Моніторинг якості виховної роботи

Моніторинг якості виховної роботи

за основними напрямами відповідно до річного плану

за І семестр 2022-2023 навчального року

ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г. Короленка

заступника директора з навчально-виховної роботи

Юлії НАЗАРЕВИЧ

Відповідно до річного плану роботи ліцею протягом 2022-2023 навчального року адміністрацією вивчався стан правовиховної роботи та превентивного виховання. Питання профілактики злочинності та правопорушень визначено одним із пріоритетних напрямів виховної роботи в ліцеї №6 міста Житомира ім. В.Г. Короленка. Робота з напрямку правової освіти та правового виховання планується та здійснюється на основі нормативної бази:

– Конституція України;

– Конвенція про права дитини;

– Закон України «Про загальну середню освіту»;

– Закон України «Про охорону дитинства»;

– Цивільний кодекс України;

– Національна доктрина розвитку освіти;

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;

– Лист МОН України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України щодо протидії булінгу»;

– Лист МОН України від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобінання і протидії домашньому насильсьтву та булінгу»;

– Наказ МОН України від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»;

– Постанова КМУ від 03.10.2018р. №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»;

– Лист МОН України від 28.12.2016 року №1/9-680 «Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження»;

– Наказ МОН України від 08.04.2016 р. №405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;

– Постанова КМУ від 24.02.2016 р. №111 «Про затвердження державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»; – Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 р. №564/836/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми, або загрози його вчинення»;

– Лист МОН України від 30.01.2014 р. №1/9-80 «Щодо профілактичної роботи із запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

– Лист МОН України від 11.02.2013 р. №1/9-96 «Щодо роботи із запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

– Концепція превентивного виховання дітей і молоді;

– Концепція формуваня у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах (2017 р.);

– Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року»;

– Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвиток духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

– Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 07.12. 2017 року №2229-VIII. 

  1. Проблемна тема класу:

Клас

Тема

1-А

Вдосконалення національно – патріотичного виховання школярів в умовах утвердження незалежної України.

1-Б

Виховання патріотичних почуттів – шлях до становлення громадянина.

1-В

Виховання національної свідомості людини- пріорітет національно- патріотичного виховання

1-Г

Навчання через гру та командну творчість

1-Д

Формування учнівського колективу через виховання в учнів патріотизму, відповідальності та морально-етичних якостей.

1-Є

«Національно-патріотичне виховання умовах в умовах соціалізації особистості»

2-А

Виховувати в учнів усесторонньо розвинутого, гармонійного громадянина свого суспільства, розвивати старанність, наполегливість.

2-Б

Формування згуртованого, доброзичливого колективу як запоруки успішного навчання та основи соціалізації та адаптації творчого розвитку кожного учня шляхом виховання відповідальності, почуття обов’язку та патріотизму.

2-В

Взаємозв’язок сім’ї та школи – запорука виховання гармонійно розвиненого громадянина суспільства

2-Г

Українські народні традиції – як основа у вихованні справжнього українця.

2-Д

Виховання молодших школярів на українських народних традиціях

3-А

Формування творчої і здорової особистості школяра, виховання свідомого громадянина, патріота своєї Батьківщини

3-Б

Становлення дитячого колективу через участь у дитячому об’єднанні козачат

3-В

Взаємозв’язок сім’ї та школи – запорука виховання гармонійно розвиненого громадянина суспільства.

3-Г

3-Д

Згуртування класного колективу та формування в учнів національної свідомості через вплив орієнтацій національно-патріотичного виховання.

4-А

Виховання національної свідомості, любові до Батьківщини

4-Б

Виховання національної свідомості, любові до Батьківщини, до рідної мови, свого народу.

4-В

Виховання всебічно розвиненої особистості за умов сьогодення.

4-Г

Виховання всебічно розвиненої творчої високоморальної особистості.

4-Д

Виховання гармонійно розвиненої та національно свідомої особистості школяра за умов сьогодення.

4-Є

Формування національної свідомості та самосвідомості учнів, моральних цінностей та якостей.

5-А

Формування і виховання у школярів національної свідомості, відповідального ставлення до життя.

5-Б

Виховання патріотичної, творчої, самостійної, креативної особистості.

5-В

Розвиток у дітей почуття колективізму, свідомого ставлення до національних символів, гідності, традицій українського народу

5-Г

Формування учнівського колективу. Виховання патріотично свідомого учня

5-Д

Формування учнівського колективу шляхом виховання в учнів відповідальності, почуття обов’язку та патріотизму.

5-Є

Національно- патріотичне виховання як важлива складова формування соціально-активної особистості школяра

6-А

Формування сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України.

6-Б

Виховання гармонійно розвиненої та національно свідомої особистості школяра за умов сьогодення

6-В

Створення ефективного виховного простору як умова гармонійного розвитку особистості

6-Г

Виховання творчої, самостійної, креативної особистості.

6-Д

Виховання гармонійно розвиненої та національно свідомої особистості школяра за умов сьогодення

7-А

Виховання національно-патріотичних та морально-етичних цінностей особистості

7-Б

Виховання свідомої національно-патріотичної особистості

7-В

Формування активної життєвої позиції учня

7-Г

Виховання гармонійно розвиненої та національно свідомої особистості школяра за умов сьогодення.

8-А

Виховання свідомої національно-патріотичної особистості

8-Б

Виховання свідомої національно-патріотичної особистості шляхом виявлення творчого потенціалу учнів

8-В

Формування і виховання у школярів національної свідомості, відповідального ставлення до життя.

8-Г

Створення сприятливих умов для соціалізації та самореалізації учнів

9-А

Створення ефективного виховного простору як умова гармонійного розвитку особистості

9-Б

Виховання у учнів національної свідомості, патріотизму, активної позиції, особистісної зрілості.

9-В

Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, підготовка до свідомого вибору професії.

9-Г

Формування і виховання у школярів національної свідомості, відповідального ставлення до життя.

10-А

Виховання гармонійно розвиненої та національно свідомої особистості школяра за умов сьогодення

10-Б

Формування учнівського колективу шляхом виховання в учнів відповідальності, почуття обов’язку та патріотизму

11-А

Формування людини, яка може жити за своїм покликанням і вибором, яка може жити щасливо і бути корисною для суспільства, з великою шкалою цінностей

11-Б

Формування особистісної зрілості, національної свідомості та патріотизму у виховному середовищі класу

З метою формування ціннісних орієнтацій було заплановано та виконано наступні заходи:

1-А Класний керівник Оксана ПЕТРОВА______

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Інструктаж з дітьми з метою запобігання нещасних випадків під час перебування в школі.

Робота над проєктом “Подорож країною здоров’я”.

Інструктаж перед екскурсією в природу.

Тест: “Як ти дбаєш про своє здоров’я?”

Інструктаж про правила поведінки біля новорічної ялинки, на льоду, ковзанах під час канікул.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

година спілкування “Чарівні слова відкривають серця”

Родинне свято “Щедра осінь золотава”

Мої обов’язки в сім’ї” – розповіді учнів

Обмін думками “Як святкують зимові свята у моїй родині?”

Формування ціннісного ставлення до праці

Цінуй чужу працю” – бесіда

Всі професії цікаві – обирай на смак” – рольова гра

Колективна справа “Виготовлення новорічних прикрас”

Майстер-клас “Виготовлення різдвяного ангела”

Формування ціннісного ставлення до природи

Екскурсія “Милуємося красою рідної природи”

Диспут. Чи потрібно охороняти ліси?

Інформаційний довідник “Сторінками червоної книги”

Бесіда “Як привітати зимуючих пташок зі святами?”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Моє рідне місто” ( підготовка малюнків)

Екскурсія у шкільну бібліотеку і привітання бібліотекаря школи з професійним святом.

Міні-свято “Мово моя калинова”

Свято “Ходить світом Миколай”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Взяти участь у підготовці та проведенні свята «Першого дзвоника» та «Першого уроку» : “Ми- українці, честь і слава незламним”

Святкове заняття до Дня захисника України. Виготовлення листівок-сувенірів для воїнів.

Старт проєкту “ Є у світі одна країна”- до Дня української писемності та мови

Створення колажу “Зимові свята українців”

1-Б Класний керівник Наталія СТАХОВА

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Ми ростемо і розвиваємося” (індивідуальні особливості)

Самопрезентація “Мої захоплення”

Чи маю я права?” – бесіда-гра

Чи правильно ти харчуєшся?” – зустріч з казковими героями

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Родинна зустріч “Будьмо знайомі”

Мій рід” – виставка родовідних дерев

Мої обов’язки в сім’ї” – розповіді учнів

Як відпочивають у моїй родині” – фотовиставка

Формування ціннісного ставлення до праці

Обмін думками “Моє навчання – моя праця”

Цінуй чужу працю” – бесіда

Всі професії цікаві – обирай на смак” – рольова гра

Робоче місце – обличчя учня” – практична робота

Формування ціннісного ставлення до природи

Людина – частина живої природи” – диспут

Екскурсія “В осінні барви-шати вдяглись ліси й поля”. Заготівля природного матеріалу.

Екскурсія в природу “Ось прийшли морози і зима настала”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Конкурс малюнків “Золота осінь”

Сім чудес України” – фотоколаж

Обмін думками “Що мені відомо про українські традиції святкування Різдва”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Де місто твоє світанкове” – виставка малюнків.

Година спілкування “Державні символи України”

Міні-свято “Мово моя калинова”

Подаруй свято захиснику – благодійна акція

1-В Класний керівник Ірина ЧЕПЕЛЬ

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Проведення бесід, інструктажів з дітьми з метою запобігання нещасних випадків під час перебування у школі

Оснащення куточка гігієни у класі.

Вивчення комплексу вправ для зняття втоми очей, запобігання сколіозу.

Тест-опитування про дотримання ПДР і проведення індивідуальної роботи за його результатами.

Інструктаж за правилами безпечної поведінки біля новорічної ялинки, під час катання на ковзанах лижах, гри з бенгальськими вогниками тощо.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Батьківський патронат: правила особистої гігієни учня; обладнання робочого місця учня .

Мої обов’язки у сім’ї ( обмін враженнями)

Полілог/диспут “ Як не губити час”

Формування ціннісного ставлення до праці

Ознайомлення дітей з правилами, традиціями школи, режимом дня учня. Розподіл обов’язків, налагодження чергування в класі

Гра- змагання : “ Найчистіша парта”

Виготовлення прикрас до зимових свят

( майстерня святого Миколая)

Формування ціннісного ставлення до природи

Диспут «Чи треба охороняти ліси?» (онлайн-екскурсія; перегляд мультфільму)

Колективні роздуми : “ Яка ялинка краща?”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Моє рідне місто” ( підготовка малюнків)

Екскурсія у шкільну бібліотеку і привітання бібліотекаря школи з професійним святом.

У гості до тітоньки Флори

( конкурс малюнків та аплікацій)

Розучування пісень та віршів до зимових свят

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Взяти участь у підготовці та проведенні свята «Першого дзвоника» та «Першого уроку» : “Ми- українці, честь і слава незламним”

Святкове заняття до Дня захисника України. Виготовлення листівок-сувенірів для воїнів.

Старт проєкту “ Є у світі одна країна”- до Дня української писемності та мови

Є така професія- захищати Вітчизну”( зустріч з татом-військовим)

1-Г Класний керівник Альона МИКИТЮК

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Самопрезентація “Мій вільний час”

“Ознаки хвороби. Профілактика порушень здоров’я” – гра

“20 листопада – День прав дитини : Чи маю я права?” – година спілкування

“Зустріч з казковими героями ” Чи правильно ти харчуєшся?”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда “Родина, родина, від батька до сина”

“Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся” – бесіда до Дня людей похилого віку

Фотовиставка”Як відпочивають у моїй родині “

“19 грудня – День святого Миколая – “А що під подушкою?” Розповідь учнів

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда “Цінуй чужу працю”

“Де працюють ваші батьки” – рольова гра

“Моє навчання – моя праця ” – обмін думками

“Робоче місце – обличчя учнів ” – генеральне прибирання

Формування ціннісного ставлення до природи

Робота над озелененням класу.

Заготівля природного матеріалу

Екскурсія в природу “Пізня осінь” . Ігри на свіжому повітрі

Конкурс малюнків”Зима – чарівниця “

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Конкурс малюнків “Місто моє світанкове”

“Осінь золота” – конкурс віршів

Презентація”Сім чудес України”

Народний календар. Зимові свята. Розповіді учнів

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

День Знань

“14 жовтня – День українського козацтва ” – година спілкування

“9 листопада – День української писемності та мови ” – вікторина

“6 грудня – День збройних сил України ” Зустріч з військовослужбовцем

1-Д Класний керівник – Олена МАЧУШНИК

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Інструктаж “Школа мій новий дім – вчуся перебувати у нім”.

Участь у виховному уроці з поліцією “Дитина в укритті та правила поводження із вибухонебезпечними предметами”

Обмін думками “Мої права та обов’язки у сім’ї, школі, суспільстві”

Обмін думками та враженнями “Мій режим дня та навички ведення здорового способу життя”.

Бесіда про необхідність усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного кожної людини.

Рольова гра “Основи самооцінки”

Театралізований захід “Будь уважним на дорозі”.

Інструктаж щодо дотримання правил безпеки під час святкування різдвяних свят”.

Бесіда про правила безпечного користування побутовою технікою.

Бесіда “Увага! Бережіться інфекційних захворювань”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда “Наш клас – маленька родина”.

Бесіда до Дня людей похилого віку

Бесіда “Шануй батька й неньку – буде й тобі скрізь гладенько”

Виховний проєкт “Моя маленька Батьківщина”

19 грудня – День Святого Миколая, майстерня зі створення паперових чобітків для подарунків кожному членові сім’ї

Формування ціннісного ставлення до праці

Диспут “Правила нашого класу”.

Бесіда “Грані гігієни”.

Художня виставка учнівських малюнків на тему “Чистота – це важливо”

Бесіда “Вчитель навчає, розвиває, виховує”.

Рольова гра “Ким працюють мої батьки”

Самопрезентації “Мої обов’язки вдома та у школі”

Рольова гра “Чисто там, де не смітять”

Формування ціннісного ставлення до природи

Конкурс малюнків “Пташки у природі”

Акція “Годівничка для птаха”.

Екскурсія із заготівлею природного матеріалу для творчих занять

Конкурс дитячих поробок “Осінь – найщедріша пора року”

Акція “Нагодуй пташку – насип зерна у годівничку”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Свято першої книжки.

Майстер-клас “Українські народні рухливі ігри: граємося разом з друзями”.

Акція “Подаруй класу книгу”

Екскурсія до медіатеки

Виставка “Люби і знай свій рідний край”.

Конкурс до Дня української писемності та мови

Тематична бесіда “Народні символи”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

День Знань. Участь у святі Першого дзвоника.

Тематичний урок-бесіда “Ми українці: честь і слава незламним”.

Участь у художній акції “Першокласники Житомира – воїнам захисникам” з підготовкою дитячих малюнків.

Тематична бесіда “Україна починається з мене”.

Виставка малюнків дітей “Ми діти твої, Україно”.

Бесіда “Державні символи України”.

Бесіда до Дня пам’яті жертв Голокосту.

Бесіда “Наша Вітчизна – Україна”.

Година спілкування до 14 жовтня – Дня Захисника України, Дня Гідності та Свободи

Бесіда “Я – українець і цим пишаюся”.

Бесіда до Дня пам’яті жертв Голодомору

Виховний проєкт “Рідний край” (презентація у класі виставки творчих робіт дітей).

Бесіда “Моя земля – земля моїх предків”.

Тематична бесіда до 6 грудня – Дня Збройних Сил України

1-Є Класний керівник – Олена Сторчеус

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Передбачення “Що я очікую від шкільного життя”

Гра”Розкажи про себе”

Зустріч з медсестрою школи “Твій режим дня”

Обмін думками

Які ігри бувають?”

Інструктаж про правила поведінки біля новорічної ялинки, на льоду, ковзанах під час канікул.

Бесіда”Як поводитись при виявленні невідомих предметів,

речовин”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Родинна зустріч “Будьмо знайомі”

Подорож до країни ввічливості і добра,справедливості”

Мої обов’язки у сім’ї ( обмін враженнями)

Виготовлення листівок для рідних людей

Формування ціннісного ставлення до праці

Майстерня для школярів

«Вчимося робити все самі».

Гра « Кожній речі своє місце»

Бесіда-

інструктаж

Правила поведінки в їдальні”

Бесіда “Всі професії потрібні ,цінуй працю інших людей ”

Колективна справа

Виготовлення

новорічних прикрас”

Формування ціннісного ставлення до природи

Спостереження “Милуємось красою рідної природи”

Спостереження

Як живуть рослини восени”

Обговорення відео «Чому листя змінює колір і опадає»

Бесіда “Як поводитись в довкіллі”

Акція “Приготуй пташкам обід”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Гра “Чарівна осінь”

Колективне панно «Малюємо разом»

Година спілкування

Ознаки осені”

Колективна справа “Ліпимо казку”

Практикум “Зима-чарівниця”

Караоке “Пісні про зиму”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Година спілкування “Та земля мила,де мати народила”

Хвилинка вдячності

«Дякую, вам, захисники».

(Малюнки та листи нашим воїнам)

Бесіда з елементами тренінгу ”Як зберегти дружбу?”

День миру

Флешмоб

Ми за мир”

Година спілкування

Твори добро,якщо ти людина”

Година спілкування «Символи України»

Привітаємо захисників зі святом – благодійна акція

2-А Класний керівник Наталія Пастушенко

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Інструктаж щодо дій учнів під час сигналу “Повітряна тривога”

Розмова віч-на-віч… про важливість дотримання розпорядку дня.

Розмова віч-на-віч…

Місто починається з тебе”

Інструктаж про правила поведінки біля новорічної ялинки, на льоду, ковзанах під час канікул.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Традиції та реліквії моєї родини”

Турбота. Діти допомагають дітям”

Формування ціннісного ставлення до праці

Професія моїх батьків”

бесіда.

Майстерня Святого Миколая.

Формування ціннісного ставлення до природи

Диспут. Чи потрібно охороняти ліси?

Інформаційний довідник “Сторінками червоної книги”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Рідне місто моє”

Конкурс малюнків до Дня міста.

Жовтень святковий”

Гра “Вгадай мелодію”

Перегляд вистави “Зимова казка”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

День знань”

Святковий урок

Посвята в козачата.

Козаки – гордість і слава України”

День інвалідів 3.12

Не шкодь, а допоможи”

2-Б Класний керівник Лариса Мущиніна

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Інструктаж щодо дій учнів під час сигналу “Повітряна тривога”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Формування ціннісного ставлення до праці

Формування ціннісного ставлення до природи

Конкурс годівничок для пташок.

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Перегляд вистави “Зимова казка”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Посвята в козачата

2-В Класний керівник Андрійчук Світлана

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Правила поведінки під час сигналу: “Повітряна тривога”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Створення родинного дерева “Це моя родина”

Формування ціннісного ставлення до праці

Бережемо підручники. Правила користування підручниками.

Формування ціннісного ставлення до природи

Організація спостережень за змінами в природі

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Перегляд вистави “Зимова казка”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Виховний захід “Посвята в козачата”. Конкурс малюнків

2-Г Класний керівник Інна Мільська

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

День Гігієни

( малюнки дітей)

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Формування ціннісного ставлення до праці

Формування ціннісного ставлення до природи

Конкурс годівничок для пташок

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Перегляд вистави “Зимова казка”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Міжнародний день Миру

(малюнки дітей)

Виховний захід “ Посвята у

Козачата”

Малюнки до Дня Захисника України та до Дня Козацтва

2-Д Класний керівник Курінна Олена

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Бесіда з профілактики інфекційних захворювань

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Відкритий мікрофон “Я і моя родина”

Формування ціннісного ставлення до праці

Формування ціннісного ставлення до природи

Організація спостережень за змінами в природі, погодними умовами

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Перегляд вистави “Зимова казка”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Виховний захід “Посвята у козачата”. Конкурс малюнків.

Бесіда “Державні і народні символи України”

3-А Класний керівник Барлай Ганна

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Інструктаж щодо дій учнів під час повітряної тривоги

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Диспут “Що я можу в сім’ї зробити сам/сама”

Виготовлення Новорічних листівок для привітання членів родини

Формування ціннісного ставлення до праці

Інструктаж щодо безпечного користування інтернетом для дітей

Формування ціннісного ставлення до природи

Екскурсія до міського Парку Культури

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Вікторина до Дня української писемності та мови

Перегляд Новорічної вистави у міському Палаці культури

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Урок Знань “Тепло своїх долонь і розуму, і серця я Україні милій віддаю “

Виховна година до Дня Захисників і Захисниць України

Віртуальна екскурсія місцями Революції Гідності.

Виготовлення вітальних листівок до Дня Збройних сил України

3-Б Класний керівник Людмила Марко

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Дисципліна і культура”. Інстуктаж щодо правил поведінки

Як доглядати за руками, нігтями, волоссям” перегляд відео

Подорож до країни Здоров’я. Профілактика інфекційних захворювань.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Розповідь “ Мої обов’язки у сім’ї”

День людей похилого віку”. Бесіда

Ти можеш усе довірити батькам”

Формування ціннісного ставлення до праці

Бджола мала, а й та працює”

Формування ціннісного ставлення до природи

Гра-вікторина “Зелена аптека”

Вікторина “Екологія в загадках”

Звірі взимку потребують допомоги”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Символи моєї держави”

День української писемності і мови” – вікторина

У чудовий край іде святий Миколай”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Україна – наш спільний дім”

День українського козацтва. Акція “Одягни вишиванку”

День прав дитини: “ Кожна дитина має право…”

3-В Класний керівник Світлана ОНИЩУК

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Правила поведінки під час сигналу: “Повітряна тривога”

Розмова віч-на-віч про важливість виконання ранкової зарядки, дотримання правил особистої гігієни.

Бесіда з профілактики інфекційних захворювань

Інструктаж “Правила поведінки біля новорічної ялинки, на льоду, ковзанах під час канікул.”

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Розповідь “Як я турбуюсь про членів своєї родини”.

Розповідь “ Мої обов’язки у сім’ї”

Година спілку- вання «Звичаї та традиції святкування Різдва в моїй родині»

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда “Безпечний інтернет”.

Практична робота “Мій найкращий бутерброд”

Виготовлення ялинкових прикрас

(майстерня святого Миколая).

Формування ціннісного ставлення до природи

Добірка “Народні прикмети осені”.

Старт проєкту “Рослини в моєму житті”.

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Конкурс малюнків до Дня міста (“Моє рідне місто”)

Онлайн-екскурсія музеями світу.

Екскурсія до міського Палацу культури. Перегляд вистави “Зимова казка”.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Дискусія “Справжній громадянин України, той хто говорить про любов до неї, чи той хто…”

Інформаційний довідник “Сила нескорених” до Дня захисника України.

Вікторина до Дня української писемності та мови ( 9 листопада).

Конкурс колядок та щедрівок.

3-Д Класний керівник Людмила ДЕНИСЮК

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Твої дії під час

сигналу

«Повітряна

тривога».

Техніка

безпеки під

час осінніх

канікул.

Бесіда «Чарівні

слова»

Інструктаж по

техніці безпеки

під час зимових

канікул.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда «Мої

обов’язки».

Бесіда «Будь

гідним скрізь

і всюди, щоб

нести вам

радість люди»

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда

«Бджілка

мала, та й та

працює»

Формування ціннісного ставлення до природи

Бесіда «Мої

обов’язки».

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Конкурс

малюнків «Я

малюю світ у

майбутньому»

Як прийшли до

нас ялинкові

іграшки.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Бесіда

«Батьківщина –

рідний край»

Урок

мужності

«Мужність

українських

Бесіда

«Вшанування

пам’яті жертв

голодомору».

Державні

символи

України.

Бесіда

«Славетні

українці».

«Як святкують

Різдво в різних

країнах світу»

4-А Класний керівник Валентина ШЕВЧЕНКО

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Тренінг

Повітряна тривога”

алгоритм дій

Створення ментальної карти «Здорове тіло». Флешмоб «Весела та спортивна перерва»

День дитини. Скринька ідей. Захистимо свої права

Інструктаж по техніці безпеки під час зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Старт проєкта “Стрічка часу моєї сім’ї “

Шануймо старість.(до міжнародного дня людей похилого віку

Тест: «Чи вмієш ти і твоя сім’я вести здоровий спосіб життя?».

Година спілку- вання «Звичаї та традиції святку- вання Різдва в моїй сім’ї»

Формування ціннісного ставлення до праці

Тримаю своє робоче місце в чистоті .”

прибирання в класі

День кухаря.

Виготовлення і презентація бутербродів

Улюблена професія. Чим я хочу займатися у майбутньому.”

бесіда

Мій клас- мій другий дім.Я хочу, щоб було затишно в нім.”

Прикрашання класної кімнати до Нового року

Формування ціннісного ставлення до природи

Квест «Безпечне довкілля»

Ми з планетою – справжні друзі. Посадка цибулинок ранньоквітучих рослин.

Створення карти – візуалізації «Країна моєї мрії»

Віртуальна подорож Україною

Що зміни- лося в природі взимку ?”

укскурсія

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Все починаєть- ся з добра,все починається з любові”

До річниці з дня народження В. Сухомлинського.

Запис челендж віршів про осінь.

Всесвітній день «спасибі». Акція «Як зробити день щасливим?»

Участь у загальношкільних заходах до Дня Святого Миколая

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Моя рідна Батьківщина має назву Україна”

урок єдності

Патріотични урок до Дня миру

Сила нескоре – них” до Дня за- хисника України Акція “ Смако- лики нашим захисникам”

Бесіда-екскурсія

до бібліотеки “Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 р.”

Участь в благодійній акції “Дякуємо за вашу мужність” (до Дня Збройних Сил України)

4-Б Класний керівник Андрух Валентина

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Тренінг

Повітряна тривога”

алгоритм дій під час онлайн – занять

Створення ментальної карти «Здорове тіло».

Скринька ідей.

Захистимо свої права.

Інструктаж по техніці безпеки під час зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Старт проєкта “Стрічка часу моєї сім’ї “

Батьківська кав”ярня “Батьки і діти – серця одні”

Диспут “Спілкування в родині”

Бесіда “Кращі традиції зимових свят твоєї родини”

Формування ціннісного ставлення до праці

Тримаю своє робоче місце в чистоті .”

прибирання в кімнаті.

Конкурс – гра

Відгадай мою професію”

Дискусія про ціну хвилини в країні “Хвилина – це багато чи мало?”

Всесвітній день “спасибі”

Акція “Як зробити день щасливим?”

Формування ціннісного ставлення до природи

Старт проєкту “День осіннього рівнодення”

Конкурс малюнків

Осіння палітра”.

Челендж віршів про осінь.

Усний журнал “Нехай росте кожне деревце”.

Дослідження “Чи варто рубати ялинку?”

День кімнатних рослин.

Фотоколаж “Моя улюблена рослина”.

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Віртуальна екскурсія до Музею книги і друкарства України

Старт проєкту “Цікаві місця України”

Майстерня

Милі сюрпризи з різних країн світу”

Старт проєкту “Зустрічаємо зимові свята”

День Святого Миколая.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Тренінг з безпечної поведінки на дорогах ”Автомобіль і пішохід”

Інформаційний довідник

Сила нескорених” до Дня захисника та захисниці України.

Створення карти – візуалізації “Країна моєї мрії” ( міста та місця України, які я хотів би відвідати.

Перегляд відео “Дякуємо за вашу мужність” (до Дня Збройних Сил України)

4-В Класний керівник Рискаль Світлана

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Тренінг “Повітряна

тривога” алгоритм дій під час онлайн

навчання

Бесіда “Твоя краса в твоїй доброті”

День дитини.

Скринька ідей.

Захистимо свої права.

Інструктаж по техніці безпеки під час зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Старт проєкта “Стрічка часу моєї сім’ї”

Онлайн-розмова

віч-на-віч про

шанобливе ставлен-

ня до тих, хто тобі

небайдужий

Тест “Чи вмієш ти вести здоровий спосіб життя?”

Всесвітній день “спасибі”. Акція “Як зробити день щасливим?”

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда “Тримаю робоче місце в чистоті” прибирання в кімнаті

Конкурс “Відгадай мою професію”

Дискусія про ціну

хвилини в країні

Хвилина – це багато

чи мало?”

Старт проєкту “Зустрічаємо зимові свята”

Формування ціннісного ставлення до природи

Старт проєкту “День осіннього рівнодення”

Екологічна акція “Ми з планетою- справжні друзі”

Старт проєкту “Листопад свій час не проспав-зимі доріженьку проклав”

День кімнатних рослин. Інформа- ційний довідник “Зникаючі росли-

ни мого краю”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Онлайн-подорож

Мистецтво створення книги”

Старт проєкту “Жовтень свяковий”

Віртуальна подорож “Історія м’яча”

Приймальня Святого Миколая.

Благодійний ярмарок “Подаруємо маленьке щастя”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Тренінг з безпечної поведінки на дорогах “Автомо-

біль і пішохід – від-

повідальні та рівноцінні учасники руху”

Старт проєкту “Цікаві місця України”

Демонстрація фото- відео матеріалів з

власних подорожей

Як я уявляю ту чи іншу країну”

День пам’яті жертв Голодомору. Перегляд відео. Обговорення.

4-Г Класний керівник Світлана Козел

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Інструктаж щодо дій учнів під час повітряної тривоги

Техніка безпеки під час осінніх канікул

Техніка безпеки під час зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Колективна справа”Відкриваємо скриньку добрих справ

Бесіда “Що я можу в сім’ї зробити сам/сама”

Віртуальна екскурсія до музею”Без минулого нема майбутнього”

Виготовлення Новорічних листівок для привітання членів родини

Формування ціннісного ставлення до праці

Колективна справа”Відкриваємо скриньку добрих справ

Інструктаж щодо безпечного користування інтернетом для дітей

Виготовлення ялинкової прикраси “Святий Миколай”

Формування ціннісного ставлення до природи

Вікторина- гра “Що покласти в рюкзак для мандрівки”

Бесіда «Мої

обов’язки».

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

День захисту тварин.Виставка малюнків.

Перегляд Новорічної вистави у міскому Палаці культури

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Виховна година”Ми українці-честь і слава незламним”

День української писемності і мови.Написання диктанту.

День пам’яті жертв Голодомору.Перегляд відео.Обговорення.

4-Д Класний керівник Наталія Ярошева

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Марафон відкритих думок.

Диспут і написання переказу”Шкідливі звички”

Бесіда

«Славетні

українці».

«Як святкують

Різдво в різних

країнах світу»

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Колективна справа”Відкриваємо скриньку добрих справ”

Бесіда”Як ми можемо допомогти людям похилого віку”

Бесіда”Людина,яка мене надихає”

Формування ціннісного ставлення до праці

Хвилинка висловлювань “Я добре імію…”Я вдома…”

Віртуальна екскурсія до музею”Без минулого нема майбутнього”

Формування ціннісного ставлення до природи

Фоточелендж

Дари осені”

Екологічна розвідка”Що змінилося в природі?”

Акція “Нагодуй пташку”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

День захисту тварин.Виставка малюнків.

Дослідження зимових свят.Міні-розповіді про тридиції у родини.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Виховна година”Ми українці-честь і слава незламним”

День української писемності і мови.Написання диктанту.

День пам’яті жертв Голодомору.Перегляд відео.Обговорення.

4-Є Класний керівник Світлана ЗАГРАБЧУК

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Бесіда на тему : “Подорож до країни Дорожніх знаків.”

Техніка безпеки під час осінніх канікул

Інструктаж по техніці безпеки під час зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда “Бути совісним означає…”

Бесіда на тему: “ Моя сім’я – моя фортеця”

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда на тему: “Професії моїх батьків”

Бесіда на тему: “Бджілка мала, та й та працює”

Виготовлення ялинкової прикраси “Святий Миколай”

Формування ціннісного ставлення до природи

Операція “Наш маленький зелений куточок”(догляд за кімнатними рослинами)

Вікторина- гра “Що покласти в рюкзак для мандрівки”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Бесіда на тему: “Музичний фольклор рідного краю”

Краса природи у творах образотворчого мистецтва”

Конкурс Малюнків “Я малюю світ у майбутньому”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Патріотичний урок “Ми за мир” 21 вересня День миру

Виготовлення подарунків ЗСУ

Бесіда “Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 р.”

Бесіда на тему: “ Славетні українці”

5-А Класний керівник Олена ТОКАРЧУК

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Інструктаж щодо дій учнів під час сигналу “Повітряна тривога”

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул

Що я маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час новорічних свят та зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Виховна година «Що значить – толерантна людина»

Виховна година «Навчись бути товаришем»

«Повага – це важливо»

Поважаємо всіх, хто поруч”

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда «Вчись учитись»

“Виготовлення листівок, поробок до Дня захисників і захисниць України”

Година спілкування «Мої захоплення»

Проведення бесіди «Шануй книгу»

Формування ціннісного ставлення до природи

Організація догляду за кімнатними рослинами у класі

Виховна година «Краса осені»

Проведення бесіди «Жити у чистоті»

Година спілкування «Зимова краса»

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Участь у загальношкільному святі Дня знань

Конкурс малюнків “Золото осені”

Виховна година до Дня української мови

Участь у загальношкільних заходах до Дня святого Миколая

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

День знань. Проведення першого уроку на тему: «Ми українці: честь і слава незламним»

Проведення виховної години «Козацька символіка – джерело сучасної української атрибутики»

Участь у загальношкільній акції пам’яті жертв Голодомору

Участь в благодійній акції “Милосердя”. “Дякуємо за вашу мужність” (до Дня Збройних Сил України)

5-Б Класний керівник Наталя ШАФРАН

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

“Безпека та правила поведінки здобувачів освіти в умовах воєнного стану”

“Правила гігієни”

“Безпека – це важливо!”

«Як зберегти своє здоров’я»

«Здорове харчування та гігієна»

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

«Бути совісним означає…»

«Повага – це важливо»

«Будь толерантним»

«Зрозуміти іншого»

Формування ціннісного ставлення до праці

«Навіщо людина працює»

“Виготовлення листівок, поробок до Дня захисників і захисниць України”

Організація допомоги та виготовлення листівок до благодійних акцій «Разом до ПЕРЕМОГИ», «Подаруй радість» (для дітей ВПО)

«Подорож до країни Довкілля»

Формування ціннісного ставлення до природи

«Віртуальна екскурсія»

«Чи потрібно спалювати листя?»

«За життя без сміття»

«Збережи ялинку»

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

«В усі пори року прекрасна земля»

«Культура спілкування»

Віртуальна екскурсія «Цікаво пізнати»

«Ми вітаємо усіх з новорічними святами» (відео)

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

“Ми українці: честь і слава незламним”

“День Миру – 21 вересня 2022”

“14 жовтня – Покрова, День козацтва та День захисників і захисниць України”

“21 листопада – День Гідності та Свободи”

“26 листопада – 90-ті роковини Голодомору-геноциду”

“5 грудня – Міжнародний день волонтера”

6 грудня – виготовлення вітальних листівок.

5-В Класний керівник Наталія ФРАНЧУК

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Виховна година «Що треба знати для збереження власного здоров’я»

Година спілкування «Мій ідеальний герой»

Виховна година до Всесвітнього Дня дитини

Виховна година «Правила поведінки на дорогах»

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Виховна година «Навчись бути товаришем»

Година спілкування «Які у мене обов’язки у родині?»

Виховна година «Що значить – толерантна людина»

Година спілкування «Звичаї та традиції святкування Різдва в Україні»

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда «Вчись учитись»

Бесіда “Важливість виконання покладених на тебе доручень”

Проведення бесіди «Шануй книгу»

Година спілкування «Мої захоплення»

Формування ціннісного ставлення до природи

Бесіда “Важливість дотримання правил поведінки під час відпочинку на природі”

Виховна година «Краса осені»

Проведення бесіди «Жити у чистоті»

Година спілкування «Зимова краса»

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Перегляд документального відео про становлення українського кінематографа до Дня українського кіно

Конкурс малюнків “Золото осені”

Виховна година до Дня української мови

Участь у загальношкільних заходах до Дня святого Миколая

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Проведення першого уроку на тему: «Ми українці: честь і слава незламним»

Проведення виховної години «Козацька символіка – джерело сучасної української атрибутики»

Участь у загальношкільній акції пам’яті жертв голодомору

Участь в благодійній акції “Милосердя”. “Дякуємо за вашу мужність” (до Дня Збройних Сил України)

5-Г Класний керівник Буланова Оксана

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Виховна година “Що маю знати, щоб зберегти здоров’я”

Виховна година “Я і мій ідеал”

Виховна година “Чарівний світ дитинства”

Участь у загальношкільних заходах до Дня боротьби зі СНІДОМ

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Виховна година “Хочеш мати друга – навчись другом бути”

Виховна година “Шануй старість”

Що значить бути толерантним”

Поважаємо всіх, хто поруч”

Формування ціннісного ставлення до праці

Вчись учитись, щоб уміти трудитись”

Шануй книгу”

Моє хобі”

Бесіда “Шануймо працю інших”

Формування ціннісного ставлення до природи

Проект “Фото нашого міста”

Таємниці осені”

Чистота навколо нас”

Похід до зимового парку

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Перегляд фільмів до Дня українського кіно

Краса осені у витворах мистецтва

Чарівні звуки рідної мови”

Участь у загальношкільному заході до Дня Святого Миколая

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Перший урок “Ми українці: честь і слава незламним!”

Ми – майбутні твої захисники, Україно”

Горить свіча”

Україна незламна”

5-Д Класний керівник Анастасія ОПАНАЩУК

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Бесіда “Права та обов’язки учасників освітнього процесу”

Інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів під час осінніх канікул

Обмін думками “Як зберегти своє здоров’я?”

Бесіда-інструктаж “На канікули поспішаємо – безпечно відпочиваємо”. Повторення правил безпечної поведінки на льоду, на дорозі, з електроприладами тощо.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Година спілкування “Що я зичу для однокласників, друзів, України?”

Бесіда “Пам’ятай про старших у твоїй родині”

Година спілкування “Мої обов’язки в родині”

Обмін думками “Новорічні традиції моєї родини”

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда “Навіщо людина працює”

Година спілкування “У колективі немає чужої роботи”

Формування ціннісного ставлення до природи

Година спілкування “Земля – наш дім”

Диспут “Чи потрібно спалювати листя?”

Бесіда “Тварини взимку потребують твоєї допомоги”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Виховна година до Дня української писемності та мови

Виховна година до дня української хустки

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Проведення першого уроку на тему “Ми українці: честь і слава незламним!”

Година спілкування “14 жовтня – День українського козацтва”

Година спілкування “Незабудка – біль душі і пам’ять серця”

Година спілкування “На захист рідної землі”

5-Є Класний керівник – Галина САЛЬНИКОВА

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Виховна година «День гігієни школяра»

Виховна година «Урок безпеки» та «Вибухонебезпечні предмети»

Виховна година «Мінна безпека»

Виховна година «Бережи себе (правила безпечної поведінки на осінніх канікулах)»

Виховна година «МИ РАЗОМ» до 3 грудня- Міжнародного дня людей з особливими потребами

Виховна година «Зимові канікули». Інструктаж з техніки безпеки

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Виховна година «21 вересня – міжнародний день миру»

Бесіда «Мої обов’язки у сім’ї»

Виховна година «Мій улюблений світ – без насильства»

Бесіда « День Святого Миколая. Історія свята та традиції святкування»

Формування ціннісного ставлення до праці

Виховна година «Наш світ врятує доброта»

Виховна година ” Кодекс поведінки під час онлайн уроків”

Виховна година «Міжнародний день толерантності — свято, яке відзначається 16 листопада в усьому світі»

Формування ціннісного ставлення до природи

Виховна година « Еко місто моєї мрії»

Бесіда «Що я знаю про Україну»

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Виховна година «Лялька мотанка – родинний оберіг українців»

Виховна година «День української писемності: Говорiмо українською, щоб нас почув увесь світ!»

Виховна година «Андріївські вечорниці».

День української хустки

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Перший урок «Ми українці: честь і слава не зламним!»

Виховна година «14 жовтня – День захисника України та День українського козацтва»

Виховна година «Незабудка – біль душі і пам’ять серця»

Виховна година «6 грудня- День ЗСУ»

6-А Класний керівник Вітвицька Марина

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Бесіда

«Права та обов’язки учасників освітнього процесу»

Бесіда

Обережно міни, а також бомби, гранати, снаряди, патрони – все це смертельні “подарунки війни”

Тренінг

«У згоді з самим собою»

Правила поведінки в разі ядерної небезпеки

«Про «червону кнопку» та ядерну зброю»

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Класна кіностудія

«Дякую, тату»

Інформаційна хвилинка

«Пам’ятай про старших у твоїй родині»

до Міжнародного дня людей похилого віку

Виховна година

«Ми різні, але ми рівні. Принцип толерантності»

Виховна година

«Мій улюблений світ без насильства», присвячена Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

Формування ціннісного ставлення до праці

Дискусія

«Як правильно організувати свою працю»

Операція «Турбота»

до Дня людей похилого віку

Бесіда

«Умій учитись, щоб уміти трудитись»

Операція «Милосердя»

(до Дня інвалідів)

Формування ціннісного ставлення до природи

Всеукраїнський урок доброти.

Інтерактивна вікторина

«Ветеринар»

Виховний захід

“Неси добро у світ природи”

Екологічний десант

«Станьмо друзями птахам»

Віртуальна подорож

«Сім природних чудес України»

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Відеолекторій

«Шедеври українського кіно» (до дня українського кіно)

Віртуальна подорож

«Наш край у творах мистецтва»

5 хвилин з мистецтвом

«Світ навколо нас»

Година спілкування

«Цікаві факти про книги»

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Перший урок “Ми українці: честь і слава незламним”

“День Миру – 21 вересня 2022”

Година спілкування “14 жовтня – День українського козацтва”

День Гідності і Свободи.

Єдиний урок«Слава вам, герої»

Відеолекторій

«Технологія геноциду»

Інформаційна хвилинка

«6 грудня – День Збройних сил України»

6-Б Класний керівник Пасічник Ольга Валентинівна

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Бесіда з дітьми “Мій вільний час “ Вміння організувати свій день.

Проведення інструктажів з метою запобігання нещасних випадків під час перебування у школі.

Інструктаж за правилами безпечної поведінки на вулиці. “Обережно бурульки”

Інструктаж за правилами безпечної поведінки біля новорічної ялинки.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда” Правила особистої гігієни учня” Організіція робочого місця учня

Мої обовязки у сім`ї.

Розповіді учнів. Родове дерево.

День Святого Миколая. Традиції учнів.

Формування ціннісного ставлення до праці

Мої обовязки у сім`ї. Як ми допомагаємо батькам. Розповіді учнів.

Улюблена професія. Чим я хочу займатися у майбутньому.

Моє навчання- моя праця. “Вчимося нового”-майсер клас з виготовлення мила.

Похід до Ремісничого музею. Знаємо про різні ремесла давніх часів і сьогодення.

Формування ціннісного ставлення до природи

Пересаджуємо квіти у класі. Озеленення класу.

Догляд за рослинами класу.

Ігри на свіжому повітрі

Малюнки для ЗСУ “Зима – чарівна”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Похід у бібліотеку. Знайомство з відомими письменниками і творами. Заохочення дітей до читання.

День козацтва. Культура та життя козаків.

онлайн екскурсія музеями краєзнавчими мистецтв міста Києва

Похід до театру на виставу. Правила поводження у театрі.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства

Патріотичний урок “Ми за мир” 21 вересня День миру

Виготовлення подарунків ЗСУ

Бесіда “Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 р.”

Плетемо сітки для ЗСУ. Підготовка матеріалу для сіток

6-В Класний керівник Власюк Олександра

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Бесіда

«Права та обов’язки учасників освітнього процесу»

Проведення інструктажів з метою запобігання нещасних випадків під час перебування у школі.

Тренінг

«У згоді з самим собою»

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час новорічних свят та зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Мої обов’язки у сім`ї.

Традиції святкування моєї родини

Формування ціннісного ставлення до праці

Дискусія

«Як правильно організувати свою працю»

Улюблена професія. Чим я хочу займатися у майбутньому.

Бесіда

«Умій учитись, щоб уміти трудитись»

Формування ціннісного ставлення до природи

Екологічний десант «Станьмо друзями птахам»

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

День козацтва. Культура та життя козаків.

5 хвилин з мистецтвом

«Світ навколо нас»

Зимові традиції Українського народу

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Перший урок “Ми українці: честь і слава незламним”

“День Миру – 21 вересня 2022”

Виготовлення подарунків ЗСУ

День Гідності і Свободи.

Єдиний урок«Слава вам, герої»

Нові імена нових героїв

6-Г Класний керівник Ковальчук Катерина

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Алгоритм дій під час повітряних тривог

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул

Як виховувати в собі найкращі якості

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час новорічних свят та зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда.Хочеш мати друга-навчись другом бути

Бесіда. Поважаємо всіх, хто поруч

Традиції святкування моєї родини

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда. “Шануй працю інших”

Організація робочого місця під час дистанційно

го навчання

Формування ціннісного ставлення до природи

Виховна “Чистота навколо нас”

Знай і бережи свій рідний край

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Розкажи про свою домашню бібліотеку. Заохочення дітей до читання

Вікторина “Що ми знаємо про козаків та козацтво

Мистецтво і його вплив на культуру нації

Зимові традиції Українського народу

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Ми українці честь і слава незламним

Ми майбутні твої захисники, Україно

Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років

Нові імена нових героїв

7-А Класний керівник Шестакова Ірина

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Вхідний інструктаж з техніки безпеки.Правила поведінки під час повітряної тривоги,з незнайомими предметами

Правила поведінки в громадських місьцях. Профілактика інфекційних захворювань.Інструктаж з техніки безпеки

Інформаційна хвилинка “Що важливо знати про хімічну небезпеку”.Цільовий інструктаж “Правила безпечного користування газовими приладами”

Профілактична бесіда з попередження травматизму під час ожеледиці.Інструктаж з БЖД під час зимових канікул.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Організація робочого місця учня

Обов”язки учня вдома,в сім”ї

Круглий стіл” Що ти знаєш про своє родинне дерево?

Сімейні традиції святкування Дня Св.Миколая, Різдва,Нового року

Формування ціннісного ставлення до праці

Права та обов”язки учасників освітнього процесу

Обов’язки дитини вдома,допомога батькам

Дискусія /поради/ “Як правильно організувати свій робочий день”

Поділись думками-”Чим я хочу займатись в майбутньому”

Формування ціннісного ставлення до природи

Бережімо природу! Бесіда про дбайливе ставлення до довкілля

Як ми доглядаємо за рослинами вдома

Віртуальна подорож “Сім природних чудес України”

Допоможімо птахам взимку

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Розкажи про свою домашню бібліотеку.Заохочення дітей до читання

Вікторина “Що ми знаємо про козацтво”

Історія розвитку Української писемності. Всеукраїнський диктант

Зимові традиції українського народу (малюнки,розповіді)

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Перший урок “Честь і слава назламним”. Недопустимість проявів булінгу (бесіда)

Козаки- наші давні предки.Традиції українського народу

Добро починається з тебе (участь в благодійній акції).Єдиний урок до Дня гідності і свободи

Участь в благодійній акції “Милосердя”.Дякуємо за вашу мужність ( до Дня Збройних Сил України (малюнки,листи-привітання воїнам)

7-Б Класний керівник Ніна Падлевська

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Безпека під час повітряної тривоги

Інструктаж по дотриманню правил безпеки на осінніх канікулах.

Що я маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”

Інструктаж по дотриманню правил безпеки на зимових канікулах та під час новорічних свят.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Формування ціннісного ставлення до праці

Що означає культура навчальної праці”

Година спілкування

Скільки в світі професій”

Формування ціннісного ставлення до природи

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Моя земля- земля моїх батьків ”

Бесіда “Школа – наш дім, ми господарі в нім”

Наші обереги.

Усний журнал”Конвекція про права дитини.”

7-В Класний керівник Лариса Коновалова

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Безпека під час повітряної тривоги

Інструктаж по дотриманню правил безпеки на осінніх канікулах.

Що я маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”

Інструктаж по дотриманню правил безпеки на зимових канікулах та під час новорічних свят.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Шануймо старість.(до міжнародного дня людей похилого віку)

Традиції моєї родини

Формування ціннісного ставлення до праці

Що означає культура навчальної праці”

Година спілкування

Скільки в світі професій”

Формування ціннісного ставлення до природи

Акція”Бережи ліс”

Онлайн екскурсія “Вже брами літа замикає осінь.”

Знай і бережи свій рідний край

Рослини – барометри.

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Духовність особистості і мистецтво”

Що я знаю про жанри мистецтва”

Мистецтво і його вплив на культуру нації

Новорічний калейдоскоп

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Моя земля- земля моїх батьків ”

Бесіда “Школа – наш дім, ми господарі в нім”

Наші обереги.

Усний журнал”Конвекція про права дитини.”

-Г Класний керівник Ірина Денисевич

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Вхідний інструктаж з техніки безпеки.Правила поведінки під час повітряної тривоги,з незнайомими предметами

Правила поведінки в громадських місцях. Профілактика інфекційних захворювань.Інструктаж з техніки безпеки

Інформаційна хвилинка “Що важливо знати про хімічну небезпеку”.Цільовий інструктаж “Правила безпечного користування газовими приладами”

Профілактична бесіда з попередження травматизму під час ожеледиці.Інструктаж з БЖД під час зимових канікул.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Організація робочого місця учня

Обов’язки учня вдома,в сім’ї

Круглий стіл” Що ти знаєш про своє родинне дерево?

Сімейні традиції святкування Дня Св.Миколая, Різдва,Нового року

Формування ціннісного ставлення до праці

Чи вважаєш навчання працею?

Не словом, а ділом. Ліпили вареники для захисників

Мої домашні обов’язки, як я їх виконую

Формування ціннісного ставлення до природи

Бережімо природу! Бесіда про дбайливе ставлення до довкілля

Як ми доглядаємо за рослинами вдома

Віртуальна подорож “Сім природних чудес України”

Допоможімо птахам взимку

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Розкажи про свою домашню бібліотеку. Заохочення дітей до читання

Вікторина “Що ми знаємо про козаків та козацтво

Мистецтво і його вплив на культуру нації

Зимові традиції Українського народу

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Ми українці честь і слава незламним

Ми майбутні твої захисники, Україно

Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років

Нові імена нових героїв

-А Класний керівник Ходаківська Ірина

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Алгоритм дій під час повітряної тривоги

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул

Виховна “Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час зимових канікул та новорічних свят

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Добро в моєму серці. Волонтерська діяльність.

Що значить бути толерантним.

Виховна година “Свіча горить”

Українські традиції святкування Різдва

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда “Шануй працю інших”

Організація робочого місця під час дистанційно

го навчання

Формування ціннісного ставлення до природи

Виховна “Чистота навколо нас”

Знай і бережи свій рідний край

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Пісня – душа українського народу.

Чарівні звуки рідної мови (до Дня писемності)

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Ми українці: честь і слава незламним

Козаки- наші давні предки

Герої не вмирають

8-Б Класний керівник Загребельна Тамара

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Алгоритм дій під час повітряної тривоги

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул

Як виховувати в собі найкращі якості

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час новорічних свят та зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда. Хочеш мати друга – навчись другом бути

Бесіда. Поважаємо всіх, хто поруч

Традиції святкування новорічно-різдвяних свят

Формування ціннісного ставлення до праці

Важливість та особливості організації робочого місця під час дистанційного навчання

Бесіда. Моє хобі

Формування ціннісного ставлення до природи

Участь у конкурсі “Птах року”

Бесіда. Чистота навколо нас

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Наш древній Житомир ( до Дня міста)

Культура спілкування – фактор духовності людини.

Мистецтво ї його роль на розвиток особистості

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Ми українці – честь і слава незламним.

Ми – майбутні твої захисники, Україно.

Вшанування пам’яті жертв голодомору.

Вони повернулися на щиті.

8-В Класний керівник Бовсуновська Тетяна

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Безпека під час повітряної тривоги

Інструктаж по дотриманню правил безпеки на осінніх канікулах.

Що я маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”

Інструктаж по дотриманню правил безпеки на зимових канікулах та під час новорічних свят.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Шануймо старість.(до міжнародного дня людей похилого віку)

Традиції моєї родини

Формування ціннісного ставлення до праці

Що означає культура навчальної праці”

Година спілкування

Скільки в світі професій”

Формування ціннісного ставлення до природи

Акція”Бережи ліс”

Онлайн екскурсія “Вже брами літа замикає осінь.”

Знай і бережи свій рідний край

Рослини – барометри.

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Духовність особистості і мистецтво”

Що я знаю про жанри мистецтва”

Мистецтво і його вплив на культуру нації

Новорічний калейдоскоп

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Моя земля- земля моїх батьків ”

Бесіда “Школа – наш дім, ми господарі в нім”

Наші обереги.

Усний журнал”Конвенція про права дитини.”

8-Г Класний керівник Коцюба Сергій

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Безпека під час повітряної тривоги

Інструктаж по дотриманню правил безпеки на осінніх канікулах

Що я маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”

Інструктаж по дотриманню правил безпеки на зимових канікулах та під час новорічних свят

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда «Я і моя родина»

Формування ціннісного ставлення до праці

Бесіда «Таємниця майстерності»

Бесіда “Шануй працю інших”

Що означає культура навчальної праці”

Формування ціннісного ставлення до природи

Бесіда «Здорове довкілля – здорова людина. Правила поведінки під час пандемії»

Година спілкування

«Бережи свою планету»

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Заочна подорож

«Архітектурні пам’ятки мого краю»

Бесіда на тему “Мистецтво і війна”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Перший урок на тему:

“Ми українці: честь і слава незламним”

Година спілкування

«Козацькі сурми»

Виховна година “День Гідності та Свободи”

9-А Класний керівник Білюк Лілія

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Вступний інструктаж. Алгоритм дій під час повітряної тривоги.

Інструктаж з техніки безпеки “Як діяти, якщо виявили невідомий предмет!”

Бесіда “Мовний етикет”

Інструктаж з техніки безпеки перед зимовими канікулами

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда “Золоті правила поведінки”

Традиції святкування новорічних свят у моїй родині

Формування ціннісного ставлення до праці

Організація робочого місця під час дистанційного навчання

Профорієнтаційна бесіда “Усі професії важливі, вибирай свою”

Бесіда “З магазину чи власними руками? Як прикрасити будинок до новорічних свят”

Формування ціннісного ставлення до природи

Фотовиставка “Осінні барви”

Бесіда “Бережи природу!”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Виховна година “Письменники рідного краю”

Бесіда на тему “Мистецтво і війна”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Виховна година “ Ми Українці – честь і слава незламним.”

Вікторина “Мій рідний край”

Виховна година “Голодомор – трагедія українського народу”

Бесіда на тему “Виховуємо повагу до національних символів”

9-Б Класний керівник Марцун Олег

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Безпека під час повітряної тривоги

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул

Цільовий інструктаж “Правила безпечного користування газовими приладами”

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час новорічних свят та зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда” Правила особистої гігієни учня” Організація робочого місця учня

Традиції моєї родини

Виховна година “Свіча горить” до Дня пам’яті жертв голодоморів

Складання власного родоводу

Формування ціннісного ставлення до праці

Важливість та особливості організації робочого місця під час дистанційного навчання

Година спілкування

Всі професії важливі”

Поділись думками-”Чим я хочу займатись в майбутньому”

Моє хобі

Формування ціннісного ставлення до природи

Вікторина “Охорона природи”

Акція “Посади троянду”

Конкурс фотографії на природничу тематику

Захист проектів “Екосистеми”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Мистецтво і його вплив на культуру нації

Вікторина “Що ми знаємо про козаків” до Дня козацтва

Історія розвитку Української писемності. Всеукраїнський диктант

Новорічні свята в українській культурі та мистецтві

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Бесіда про права дитини

Виховна година “ Ми Українці – честь і слава незламним”

Бесіда про гендерну рівність

Участь у святкуванні Дня української писемності та мови

Герої не вмирають”

9-В Класний керівник Маньковська Ольга

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Вступний інструктаж.Алгоритм дій під час повітряної тривоги.

Година спілкування “Я і мій ідеал”.

Диспут на тему:”Що я маю знати, щоб зберегти своє життя?”

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час зимових канікул та новорічних свят.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Усний виступ “Родина в моєму серці”.

Добро в наших серцях. Волонтерська діяльність.

Свіча як символ життя предків (до дня загиблих під час голодомору).

Традиції святкування Різдва в Україні (віртуальна екскурсія в музеї народознавства.

Формування ціннісного ставлення до праці

Виховна година”Вчись учитись, щоб уміти трудитись”.

Моє хобі-це труд і творчість”.

Організація освітнього процесу учня та допомога вдома.

Бесіда “Мій вклад в організацію новорічних свят”.

Формування ціннісного ставлення до природи

Догляд за кімнатними рослинами.

Прибирання парків , вулиць і скверів міста від листя.

Обговорення проблеми забруднення довкілля. “Мій особистий вклад”.

Прогулянка зимовими вулицями міста.

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Квест до Дня українського кіно.

Цікавий світ мультфільмів”

Конкурс виразного читання “Чарівні звуки рідної мови”.

Онлайн-зустріч на тему “Йде Новий рік”.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Волонтерство-це свідомий вибір підлітка, Виховна година “ Ми Українці – честь і слава незламним”

Благодійність до Дня козацтва.

Бесіда на тему;”Я- громадянин України!”

Допомога волонтерам міста.

9-Г Класний керівник Іллюк Галина

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Вступний інструктаж з БЖ. Безпека дітей під час війни. Алгоритм дій під час повітряної тривоги

Бесіда-попередження про дотримання ПДР, про культуру та безпеку спілкування з чужими людьми.

Особиста гігієна – запорука здоров’я

Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь у період новорічних та різдвяних свят. Повторення правил поведінки під час канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Вивчення умов сімейного виховання та перебування дитини вдома, в школі, соціально-професійного складу батьків учнів

Проведення виховної години “Горить свіча”

Формування ціннісного ставлення до праці

Вчись учитись, щоб уміти трудитись

Формування ціннісного ставлення до природи

Проведення бесіди “Чистота навколо нас”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Участь у загальношкільному конкурсі малюнків на асфальті.

Проведення виховної години “Цікавий світ мультфільмів”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Ми нащадки славних козаків

Виховна година “Чарівні звуки рідної мови”.

Виховна година, присвячена вшануванню пам’яті жертв Голодомору

11-А Класний керівник Валентина Шандренко

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Інструктаж з техніки безпеки

Профорієнтація ( зустрічі з представниками вищих навчальних закладів)

Інструктаж з техніки безпеки

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

Бесіда “Народження істини, а не загострення стосунків”

Виховна година “ Цінності родинного спілкування”

Формування ціннісного ставлення до праці

Вибір активу класу

Виховна година “ Люди, які працюють поруч”

Формування ціннісного ставлення до природи

Захист проектів “ Наше довкілля”

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Конкурс поезії “ Осінь – маляр з палітрою пишною”

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Перший урок “ Честь і слава незламним”

Участь у святкуванні Дня козацтва

Участь у святкуванні Дня української писемності та мови

Участь у благодійних акціях

11-Б Класний керівник Місевич Нінель

Направлення

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формування ціннісного ставлення до себе

Алгоритм дій при сигналі повітряної тривоги

Знання дорожнього руху – запорука здоров’я

Як виховувати в собі найкращі якості?

Інструктаж з техніки безпеки під час зимових канікул

Формування ціннісного ставлення до сім’ї

В цьому полягає гідність людини?

Формування ціннісного ставлення до праці

Інструктаж щодо організації робочого місця при дистанційному навчанні

Організація,, книжкової лікарні

Формування ціннісного ставлення до природи

Вікторина ,,Природні дива України”

Боляче буває всім!

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Перегляд відео,, Фольклор рідного краю ”

Про культуру мови

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

Ми українці: честь і слава незламним!

Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933років

Нові імена нових героїв

2. Робота з батьками:

Клас

Кількість батьківських зборів, відвідування сімей.

1-А

1-Б

15.09 – “Ваша дитина – першокласник”

21.12 – “Про підсумки навчання у I семестрі”

1-В

08.09.22. – “ У сім’ї з’явився першокласник”

19.12.22.- “ Про закінчення навчання у І семестрі та організацію зимового відпочинку дітей”

1-Г

15. 09 – “Організація навчального процесу в І семестрі 2022-2023 н.р.”

22.12 – ” Підсумки І семестру”

1-Д

02.09.2022 – “Адаптація першокласників до навчання”

05.09.2022 – “Організація навчального процесу в І семестрі 2022-2023 н.р.”

23.12.2022 – “Підсумки навчання у І семестрі”

1-Є

14.09.22. – “ Першокласник,як допомогти організувати навчання.”

19.12.22.- “ Про закінчення навчання у І семестрі та організацію зимового відпочинку дітей”

2-А

01.09. 2022р. “ Роль сім’ї в освітньому процесі”

Організація дистанційного навчання в I семестрі.

23.12. 2022р. “ Роль батька в сімейному вихованні”

Підсумки навчання за I семестр.

2-Б

30. 08.2022р. Організація навчання у І семестрі.

23.12.2022р. Підсумки навчання за І семестр., організація навчання у ІІ семестрі.

2-В

01.09.2022 Організація дистанційного навчання в 2 класі.

2-Г

01.09.2022 Організація дистанційного навчання в 2 класі.

23.12.2022 Підсумки за 1 семестр.

2-Д

01.09.2022 Організація дистанційного навчання в 2 класі.

3-А

05.09 “Організація дистанційного навчання в 3 класі”

20.10 “Досягнення навчально-виховної роботи за минулий період”

21.12 “Підсумки за І семестр, організація навчання на початок ІІ семестру”

3-Б

21.12. Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

3-В

01.09.22 р. “Організація навчального процесу в 1 семестрі”.

23.12.22р. “Підсумки навчання за I семестр.”

3-Г

Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

3-Д

Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

4-А

30.08 Організація навчального процесу ( очне навчання ) в 2022-2023н.р.

13.01. Організація навчання в 2 семестрі 2022-2023 н.р. ( онлайн )

4-Б

Організація навчального процесу в 1 семестрі” 08.09.2022 р.

Підсумки навчання в 1 семестрі і організація навчання в 2 семестрі”16.12.2022 р

4-В

Організація навчального процесу в 1 семестрі”

Організація збору коштів постраждалій від пожежі родині Острогляд А.”

Підсумки навчання в 1 семестрі і організація навчання в 2 семестрі”

4-Г

Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

4-Д

Організація навчального процесу в 1 семестрі”

Підсумки навчання в 1 семестрі і організація навчання в 2 семестрі”

4-Є

30.08 “Організація навчального процесу на І семестр”(онлайн)

5-А

30.08.2022 р. Батьківські збори на тему “Особливості адаптації учнів п’ятих класів. Інструктаж щодо особливостей навчання учнів у період воєнного стану в І семестрі 2022-2023 н.р.”

вересень – грудень – індивідуальні бесіди з батьками.

вересень – грудень – бесіда-консультація з батьками, щодо форм та правил організації навчання учнів у І семестрі.

23.12.22.- “Про підсумки навчання у І семестрі та організацію зимового відпочинку дітей”

5-Б

30.08.2022 р. Батьківські збори на тему “Ваші діти – п’ятикласники. Організація навчального процесу в І семестрі 2022-2023 н.р.”

вересень – грудень – індивідуальні бесіди з батьками.

вересень – грудень – бесіда-консультація з батьками, щодо форм та правил організації навчання учнів у І семестрі.

23.12.22.- “Про підсумки навчання у І семестрі та організацію зимового відпочинку дітей”

5-В

Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

5-Г

30.08.2022р. Батьківські збори на тему “Особливості адаптації учнів п’ятих класів. Інструктаж щодо особливостей навчання учнів у період воєнного стану”

5-Д

30.08.2022 р. Батьківські збори на тему “Давайте познайомимося. Організація навчального процесу в І семестрі 2022-2023 н.р.”

Індивідуальні бесіди з батьками.

5-Є

30.08.2022 “Початок навчального року. Адаптація школяра у зв’язку з новими якостями у навчанні та віковими особливостями дітей”

11.10.20222- онлайн консультація щодо правил організації дистанційного навчання; обговорення проблемних питань.

Індивідуальні бесіди з батьками щодо організації навчального процесу та успішності навчання учнів.

6-А

30.08.2022 Батьківські збори №1 “Організація навчального процесу в 2022-2023н.р.

27.10.2022 Батьківські збори №2 “Про адаптаційний період навчання. Цифровізація: школа в телефоні.”

23.12.2022 Батьківські збори №3 “Підсумки навчання в І семестрі”.

6-Б

Батьківські збори №1 “Організація навчального процесу в 2022-2023н.р.

6-В

Батьківські збори 05.09.2022 – про оргнанізацію навчання у 2022-2023 н.р.

Батьківські збори 20.12.2022 – “Підсумки навчання в І семестрі”.

6-Г

Батьківські збори №1 “Організація навчального процесу в 2022-2023н.р.

6-Д

Батьківські збори №1 “Організація навчального процесу в 2022-2023н.р.

7-А

01.09- Організація навчального процесу в 1 семестрі 2022/2023 н.р.; 20.10-Успішність та відвідування уроків; 23.12- Підсумки роботи за І семестр; Індивідуальні бесіди з батьками.

7-Б

Батьківські збори №1 “Організація навчального процесу в 2022-2023н.р.

7-В

30.08. Батьківські збори.”Психологічні особливості підлітків.організація форми навчання.” 21.12.”Як запобігти егоїзму, жорстокості, агресивності підлітків. Успішність та відвідування уроків у І семестрі.”

7-Г

01.09- Організація навчального процесу в 1 семестрі 2022/2023 н.р.; 20.10-Успішність та відвідування уроків; 23.12- Підсумки роботи за І семестр; Індивідуальні бесіди з батьками.

8-А

Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

8-Б

30.08.2022р. Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

28.12.2022р. Про результати роботи в першому семестрі.

8-В

30.08-Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році

27.13-Про результати роботи в першому семестрі

8-Г

30.08-Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році

27.12-Про результати роботи в першому семестрі

9-А

29.08 – Про організацію навчання у 2022-2023 навчальному році

19.12 – Про результати навчання у І семестрі

9-Б

Батьківські збори 10.09.2022 – про оргнанізацію навчання у 2022-2023 н.р.

19.12.2022 – про результати навчання у І семестрі

9-В

Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

9-Г

Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

10-А

09.09.22 Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

10-Б

09.09.22 Про організацію навчання в 2022-2023 навчальному році.

11-А

09.09.22 – Організація навчання в 2022-2023 н.р.

Постійний зв’язок з батьками через групу у вайбері.

11-Б

02.09-Організація навчання з використанням ТДН

26.12- Результати роботи за семестр. Перспективи на другий семестр

3. Участь та результативність у заходах.

Клас

Назва заходу:

ПІБ учнів (якщо участь приймав весь клас так і вказуємо)

1-А

1-Б

Участь у шкільних акціях “9 вересня – День гігієни у школі” – конкурс малюнків, “Запали свічку пам’яті”.

Лист/побажання/малюнок воїну-захиснику до 14 жовтня та 6 грудня, “День української хустки”, “Зустріч із Святим Миколаєм”, “Новорічні побажання на ялинці”

1-В

Участь у шкільних акціях “9 вересня – День гігієни у школі”, “Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику”, “День української хустки”, “Зустріч із Святим Миколаєм”, “Новорічні побажання на ялинці”

1-Г

Участь у шкільних акціях “9 вересня – День гігієни у школі” – конкурс малюнків, “Запали свічку пам’яті” – бесіда

, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику” до 14 жовтня та 6 грудня, “День української хустки”, “Зустріч із Святим Миколаєм”, “Новорічні побажання на ялинці

1-Д

Участь у шкільних акціях “9 вересня – День гігієни у школі” (конкурс малюнків), “Запали свічку пам’яті” (поробки), “День української хустки”. Виготовлення малюнків воїнам-захисникам до 14 жовтня та 6 грудня, Участь у новорічному ранку “Зустріч із Святим Миколаєм”, участь у шкільних благодійних акціях

Усі учні класу

1-Є

Участь у шкільних акціях

9 вересня – День гігієни у школі” – конкурс малюнків, “Запали свічку пам’яті”;

бесіда “Лист-побажання воїну-захиснику” до 14 жовтня та 6 грудня та 25 грудня;

День української хустки”;

Зустріч із Святим Миколаєм”.

2-А

Участь у шкільних акціях: “9 вересня – День гігієни у школі”, “Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику до Дня Святого Миколая”

2-Б

Участь у шкільних акціях: “9 вересня – День гігієни у школі”, “Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику до Дня Святого Миколая”

2-В

2-Г

Участь у шкільних заходах “День гігієни у школі”

Міжнародний день Миру ( малюнки)

2-Д

3-А

Участь у шкільних акціях “9 вересня – День гігієни у школі”, “Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику”, “День української хустки”, “Зустріч із Святим Миколаєм”, “Новорічні побажання на ялинці”

3-Б

3-В

Участь у шкільних заходах “Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику”, “День гідності та свободи”, “День української мови та писемності”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику до Дня Святого Миколая”.

3-Г

3-Д

4-А

1вересня “ Ми -українці. Честь і слава незламним” квест-гра

9 вересня – День гігієни у школі”,

День Миру” -21 вересня,

25 листопада – екскурсія в бібліотеку “Запали свічку пам’яті жертвам голодомору”, .Виготовлення свічок пам’яті

14 жовтня- відправка посилок воїнам ЗСУ

6 грудня- Майстер клас з розпису пряників до Дня Святого Миколая

6 грудня -“Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику”,

9 листопада“День української мови та писемності”, 21 листопада-“День гідності та свободи”Вільні творити майбутнє”,

7 грудня- “День української хустки”,

19 грудня-“Зустріч із Святим Миколаєм”,

19 грудня – відправка смаколиків воїнам ЗСУ

Новорічні побажання ”

4-Б

Участь в шкільних заходах:“Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику”, “День української хустки”,”Міжнародний день миру”(малюнки),благодійні акції.

4-В

Участь в шкільних заходах: “День української хустки”, “Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику”, “Міжнародний день миру”- малюнки, благодійні акції. Збір коштів постраждалій від пожежі родині учениці класу Острогляд Анастасії.

4-Г

4-Д

Участь в шкільних заходах:“Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику”, “День української хустки”,”Міжнародний день миру”(малюнки),благодійні акції.

4-Є

Участь у шкільних акціях “9 вересня – День гігієни у школі”, “День Миру” 21 вересня, “Запали свічку пам’яті”, “Лист/малюнок/побажання воїну-захиснику”, “День української мови та писемності”, “День гідності та свободи”Вільні творити майбутнє”, “День української хустки”, “Зустріч із Святим Миколаєм”, “Новорічні побажання на ялинці”

5-А

5-Б

Участь у відео-флешмобі до Дня Прапора та Незалежності України, Дня української хустини, акції «Запали свічку пам’яті» до Дня Голодомору, участь у благодійній акції До Дня захисників та захисниць України «РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ», виготовлення листівок для військових, участь у благодійній акціії «Подаруй радість» (для дітей ВПО), відео-вітання учнів 5-Б класу з новорічними святами.

5-В

5-Г

Участь у загальношкільних виховних заходах

Весь клас

5-Д

Участь у шкільному заході: “Запали свічку пам’яті” та шкільних благодійних акціях

5-Є

Шкільна акція “9 вересня – День гігієни у школі”

Шкільна благодійна акція “РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ”

Шкільний захід “Запали свічку пам’яті”

Привітання захисників та захисниць Українита шкільних благодійних акціях

Зустріч із Святим Миколаєм

Увесь клас

Увесь клас

Коренівський Артем

Увесь клас

Увесь клас

6-А

Збір посилок воїнам ЗСУ, “Запали свічку пам’яті” – відеоролик до Дня пам’яті жертв голодомору, фотовернісаж до Дня української хустки, участь у загальношкільних благодійних акціях та привітаннях захисників та захисниць України

ВЕСЬ КЛАС

6-Б

6-В

Шкільна акція “9 вересня – День гігієни у школі”

Шкільна благодійна акція “РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ”

Шкільний захід “Запали свічку пам’яті”

Привітання захисників та захисниць Українита шкільних благодійних акціях

ВЕСЬ КЛАС

6-Г

6-Д

7-А

Участь в шкільних заходах “ Запали свічку пам”яті”; благодійних акціях; привітаннях захисників та захисниць України

7-Б

7-В

7-Г

Участь в шкільних заходах “ Запали свічку пам’яті”; благодійних акціях від серця до серця; привітаннях захисників та захисниць України, фотосесія Українська хустка з мамами і сестричками

8-А

8-Б

Участь в шкільних заходах: “Запали свічку пам’яті”, шкільних благодійних акціях

8-В

Участь у шкільних благодійних акціях

8-Г

Участь у шкільних благодійних акціях

9-А

участь у конкурсі “Барви Полісся”

9-Б

9-В

9-Г

10-А

10-Б

11-А

Участь у шкільних заходах ( День української писемності та мови, “Запали свічку пам’яті”, благодійні акції)

11-Б

  1. Участь в міських , обласних , всеукраїнських заходах

Клас

Назва

ПІБ учнів

3-В

Міжнародний конкурс знавців української мови ім.П.Яцика (міський етап, ІІІ місце).

Іщенко Максим

4-А

Міський конкурс знавців української мови ім.П.Яцика

Обласний конкурс знавців української мови ім.П.Яцика ( 1 місце )

5-Г

Всеукраїнський мовно-літературний конкурс ім.Тараса Шевченка (міський етап, ІІІ місце)

Міжнародний конкурс знавців української мови ім.П.Яцика (міський етап)

Кульчицька Марія

Глінка Анна

5-Д

5-Є

Заочна міська виставка- конкурс “ПАПЕРОВИЙ СВІТ”

Заочна міська виставка- конкурс “ЗИМОВА КАЗКА”

Люшненко Георгій

Люшненко Георгій ( ІІІ місце)

6-А

Обласний конкурс з акваріумістики і мистецтва аквадизайну “AQUASCAPE”

Пушкарьов Іван – ІІІ місце

7-Г

Міжнародний конкурс знавців української мови ім.П.Яцика (міський етап)

Клименко Євгенія

8-В

Безверхий Богдан ,Василевська Діана -участь в конкурс знавців історії

ВЕРЕСЕНЬ

01.09. – свято першого дзвоника «Діти України».

01.09. – благодійна акція малюнків для воїнів «Першокласники Житомира – воїнам захисникам».

08.09. – Інспектор ювенальної поліції Олена ЗАЙЦЕВА та працівник ДСНС України Павло ФРАНЧУК провели виховний захід для учнів 1-х класів на тему «Правила безпечної поведінки в школі» .

З 08-09.09. – у ліцеї пройшов Олімпійський тиждень до дня фізичної культури і спорту.

09.09. – виставка малюнків до дня гігієни для учнів 1-4 класів та проведені виховні години.

09.09. – ВБО «Асет» провели виховний захід для учнів 5-х класів на тему «Кібербулінг» тренер Тетяна БУГИРА.

12.09. – ВБО «Асет» провели виховний захід для учнів 7-8х класів на тему «Кібербулінг» тренер Тетяна БУГИРА.

13.09. – патрульна поліція провела виховний захід для учнів 6-х класів на тему «Безпечна поведінка учнів».

15.09. – представники організації «Національна рада» Віта ЯРЕМЧУК провела тренінг «Україна в моєму серці» для учнів 9-х класів на тему «Практичні методи адаптації в новому середовищі».

16.09. – ВБО «Асет» провели виховний захід для учнів 5-6х класів на тему «Кібербулінг» тренер Тетяна БУГИРА.

21.09. – виховний захід до дня миру «Мир на землі – це моя мрія».

21.09. – взяли участь у щорічній Міжнародній екологічній акції до Всесвітнього дня прибирання (WorldcleanupDay).

29.09. – інформаційна хвилинка для учнів на тему «Пам’ять жертв Бабиного Яру»

30.09. – святковий концерт до дня працівників освіти.

ЖОВТЕНЬ

з 10.10.-14.10 – організовано та проведено посвяту в козачата для учнів 2-х класів.

14.10. – виховний захід до дня Захисників та захисниць України, а також підготували лідери учнівського самоврядування відео вітання.

З 06.10.-14.10. – організовано благодійну акцію «Разом до перемоги» (метою акції був збір солодощів, печива, засобів гігієни, шкарпеток).

04.10. – представники організації «Національна рада» Тетяною БУГИРОЮ провела тренінг «Україна в моєму серці» для учнів 7-8х класів на тему «Практичні методи адаптації в новому середовищі».

з 01.08.-31.10. – учні нашого ліцею взяли участь у благодійній акції «Смілива гривня» метою акції був збір коштів для допомоги української армії.

ЛИСТОПАД

09.11. – до дня Української мови та писемності у ліцеї були проведені такі заходи:

– учні ліцею долучились до написання національного радіо диктанту національної єдності – 2022;

– онлайн виховні години у формі квесту для учнів, які навчаються на дистанційній формі навчання;

– учні 5-11 класів підготували відео ролик до дня української мови та писемності;

– був проведений флешмоб «Я люблю Україну».

21.11. – до Дня Гідності та Свободи у ліцеї були проведе такі заходи:

– уроки звитяги для учнів 5-11 класів «Українець – це вільна людина з гідністю в серці», уроки-реквієм «Революція Гідності в історіях очевидців»;

– віртуальні екскурсії місцями Революції Гідності: «Майдан: від незалежності до свободи», «Україна: шлях Гідності»;

– для учнів проведені години спілкування «Вільні творять майбутнє», «Україна – країна нескорених», «Революція Гідності: як це було» (відеоролики); уроки-диспути «Культура людської гідності», «Що означає бути гідним?»;

– загальношкільний #Артфлешмоб «Україна починається з тебе» для учнів 1-11 класів.

– для учні 1-5 класів, які навчаються офлайн долучаться до флешмобу #бути_гідним 21.11.22 р.

з 22.11 – 25.11. – до 90-х роковин пам’яті жертв Голодомору у ліцеї були проведені такі заходи:

– інформаційний дайджест для учнів «Голодомор – геноцид українського народу»

– уроки – пам’яті: «Голод 1932 – 1933 років – біль серця всієї України», «Вогонь скорботи навіки», «Жнива скорботи»

– виховні години «Незабудка – біль душі і пам’ять серця»

– учні 1-5 класів, які навчаються офлайн долучаться до флешмобу «Ми пам’ятаємо»

– арт-куточок для учнів 1-5 класів для виготовлення колосків/свічки пам’яті до дня вшанування пам’яті жертв Голодомору;

– загальнонаціональній акції «Запали свічку пам’яті» 26.11.2022 р. о 16:00

– лідери учнівського самоврядування відзняли відео до Дня пам’яті жертв голодомору «Не забуваймо…»

ГРУДЕНЬ

05.12. – до дня волонтерів були проведені такі заходи:

– лідери учнівського самоврядування підготували відео відання «Сила духу гартується в єдності»

– благодійна акція «Подаруй радість» метою акції був збір канцелярських товарів для учнів, які є внутрішньо переміщені.

05,06.12. – арт-куточок майстерності з виготовлення листівок для ЗСУ;

– до дня Збройних Сил України у ліцеї провели благодійну акцію «Разом до перемоги».

– тематичні виховні години «Збройні Сили України на сучасному етапі», «Професія – військовий», «На захист рідної землі», «Зростаємо мужніми»;

– флешмоб «Шановні воїни захисники! Бажаємо Вам…»

14.12. – до дня вшануваня учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС були проведені інформаційні хвилинки.

19.12. – проведення свята до дня Святого Миколая

21.12. – 23.12. – Флешмоб «Ялинка новорічних побажань».

  • Щиро дякуємо за сучасний і креативний наказ! Ви мені дуже допомогли! Бажаю Перемоги, миру та подальших успіхів!
    З повагою Світлана УСАЧ.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!