чергового   Виховна година

“Моє хобі”

 
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія до гідропарку Екскурсія до Житомирського музею природи Виховна година

“Чистота навколо 

нас”

Ялинка та ялинкові прикраси своїми руками
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Культпохід до кінотеатру ім.І.Франка на перегляд мультфільму.   9 листопада- День української писемності та мови.  
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Виховна година “Втілені мрії про незалежність України (до 30-річчя незалежності України) Участь у конкурсі малюнків на асфальті до Дня міста.   Свято мужності до Дня Збройних сил України.

 

7-Б Класний керівник (Загребельна Тамара Семенівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Виховна година”Що я маю знати, щоб зберегти своє здоров’я” Бесіда про попередження шкідливих звичок Виховна година “Чарівний світ дитинства” Правила поведінки на льоду.
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Виховна година “Булінг. Мій світ без насильства”   Виховна година“ Що значить бути толерантним” Виховна година “Добро в моєму серці”
Формування ціннісного ставлення до праці Бесіда про обов’язки чергово Акція“Посади рослину”   Виготовлення новорічних прикрас
Формування ціннісного ставлення до природи Екскурсія до парку   Бесіда“Чистота навколо нас” Акція “Допоможи птахам взимку”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Екскурсія  до м. Києва в океанаріум, музей медуз Екскурсія. Архітектура та пам’ятки міста Вінниці.   Створення відеозаписів вітань із зимовими св’ятами
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Виховна година” Втілені мрії про незалежність України” Участь в конкурсі малюнків на асфальті до Дня міста Участь в акції “Запали свічку”  

 

7-Г Класний керівник (Коцюба Сергій Євгенович)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Перший урок   

«Я українець/ українка»

Бесіда про попередження шкідливих звичок «Виконуй правила дорожнього руху» Правила поведінки на водоймі, льоду.
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Година спілкування  «Від культури особистості до культури нації» Виховна година

“Булінг.

Мій світ без насильства”

Бесіда: «Я в колі сім’ї»  
Формування ціннісного ставлення до праці Бесіда про обов’язки чергового Година спілкування: «Школа мій дім, я господар у нім»   Виготовлення новорічних прикрас
Формування ціннісного ставлення до природи Бесіда: «Проблеми природи нашого краю»   Бесіда“Чистота навколо нас”  
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Заочна подорож:

«Архітектурні пам’ятки мого краю»

9 листопада- День української писемності та мови Оформлення кабінету до новорічних свят
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави   Участь в конкурсі малюнків на асфальті до Дня міста Марафон написання листів 2021  

 

8-А Класний керівник (Білюк Лілія Леонідівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Бесіда про пепередження булінгу Усний журнал “Світ моїх захоплень” Бесіда “Шкідливі звички” Бесіда “Обережно ожеледиця!”
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Обов’язки членів класного самоврядування Бесіді “Турбота про інших людей – головний обов’язок кожного” Диспут “Що псує стосунки людей?” Виховна година “Свято наближається…”
Формування ціннісного ставлення до праці Вступний та первинний інструктаж   Обов’язки чергового   
Формування ціннісного ставлення до природи Інформаційна хвилинка до Дня охорони озонового шару   Бесіда “Чистий зелений світ навколо тебе” Акція “Допоможи птахам взимку”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Участь у конкурсі малюнків до Дня міста Відвідування кінозалу   Оформлення кабінету до новорічних свят
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перший урок “Україна – моя батьківщина!” Виховна година до Дня козацтва Участь у всеукраїнській акції “Засвіти свічку!” Заочна мандрівка “Країна, в якій я живу”

 

8-Б Класний керівник (Марцун Олег Миколайович)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Бесіда “Поведінка на уроках і перервах”. Бесіда “Попередження суїциду” Бесіда “Профілактика булінгу” Правила поведінки на водоймі, льоду.
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Консультація з батьками щодо зайнятості учнів в позаурочний час     Захист проектів “Мій родовід”
Формування ціннісного ставлення до праці Бесіда “Обов’язки чергового” Трудова акція “Посади рослину”.   Виховна година

“Моє хобі”

Формування ціннісного ставлення до природи Бесіда “ Про охорону природи” Екскурсія в осінній ліс   Акція “Годівничка”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Екскурсія “Архітектурні пам’ятки мого міста” 9 листопада- День української писемності та мови.  
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Участь у конкурсі малюнків на асфальті до Дня міста.     Свято мужності до Дня Збройних сил України.

 

8-В Класний керівник (Маньковська Ольга Василівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Бесіда з безпеки життєдіяльності учнів (правила поведінки) Виховна година: “Суїцид- дорога в нікуди”. Дискусія:”Стоп булінгу!” Бесіда про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю.
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Виховна година про насилля у родині. Вихід із скрутної ситуації. Акція “Милосердя”. Презентації про сімейні традиції. Родинні новорічні традиції. Обмін досвідом.
Формування ціннісного ставлення до праці Класні збори щодо чергуванн у класі. Зберігаймо шкільні меблі (ремонт стільців і парт). Прибирання прибудинкових територій. “Живімо на чистій планеті” Виготовлення прикрас для класу.
Формування ціннісного ставлення до природи Бесіда:”Природа- живий організм”. Відмова від пластику- умова сьогодення(диспут). Обговорення проблеми бездомних тварин і їх вирішення. Підгодовування пташок завдяки годівничкам.
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Участь у конкурсі “Малюнок на асфальті”до Дня міста. Участь у виставці поробок із природного матеріалу. Відвідання мистецької виставки . Відвідання драмтеатру, знайомство з мистецтвом.
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Участь у заходах до Дня Незалежності України. Участь в конкурсі до Дня Козацтва. Участь в акції;”Запали свічку”до Дня пам’яті жертв голодомору”. Свято мужності до Дня Збройних сил України.

 

8-Г Класний керівник( Іллюк Галина Петрівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення до себе Проведення вступного інструктажу з попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я учнів із записом до класного журналу. Бесіда про дотримання норм особистої гігієни. Повторення правил безпечного спілкування з незнайомцями на вулиці. “Світ без насильства, скажемо “ні” булінгу”. Правова відповідальність учнів і батьків. Бесіда: “Шкідливі наслідки споживання алкоголю”. “Профілактика харчових отруєнь”. “Техніка безпеки і правила поведінки здобувачів освіти під час зимових канікул і новорічних свят”
Формування ціннісного ставлення до сім’ї   “Чи потрібно знати свій родовід?” “Толерантність починається з мене” година спілкування “Родинні свята”
Формування ціннісного ставлення до праці Хай клас сяє чистотою Трудовий десант “Хай сяє школа рідна чистотою”   Прикрашання класу до новорічних свят, генеральне прибирання.
Формування ціннісного ставлення до природи Озеленення класу “Краплина води, або чому ми втрачаємо воду” Бесіда до Дня домашніх тварин Бесіда “Подаруй життя ялинці”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Бесіда до Дня українського кіно “Відомі актори українського кіно минулого і сьогодення” Поїздка у місто Вінницю. Відвідування музеїв, оглядова екскурсія архітектурних пам’яток. Круглий стіл “Традиційний народний костюм” Кінотеатр Україна. Перегляд мультфільму “Таємна місія Санти”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави   До Дня українського козацтва. Участь у козацьких перегонах. Бесіда: “Ми – не раби! Наш шлях – до європейських цінностей!”. До Дня Гідності та Свободи Участь у благодійних акціях.

 

9-А Класний керівник (Лариса Кунгурцева)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення  до себе Бесіда “Поведінка на уроках і перервах”. Дискусія:”Стоп булінгу!”

Правова відповідальність учнів і батьків.

Бесіда про дотримання норм особистої гігієни.  Година спілкування “Поважаємо всіх, хто поруч”
Формування ціннісного ставлення до сім’ї “Чи потрібно знати свій родовід?” Година спілкування “Що значить бути толерантним” Акція “Милосердя” Родинні новорічні традиції. 
Формування ціннісного ставлення до праці Складання графіку чергування в класі . Трудовий десант “Хай сяє школа рідна чистотою”   Прикрашання класу до новорічних свят, генеральне прибирання.
Формування ціннісного ставлення до природи Озеленення класу Відмова від пластику- умова сьогодення (диспут). Бесіда “Чистий зелений світ навколо тебе” Бесіда “Краса зимового пейзажу”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Участь у конкурсі малюнків до Дня міста. Екскурсія у Кам’янець- Подільський.   Відвідування кінозалу
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Участь у заходах до Дня Незалежності України. Участь в конкурсі до Дня Козацтва. Участь в акції;”Запали свічку”до Дня пам*яті жертв голодомору”. Свято мужності до Дня Збройних сил України.

 

9-В Класний керівник (Буланова Оксана Олександрівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Виховна година “Що маю знати про себе, щоб зберегти здоров’я” Година спілкування “Я і мій ідеал” Виховна година “Чарівний світ дитинства” Година спілкування “Поважаємо всіх, хто поруч”
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Виховна година “Хочеш мати друга – навчись бути другом” Виховна година “Булінг. Мій світ без насильства” Година спілкування “Що значить бути толерантним” Виховна година “Добро в моєму серці”
Формування ціннісного ставлення до праці “Вчись учитись, щоб уміти трудитись” Проект “Таємниці осені” Година спілкування “Шануй працю інших” Бесіда “Моє хобі”
Формування ціннісного ставлення до природи Участь у конкурсі “Птах року” Проект “Таємниці осені” Бесіда “Чистота навколо нас” Бесіда “Краса зимового пейзажу”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва Участь у шкільному конкурсі малюнку на асфальті Виховна година “Цікавий світ мультфільмів” Виховна година “Чарівні звуки рідної мови” Круглий стіл “Йде новорічне свято”
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Виховна година “Вулицями рідного міста” Виховна година “Козацькому роду нема переводу” Виховна година “Чарівні звуки рідної мови” Виховна година “Ми – захисники твої, Україно”

 

10-А Класний керівник (Шандренко Валентина Віталіївна )

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Проведення з учнями інструктажів з техніки безпеки. Бесіда: «Ким бути і яким бути?» Бесіда – тренінг: «Ваш вибір: можу+хочу+треба»

 

Бесіда з безпеки життєдіяльності учнів (правила поведінки )
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Класна година : « Взаєморозуміння в родині . На чому воно ґрунтується ?»

 

Роздуми на теми: « Батьки та діти», «Дисципліна – свобода чи необхідність?»

 

  Урок етики. «Умій робити подарунки».
Формування ціннісного ставлення до праці   Бесіда : «Як правильно організувати свою  працю». Диспут: «Школа – мій дім, я господар у нім»

 

 
Формування ціннісного ставлення до природи   Захист проектів: «Наше довкілля»

 

  Ялинка та ялинкові прикраси своїми руками
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Екскурсія до 

Житомирського обласного літературного музею

9 листопада – День української писемності та мови

 

 
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави   Участь у  конкурсі малюнку на асфальті до Дня міста 

 

  Бесіда : « Ти живеш серед людей».

 

 

10-Б Класний керівник (Місевич Нінель Миколаївна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе Наша поведінка на уроках і перервах Здоров’я людини – багатство держави Анкетування “Що мені заважає вчитися?” Правила поведінки на льоду та руху в зимовий період
Формування ціннісного ставлення до сім’ї Психологічний тренінг “Адаптація в новому колективі” Акція “Милосердя” Участь у флешмобі “Ні – булінгу”  
Формування ціннісного ставлення до праці Бесіда про обов’язки чергового   Що я знаю про професії моїх батьків  
Формування ціннісного ставлення до природи Озеленення класу   Екскурсія до осіннього парку Акція “Прикрасимо ялинку”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва   Архітектурні пам’ятки мого міста   Участь в Андріївських вечорницях
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Україна в цифрах (30 років Незалежності)   Українська мова серед мов світу  

 

11-А Класний керівник (Чорновол Володимирівна)

Направлення вересень жовтень листопад грудень
Формування ціннісного ставлення   до себе   Проведення з учнями інструктажів з техніки безпеки. Виховна година “Хочеш мати друга – навчись бути другом”  
Формування ціннісного ставлення до сім’ї     Участь у флешмобі “Ні – булінгу”  
Формування ціннісного ставлення до праці Бесіда про обов’язки чергового      
Формування ціннісного ставлення до природи   Акція  “Посади рослину”   Акція “Збережемо ялинку”
Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва     9 листопада – День української писемності та мови  
Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави Перший урок

«З Україною в серці»

Україна в цифрах(30 років Незалежності)

Участь у  конкурсі малюнку на асфальті до Дня міста 

 

   

 

 

 1. Правовиховна та індивідуальна робота з учнями:
Клас Назва заходів, бесід, виховних годин дата проведення
1-А Правила поведінки під час перерви,на спортмайданчику, під час прогулянки, в класі та їдальні.

Вибір безпечних ігор та розваг на перерві та ГПД – правила безпечної поведінки.

01.09.21

 

21.09.21

1-Б Правила поведінки під час перерви,на спортмайданчику, під час прогулянки, в класі та їдальні.

“Зовнішній вигляд учня”

01.09.21

 

10.09.21

1-В Правила поведінки під час перерви,на спортмайданчику, під час прогулянки, в класі та їдальні.

Вибір безпечних ігор та розваг на перерві та ГПД – правила безпечної поведінки.

2.09.21

 

21.09.21

1-Г Правила поведінки під час перерви,на спортмайданчику, під час прогулянки, в класі та їдальні.

21.09.21 Вибір безпечних ігор та розваг на перерві та ГПД – правила безпечної поведінки. Бесіда “Не бери чужого”.

2.09.21

 

21.09.21

1-Д 2.09.21 Правила поведінки під час перерви,на спортмайданчику, під час прогулянки, в класі та їдальні.

21.09.21 Вибір безпечних ігор та розваг на перерві та ГПД – правила безпечної поведінки.

2.09.21

 

21.09.21

2-А Обережно, COVID-19.Як запобігти захворюванню.

 Бесіда до Дня гідності і свободи.

Бесіди, інструкції з БЖД, безпечна поведінка під час канікул.

07.10.21

19.11.21

22.10 і 30.12

2-Б 02.09.21 Про руховий режим школяра. Безпечний рух.

08.11.21 Бесіда “Булінг та протидія йому”.

2.09.21 

08.11.21

2-В Безпечна дорога від школи додому.

Як поводитись на спорт. майданчику.

Яким має бути спілкування між однолітками.

Правила особистої гігієни під час пандемії.

Інструктаж перед канікулами.

02.09.21

07.09.21

24.09.21

22.10.21

22.10.21, 30.12.21

2-Г 24.09.21 “Скажи булінгу НІ!”

25.11.21 Правила безпечної поведінки під час перерви.

24.09.21 25.11.21
2-Д Правила поведінки у школі. 

Бесіда “Профілактика булінгу”

Про важливість дотримання правил поведінки в школі

Бесіда “Як керувати своїми емоціями”

01.09.21

24.09.21

19.11.21

 

15.10.21

22.12.21

3-А Бесіда “Обережно, COVID-19. Як запобігти захворюванню.” Бесіда про важливість дотримання правил особистої безпеки.

Бесіда”Як керувати своїми емоціями”

Бесіда”Конфлікт.Як уникнути?Як діяти?”

 

10. 09. 21

 

15. 10. 21

 

25. 11. 21

3-Б Про важливість  дотримання правил поведінки в школі

Про ціннісне ставлення до свого здоров’я.

 

“Скажи булінгу НІ!”

10. 09. 21

 

15. 10. 21

 

25. 11. 21

3-В Бесіда “Обережно, COVID-19. Як запобігти захворюванню.” Бесіда про важливість дотримання правил особистої безпеки. 23.09.21

08.10.21

19.11.21

3-Г Розмова з теми”Самостійність.Безпека в навколишньому

середовищі”

Бесіда”Як керувати своїми емоціями”

Бесіда”Конфлікт.Як уникнути?Як діяти?”

06.09.21

 

5.10.21

25.11.21

3-Д Розмова з теми”Самостійність.Безпека в навколишньому

середовищі”

Бесіда”Як керувати своїми емоціями”

Бесіда”Конфлікт.Як уникнути?Як діяти?”

06.09.21

 

5.10.21

25.11.21

3-Є Правила переходу дороги на перехрестях.

Правила дотримання особистої гігієни під час пандемії.

Бесіда “Булінг та протидія йому”

07.09.2021

22.10.2021

09.11.2021

4-А Бесіда обережно, COVID-19.Як запобігти захворюванню.

Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в школі .

06.09.21

10.09.21

4-Б Бесіда про важливість дотримання правил поведінки в школі

Бесіда про бережливе ставлення до свого здоров’я

Бесіда “Як керувати своїм емоціями”

06.09.21

15.09.21

23.11.21

4-В Про важливість  дотримання правил поведінки в школі

Про ціннісне ставлення до свого здоров’я.

“Як керувати своїми емоціями”

06.09.21.

 

05.10.21.

 

22.11.21.

4-Г Бесіда про попередження булінгу

Безпека в інтернеті, кібербулінг

Бесіда обережно, COVID-19.Як запобігти захворюванню.

Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в школі. Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в громадських місцях, при переході вулиці.

 

щоденно
4-Д Бесіда про правила поведінки учнів у школі під час уроків та перерв

Бесіда про правила дружби та співпрацю з однокласниками

25.11.2021р.

 

30.11.2021р.

4-Є Бесіда про правила поведінки під час уроків та перерв

Бесіда про правила спілкування

 

вересень

протягом семестру

5-А Бесіда “Права та обов’язки учнів”.

Бесіда щодо правил поведінки учнів на перервах.

Протидія булінгу. Індивідуальні бесіди з групою хлопців.

Інструктаж з дотримання санітарних норм під час епідемії.

вересень

протягом 

семестру

протягом

семестру

5-Б Бесіда”Недопустимість проявів булінгу”, зустріч з представником поліції; Правила поведінки в школі; Про дотримання санітарних умов;

Інструктаж з дотримання санітарних норм під час епідемії.

 

вересень

жовтень

 

листопад

 

грудень

5-В Бесіда про попередження булінгу

Безпека в інтернеті, кібербулінг

Бесіда обережно, COVID-19.Як запобігти захворюванню.

Бесіда про важливість дотримання правил поведінки в школі. Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

Бесіда про важливість дотримання правил поведінки в громадських місцях, при переході вулиці.

 

вересень

жовтень

 

листопад

 

грудень

5-Г Бесіда правила поведінки під час уроків та перерв. 

Бесіда про важливість дотримання профілактичних заходів щодо запобігання зараження COVID-19

Бесіда “Профілактика явища булінгу в учнівському середовищі”

Бесіда про дотримання правил поведінки  під час зимових канікул.

вересень

жовтень

 

листопад

 

грудень

5-Д Бесіда “Булінг та протидія йому”

Поведінка учнів на перерві та дотримання санітарних умов

Бесіда про дотримання правил поведінки в громадських місцях

жовтень

протягом семестру

вересень

грудень

6-А Бесіда”Недопустимість проявів булінгу”, зустріч з представником поліції; Правила поведінки в школі; Про дотримання санітарних умов; вересень жовтень протягом семестру
6-Б Бесіда “Булінг та протидія йому”

Поведінка учнів на перерві та дотримання санітарних умов

Бесіда про дотримання правил поведінки в громадських місцях

жовтень

протягом семестру

вересень

грудень

6-В Бесіда “Булінг та протидія йому”

Бесіда про дотримання правил поведінки в громадських місцях.

Бесіда про культуру користування мобільними телефонами.

Бесіда про COVID-19.Як запобігти захворюванню.

 

протягом півріччя
6-Г Правова відповідальність за скоєні злочини

Шанобливе ставлення один до одного

листопад

жовтень

7-А Протидія булінгу. Правова відповідальність учнів. Життя – головна цінність людини.

Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

Індивідуальні бесіди з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги.

18.10.2021р.

 

18.11.2021р.

 

протягом семестру

7-Б Протидія булінгу. Правова відповідальність учнів. Життя – головна цінність людини

Безпека в інтернеті, кібербулінг

Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

 

18.10.2021р.

 

18.11.2021р

протягом семестру

 

7-В    
7-Г Протидія булінгу. Правова відповідальність учнів. Життя – головна цінність людини.

Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

 

вересень

жовтень

8-А Бесіда про попередження булінгу

Безпека в інтернеті, кібербулінг

Виховна година “Ні, курінню!”

Зустріч з представником ювенальної поліції

17.09

25.11

08.12

09.12

8-Б Попередження булінгу

Попередження суїцидальної поведінки

Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

Індивідуальні бесіди з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги

16.09.2021

02.10.2021

01.09.2021

8-В Попередження булінгу.

Шкідливість куріння та наркотиків.

10.09.2021 22.10.2021
8-Г Бесіда про культуру користування мобільними телефонами.

Бесіда-настанова про поведінку в шкільній їдальні.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час довгих вихідних. Рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19.

Зустріч з представником ювенальної поліції.

Інструкція з техніки безпеки учнів під час карантину. Бесіда “Наодинці вдома”.

Індивідуальні бесіди

03.09.2021

 

03.09.2021

13.10.2021

 

жовтень

08.11.2021

9-А Бесіда про попередження булінгу

Безпека в інтернеті, кібербулінг

Бесіда про правила поведінки у вихідний та канікулярний час.

Бесіда про COVID-19.Як запобігти захворюванню.

 

протягом півріччя
9-Б Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в школі. Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в громадських місцях.

03.09.2021

 

03.09.2021

13.10.2021

 

жовтень

08.11.2021

9-В Бесіда про важливість   дотримання правил поведінки в школі. Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

Бесіда про важливість   дотримання правил поведінки в громадських місцях.

Бесіда про правила поведінки у вихідний та канікулярний час.

Бесіда про COVID-19.Як запобігти захворюванню.

Бесіда про попередження булінгу.

Безпека в інтернеті, кібербулінг.

10.09.2021  22.10.2021
10-А Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в школі. Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в громадських місцях.

Бесіда про правила поведінки у вихідний та канікулярний час.

Бесіда про COVID-19.Як запобігти захворюванню.

Бесіда про попередження булінгу.

Безпека в інтернеті, кібербулінг.

вересень-

грудень

10-Б Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в школі. Правила поведінки учнів під час перерви та дотримання санітарних умов в школі.

Бесіда про важливість  дотримання правил поведінки в громадських місцях.

Бесіда про правила поведінки у вихідний та канікулярний час.

Бесіда про COVID-19.Як запобігти захворюванню.

Бесіда про попередження булінгу.

Безпека в інтернеті, кібербулінг.

вересень-

грудень

11-А Бесіда про попередження булінгу

Безпека в інтернеті, кібербулінг

Виховна година “Ні, курінню!”

Зустріч з представником ювенальної поліції

вересень-

грудень

 

 1. Робота з батьками:
Клас Кількість батьківських зборів, відвідування сімей.
1-А “У сім’ї з’явився першокласник” 08.09.21

“Гра як засіб навчання і виховання” 16.12.21

1-Б “Ваша дитина стала школярем. Адаптація першокласника в школі” 09.09.21

“Любов до читання – запорука успішного навчання” 13.12.21

1-В 2 рази, 20
1-Г Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” 
1-Д 2 рази
2-А 12.09 – Батьківські збори №1 “Особливості навчальної програми “Світ чекає крилатих в 2 класі”

25.11 – Батьківські збори №2 “Особливості роботи під час дистанційного навчання. Організація і проведення зимових свят”

2-Б 1 раз
2-В 17.09 Батьківські збори “ Новий навчальний рік: очікування та сподівання”.

16.12 Батьківські збори “ Якою має бути допомога дитині. Самостійність учнів”

2-Г 2 рази.
2-Д Батьківські збори 16.07.2021 “Новий навчальний рік: очікування та сподівання”
3-А Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” (09.09.21р.)
3-Б Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” (09.09.21р.)
3-В Батьківські збори “Зміст та організація навчально-виховного процесу у 3 класі” 16.09.21
3-Г Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” 
3-Д Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” (09.09.21р.)
3-Є Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” (19.08.21р.)

Батьківські збори “Самостійність – запорука розумної та здорової дитини” (11.10.21р.)

4-А Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” (09.09.21р.)

Батьківська кав’ярня ( онлайн-зустріч) (04.11.21)

4-Б Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” (09.09.21р.)

Батьківська кав’ярня (онлайн-зустріч) (04.11.21р.)

4-В Батьківські збори “Новий навчальний рік очікування та сподівання “(09.09.21)

Батьківська кав’ярня ( онлайн-зустріч) (04.11.21)

 

4-Г Батьківські збори “Новий навчальний рік:очікування та сподівання ’’(09.09.21)

Батьківська кав’ярня ( онлайн-зустріч) (04.11.21)

4-Д Батьківські збори проведено 1 раз (30.09.2021 р.)
4-Є Батьківські збори “Новий навчальний рік: очікування та сподівання” (09.09.21р.)

Батьківська кав’ярня ( онлайн-зустріч) (04.11.21)

5-А Батьківські збори від 28.09.21 “Знайомство з батьками. Адаптаційний період учня-п’ятикласника. Профілактика булінгу”. Індивідуальні бесіди з батьками.
5-Б Батьківські збори “ Організація навчально- виховного процесу в 5 класі. Адаптація учнів. (16.09.2021р)

2.Закони шкільного життя у навчанні і вихованні школяра 5 го класу. (22.12.21 р.)

 

5-В Батьківські збори “ Організація навчально- виховного процесу в 5 класі. Адаптація учнів. (16.09.2021р)
5-Г 1.Організація навчально-виховного процесу в 5 го класу. Адаптація учнів.(17.09.21р)

2.Закони шкільного життя у навчанні і вихованні школяра 5 го класу. (22.12.21 р.)

5-Д Батьківські збори “ Організація навчально- виховного процесу в 5 класі. Адаптація учнів
6-А Організація та планування роботи класного колективу в наст.н/р. (30.09); Індивідуальні зустрічі та бесіди з батьками 
6-Б 1 батьківські збори
6-В 1 батьківські збори жовтень.
6-Г 1.Заохочення і мотивація дітей до навчання.Спільна справа батьків і вчителів(вересень)

2.Формування добрих стосунків у класі між дітьми, культура мови і поведінки(листопад)

3.Індивідуальні бесіди з батьками тих учнів, що мають схильність до правопорушень.

4.Спілкування з батьками в телефонному режимі.

 

7-А Батьківські збори проведено 1 раз (жовтень).
7-Б Батьківські збори (вересень).

 

7-Г Батьківські збори (14.09)
8-А Батьківські збори (вересень).

Індивідуальні бесіди з батьками тих учнів, що мають схильність до правопорушень.

Спілкування з батьками в телефонному режимі.

8-Б Батьківські збори (жовтень)
8-В 2 рази
8-Г Батьківські збори (вересень).

Індивідуальні бесіди з батьками тих учнів, що мають схильність до правопорушень.

Спілкування з батьками в телефонному режимі.

9-А Батьківські збори (вересень) на тему “Особливості навчання в 9 класі. Перспективи подальшого навчання”
9-Б Батьківські збори 16 вересня 2021 року “Організація навчально-виховної діяльності в 9 класі”

Індивідуальні бесіди

9-В Батьківські збори (вересень) на тему “Особливості навчання в 9 класі. Перспективи подальшого навчання”
10-А Батьківські збори проведено один раз.
10-Б Проведено 1 батьківські збори 23 вересня 2021
11-А Батьківські збори (вересень) на тему “Особливості навчання в 11 класі. Перспективи подальшого навчання”

 

 1. Участь в міських, обласних, всеукраїнських заходах:
Клас Назва ПІБ учнів
4-Г Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика  Глінка Анна – ІІ місце міський етап

 

5-А Участь у всеукраїнських спортивних матчах (футбол);

участь у міському художньому вернісажі;

участь у флешмобах на міських семінарах.

Синицький Любомир, Юнак Кіріл

Матусевич Дарина, Чебоксарова Анастасія

Литвин Софія, Євтух Дмитро

5-Б Міські спортивні змагання з легкої атлетики, гімнастики , футбольні матчі Малишев Віталій(біг-2-ге місце)

Лисенко Даша

6-А міські спортивні змагання;Всеукр.музичний конкурс (онлайн) Гончар Віра, Галечев Іван
6-Б Виступ колективу “Джерельце” на Різдвяних святах

 

Котенко А. Лаговський В
6-В Виступ колективу “Джерельце” на Різдвяних святах

 

Куц С., ВознюкА.
6-Г Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика

Виступ колективу “Джерельце” на Різдвяних святах

Клименко Є.- 2 місце

Птащенко Н. Ярошенко О, Черватюк К. Дика Є.

7-Г Всеукраїнська акція “День зустрічі птахів”

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку “Зоологічна галерея”

Виступ колективу “Джерельце” на Різдвяних святах

2 місце Хацкевич М.

2 місце Хацкевич М.

 

Дмитрук А.,

 Омельченко С.

10-А Участь у відкритті пам’ятника «Захисникам України у війні з російським агресором»

 

Гановська Олександра, Гергало Карина

 

У школі було проведено:

ВЕРЕСЕНЬ

01.09. – Святкова лінійка «Країна знань».

10.09. – Малюнок на асфальті «Я люблю Житомир».

з 09.09. по 30.09. – Відбулась благодійна акція «Монетки дітям» метою акції є збір монет номіналом 25 коп., які вийшли з обігу, та перетворення їх на допомогу онкохворим дітям.

15.09. – Взяли участь у щорічній Міжнародній екологічній акції до Всесвітнього дня прибирання (World cleanupday).

з 22.09.  по 01.10. – Участь 1-11-х класів у зніманні святкового відео до дня Працівників освіти.

з 13.09. по 30.09. – Відбулась ВБ акція «Серце до серця» метою акції є збір коштів на закупівлю обладнання в Житомирську лікарню ім. Башека.

22.09. – Були проведені виховні години на тему «Ми за гігієну».

з 24.09. по 01.10. – Підготовка до участі у конкурсі прикрашенні класних кімнат до Дня працівників освіти.

27.09. – Інформаційно-просвітницький курс ВБО «Асет» теми курсу: «Щасливі та здорові», «Безпечне дитинство від А до Я» .

ЖОВТЕНЬ

01.10. – Святковий концерт до Дня працівників освіти.

06.10. Проведення флешмобу до  Всеукраїнського тижня з протидії булінгу.

з 11.10.-12.10 – Посвята в козачата учнів 2-х класів.

13.10. – Проведення спортивно-розважальних змагань «Нумо, хлопці» для учнів 5-11 класів.

 

ЛИСТОПАД

09.11. – учні школи долучились до благодійної програми «Шлях додому» БФ «Лелекера» по збору пластикових кришечок для військових.

19.11. – до Дня Гідності та Свободи учні 1-4 класів разом з класним керівником виготовили обереги «Янгол-охоронець для солдат» та вітальні листівки (малюнки), а також був проведений патріотичний флешмоб «Хай в серці кожної дитини живе любов до України».

24.11. – було проведено бесіду з учнями 6-Г класу на тему: «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення та булінг» представниками центру безоплатної правової допомоги Наталією Вацлавівною Радушинською та Дар’єю Володимирівною Гончаровою.

26.11. – до Дня пам’яті жертв Голодоморів у школі були проведені такі заходи: виховні години «Запали свічку пам’яті» та виготовили листівки «Незабудки пам’яті».

 

ГРУДЕНЬ

07.12. – Було проведено практичне заняття з учнями 5-х класів «Як себе поводити у надзвичайних ситуаціях» з психологом Головного управління ДСНС України у Житомррській області.

07.12. – представники громадського суду Житомирської області провели для учнів 3-Є, 4-В, 4-Г класів «Урок справедливості» (Осіпчук Оксана – помічник судді. Фещук Катерина – прессекретар).

08.12. – Проведено флешмоб «Моя хустина» до дня української хустки.

10.12. – Регіональний координатор Коваленко Олена уповноважена особа ВРУ у справах людини в Житомирській області до тижня права провела бесіду з учнями 6-Б класу на тему «Права та обов’язки учнів».

09.12. – Інспектор сектору ювенальної превенції Житомирського районного управління поліції Зайцева Олена Петрівна повела бесіду з учнями 8-А класу на тему «Життя яскраве без тютюну та алкоголю».

13.12 – Учні 9,10-х класів та танцювальний гурток «Радість» взяли участь у заході «Андріївські вечорниці»

 1. 12. – До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС були проведені виховні години.

з 16.12. по 24.12. – Була поведена акція ялинок та ялинкових прикрас «Збережи ялинку» для учнів 1-11 класів.

до 19.12. – учні готували відео вітання до Нового року та Різдва.

17.12. – Відбулося свято Миколая для учнів 1-4 класів, а також був проведений флешмоб-привітання «Святий Миколай»

21.12. – Проведена бесіда «Скажи – «Ні» булінгу » для учнів 6-х класів інспектором сектору ЮП Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області Оленою Зайцевою.

з 23.12.-24.12. – Взяли участь у ВБА «Миколай-чарівник» метою акції був збір коштів на закупівлю подаруночків для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, що знаходяться на території проведення ООС.

      

Про вжиття додаткових заходів щодо попередження антисуспільної поведінки здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, виявлення та запобігання негативного впливу на їх життя і здоров’я 2021 н. р.

Велике значення у школі надається правовиховній роботі та превентивному вихованню, до якого залучаються всі учасники навчально-виховного процесу: педагоги, психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, учні,  Рада профілактики правопорушень в системі роботи учнівського самоврядування,  рада школи.

Формування правових знань та правове виховання учнів у школі здійснюється на уроках, виховних  годинах, різноманітних загальношкільних заходах: диспутах, виставках плакатів, малюнків; протягом місячників пожежної безпеки, охорони дитинства, безпеки дорожнього руху.

01.09.2021 р. проведено захід для учнів початкової школи інспекторами зв’язків з громадкістю патрульної поліції на тему: “ Безпека життєдіяльності в суспільстві дитини”.

27.09.2021 проведено бесіду для учнів  9-х, 5-х класів  на тему:  “Булінг, кібербулінг”  ББО Асет Світланою Тимощук.

24.11.2021, 29.11.2021 проведено бесіду для учнів 6,7-х класів на тему: “Відповідальність неповнолітніх за правопорушення ” представником центру безоплатної правової допомоги Наталією Радушинською.

06.07.2021 р. розпочато  тиждень правових знань у школі.

07.12.2021 н.р. року проведено тиждень правових знань у школі представниками господарсьго суду Житомирської області з метою підвищення рівня правової культури та правосвідомості дітей і учнівської молоді, профілактики негативних явищ в учнівському середовищі та формування навичок здорового способу життя.

У школі систематично ведеться індивідуальна аналітична та коригуюча робота  класних керівників, постійно здійснюється  облік відвідування та поведінки, чергування по школі  старшокласників під час перерв, знаходяться під контролем учні, схильні до правопорушень та діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Продовжується співпраця педагогічного колективу з службою у справах дітей міської ради, Житомирським  міським центром соціальних служб міської ради, Житомирським районним управлінням поліції ГУНП в Житомирській області, ВБО «АСЕТ» .

Проблеми  правовиховної роботи  розглядалися на нарадах (26.11.2021р.), на засіданнях методичної комісії класних керівників, вихователів ГПД, класних керіників („Організація індивідуальної роботи з профілактики правопорушень серед підлітків”, „Особливості роботи з важкими підлітками. Конфлікти та шляхи їх розв’язання”„Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання і виховання”,).

На педагогічних радах, нарадах при директору, меточних комісіях класних керівників, шкільних та класних батьківських зборах розглядалися питання профілактики скоєння правопорушень, злочинів у молодіжному середовищі, причини та наслідки, посилення  профілактичної роботи щодо виявлення негативних проявів на ранній стадії.

За 2021 н. р. проведено 2 засідання ради профілактики правопорушень з учнями, схильними до порушення дисципліни на уроках та перервах ( 26.09.2021, 22.11.2021). Відбулися індивідуальні бесіди з порушниками дисципліни, які перебувають на внутрішньошкільному обліку. Проведено  тренінгові заняття та виховні години з учнями 5-9 класів, спрямовані на боротьбу та профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії практичним психологом Тетяною Шапран.

Класними керівниками  проводилися виховні години за темами: „Профілактика шкідливих звичок”, „Що таке здоровий спосіб життя?”, „Виконуй свої обов’язки. Поважай порядок і закон”, „Права дітей. Обов’язки учнів”,  „Незнання закону не звільняє від покарання ”,  „Наркотики-шлях у безодню”, „Тютюнопаління – смерть для молодого організму”, „Від наркотиків до злочину один крок”.

На виховних годинах класні керівники роз’яснювали учням положення Конституції України, обговорювали з ними переглянуті відеоролики, статті на правову тематику.

У школі здійснюється щоденний контроль поведінки учнів за допомогою класних щоденників вчителями-предметникам, класними керівниками та членами адміністрації школи. Систематично ведеться облік індивідуальних бесід в окремому журналі з учнями, які не відвідують заняття в школі без поважних причин, не виконують правила поведінки для учнів та схильні до порушень дисципліни на уроках та перервах.

У  2021 н. р. соціальним педагогом Зоєю Залімбовською-Ільнницькою та класними керівниками  відвідано сім’ї учнів, які опинились в складних життєвих обставинах (10 сімей).

У школі створено картотеку функціонально   неспроможних сімей психологом Тетяною Шапран та соціальним педагогом Зоєю Залімбовською-Ільницькою, складені психолого-педагогічні характеристики учнів, схильних до правопорушень.

Контроль за станом правовиховної роботи в 5-11 класах виявив, що потребує удосконалення робота з підвищення рівня вихованості учнів школи.

 

 

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!