План заходів щодо профілактики та протидії булінгу

 

«Погоджено»

Директор ліцею

                Тетяна ОМЕЛЯНЧУК

 

Відповідно до наказу Ліцею №6 м. Житомира ім. В.Г.Короленка

від 17.08.2023 №184  Про запобігання булінгу 2023/2024 н.р.

 

І. Порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування)

 • Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, законами України “Про освіту”, ” Про загальну середню освіту”, з метою визначення основних вимог до подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).
 • Порядок визначає вимоги до подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Ліцеї №6 м. Житомира ім. В.Г.Короленка
 • Заяви про випадки булінгу (цькування) до адміністрації закладу освіти подаються у письмовій формі.
 • У заяві слід зазначати:
 • Прізвище, ім’я та по батькові.
 • Прізвище ім’я та по батькові особи, яка порушила Ваші права.
 • У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.
 • Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.
 • Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав.
 • Чи зверталися Ви до когось за захистом порушених прав.
 • Суть Вашої заяви.
 • Дату та власноручний підпис.
 • У разі звернення, в інтересах третіх осіб, потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.
 • Заява про випадки булінгу (цькування) до адміністрації школи може бути прийнята у письмовому вигляді під час особистого прийому в директора школи.

 

ІІ. Порядок Розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

 • Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, законами України “Про освіту”, ” Про загальну середню освіту”, з метою визначення основних вимог до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).
 • Порядок визначає вимоги до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Ліцеї №6 м. Житомира ім. В.Г. Короленка.
 • У роботі з заявами про випадки булінгу (цькування) забезпечується кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд Заяв з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.
 1. Рішення, чи (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності закладу можуть бути оскаржені у разі:

4.1 порушення прав і законних інтересів громадян (групи громадян);

4.2 створення перешкод здійсненню громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

4.3 незаконного покладення на громадянина обов’язків або його незаконного притягнення до відповідальності.

 • Первинний розгляд за заявами про випадки булінгу (цькування)

5.1 Діловодство за заявами про випадки булінгу (цькування) ліцею ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на відповідального за діловодство у закладі.

5.2 Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до ліцею, приймаються, проходять первинний розгляд й централізовано реєструються в день їх надходження у журналі.

5.3 Початком строку розгляду заяви про випадки булінгу (цькування) вважається день надходження та реєстрації в ліцеї.

5.4 Прийом, попередній розгляд та реєстрація заяв про випадки булінгу (цькування) здійснюється у день їх надходження.

5.5 Заяви про випадки булінгу (цькування) підлягають первинному розгляду та розподілу їх на ті, що потребують обов’язкового розгляду директором ліцею або заступниками директора ліцею відповідно до їх компетенцій.

5.6 Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до ліцею, реєструються у журналі із проставленням таких елементів:

дата надходження заяви;

прізвище, ім’я, по батькові заявника, категорія/соціальний стан заявника;

звідки одержано заяву про випадки булінгу (цькування); порушені питання.

5.7 Заяви про випадки булінгу (цькування), подані громадянами на особистому прийомі, реєструються та розглядаються у тому самому порядку, що й інші письмові заяви.

5.8 Попередній розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) та строк їх надходження до безпосередніх виконавців не повинен перевищувати одного робочого дня.

5.9 Порядок опрацювання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) і забезпечення контролю за їх розглядом.

5.10 У ході розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) керівництвом школи щодо кожної заяви має бути прийняте одне з таких рішень:

прийняти до розгляду;

надіслати за належністю, якщо порушені у заяві про випадки булінгу (цькування) питання не входять до компетенції ліцею, про що одночасно повідомити заявника;

залишити без розгляду.

5.11 У разі потреби керівництвом школи може бути прийняте рішення щодо комісійного розгляду заяви про випадки булінгу (цькування).

5.12 У разі якщо заява про випадки булінгу (цькування) не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно не пізніше ніж у п’ятиденний строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

5.13 Контроль за своєчасним розглядом заяв про випадки булінгу (цькування), виконанням доручень директора покладається на заступника директора з виховної роботи ліцею.

 • 3 метою оперативного вирішення питань, порушених у заяві про випадки булінгу (цькування), адміністрацією ліцею установлюється термін його розгляду. Заяви про випадки булінгу (цькування) розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, але не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дня їх отримання.
 • Виконавці зобов’язані уважно вивчити зміст заяви про випадки булінгу (цькування), факти, що наведені у ній, та питання, що потребують вирішення.

У разі потреби вимагати необхідні матеріали та перевіряти факти, що викладені у заяві уживати інших заходів для об’єктивного вирішення порушених авторами заяв питань, з’ясовувати обставини, усувати причини, та умови, які спонукають громадян скаржитися, відповідно до вимог чинного законодавства/

 

«Погоджено»

Директор ліцею

                Тетяна ОМЕЛЯНЧУК

План

заходів щодо профілактики булінгу

у Ліцеї №6 м. Житомира ім.В.Короленка

у 2023-2024 навчальному році

 

№ з/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
Інформаційно-профілактичні заходи
1 Вивчення державних програм законодавчих документів, практик протидії цькуванню та насильству, наказ «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» педагогічний колектив упродовж року заступник директора з ВР Юлія НАЗАРЕВИЧ, практичний психолог Тетяна ШАПРАН
2 Засідання методичної комісії класних керівників на тему «Булінг: ознаки, види, відповідальність» класні керівники жовтень, січень заступник директора з ВР Юлія НАЗАРЕВИЧ,  практичний психолог Тетяна ШАПРАН
3 Розміщення на сайті ліцею нормативних документів. Оформлення тематичного стенду. Алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на вчинення булінгу (цькування) щодо дитини педагогічний колектив,

здобувачі освіти

вересень заступник директора з ВР Юлія НАЗАРЕВИЧ, інспектори ювенальної превенції
4 Провести в школі тиждень протидії поширення булінгу «Стоп, булінг» педагогічний колектив,

здобувачі освіти

вересень заступник директора з ВР Юлія НАЗАРЕВИЧ,

практичний психолог Тетяна ШАПРАН, педагог-організатор

Ірина ПИЛИПЧУК, інспектори ювенальної превенції

5 Інформаційно – просвітницькі заходи з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) для дітей та за участю дітей 6-9 класи вересень БО Асет Тетяна БУГИРА
6 Година спілкування на тему: «Кібербулінг» 5 класи вересень БО Асет Тетяна БУГИРА
7 Корисні поради для профілактики подолання булінгу від представників поліції Перегляд відео презентації «Булінг в школі» 7 класи вересень заступник директора з ВР Юлія НАЗАРЕВИЧ,

практичний психолог Тетяна ШАПРАН, педагог-організатор Ірина ПИЛИПЧУК

8 Інформаційні бесіди з учнями класів за результатами анкетування учні 5-11 класів грудень практичний психолог Тетяна ШАПРАН, Тетяна КАТАЄВСЬКА
9 Контроль за станом попередження та протидії булінгу, насильству вчителі квітень 2023 року адміністрація
10 Психолого-педагогічний семінар «Профілактика як інструмент раннього виявлення домінуючих викликів учнівського колективу» вчителі грудень практичний психолог Тетяна ШАПРАН
Діагностичний етап
1

1

Анонімне анкетування: «Булінг і кібербулінг: моя обізнаність – моя відповідальність» учні 5-11 класів жовтень-листопад практичний психолог Тетяна ШАПРАН
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 кл. упродовж року класні керівники
2 Створення морально-безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11 кл. упродовж року класні керівники
3 Перегляд відеороликів, спрямованих на попередження булінгу та насильства 5-11 кл. упродовж року класні керівники, соціальний педагог, педагог-організатор Ірина ПИЛИПЧУК
4 Висвітлення питань протидії булінгу та насильству на сайті школи. упродовж року Бібліотекар Ольга БОРИСОВА
Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-11 кл. упродовж року класні керівники
2 Виступи на батьківських зборах батьки за потребою впродовж року практичний психолог Тетяна ШАПРАН
3 Розміщення інформаційних повідомлень на сайті школи батьки щоквартально практичний психолог Тетяна ШАПРАН
4 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-11 кл. упродовж року Юлія НАЗАРЕВИЧ заступник директора з ВР,

Тетяна ШАПРАН практичний психолог

5 Індивідуальні бесіди з батьками щодо профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі 1-11 кл. Протягом року 2023 року Учителі інформатики

Олена МЕЛЬНИК, Ніна ПАДЛЕВСЬКА, Олена ТОКАРЧУК

6 Інформаційна робота через інтернет-сторінки на сайті школи педагогічний колектив,

здобувачі освіти

упродовж року Соціальний- педагог Мирослава БОРОВЕЦЬ, психологи Тетяна  ШАПРАН, Тетяна КАТАЄВСЬКА
7 Моніторинг здобувачів освіти 1-11 класів про випадки булінгу (цькування) (за потребою) педагогічний колектив,

здобувачі освіти

червень Класні керівники, Юлія НАЗАРЕВИЧ заступник директора з ВР

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!