Підсумки інклюзивного навчання у 2020-2021 навчальному році

     З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у 2020-2021 навчальному році інклюзивним навчанням було охоплено 16  учнів школи.

Згідно плану роботи школи протягом навчального року було вивчено стан організації інклюзивного навчання.

  При організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами адміністрація закладу керувалася   статтями 8 і 16  Закону України “Про загальну середню освіту”, Постановою Кабінету Міністрів від 15 серпня 2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Постановою Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017 року «Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 року № 129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році», наказу МОН України від 08.06.2018 р. № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.08.2012 року № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання», наказом МОН від 17.04.2019 р. № 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти», додатком до листа МОН України від 31.08.2020 № 1∕9-495“Інструктивно – методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році», постанови Головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 № 50.

          На виконання вищевказаних наказів протягом навчального року у закладі було видано відповідні накази:

 • від 31.08.2020 року № 123а «Про затвердження положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі»;
 • від 31.08.2020 року № 2123 «Про організацію інклюзивного навчання у 2020-2021 навчальному році»;
 • від 31.09.2020 року № 112а «Про відповідального за організацію інклюзивного навчання у 2020-2021 навчальному році»;
 • від 02.11.2020 року № 183 «Про зміни в організації інклюзивного навчання у 2020-2021 н.р.»;
 • від 01.09.2020 р. № 133а “Про внесення змін до наказу № 123 від 31.08.2020 року “Про організацію інклюзивного навчання у 2020-2021 навчальному році”;
 • накази про організацію інклюзивного навчання учнів.

 Реалізацію завдань інклюзивного навчання у закладі забезпечували педагоги:

ПІБ    Посада Категорія, звання Освіта Спеціальність за освітою Педстаж
1 Катаєвська Тетяна Анатоліївна Асистент вчителя Спеціаліст ІІ категорії Вища Практичний психолог. Вчитель початкових класів 11 років
2 Бовсуновська Тетяна Василівна Вчитель англійської мови Спеціаліст вищої категорії вища Вчитель англійської мови мови 28 років
3 Мущиніна Лариса Петрівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вищої категорії вища Вчитель початкових класів 22 роки
4 Вікарчук Олена Павлівна Асистент вчителя Спеціаліст вища Вчитель початкових класів 26 років
5 Андрійчук Світлана Борисівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вищої категорії вища Вчитель початкових класів 34 роки
6 Пустохіна Антоніна Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст вища Вчитель початкових класів 3 роки
7 Мільська  Інна Володимирівна Вчитель початкових класів Спеціаліст І категорії вища Вчитель початкових класів 12 років
8 Мороз Ольга Михайлівна Асистент вчителя Спеціаліст Вища Вчитель початкових класів 2 роки
9 Гичко Оксана Анатоліївна Асистент вчителя Спеціаліст вищої категорії вища Вчитель початкових класів 21 рік
10 Ющенко Ірина Вікторівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вища Вчитель початкових класів 8 років
11 Білюк Лілія Леонідівна Вчитель польської мови Спеціаліст ІІ категорії вища Вчитель іноземної мови 8 років
12 Ігнатенко Ірина Іванівна Асистент вчителя Спеціаліст вища Вчитель біології 7 років
13 Рискаль Світлана Павлівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вищої категорії вища Вчитель початкових класів 42 роки
14 Левченко Наталія Яківна Асистент вчителя Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель російської мови та літератури 38 років
15 Пилипчук Ірина Василівна Психолог Спеціаліст вищої категорії Вища Психолог 6 років
16 Висоцька Тетяна Борисівна Вчитель-логопед Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель-логопед 26 років
17 Огірчук Галина Павлівна Психолог Спеціаліст вищої категорії Вища Психолог 45 років
18 Пургіна Алла Віталіївна Вчитель-логопед Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель-дефектолог, вчитель-логопед 4 роки
19 Вознюк Альона Василівна Вчитель-дефектолог Спеціаліст Вища Вчитель-дефектолог  

 

20 Денисюк Людмила Олександрівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вища Вчитель початкових класів 15 років
21 Курінна Олена Анатоліївна Асистент вчителя Спеціаліст І категорії вища Вчитель початкових класів 23 роки
22 Крижова Наталія Володимирівна Вчитель історії Спеціаліст вищої категорії вища Вчитель історії  

25 років

23 Назаревич Юлія Сергіївна Вчитель польської мови Спеціаліст вища Вчитель історії, вчитель польської мови 3 роки

    Роботу інклюзивних класів у 2020-2021 році  було організовано дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності згідно висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Освітня діяльність у класах з інклюзивним навчанням у 2020-2021 н.р. була спрямована на реалізацію завдань:

– здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

– реалізація принципу”навчитися жити разом”, який грунтується на принципах гуманістичної педагогіки;

– забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;

– створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми потребами з іншими учнями;

-забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами;

– надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

– вироблення в учнів з особливими освітніми потребами соціальних навичок та вдосконалення соціальної взаємодії вдома та в школі (удосконалення навичок спілкування, вміння співпрацювати);

– розвиток концентраціїта обсягу уваги, розвиток довільної уваги учнів;

– формування навичок дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком;

– формування навичок взаємодії  дітей з особливими потребами з іншими учнями у  класних колективах.

– забезпечення засобами корекції психофізичного розвитку, спеціальним обладнанням, відповідним дидактичним матеріалом, особливими наочними засобами .

  В освітньому закладі наявні  документи, які є підставою для організації інклюзивної форми навчання.

Підставою для організації інклюзивного навчання були наступні документи:

– висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

– заява батьків або осіб, які їх замінюють;

– наказ директора  закладу освіти про створення та функціонування класу з інклюзивним навчанням;

Навчання в класах, де організоване інклюзивне навчання, здійснюється за робочими навчальними планами,  затвердженими департаментом освіти та складеними на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. На основі робочих планів розроблено та затверджено для кожного учня з особливими освітніми потребами індивідуальний робочий навчальний план з урахуванням висновку ІРЦ.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, факультативи, курси за вибором.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальних планах учнів передбачається від 3 до 6 годин на тиждень.

Індивідуальні плани розроблялися класними керівниками та адміністрацією закладу за участю батьків дитини та затверджувалися директором школи.

Індивідуальні навчальні програми дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням розроблялися на основі типових навчальних програм школи з урахуванням спеціальних, з відповідною їх адаптацією.

        Відповідно до висновку ІРЦ та згодою батьків для дітей з особливими освітніми потребами розроблено індивідуальну навчальну програму, яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня. Індивідуальна навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні, розробляється за участю батьків дитини та затверджується керівником навчального закладу.

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог.

Важливим у навчанні таких дітей є залучення кваліфікованих спеціалістів, які надають допомогу вчителю та дітям з особливими потребами у навчанні.  З дітьми постійно працюють асистенти вчителя, практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Такий комплексний підхід, без сумніву, дає хороші результати, а вчителям інклюзивних класів  можливість краще зрозуміти індивідуальні особливості учнів. Віра в дитину, наполегливість, витримка, старанність, готовність до систематичної роботи стали запорукою позитивних змін. До складання індивідуальної навчальної програми залучалися батьки, які мають чітке уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечує інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку.

В процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому інтегрованому класі вчителі складають план-конспект уроку, в якому інтегрують навчальний матеріал загальноосвітніх та індивідуальних  програм так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, відповідає рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників (добирає асистент вчителя). Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки-інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи. Для здійснення обліку занять з учнями та  виконання індивідуального навчального плану та програм асистентами  вчителя заведено окремий журналобліку робочого часувстановленого зразка.

      Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Система оцінювання навчальних досягнень учнів є стимулюючою. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів педагоги школи використовують метод оцінювання портфоліо.

 Практика доводить, що корекційна робота стає ефективною лише при позитивній спільній участі педагогів і вузьких фахівців в створенні ситуації активного мислення учня, що формує системний процес розвиваючого навчання. Саме цим питанням в школі приділяється значна увага.

         У школі створено команди психолого-педагогічного супроводу для дітей з особливими освітніми потребами. До груп фахівців входять заступник директора з навчально-виховної роботи Хиля В.А., психолог школи Огірчук Г.П., вчителі-логопеди Висоцька Т.Б. та Пургіна А.В., психолог Пилипчук І.В., вчитель-дефектолог Вознюк А.В., педагоги, які працюють в інклюзивних класах, асистенти вчителів . Команди разом з батьками учнів, згідно висновку ІРЦ розробляють на рік індивідуальну програму розвитку. Двічі на рік (за потребою частіше) вони переглядаються з метою коригування. Процес складання ІПР дитини з особливими освітніми потребами носить диференційований характер, розробляється на основі аналізу проблеми розвитку учня та його освітніх потреб. Команда  психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами інформує батьків щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Батькам надаються роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку їхньої дитини. Це сприяє формуванню батьківської компетентності  під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість батьків сприяє формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечує дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

Індивідуальні програми розвитку затверджені директором школи та підписані батьками учнів.

 Корекційно-розвиткова робота — комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію  порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

    Згідно з висновками ОМППК   на початку начального року був складений розклад корекційно-розвиткових занять, який затверджений директором школи та погоджений батьками учнів. У зв`язку з посиленням карантинних заходів у 2020-2021 н.р. план занять було змінено 02.11.2020 року та внесено корективи до розкладу занять учнів та графіків роботи асистентів вчителів.В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин (2-6) та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико-педагогічною консультацією з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учня.

Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводились індивідуально, їх тривалість становила  20—25 хвилин. Тривалість групових корекційно-розвиткових занять – 40 хв. Облік проведених корекційно-розвиткових занять здійснюється в окремому журналі.

         Кадрове забезпечення викладання корекційно-розвиткових занять:

 № П.І.Б. учителя Спеціальність за дипломом Назва корекційно-розвиткових занять К-сть годин
1 Висоцька Тетяна Борисівна вчитель-логопед Розвиток мовлення 12
2 Огірчук Галина Павлівна практичний психолог Корекція розвитку 9
3 Пургіна Алла Віталіївна  вчитель-логопед  Розвиток мовлення 6
4 Пилипчук Ірина Василівна Практичний психолог Корекція розвитку Соціально-побутове орієнтування 11
5 Вознюк Альона Василівна вчитель-дефектолог Корекція та розвиток психофізичних функцій  Соціально-побутове орієнтування 6

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси для дітей із затримкою психічного розвитку: корекція розвитку, розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, корекція та розвиток психофізичних функцій . Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителем –логопедом, практичним психологом, вчителем-дефектологом.

  Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи у школі були:

 • розвиток та удосконалення фонетико-фонематичних навичок учнів;
 • збагачення пасивного та активного словника учнів;
 • формування навичок спілкування;
 • розвиток зорово-просторової уваги та пам’яті;
 • формування діалогічного та монологічного мовлення;
 • розвиток емоційної сфери;
 • подолання тривожності;
 • розвиток процесів запам’ятовування та відтворення інформації;
 • корекція пізнавальної діяльності учнів.

     Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи в цілому здійснюється завдяки співпраці усіх корекційних педагогів, класних керівників, вчителів – предметників, батьків та адміністрації школи.               

 Необхідно зазначити, що за досить обмежену кількість годин корекційних занять важко розв’язати всі поставлені завдання. Тому розпочата робота має своє продовження на уроках та в процесі позакласної роботи.  Тому в роботі з дітьми вибираються найважливіші теми, які можуть дати очікуваний результат. Доводиться, в першу чергу, звертати увагу на те, щоб не допускати появи у дитини негативних психологічних рис під впливом особливих умов її розвитку, затримки не тільки в набутті знань, а й у розвитку особистості. Цьому сприяють проведення та застосування спеціальних вправ та дидактичних ігор, використання наочних посібників, предметних та сюжетних малюнків.

Надзвичайно важливою умовою правильної організації занять є ігрова форма. Їй відводиться більша частина часу, і з даної проблеми зібрано дуже багато різноманітного матеріалу. Наприклад: на логопедичних заняттях, щоб привернути увагу дитини на звуковий склад мови використовуються логопедичні ігри “Впізнай за звуком”, “Впізнай, кому належить голос”, “Відгадай, в якому слові допущено помилку”, “Підбери малюнки до певного звуку” тощо. Для розвитку рухливості мовленнєвих органів допомагають артикуляційні вправи “лопаточка”, “галочка”, “трубочка”, “годинничок”, “коники”, “гойдалки” та ін. Закріпленню правильної вимови сприяють скоромовки, чистомовки, вірші, потішки, загадки, прислів`я, приказки, насичені звуками, які вимагають корекції. Особлива увага приділяється розвитку мовної моторики, слухового сприймання, фонематичного слуху, загальної та дрібної моторики, розвитку просторового уявлення, логічного мислення, пам’яті, уваги. Обов`язковими на кожному занятті є фізкультхвилинки, які постійно урізноманітнюються.

     Заняття обліковуються в окремому журналі, без оцінювання навчальних досягнень учнів.

Асистенти вчителя працюють в тісному контакті з вчителями, батьками, постійно ведуть спостереження за змінами у  розвитку дитини, надають допомогу учням з особливими освітніми потребами, чітко дотримуючись вимог посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої керівником закладу. Вони допомагають в організації навчально-виховного процесу у класах з інклюзивним навчанням, сприяють розвитку дітей, поліпшенню їх психоемоційного стану, співпрацюють з батьками.

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні. Доводиться враховувати не лише психологічний стан дитини, а й її здоров’я, нерідко – настрій. Важливими стають такі форми: заспокоєння дитини, гра, релаксація, гра – руханка, казкотерапія. Нерідко для зняття емоційної напруги, перевтоми асистенти вчителя ведуть дітей на прогулянку.

 Під час вивчення питання стану реалізації інклюзивного навчання було виявлено, що залучення дітей з особливими потребами до такої форми навчання позитивно впливає на соціально-емоційну сферу, фізичний та творчий розвиток, більш прихильніше ставлення до них учнів класу. Вчителі та батьки учнів відзначають, що за період навчання учнів за інклюзивною формою відбуваються позитивні зміни:

– учні легше уявляють,  усвідомлюють та висловлюють ставлення до прочитаного, почутого;

– краще адаптуються до роботи на уроці, швидше звикають до ритму уроку ;

– виявляють достатній рівень самостійності при виконанні домашніх завдань;

– значне покращення у вимові та диференціації свистячих та шиплячих звуків;

– спостерігається позитивна динаміка у процесах побудови речень, зв’язних висловлювань, висловленні власної думки;

– значне покращення навичок читання, зменшення кількості граматичних помилок у писемному мовленні.

Найбільшим успіхом учнів є те, що вони не помічають своєї відмінності між однолітками, вільно з ними спілкуються, беруть участь у шкільному житті свого класу.

        Практичний психолог Огірчук Г.П. протягом року вела журнал щоденного обліку роботи психолога, протоколи індивідуальних консультацій, протоколи діагностичних обстежень, спостережень уроків.  Педагог-організатор  Пилипчук І.В. при здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей, що навчаються на інклюзивній формі навчання, заповнює індивідуальні картки проведення соціально-педагогічних досліджень;  проведення консультацій з батьками, педагогічними працівниками фіксує у протоколах.

 Питання щодо організації інклюзивного навчання в 2020-2021 навчальному році розглядалося  на педагогічній раді «Організація освітнього процесу у 2020-2021 н.р.»;  на  нарадах  при директорові  «Виконання вимог щодо організації інклюзивного навчання учнів школи»; «Використання наочних, дидактичних, практичних засобів психокорекції  під час проведення корекційно-розвиткових занять»).  У зв’язку зі збільшенням кількості учнів, що потребують інклюзивного навчання, у 2020-2021 н.р. було створено методичну комісію асистентів вчителів ( керівник Катаєвська Т.А.). Учасники брали активну участь у вирішенні нагальних питань, опрацьовували нормативні документи, методичні матеріали щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Проводились тренінги за участі практичних психологів та вчителя-логопеда. На засіданнях  методичної комісії вчителів початкових класів, методичної ради школи обговорювались такі питання: «Інклюзивне навчання та його особливості», «Результативність впровадження індивідуального та інклюзивного навчання», «Інклюзивна освіта: проблеми та пошуки шляхів їх розв’язання».

      Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласних заходів, які проводяться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямовані на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я. Вся виховна і освітня робота при інклюзивному навчанні проводиться у повсякденному житті та на спеціально організованих заняттях.

         Учні  відвідували групу подовженого дня, активно спілкувалися з однолітками, брали участь у заходах, які проводили вихователі. Під час виконання домашніх завдань користувалися допомогою вихователя, посильні завдання виконували самостійно.

   Учні беруть участь у гуртковій та позакласній роботі, брали участь в екскурсіях “Вивчай історію рідного міста”, до с.Городецьке, на кінну ферму, до м.Києва; у заходах у дитячій міській та обласній бібліотеках, у  Святі Миколая, 8 Березня, святі Матері. Учні 4-х класів були активними учасниками заходів до Дня Збройних сил України ( змагання серед хлопчиків “Найспритніший козак”), до Дня Пам`яті героїв Небесної Сотні (створення панно, виготовленні янголят). Це значною мірою допомагає учням адаптуватися у дитячих колективах, вчить спілкуватися, сприяє зниженню рівня тривожності.  

Значну підтримку у навчанні учнів з особливими освітніми потребами було здійснено за кошти, передбачені «Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». За рахунок цих коштів здійснювалась оплата корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів психофізичної корекції.

       За період  з вересня по грудень 2020 року придбано засоби  психофізичної корекції :

– дидактичні ігри для розвитку дрібної моторики;

– дидактичні ігри для розвитку уваги;

– конструктори;

– ляльковий театр;

– пазли ;

– дидактичні тематичні картки, таблиці.

 У 2020-2021 н.р. проведено корекційно-розвиткові заняття:

Прізвище, ім’я учня Розвиток мовлення Корекція розвитку Соціально- побутове орієнтування Корекція та розвиток психофізичних функцій
1 Групові заняття 27
2   27 23
3   26 24
4 Групові заняття 26
5   22 22
6 Групові заняття 28
7   27 27 27
8   30 26
9   27 26
10 Групові заняття 28
11   24 44
12 Групові заняття 28
13   29 28
14 Групові заняття 28
15   28 31
16 Групові заняття 28
17   27 28
18   26
19   15 71
20   25 25 22
21   3 6 25
22   23 24
23   14
Всього 500 378 96 71

Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту освітнього  процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату. Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя і тут головне в тісному співробітництві з сім’єю, сформувати у дитини сприйняття своєї хвороби не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя.

             Батьки учнів активно співпрацюють з педагогами, завдяки чому задоволені отриманими результатами:  їх діти стають менш ізольованими від навколишнього світу, вчаться співпрацювати,  на достатньому та середньому рівні засвоюють навчальний матеріал, стають більш відкритими для спілкування.

       Організацію освітньої діяльності учнів з особливими освітніми потребами у 2021-2022 н.р. спрямувати на виконання завдань:

 –  залучення батьків батьками даної категорії учнів до організації освітньогопроцесу учнів, здійснювати їх анкетування два рази на рік (за підсумками І-го семестру та навчального року);

 – надання методичної допомоги вчителям у класах з інклюзивним навчанням, організація практичних семінарів, тренінгів;

 – у 2021-2022н.р.  продовжити  роботу методичної комісії асистентів вчителів;

  –  надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання  з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів, активне залучення учнів до навчальної діяльності під час проведення навчальних занять;

– врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі підготовки до занять та використання новітніх форми та засобів навчання, що сприяють розвитку пізнавальних процесів учнів;

– створення позитивного мікроклімату у класному колективі.

– залучення учнів з особливими освітніми потребами  до життя класу і школи.

– оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами здійснювати згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

error: Content is protected !!