Річний план роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира на 2021-2022 навчальний рік

ЗМІСТ

РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ШКОЛИ 

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

РОЗДІЛ І. Освітнє середовище закладу освіти.

РОЗДІЛ ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти.

РОЗДІЛ ІІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників.

РОЗДІЛ ІV. Управлінські процеси закладу освіти.

ДОДАТКИ

 

№ з/п Напрями діяльності І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IVтиждень
Освітнє середовище закладу освіти

ВЕРЕСЕНЬ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 1.Адміністративна нарада.

 

 

 

 

 

1.Підготовка та затвердження  графіку роботи технічного  персоналу закладу освіти.

Наказ.

(СамченкоО., заступник ГР)

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

 

 

 

 

Нарада при директорові.

План заходів проти булінгу.

(Назаревич Ю.С., заступник з В.Р.)

Кодекс безпечного середовища.

 Введення антибулінгової політики
3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчанняосвітнього простору. 1.Аналіз матеріально-технічного забезпечення організації роботи з учнями з ООП.

Адміністративна нарада.

2.Підготовка наказів:

2.1. Про відкриття та функціонування класів з інклюзивним навчанням.

2.2.Про організацію інклюзивного навчання учня.

Наказ.

2.3.Про затвердження команди супроводу організації навчання учнів з ООП.

(Наказ. Хиля В.А )

2.4.Про затвердження Посадової інструкції асистента вчителя.

(Наказ.)

2.5.Про затвердження посадової інструкції вчителя-дефектолога.

(Наказ.

2.6. Про затвердження посадової інструкції вчителя-логопеда.

(Наказ.

2.7.Про проведення психолого-педагогічного консиліуму з організації освітньої діяльності учнів з ООП.

(Наказ. Хиля В.А.

2.8.Про  роботу ресурсної кімнати. (Наказ.  )

 

1.Підготовка консиліуму щодо організації освітньої діяльності з учнями з ООП.

Наказ. (Хиля В.А., заступник з НВР)

2.Інструктивно-методична нарада щодо  психолого-педагогічного супроводу організації освітньої діяльності учнів з ООП.

3. Аналіз та погодження календарно-тематичного планування корекційно-розвиткових занять для учнів з ООП.

(Інструктивна нарада.  Омелянчук Т.Ю., Хиля В.А..).

4. Укладання договорів на проведення корекційно-розвиткових занять.

( Омелянчук Т.Ю., Хиля В.А.)

 

1.Засідання команди психолого-педагогічного супроводу організації освітньої діяльності учнів з ООП.

(Круглий стіл.

Шапран Т.М., Хиля В.А.)

1.Затвердження відкриття та функціонування класу з інклюзивною формою навчання.

(Педрада-

директор)

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів Підготовка наказів:

1.Про організацію харчування учнів школи.

(Наказ.Хиля В.А..)

2.Про затвердження комісії з бракеражу сирої та готової продукції.

(Наказ. Хиля В.А

3. Про надання безкоштовного харчування дітям, що знаходяться під опікою.

(Наказ. Хиля В.А

4.Про надання безкоштовного  харчування дітям з малозабезпечених сімей.

(Наказ.Хиля В.А.)

5.Про затвердження графіка адміністративного та громадського контролю за організацією харчування учнів.

(Наказ..Хиля В.А)

6. Про затвердження режиму харчування учнів школи.

(Наказ. Хиля В.А..)

 

 

1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

( ,Хиля В.А.., класні керівники 1-11 класів)

2. Аналіз організації харчування згідно вимог HASSP.

(Адміністративна нарада..)

 

1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

1.Аналіз організації харчування учнів пільгових категорій.

(Наказ.)

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1. Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортив-ному залі,  майстерні, харчо-блоку, інших приміщеннях школи.( Самченко О.А.

кл. керівники, черговий клас) Інформація 1 раз на семестр.

2. Встановити єдиний санітарний день – кожна п’ятниця. ( Самченко О.А.,

кл. керівники.)

1.Аналіз дотримання санітарних норм при складанні режиму роботи школи та розкладу навчальних та позакласних занять.

(Адміністративна нарада.)

 

2.Затвердження графіку прибирання класних приміщень, спортивної кімнати, умивальних та туалетних кімнат.

(Адміністративна нарада.)

 

3. Аналіз оснащення медичної кімнати, поповнення медичними препаратами та матеріалами для надання першої медичної допомоги.

(Адміністративна нарада.)

 

4. Перед проведенням екскурсій, походів та різних розважальних заходів проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності. (Халєєва Г.О., класні керівники).

 

1.Аналіз оформлення Листів здоров’я учнів закладу освіти.

(Халєєва Г.О.., Ковальчук Л.Є.)

 

2. Поповнити новою інформацією куточки здоров’я в навчальних кабінетах. (Класні керівники, протягом року).

1.Затвердження заходів

щодо попередження

враженості дітей педикульозом

(Ковальчук Л.Є., наказ)

2. Забезпечити систематичне проведення санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, передбачити в планах виховної роботи бесіди:

– гігієна та режим для школяра;

– профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань;

-профілактика СНІДу та венеричних захворювань.

(Назаревич Ю.С.., класні керівники. Плани виховної роботи).

 

6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використаннясучаснихінформаційнихтехнологій, зокремаперсональнихкомп’ютерів для формуванняінформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року) 1. Контроль за роботою веб сайту закладу освіти.

(Омелянчук Т.Ю..)

ЖОВТЕНЬ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 1. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм у шкільних приміщеннях (освітлення, маркування інвентаря та меблів тощо)

(Медична сестра,Самченко О.А..)

 

 

 

 

 

 

2. Створення освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації.  

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з представниками кіберполіції.  Інтернет –спілкування. Реалії життя

(Наказ).

3. Формуванняінклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчанняосвітнього простору.  

 

 

 

 

 

 

1.Аналіз методик організації освітньої діяльності з учнями з особливими освітніми потребами).

(МК, Хиля

1.Аналіз особливостей організації освітньої та виховної діяльності у класах з інклюзивною формою навчання.

(Нарада при директорові.)

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів Аналіз ведення документації, що стосується стану здоров’я працівників харчоблоку, бракеражу продуктів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, технології приготування страв, правил миття та обробки посуду.

(Нарада при директорі..)

1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

(Хиля В.А.., класні керівники 1-11 класів)

Аналіз стану організації харчування учнів школи.

(Педрада.Хиля В.А..)

1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1.Аналіз організації харчування учнів. «Безпечне харчування –шлях до здорового способу життя»

(Анкетування учнів та батьків.Хиля В.А..)

1.Затвердження заходів щодо попередження отруєння грибами.

(Наказ. Заступники)

1.Аналіз розвитку освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя.

Нарада

2. Дотримуватись температурного режиму в школі в зимовий період відповідно до нормативних вимог. (Самченко О.А..)

6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використаннясучаснихінформаційнихтехнологій, зокремаперсональнихкомп’ютерів для формуванняінформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року) 1. Аналіз роботи веб сайту закладу освіти.

(Іскрижицька Т.П.)

ЛИСТОПАД

1. Забезпеченнякомфортних і безпечних умов навчання та праці.  

 

 

 

 

 

 

Повітряно-тепловий режим навчальних приміщень (Наказ.Самченко О.А.)
2. Створенняосвітньогосередовища, вільноговід будь-яких форм насильства та дискримінації. Розробити план заходів щодовивчення та популяризації серед учнів та батьків конвенції ООН  про права дитини (Назаревич.Ю.,наказ)

 

 

 

 

 

 

3. Формуванняінклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчанняосвітньогопростору.  

 

 

 

 

 

 

1.Аналіз  діяльності команди супроводу з організації корекційно-розвиткових занять.

(Нарада при директорі. )

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 1.Про посилення контролю

за організацієюхарчування

учнівшколи.

(Наказ. Хиля В.А.)

1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

 

1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

(Хиля В.А.., класні керівники 1-11 класів)

1.Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь у школі.

(Наказ..)

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1.Затвердження заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних

вірусних інфекцій в епідсезон.

(Наказ. (Ковальчук Л.Є.)

1.Затвердження заходів щодо попередження захворюваності на опісторхоз.

(Наказ. Ковальчук Л.Є.)

6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використаннясучаснихінформаційнихтехнологій, зокремаперсональнихкомп’ютерів для формуванняінформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року)

ГРУДЕНЬ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.  

 

 

 

 

 

 

2. Створення освітнього середовища, вільноговід будь-яких форм насильства та дискримінації.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Формуванняінклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчанняосвітнього простору.  

 

 

 

 

 

 

1.Підготовка консиліуму щодо результатів  організації освітньої діяльності з учнями з ООП.

(Наказ. Хиля В.А. Шапран Т.М.).

1.Аналіз  поступу та результативності організації освітньої діяльності з учнями з ООП)

(Нарада при директорі.

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

(Хиля В.А.., класні керівники 1-11 класів)

2. 2. Аналіз організації харчування згідно вимог HASSP.

(Адміністративна нарада. )

 

1.Аналіз меню  та якості готової продукції у шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

 

1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

Про аналіз харчування учнів школи та виконання встановлених норм харчування за ІУ квартал 2021 року.

(нарада при директорі..)

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1. Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, «Захисту України», трудового навчання, фізичної культури щодо виконання правил з  безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстерні, спортивному залі. (Халєєва Г.О.. Наказ)) 1. Провести акцію «За життя без наркотиків»:

–       Виховні години «Крок у  безодню» (5-7 класи);

–       Конкурс плакатів  «Наркотикам – ні!»

(8.11        класи);

– круглий стіл «За здоровий спосіб життя»

(8-11 класи);

-тренінг за програмою «Рівний – рівному»

(Пилипчук І.В,  учнівське самоврядування, Назаревич Ю.С.,

класні керівники)

1.Круглий стіл «Боротьба зі СНІДом – актуальна проблема сьогодення»

(Класні  керівники,

9-11класи)

6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використаннясучаснихінформаційнихтехнологій, зокремаперсональнихкомп’ютерів для формуванняінформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року) 1.Аналіз роботи веб сайту закладу освіти за І семестр 2021-2022 н.р. ( Іскрижицька Т.П. Довідка. Педрада)

СІЧЕНЬ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.  

 

 

 

 

 

 

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Формуванняінклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчанняосвітнього простору.  

 

 

 

 

 

 

1.Аналіз результатів організації освітньої та виховної діяльності з учнями з ООП за І семестр 2021-2022н.р.

(Педрада..)

 

1.Засідання команди психолого-педагогічного супроводу організації освітньої діяльності учнів з ООП.

(Круглий стіл. Хиля В.А., Шапран Т.М..)

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

(Хиля В.А.., класні керівники 1-11 класів)

2. Аналіз організації дієтичного харчування.

(Наказ.  Ковальчук Л.Є)

Аналіз ведення документації, що стосується стану здоров’я працівників харчоблоку, бракеражу продуктів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, технології приготування страв, правил миття та обробки посуду.

(Наказ. Хиля В.А.

1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1. Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортив-ному залі,  майстерні, харчо-блоку, інших приміщеннях школи.(Самченко О.А..,

кл. керівники, черговий клас) Інформація 1 раз на семестр.

1.Аналіз роботи вчителів початкових класів формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів.

(Нарада при заступнику. Хиля В.А..)

 

6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема персональних комп’ютерів для формування інформаційно-комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року) 1. Застосування інформаційно комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформаціє в публічному просторі та приватному спілкуванні.(Класні керівники)

ЛЮТИЙ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.  

 

 

 

 

 

 

Перевірка робочих місць. (Самченко О.А., Халєєва Г.О.)
2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

 

 

 

 

 

 

 

Навчання педагогічного колективу з  нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому
3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчанняо світнього простору.  

 

 

 

 

 

 

1.Психолого-педагогічний діалог

« Триєдина комунікація (батьки, педагоги, діти) в організації інклюзивного навчання».(Шапран Т.М..)

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

2. Аналіз організації проведення просвітницької роботи в ГПД  з організації безпечного та якісного харчування.

(Нарада при директорі.

1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

(Хиля В.А.., класні керівники 1-11 класів)

1.Аналіз дотримання гігієнічних норм організації харчування учнів.

(Нарада при директорі

1.  Аналіз організації харчування згідно вимог HASSP.

(Адміністративна нарада..)

 

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1.Затверждення заходів з питань запобігання захворюваності на туберкульоз.

(Наказ. Ковальчук Л.Є.)

Розробити правила про заборону тююнопаління та вживання алкогольних напоїв в закладі та за його межами (Назаревич Ю.)
6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використання сучасних інформаційни хтехнологій, зокрема персональних комп’ютерів для формування інформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року)

БЕРЕЗЕНЬ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.  

 

 

 

 

 

 

2. Створенняосвітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. Використання антивірусного програмного забезпечення, фільтрів. ( Мельник.О.П,

Назаревич Ю.С.)

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з представниками правоохоронних органів з  питань запобігання та протидії будь-яких форм насильства ,  булінгу.
3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 1.Аналіз методик та технологій організації освітньої діяльності учнів з ООП на уроках.

(Наказ.Хиля В.А..)

 

 

 

 

 

 

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 1. Аналіз стану організації харчування учнів школи. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог організації дитячого харчування.

(Педрада..)

1. Аналіз дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці та проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками харчоблоку.

(Громадський контроль. Акт.)

1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

(Хиля В.А.., класні керівники 1-11 класів)

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1. Забезпечення вивчення учнями школи правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки та проведення класними керівниками бесід з усіх видів дитячого травматизму (згідно зпрограмами). 1. Аналіз посилення протиепідемічних заходів  у зв’язку з підвищеною захворюваністю на кір.

(Наказ. Ковальчук Л.Є.)

6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема персональних комп’ютерів для формування інформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року)

КВІТЕНЬ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.  

 

 

 

 

 

 

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 1.Підготовка консиліуму щодо результатів  організації освітньої діяльності з учнями з ООП.

(Наказ. Хиля В.А. Шапран Т.М..).

 

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 1.Аналіз виконання встановлених норм харчування учнів закладу освіти за І квартал 2021 року.

(Нарада при директорі. )

1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

(Хиля В.А., класні керівники 1-11 класів)

1. Аналіз організації харчування згідно вимог HASSP.

(Адміністративна нарада..)

 

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. Аналіз виконання заходів розвитку освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя.

Нарада при директорі.

1. Попередження дитячого травматизму під час оздоровлення та літніх канікул (загальношкільні батьківські збори) (Халєєва Г.О. Затвердження заходів про  профілактичну роботу з попередження захворюваності учнів школи на інфекційні хвороби, характерних для повеневого періоду.

(Наказ. Назаревич Ю.С., Ковальчук Л.Є.)

 

6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема персональних комп’ютерів для формування інформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року)

ТРАВЕНЬ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.  

Запланувати кошти на придбання деззасобів, заміну освітлення

 

 

 

 

 

2. Створення освітнього середовища, вільного від буд-яких форм насильства та дискримінації.  

 

 

 

 

 

 

 

Батьківські загальношкільні збори на тему: «Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання»
3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчанн яосвітнього простору. 1.Аналіз результатів організації освітньої та виховної діяльності з учнями з ООП.

(Педрада. )

 

 

 

 

 

 

 

4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 1.Інструктивно-методична нарада з питань організації безпечного та якісного харчування учнів школи.

(Хиля В.А.., класні керівники 1-11 класів)

1.Аналіз харчування учнів пільгових категорій.

(Нарада при директорі. )

1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні.

(Громадський контроль. Акт.)

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1. Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, «Захисту України», трудового навчання, фізичної культури щодо виконання правил з  безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстерні, спортивному залі. (Халєєва Г.О.. Наказ)) 1. Забезпечення вивчення учнями школи правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки та проведення класними керівниками бесід з усіх видів дитячого травматизму (згідно з програмами).
6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема персональних комп’ютерів для формування інформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року) 1.Аналіз застосування інформаційно комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформаціє в публічному просторі та приватному спілкуванні.(Класні керівники)

ЧЕРВЕНЬ

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.  

 

 

 

 

 

 

Скласти потребу на наступний навчальний рік відповідно Санітарного регламенту.
2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. Аналіз організації та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого навчання освітнього простору.  

 

 

 

 

 

 

Підсумок щодо формування інклюзивного, розвивального та  мотивуючого навчання в навчальному закладі. (Наказ)
4. Забезпечення комфортних і безпечних умов організації харчування учнів 1.Аналіз стану організації  харчування та якості готової продукції в шкільній їдальні під час організації діяльності пришкільного табору.

(Громадський контроль. Акт.)

5. Розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 1.Аналіз роботи педколективу у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя здобувачів освіти. Довідка. Педрада.Халєєва Г.О..
6. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-комунікативної комунікації учасників освітнього процесу. 1. Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема персональних комп’ютерів для формування інформаційно–комунікативного середовища учителями всіх предметів у освітній діяльності.  (Протягом року) 1.Аналіз роботи веб сайту закладу освіти за 2021-2022н.р. (Довідка. Педрада)
№ з/п Напрями діяльності І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IVтиждень
Система оцінювання здобувачів освіти
СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ
1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 1.Ознайомлення з нормативно-правовими документами організації оцінювання в Новій українській школі.

(Нарада при заступнику. Хиля В.А.)

2. Особливості  формувального оцінювання результатів навчання учнів 1-3 класів в умовах дистанційного навчання.

3. Опрацювання нормативно-правових документів щодо  організації оцінювання в основній і старшій школі. (Засідання ШМК, Халєєва Г.О.)

 

1.Коригування та погодження календарно-тематичного планування організації навчальної діяльності  у закладі освіти.

(Засідання МК.,Омелянчук Т.Ю., Халєєва Г.О., Назаревич Ю.С., Хиля В.А.)

1. Про дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні.

Інструктивно-методична нарада.

1. Про вимоги щодо ведення шкільної документації (кл. журналів, особових справ учнів, календарно-тематичних планів, планів роботи факультативів, планів виховної роботи).

Інструктивно-методична нарада Омелянчук Т.Ю., Халєєва Г.О., Хиля В.А.

1.Про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів.

Педрада.

Омелянчук Т.Ю.

2. Про вибір освітньої навчальної програми для 1-4 класів.

Педрада.

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 1.Затвердження  плану проведення моніторингу відстеження та коригування результатів навчання здобувачів освіти НУШ в 2021-2022н.р.

(Наказ.Хиля В.А..)

2.Затвердження  плану проведення моніторингу відстеження та коригування результатів навчання здобувачів освіти в 2021-2022н.р.

(Наказ. Халєєва Г,О.

3. Забезпеченість учнів підручниками з базових дисциплін. (Наказ..)

4. Про Халєєва Г.О призначення відповідального за здійсненням моніторингу якості освіти у школі.(Наказ. Халєєва Г.О)

1.Затвердження перспективного плану проведення моніторингу відстеження та коригування результатів навчання здобувачів освіти НУШ.

(Наказ.Хиля В.А..)

2. Затвердження перспективного плану проведення моніторингу відстеження та коригування результатів навчання здобувачів освіти  основної і старшої школи.

(Наказ. Халєєва Г.О.)

3. Про вивчення стану викладання відповідних навчальних предметів у  2021-2022н.р.

(Наказ..Халєєва Г.О

1. Про результати працевлаштування випускників 9-х,11-х  класів 2021 року.   (Наказ. Назаревич Ю.С.)

 

1.Моніторинг рівня результатів навчальної діяльності   та індивідуального поступу здобувачів освіти під час організації дистанційного навчання у 2021-2022н.р.

Халєєва Г.О

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 1. Про охоплення учнів 10 – 11-х класів профільним навчанням. (Наказ. Халєєва Г.О)

1. Про організацію занять з дітьми, які перебувають на сімейному,  індивідуальному навчанні.

(Наказ..Халєєва Г.О.)

1. Про встановлення єдиної системи контролю за відвідуванням занять учнями школи. (Наказ. Назаревич Ю.С..)

 

1.Про організацію проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів. (Наказ. Халєєва Г.О)

 

1.Якість знань з базових дисциплін.

Контрольні зрізи.

Халєєва Г.О

ЖОВТЕНЬ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 1.Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році. (Нарада при директорові . Наказ. Халєєва Г.

 

 

1.Особливості формувального оцінювання результатів навчальної діяльності в Новій українській школі.

Методичний діалог. Хиля В.А.

1. Про підсумки класно – узагальнюючого контролю у 5-х класах. (Наказ. Консиліум, Халєєва Г.О..)

2.Про стан роботи з учнівськими зошитами з математики у 5-6 класах. (Наказ. Халєєва Г.О)

 

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти  

 

 

 

 

 

 

 

1.Моніторинг сформованості  графічні уміння і навички, техніку письма, культуру оформлення робіт, дотримання гігієнічних правил письма учнів 1-4 класів.

(Наказ. Хиля В.А.)

1.Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-х класів. (Наказ..) Халєєва Г.О

 

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 1.Затвердження плану роботи з учнями, що потребують корекції знань.

(Наказ.Хиля В.А..)

1.Про проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників школи. (Наказ Халєєва Г.О)

ЛИСТОПАД

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 1.Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь учнів школи в ІІ етапі олімпіад. (Наказ. Халєєва Г.О)

 

1.Про стан роботи з учнівськими зошитами з іноземної мови, української мови, математики у 5-11-х класах. (НаказХалєєва Г.О..)

 

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 1. Моніторинг  проходження випускниками 2021 року ЗНО.  Педрада.

2.Про результати перевірки шкільної документації. (Наказ. Нарада при директорові. Халєєва Г.О)

1.Моніторинг реалізації вимог компетентнісного навчання на уроках математики в 1-4 класах.

(Нарада при директорі. Хиля В.А.)

1.Моніторинг рівня формування графічних та каліграфічних навичок письма учнів 1-4 класів.

(Наказ. Хиля В.А..)

 

1.Моніторинг адаптації учнів 1-х класів до навчання у школі.

(Наказ.Хиля В.А..)

2. Впровадження інноваційних технологій. Анкетування вчителів.

3. Спрямованістьсистемиоцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 1.Про виконання рішення попередньої педради«Про стан організації освітнього  процесу і рівень знань, умінь і навиків учнів з іноземної мови (Педрада Халєєва Г.О )

2. Про підсумки проходження випускниками 2021 року ЗНО.(Педрада..)

Халєєва Г.О.

1.Про участь учнів школи  у І етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка.(Нарада п.д. Халєєва Г.О Наказ.)

ГРУДЕНЬ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень  

 

 

 

 

 

 

1.Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та МАН.( Методична нарада Халєєва Г.О)

2.Про об’єктивність тематичного та семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів з  навчальних предметів і підсумки проведення семестрових контрольних робіт. Методична нарада

3. Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо перевірки зошитів з української мови, іноземної мови, математики . (Нарада,Халєєва Г.О.)

4.Про підсумки роботи з обдарованими учнями за І семестр 2021-2022н.р.. (Нарада

Халєєва Г.О

 

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти  

 

 

 

 

 

1.Моніторинг рівня результатів навчальної діяльності   та індивідуального поступу здобувачів освіти 2-4 класів за І семестр 2021-2022н.р.

(Наказ.Хиля В.А..)

2. Моніторинг стану відвідування учнями навчальних занять у школі І-ІІІ ступеня.

(Накази..Халєєва Г.О, Назаревич Ю.С.)

 

2.Моніторинг організації навчання учнів з особливими освітніми потребами.

(Нарада при директорі. Хиля В.А.

Моніторинг виконання навчальних програм за І семестр 2021-2022н.р.

(НаказХалєєва Г.О, Хиля В.А.)

2. Моніторинг стан ведення класних журналів.

(Накази.Халєєва Г.О, Хиля В.А..).

3.Моніторинг перевірки виконання єдиних вимог щодо перевірки зошитів з української мови, іноземної мови, математики .(Нарада. НаказХалєєва Г.О)

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання  

 

 

 

 

 

 

1.Про інформування випускників  щодо особливостей ЗНО у 2022 році.     (Нарада, Халєєва Г.О) 1Аналіз плану роботи з учнями, що потребують корекції знань.

(Наказ. Хиля В.А..)

1.Про результати перевірки виконання графіка контрольних робіт, навчальних програм за І семестр поточного навчального року. Халєєва Г.О (Нарада, наказ,).

СІЧЕНЬ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 1.Про підсумки участі учнів школи у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад з навчальних предметів та І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.(Нарада  при директорові) Халєєва Г.О…

2. Аналіз навчальних досягнень учнів школи за І семестр 2021/2022 навчального року за результатами контрольних робіт. (.Халєєва Г.О, педрада)

1.      Про виконання рішень попередньої педагогічної ради «Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  за І семестр» Педрада.Халєєва Г.О..)

2.      Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з математики, іноземної мови. Халєєва Г.О.

3.      Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. .(Педрада.

Халєєва Г.О)

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 1.Моніторинг організації навчання за індивідуальною формою навчання у І семестрі 2021-2022н.р.

(Нарада при директорі. Халєєва Г.О.)

2. Про результати моніторингових досліджень якості знань учнів1-11- класів за підсумками І семестру 2021-2022н.р.

(Педрада..Халєєва Г.О)

 

1.Про адаптацію учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. (Наказ. Халєєва Г.О.) 1.Моніторинг ведення щоденників учнів 4 класів.

(Наказ. Хиля В.А..)

2. Моніторинг  освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з математики, іноземної мови.

(Педрада. Халєєва Г.О)

3.Моніторинг досліджень якості знань учнів 1-11- класів за підсумками І семестру 2021-2021 н.р. (Педрада.)

4.Моніторинг  відвідування учнями 5-11 класів навчальних занять за І семестр 2021-2022н.р.  (Педрада

Назаревич Ю.С)

.5.Моніторинг виконаннянавчальнихпрограм за І семестр 2020-2021 н.р.

(Педрада.Халєєва Г.О.

 

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 1 . « Я роблю так!»

Майстер-класи вчителів, які успішно впроваджують компетентнісний підхід у процесі викладання. (Хиля В.А., Халєєва Г.О..)

 

2.Майстер – клас учителів, які атестуються на вищ укатегорію та педагогічні звання . (Халєєва Г.О.)

3.Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання»(Халєєва Г.О., Хиля В.А.)

1.Організація системи самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчальної діяльності в умовах виконання вимог Концепції «Нова українська школа»

(Методичний порадник

Хиля В.А.)

ЛЮТИЙ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 1.Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з   фізики.

2.  Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з предмету основи здоров’я. (Халєєва Г.О.)

1.Про організацію повторення матеріалу та підготовку до підсумкової державної атестації. (Нарада п.д.. Халєєва Г,О., Хиля В.А.)
2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти  

 

 

 

 

 

 

 

1. Моніторинг освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  предмета громадянська освіта. (Педрада.

2.Моніторинг освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з предмету основи здоров’я.   (Педрада.Халєєва Г.О..)

1.Моніторинг адаптації учнів 4-х класів до навчання у школі ІІ ступеня.

(Наказ.Хиля В.А.)

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 1.Ярмарок педагогічних ідей «Компетентнісний підхід у рамках  становлення нової української школи». (Хиля В.А..)

2. Фестиваль педагогічних ідей «Від творчості педагога до творчості  учня». Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх запровадження   в освітній процес». (Халєєва Г.О)

 

1.Постійнодіючийсемінар з питань впровадження ІКТ в освітньому процесі.

Хиля В.А., Халєєва В.А.,

Мельник О.П.

БЕРЕЗЕНЬ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень  

 

 

 

 

 

 

1.Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  української мови і літератури. Халєєва Г.О.

2. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  фізичної культури.  Омелянчук Т.Ю. Наказ

3. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з образотворчого мистецтва і мистецтваХалєєва Г.О.

 

 

 

1.Про організацію підготовки учнів 4, 9, 11 класів до державної підсумкової атестації.(Нарада п.д.Халєєва Г.О.)

2. Про організацію підготовки учнів 11 класу до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. .(Нарада п.д. Халєєва Г.О..)

3. Про аналіз стану ведення зошитів учнів з української, англійської, польської  мови. (Нарада п.д. Халєєва Г.О..)

4. Про результати перевірки зошитів учнів з української мови та літератури, зарубіжної  літератури, математики та іноземної  мови. (Нарада .п. д.Халєєва Г О..)

 

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 1.Моніторинг діяльності педагогів щодо формування  в учнів наскрізних умінь та навичок на уроках української мови в 1-4 класах.

(Педрада. Хиля В.А.

2.Моніторинг освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  української мови і літератури. (Педрада..)

3. Моніторинг освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  фізичної культури. (Омелянчук. Т.Ю.)

4.Моніторинг освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з образотворчого мистецтва і мистецтва.. Халєєва Г.О.

2. Моніторинг стану відвідування учнями навчальних занять у школі І-ІІІ ступеня.

(Накази. Халєєва Г.О.,Хиля В.А..)

 

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання  

 

 

 

 

 

 

1.Проблемний семінар «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства».

(Халєєва Г.О.)

2.  Педагогічні читання: «Сучасні освітні тренди». Халєєва Г.О., Хиля В.А.

 

 

КВІТЕНЬ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 1. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  предмета «Захист України» Халєєва Г.О.

2. Про організований порядок закінчення 2021/2022 навчального року.(Наказ Халєєва Г.О..)

3.  Про організацію та проведення ДПА  в 4, 9 та 11 класах.  Наказ. Халєєва Г.О.

4. Про погодження завдань для проведення ДПА.

5. Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11 класів.

6. Про допуск учнів 9-х та 11-х класів до ДПА.

7. Про виконання заходів по підготовці до ДПА і ЗНО.

8. Про визначення предметів за вибором та форми проведення ДПА у 9-х класах. Халєєва Г.О.

1.Методологія створення портфоліо педагога.

Майстер-клас  Мельник О.П..

Хиля В.А., Халєєва Г.О.

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 1. Моніторинг освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  предмета «Захист України»

2. Моніторинг відвідування занять здобувачами освіти школи ІІ-ІІІ ступенів.  Наказ. Назаревич Ю.С.

 

1.Моніторинг рівня навчальних досягнень та готовність учнів 4-го класу до навчання у школі ІІ ступеня.

(Наказ. Хиля В.А..)

 

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання  

 

 

 

 

 

 

1. Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів як запорука їхньої успішної соціалізації в дорослому житті» (Халєєва Г.О.).

 

ТРАВЕНЬ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 1.Про  нагородження учнів похвальними  листами  та  грамотами за  відмінні успіхи у навчанні. (Педрада. )

 

1.Про результати перевірки стану підготовки до ДПА і ЗНО. (Наказ. Халєєва Г.О.

2. Про створення державної атестаційної комісії. (Наказ.

3. Про нагородження учнів 2-8, 10 класу Похвальними листами «За високі досягнення  у навчанні»  Наказ. Халєєва Г.О.

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти  

 

 

 

 

 

 

1.Моніторинг рівня результатів навчальної діяльності   та індивідуального поступу здобувачів освіти 2-4 класів за2021-2022н.р.

(Наказ. Хиля В.А..)

 

1.Моніторинг організації навчання за індивідуальною формою навчання.

(Нарада при директорі. Халєєва Г.О..)

2.Моніторинг організації навчання учнів з особливими освітніми потребами.

(Нарада при директорі.Хиля В.А..)

1.Моніторинг результатів підсумкових контрольних робіт учнів 5-11-х класів  за завданнями адміністрації. (Наказ. Халєєва Г.О..) .

 

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 1.Моніторинг організації навчання за індивідуальною формою навчання у І семестрі 2021-2022н.р.

(Нарада при директорі. Халєєва Г.О.

 

1.Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів за 2020/2021 навчальний рік. (Наказ. Бондаренко Н.М.)

ЧЕРВЕНЬ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень  

 

 

 

 

 

 

1.Моніторинг виконання навчальних програм за 2021-2022н.р.. (Педрада. Халєєва Г.О.)

2. Моніторинг відвідування учнями 5-11 класів навчальних занять за  2021-2022н.р. (Педрада. Халєєва Г.О.)

 

1. Про результати державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів. (нарада п.д.Халєєва Г.О.,Хиля В.А..)

2.Про стан виконання навчальних програм та результати навчальних досягнень учнів за 2021-2022н.р. (Наказ. Халєєва Г.О.

 

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти  

 

 

 

 

 

 

 

1. Моніторинг  рівня навчальних досягнень учнів школи за 2021/2022 навчальний рік. (Наказ, нарада п.д

Халєєва Г.О.

Хиля В.А.)

2.Про підсумки роботи  з обдарованими та здібними учнями. (Наказ. Халєєва Г.О.

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 1. Про оформлення учителями-предметниками документації з  ДПА, додатків до свідоцтв, ведення книг видачі свідоцтв, Похвальних листів, особових справ, табелів успішності. (Нарада п.з.д. Халєєва Г.О.

 

 1.Про стан відвідування учнями школи за 2021/2022 навчальний рік. (Нарада п.д. Назаревич Ю.С.)

 

 

№ з/п Напрями діяльності І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IVтиждень
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

ВЕРЕСЕНЬ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 1.Нова українська школа – місія здійсненна. Аналіз упровадження вимог Концепції державної політики у сфері освіти «Нова українська школа».

(Педагогічний консиліум

2.Особливості організації освітньої та виховної діяльності здобувачів освіти в 2021-2022 н.р.

(Інструктивно-методична нарада..)

3. Особливості організації освітньої діяльності здобувачів освіти з ООП.

(Індивідуальна консультація. Хиля В.А)

4. Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета) (Педрада. Омелянчук Т.Ю.

5. Проведення установчої методичної наради вчителів-предметників та вчителів початкових класів:

•   методика проведення першого уроку;

•   інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів;

•   про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів;

•           організація календарно-тематичного планування на І семестр 2021/2022 навчального року

6. Засідання методичних комісій.

 

1.Засідання МО вчителів початкових класів. «Дистанційне навчання: відмовитися не можна, працювати якісно!» (Хиля В.А..)

2. Особливості використання медіаосвітніх та інтернет-технологій в організації освітньої діяльності НУШ.

(Методична афіша.

Хиля В.А..)

3. Коригування та погодження календарно-тематичного планування організації навчальної діяльності  у закладі освіти.

(Засідання МК

Халєєва Г.О.

Омелянчук Т.Ю.

1. Особливості організації формувального оцінювання здобувачів освіти НУШ  у сфері проекту змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

(Тренінг. Хиля В.А..)

2. Про дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні.

(Нарада при директорові.)

3. Про вимоги щодо ведення шкільної документації (кл. журналів, особових справ учнів, календарно-тематичних планів, планів роботи факультативів, планів виховної роботи).

(Нарада при директорові.

Халєєва Г.О.,

Хиля В.А.,

Назаревич Ю.С.

1. Про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів.

(Нарада при директорові.

Халєєва Г.О.

 

Тренінги для педагогів «Готовність вчителя до інноваційної діяльності»

ХалєєваГ.О.

вересень-листопад

 

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 1. Про створення атестаційної комісії. Наказ.  Халєєва г.О.

2. Про опрацювання Положення про атестацію педагогічних працівників. (Нарада п.д Халєєва Г.О.

 

 

 

1.Про організацію проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації. (Нарада п.д. Халєєва Г).

2. Про створення шкільних методичних комісій. Наказ.Халєєва Г

3. Про організацію методичної роботи в школі.Наказ.Халєєва Г.

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 1 Особливості організації освітньої діяльності здобувачів освіти з ООП.

(Психолого-педагогічний консиліум Шапран Т.

Хиля В.А.

2. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів).

1.Громадський контроль організації харчування- система забезпечення безпеки та якості послуг.

(Інформаційна консультація. Хиля В.

1.Батьківські збори

1.11  класи)

 

Семінар-практикум для педагогів «Види спілкування»

(Шапран Т.)

1.Індивідуальні зустрічі з батьками здобувачів освіти. Консультації.
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Затвердження Плану заходів з організації учнівського всеобучу педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

(Педрада. Адміністрація)

1.Обговорення Кодексу честі у навчанні.

(Учнівське самоврядування

ЖОВТЕНЬ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 1. Засідання ШМК. Протоколи.

2. Контроль стану викладання предметів (за окремим планом).

 

 

 

 

 

1.«Система формувального оцінювання здобувачів освіти: розвиток учня, а не покарання.»

(Методична сесія. Хиля В.А.

1.Засідання МК вчителів початкових класів. «Компетентнісний підхід – фундамент новітніх трендів в освіті» (Хиля В.А.) 1. Засідання методичної ради. Протокол.

2. Про стан роботи з учнівськими зошитами з математики у 5-6 класах. Наказ.

Халєєва Г.

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 1.Курсова перепідготовка педагогів (за окремим планом). Наказ.

 

 

 

 

 

 

 

1. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників.(Наказ. Халєєва Г. 1.Постійно діючий психолого-педагогічний семінар: «Проблема булінгу в освітньому середовищі. Створення системи ефективної протидії булінгу»

Назаревич Ю.С.

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 1.Індивідуальні зустрічі з батьками.

 

Засідання батьківського лекторію «Школа, батьки та діти: чи комфортно разом?» (Шапран Т.М..)

 

 

 

 

 

 

1.Спільний проєкт партнерської взаємодії учасників освітнього процесу «З Україною в серці» (Учителі-класоводи 1-4 класи).

 

2. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів)

 

1.Засідання творчої групи батьків «Крок за кроком» з організації допомоги у проведенні навчальних занять, підготовці навчальних матеріалів НУШ.

(Учителі-класоводи 1-4 класів).

1.Про класно–узагальнюючий контроль учнів 5-х класів. (Нарада п.д.  Халєєва Г.
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Про стан використання дозволених навчальних програм, підручників в ході викладання навчальних дисциплін, спецкурсів, факультативів. (Нарада п.д.

Халєєва Г.О.

1.Працелюбність – основна  вимога академічної доброчесності.

(Учнівське самоврядування

ЛИСТОПАД

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти  

1.Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків.

 

Інтерактивне заняття для педагогів школи І ступеня «Вікові особливості учнів» (Шапран Т)

 

 

 

 

1.Про виконання рішення попередньої педради  «Про стан організації освітнього  процесу і рівень знань, умінь і навиків учнів з хімії».   (Педрада. Омелянчук Т.)

 

Інтерактивне заняття для педагогів ІІ та ІІІ ступеня «Вікові особливості учнів» (Шапран Т..)

 

1.Електоронні освітні платформи для організації здійснення контролю рівня оволодіння ключовими предметними компетентностями здобувачів освіти.

( Освітній Workshop. Халєєва Г.О.)

2. Про участь учнів школи  у І етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка. (Нарада п.д.  Халєєва Г

 

 

1.Про стан роботи з учнівськими зошитами з фізики, хімії, біології, географії, історії у 5-11-х класах. Наказ. Омелянчук Т.Ю.

 

 

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників  

 

 

 

 

 

 

1.Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії або на присвоєння педагогічного звання та які не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії. Атестаційна комісія. 1.Теоретико-практичний семінар «Професійна мобільність педагогів в умовах реформування освіти». Матеріали. Халєєва Г. Евристичний психолого-педагогічний полілог «Педагогіка партнерства: вектор спрямованості» (Шапран Т.
3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти Групова консультація для педагогів «Стилі педагогічної діяльності» ( Шапран  Т.)

 

 

 

 

 

 

 

1.Реалізація вимог компетентнісного навчання засобом проєкту «Озелени подвір’я школи».

(Учителі-класоводи, батьки).

 

2. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів)

 

1.Індивідуальні зустрічі з батьками. 1.Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь учнів школи в ІІ етапі олімпіад. Наказ. Халєєва Г.
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Про підсумки проходження випускниками 2022 року ЗНО.  (Педрада. ) 1.Твої знання- твій капітал.

(Учнівське самоврядування.)

1.Чесність- найважливіша умова успішного навчання.

Створення правил чесного навчання.

(Учнівське самоврядування.)

 

 

 

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 1.Особливості організації освітньої діяльності здобувачів освіти з ООП.

(Психолого-педагогічний консиліумХиля В. , Шапран Т.

 

 

 

 

 

 

1.Засідання МК вчителів початкових класів. «Освітній поступ здобувачів освіти – ключ упровадження формувального оцінювання»

(Хиля В.А)

1.Контроль стану викладання предметів (за окремим планом)

Халєєва Г.О.

1. Предметні тижні (за окремим планом)

2. Контроль стану ведення ділової документації вчителя. Халєєва Г.О.

3. Про аналіз навчальних досягнень учнів 5-11 класів за І семестр 2021-2022 навчального року. Наказ. Халєєва Г

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 1.Участь учителів школи у міському професійному конкурі «Учитель року».

 

 

 

 

 

 

 

Групова консультація для педагогів «Особливості роботи з різними категоріями громадян» (Шапран Т.) 1.Методичний діалог «Формування медіаграмотності вчителя». Халєєва Г.О.
3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 1.Індивідуальні зустрічі з батьками.

2. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів)

 

 

 

 

 

 

Проблемний педагогічний діалог: «Академічна доброчесність: вимоги сумління чи законодавства?» (Омелянчук Т.Ю) 1.Батьківські збори

(1-11 класи)

1. Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та МАН. (Нарада п.д. Халєєва Г.

2. Про об’єктивність тематичного та семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів з  навчальних предметів і підсумки проведення семестрових контрольних робіт. (Нарада п.д.

Халєєва Г.

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Особливі вимоги при цитуванні.

(Учнівський всеобуч)

2. Про підсумки роботи з обдарованими учнями за І семестр 2021-2022 н.р.. (Наказ. Халєєва Г

1. Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо перевірки зошитів з української мови, іноземної мови, математики . (Нарада Халєєва Г.

СІЧЕНЬ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 1.      Про виконання рішень попередньої педагогічної ради «Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з інформатики». (Педрада. Омелянчук Т.Ю..)

2.      Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з фізики та астрономії. (Педрада. Омелянчук .)

3.      Про результати моніторингових досліджень якості знань учнів1-11- класів за підсумками І семестру 2021-2022 н.р. (Педрада.Халєєва Г. Хиля В

4.      Про стан виконання навчальних програм  за І семестр 2021-2022 н.р.  (Педрада. Халєєва Г

5.      Затвердження календарно-тематичного планування на ІІ семестр.

Халєєва Г., Хиля В.,

Назаревич Ю.

1.Сертифікація педагогічних працівників. Реалізація Положення професійного стандарту вчителів початкових класів. (Методична консультація Хиля В.
2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 1.Засідання методичної ради. 1.Майстер – клас учителів, які атестуються на вищу категорію та педагогічні звання . 1.Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання».

Омелянчук Т.

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти  

 

 

 

 

 

 

1. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів)

 

1.Індивідуальні зустрічі з батьками.

2. Про підсумки участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад з навчальних предметів та І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. .(Нарада п.д. Халєєва Г)

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.  (Педрада Хлєєва Г 1.Що таке плагіат?

(Учнівське самоврядування)

1.Аналіз навчальних досягнень учнів школи за І семестр 2021/2022 навчального року за результатами контрольних робіт.(Нарада п.д. халєєва г.)

2. Про підсумки перевірки ведення класних журналів. (Нарада п.д. Халєєва Г.)

ЛЮТИЙ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти  

 

 

 

 

1.Родзинки партнерської взаємодії учасників освітнього процесу НУШ.

(Тиждень початкової школи. Хиля В.

 

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників  

1.Засідання ШМК

 

 

 

 

 

 

1.Фестиваль відкритих уроків. 1.Ярмарок педагогічних ідей «Компетентнісний підхід у рамках  становлення нової української школи». 1.Фестиваль педагогічних ідей «Від творчості педагога до творчості  учня». Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх запровадження   в освітній процес».
3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 1.Засідання творчої групи батьків «Крок за кроком» з організації допомоги у проведенні навчальних занять, підготовці навчальних матеріалів НУШ.

(Учителі-класоводи 1-4 класів).

 

 

 

 

 

 

1.Індивідуальні зустрічі з батьками.

2. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів)

 

1.День відкритих дверей для батьків у рамках Тижня початкової школи.

(Хиля В.А

1.Ефективність застосування різноманітних форм оцінювання навчального поступу учнів з ООП.

(Круглий стіл.Хиля В., батьки учнів з ООП, учителі.)

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Толерантність – запорука академічної доброчесності.

(Учнівське самоврядування)

2. Розроблення правил толерантної поведінки.

(Учнівське самврядування)

БЕРЕЗЕНЬ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти  

 

 

 

 

 

 

1.«А я роблю так!». Панорама методичних новинок вчителів, що атестуються.

( Халєєва Г.О.)

1.Засідання МК вчителів початкових класів. «Реалізація методологічних засад формування наскрізних умінь здобувачів освіти НУШ»    (Хиля В.) 1. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  української мови і літератури. (Педрада.Халєєва Г.)

2. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  фізичної культури.(Педрада.. Омелянчук Т)

3. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з образотворчого мистецтва і мистецтва. .(Педрада. Халєєва Г

 

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 1.Творчі звіти вчителів, які атестуються.

2. Про узагальнення системи роботи вчителів, які атестувались. Наказ.  Халєєва Г

3. Про підсумки засідання атестаційної комісії. Наказ. Халєєва Г.

1.Про результати атестації педагогічних працівників. (Нарада п.д. Халєєва Г

2. Педагогічні читання: «Сучасні освітні тренди». Халєєва Г.О.

1.Взаємовідвідування уроків. 1.Проблемний семінар «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства».  Хиля В
3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти  

 

 

 

 

 

 

1.Батьківські збори

(1-4 класи)

2. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів)

 

1.Про організацію підготовки учнів 4, 9, 11 класів до державної підсумкової атестації.(Нарада п.д. Халєєва Г,Хиля В.) 1.Індивідуальні зустрічі з батьками.
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Моральність –теж учинок. Розроблення кодексу честі учнів класу.

(Учнівський всеобуч)

1.Про аналіз стану ведення зошитів учнів з української, англійської мови. (Нарада п.д.

Халєєва Г..)

КВІТЕНЬ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 1.Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  предмета «Захист України».Нарада.  Назаревич Ю

2. Про організацію та проведення ДПА  в 4, 9 та 11 класах. Хиля В., Халєєва Г

3. Про погодження завдань для проведення ДПА. (Педрада. .)

4. Про виконання заходів по підготовці до ДПА і ЗНО. (Педрада.)

 

 

 

 

 

 

 

1.«Здійснення підсумкового оцінювання здобувачів освіти. Підготовка до ДПА.

(Інформаційно-тренувальне засідання.

Халєєва Г. Хиля В

1. Аналіз засобів професійного розвитку педагогічних працівників.

(Тестування.

 

Халєєва Г. Хиля В

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 1.Засідання ШМО.

2. Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня управління освіти і науки Сумської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

1.Про підсумки  атестації  педагогічних працівників школи у 2021-2022  навчальному році. Наказ. Бондаренко Н.М. 1.Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів як запорука їхньої успішної соціалізації в дорослому житті».
3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 1.Індивідуальні зустрічі з батьками.

 

2. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів)

3. Про визначення предметів за вибором та форми проведення ДПА у 9-х класах. (Педрада. Халєєва Г

 

 

 

1.День відкритих дверей для батьків у рамках «Шкільного дня».

Халєєва Г. Хиля В, Назаревич Ю

1.Батьківські збори

(1-4 класи).

2. Про роботу колективу по контролю відвідування занять учнями 5-11 класів.

Нарада Назаревич Ю

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Чи доцільно користуватися ГДЗ?

(Учнівське самоврядування).

1.Про визначення предметів за вибором на ДПА. Наказ.  Халєєва Г 1.Про ознайомлення з нормативною документацією щодо закінчення 2021/2022 н.р.

(Нарада Омелянчук Т.)

1.Двобій з рефератом триває: від теорії до практики або шукаємо,оформлюємо, пишемо.

(Учнівське самоврядування).

 

 

ТРАВЕНЬ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 1.Засідання МО вчителів початкових класів. «НУШ у дії: результати, аналіз, перспективи»

(Хиля В.)

2. Засідання методичної ради.

3. Засідання ШМК.

 

 

 

 

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 1.Складання списків для проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації в наступному році. Халєєва Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Про підсумки курсової перепідготовки педагогічних кадрів у 2021-2022 навчальному році. Наказ.  Халєєва Г 1.Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022 році.(Педрада. Халєєва Г.)

 

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 1.Індивідуальні зустрічі з батьками.

2. Ведення класних місячних інформаційних бюлетней.

(Учителі-класоводи 1-4 класів)

 

 

 

 

 

 

1.Результати організації освітньої діяльності здобувачів освіти з ООП.

(Психолого-педагогічний консиліум. Хиля В., Шапран Т

 

1.Батьківські збори

(1-4 класи)

2. Про підсумки роботи з обдарованими учнями та талановитою молоддю. Наказ.

Халєєва Г.

1.День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників.

Хиля В.А

2. Про нагородження учнів 2-8, 10 класу Похвальними листами «За високі досягнення  у навчанні». Наказ.  Халєєва Г

3. Про підсумки профорієнтаційної роботи з учнями у  2021-2022 н.р.   (Педрада

4. Про  нагородження  учнів  похвальними  листами  та  грамотами за  відмінні  успіхи    у   навчанні. (Педрада.  Халєєва Г)

 

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Моя шкільна наука: аналізуємо здобутки та прорахунки, визначаємося із життєвими пріоритетами.

(Учнівське самоврядування)

1.Аналіз реалізації Плану заходів з організації учнівського Самоврядування педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

(Педрада Назаревич Ю, Халєєва Г., Хиля В..)

1.Про результати підсумкових контрольних робіт учнів 5-11-х класів  за завданнями адміністрації . Наказ.

2. Про результати підсумкових контрольних робіт учнів 5-11-х класів  за завданнями адміністрації .Наказ.

Халєєва Г.

 

 

ЧЕРВЕНЬ

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти  

 

 

 

 

 

 

1.Про підсумки проведення ДПА і випуск учнів 9-х  класів зі школи, видачу документів про освіту.    (Педрада.  Халєєва Г)

2. Про стан виконання навчальних програм  за 2021-2022  н.р..     (Педрада Халєєва Г.О.)

3. Про підсумки ДПА в 11-х класах і видачу документів про освіту.  (Педрада. Халєєва Г)

1.Аналіз виконання навчальних планів та програм за 2021/2022 навчальний рік. (Нарада Халєєва Г. Хиля В
2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників  

 

 

 

 

 

 

 

1. Аналіз роботи педагогічного колективу школи ІІ-ІІІ ступенів  над методичною проблемою за підсумками року. (Педрада. Халєєва Г

 

1. Про підсумки  методичної роботи у школі. (Нарада Халєєва Г.)
3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти  

 

 

 

 

 

 

1. Про розподіл годин варіативної складової навчального плану на 2022-2023 н.р. та визначення  курсів за вибором та факультативів. (Педрада.

Омелянчук Т

 

1.Про підсумки перевірки ведення класних журналів, журналів факультативних та індивідуально-групових занять, гурткової роботи, особових справ. (Нарада  Назаревич Ю.

Халєєва Г.

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 1.Про вибір профілю навчання у 2022-2023 н.р. . (Педрада.  Халєєва

2. Про аналіз відвідування учнями 5-11 класів навчальних занять за  2021-2022  н.р. (Педрада. Назаревич Ю

 

 

№ з/п Напрями діяльності І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IVтиждень
Управлінські процеси  закладу освіти
СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ
1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 1.Створення робочої групи з розробки напрямів Стратегії розвитку закладу освіти.

(Наказ. )

2. Створення робочої групи з  механізмів реалізації Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі

(Наказ. Директор.))

 

1.Обговорення завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2020-2025р.р. на засіданні МК та внесення коректив (Керівники МК.  Червень-Серпень).

2. .Обговорення завдань Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі на засіданні МК та внесення коректив (Керівники МК.  Серпень- вересень).

 

.

 

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм Діагностична робота серед педагогічних працівників. Аналіз результатів.

 

 

1.Про дотримання академічної доброчесності. (Педрада.

Омелянчук Т.Ю.)

 

 

Індивідуальні консультації для педагогів за отриманими результатами (Омелянчук Т.Ю.)

 

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.Адміністративна нарада.

2. Здійснювати вчасне комплектування педагогічними працівниками школи.

3. Затвердження  педагогічного навантаження  вчителів  на  2021-2022  н.р. (Педрада. Омелянчук Т.Ю..)

4. Організувати роботу щодо дотримання штатного розпису, а саме:

-нормативність затвердження;

– дотримання номенклатури посад;

– всього працівників за штатним розписом. (Штатний розпис Омелянчук Т.Ю.)

5. Організувати роботу щодо систематичного забезпечення звітності щодо плинності кадрів за наступними критеріями:

– прийнято на роботу;

– звільнено з роботи;

– вакансії обслуговуючого персоналу та педагогічних кадрів;

– сумісники. (Статистичні дані, списки Омелянчук. Т.Ю.)

 

 

 

 

1.Організувати роботу щодо систематизації нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме:

Конституції України,

Закону України “Про освіту”,

Закону України “Про повну загальну середню освіту”

Кодексу Законів України про Працю,

Закону України “Про відпустки”,

Інструкції про ведення трудових книжок,

Наказів, методичних листів органів управління освітою. (На нарадах, педрадах)

2. Провести тарифікацію педагогічних працівників.  (Наказ.Омелянчук Т.Ю..)

1.Здійснити аналіз якісного складу працівників за критеріями:

-всього  педагогічних працівників;

-за освітою:  вища;  середня спеціальна;   навчаються;

-за категоріями:   вища;  перша; друга; спеціалісти;

-за віковим складом:  пенсіонери;   молоді спеціалісти.( Накази

статистичні дані, списки)

2. Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, обслуговуючого персоналу відповідно до штатному розпису та законодавства    (робочий час, перерви на обід) (Накази. Омелянчук Т.Ю..)

1.Здійснювати своєчасне та якісне ведення Книги обліку педагогічних працівників. (Бондаренко Н.М., Пархоменко Н.О.)

2. Забезпечити роботу щодо систематизації тарифікаційних документів про педагогічне навантаження:

-видання наказу щодо попередження про навантаження на наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних працівників, рівномірність розподілу;

-погодження з профкомом закладу освіти;

-заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження;

-тарифікаційні накази (рішення тарифікаційної комісії, погодження з ПК) (накази,

подання, протоколи)

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1.Затвердження режиму роботи закладу освіти, розкладу навчальних занять.

(Педрада.Наказ.  Омелянчук Т.Ю.

2.Затвердження графіку громадського контролю за організацією харчування учнів у 2021-2022 н.р.(Наказ Хиля В.А.)

3. Організація контролю за відвідуванням занять учнями школи. (Тематичний контроль)

4. Аналіз початку навчального року; стан ведення шкільної документації (класні журнали, особові справи, журнали ТБ) (Фронтальний контроль)

5. Аналіз стану календарного планування;

Ведення особових справ.

(Оглядовий контроль)

 

 1.Аналіз організації роботи з обліку дітей у мікрорайоні школи.

(Наказ.Хиля В.А..)

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1. Обговорення Положення про академічну доброчесність

закладу освіти.

(Наказ.Омелянчук Т.Ю.)

 

 

1.Обговорення завдань Положення про академічну доброчесність

закладу освіти.

на засіданні МК та внесення коректив (Керівники МК.  Червень-Серпень).

 

ЖОВТЕНЬ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 1.Вивчення потреб учасників освітнього процесу щодо поліпшення матеріально-технічного стану навчальних приміщень.

(Анкетування.

Халєєва Г.О.,

Самченко О.А.

Омелянчук Т.Ю.)

 

 

 

1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2025р.р. щодо розвитку освітнього середовиша (Нарада при директорі.  Халєєва Г.О., Хиля В.А., Назаревич Ю.С., Самченко О.А..)
2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм  

 

 

 

 

 

 

Засідання батьківського лекторію «Школа, батьки та діти: чи комфортно разом?» ( Шапран Т.М..)

 

 

 

 

 

1.Постійно діючий психолого-педагогічний семінар: «Проблема булінгу в освітньому середовищі. Створення системи ефективної протидії булінгу»

Назаревич Ю.С.

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.Адміністративна нарада.

2. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників.(Нарада п.д.  Омелянчук Т.Ю.,

Халєєва Г.О.

 

1.Проходження курсів підвищення кваліфікації. (Персональний контроль)
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1.Наступність

у навчанні учнів 5-х класів.(Класно-узагальнюючий контроль).

 

 

1.Робота молодих та новоприбулих вчителів.

(Персональний контроль)

1.Підготовка вчителів до уроків             (поурочне планування). Стан ведення зошитів учнів 5-6 класів з математики. (Оглядовий контроль) 1.Контроль стану викладання предметів (за окремим планом).

Халєєва Г.О.).

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1.Академічна доброчесність учасників освітнього процесу: принципи, задачі, умови. (Нарада при заступнику.)

ЛИСТОПАД

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань  

 

 

 

 

 

 

1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2020-2025р.р. щодо організації методичної  роботи (Нарада при директорі Шрамко Л.В.)

 

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм Діагностична робота серед здобувачів освіти та їх батьків. Аналіз результатів. (Стеценко С.В.)

 

 

 

Індивідуальні консультації для здобувачів освіти та їх батьків за отриманими результатами (Стеценко С.В.)

 

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.«Сертифікація педагогічних кадрів як дієвий інструмент підвищення кваліфікації педагогів» (Круглий стіл. Омелянчук Т.Ю..)

 

 

 

1.Теоретико-практичний семінар «Професійна мобільність педагогів в умовах реформування освіти».(Омелянчук Т.) 1.Моніторинг використання онлайн-платформ для професійного самовдосконалення педагогів.

(Анкетування.

Халєєва Г.О.)

 

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1.Контроль за веденням щоденників учнями

5-11 класів. ( Халєєва Г..)

Стан ведення зошитів з фізики, хімії, біології, географії, історії у 5-11-х класах. (Оглядовий контроль.)

1.Адміністративна нарада.
5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1.Адміністративна нарада.

ГРУДЕНЬ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 1.Аналіз річного плану роботи закладу освіти за  І семестр  та його корекція у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

(Інструктивна нарада)

 

 

 

 

1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2025р.р. щодо розвитку управлінських процесів  (Нарада п.д.

Халєєва Г.О.)

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм  

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні консультації для батьків з питань  способів подолання труднощів навчання, стилів виховання дитини, батьківсько – дитячих стосунків (Шапран Т.М..)
3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.Адміністративна нарада.

 

 

 

 

 

 

1.Наступність у навчанні учнів 10-го класу (контроль навчально-виховного процесу, класно-узагальнюючий контроль)

 

1.Контроль стану викладання предметів (за окремим планом)  Халєєва Г.О).
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1.Контроль знань, умінь та навичок учнів 5-х  класів з української мови та літератури,  математики, природознавства, іноземної мови. (Тематичний контроль. Халєєва Г.О..) 1.Підбиття підсумків навчальних досягнень учнів за І семестр (фронтальний контроль).

2. Контроль стану виконання навчальних програм.

3. Контроль

за веденням  тематичного  і семестрового обліку навчальних досягнень у класних журналах.(Оглядовий контроль. Халєєва Г.)

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1.Методичний діалог «Формування медіаграмотності вчителя».  Халєєва Г.О

СІЧЕНЬ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань  

1.Аналіз навчальних досягнень учнів школи за І семестр 2020/2021 навчального року за результатами контрольних робіт. (Нарада п.д. Бондаренко Н.М.)

 

1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2025р.р. щодо розвитку  створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм

насильства та дискримінації. (Нарада п.д.)  Назаревич Ю.С)

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм  

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні консультації  учням з питань взаємопорозуміння з однолітками, батьками, вчителями

( Шапран Т.М.)

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.Адміністративна нарада.

 

 

 

 

 

 

1.Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання»  Халєєва Г.О. 1.Майстер – клас учителів, які атестуються на вищу категорію та педагогічні звання .
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1.Засідання методичної ради.

2. Засідання педагогічної ради.

Моніторинг щодо дотримання прав дітей ( Назаревич Ю.)
5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності Аналіз реалізації заходів щодо формування академічної доброчесності у закладі освіти.

(Нарада п.д.

Халєєва Г.О.)

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2025р.р. щодо розвитку виховного процесу. (Нарада п.д.

Назаревич Ю С.)

1. Адміністративна нарада.
2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм  

 

 

 

 

 

 

 

Виступ на шкільних зборах «Умови успішного виховання: єдність вимог дорослих до дитини» ( Хиля В.А.)
3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.Адміністративна нарада.

 

 

 

 

 

 

1.Фестиваль педагогічних ідей «Від творчості педагога до творчості  учня». Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх запровадження   в освітній процес». 1.Фестиваль відкритих уроків. 1. Місячник педагогічної майстерності

. ( Халєєва Г.О..)

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 2. Про адаптацію учнів 1 та 5-го класів..   (Педрада.  Хиля В.А., Халєєва Г.О.)

3. Про хід атестації педагогічних працівників. (Педрада. Халєєва Г.О.)

1.         4. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з предмету основи здоров’я. (Педрада. Халєєва Г.О.)

 

1.«Майбутнє школи – індивідуальні освітні траєкторії школярів»(Психолого педагогічний семінар. Шапран Т., Хиля В..)
5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1.Аналіз Закону України «Про запобігання корупції» та ознайомлення звимогами антикорупційного законодавства

(Нарада . Омелянчук Т.Ю.)

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань  

 

 

 

 

 

 

1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2025р.р. щодо створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу(Педрада.

Хиля В.А.)

1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2025р.р. щодо розвитку матеріально-технічної складової (Нарада п.д. Самченко ОА..)
2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 1.Адміністративна нарада.

 

 

 

 

 

 

Засідання «круглого столу» серед педагогів «Формування позитивної «Я – концепції» дитини» ( Шапран Т.М) 1.Проблемний семінар «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства».
3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.Атестація педагогічних працівників.

 

 

 

 

 

1.Курсова перепідготовка педагогів (за планом). 1.Педагогічні читання: «Сучасні освітні тренди».
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  української мови і літератури

 

2. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  фізичної культури.(Нарада)

3. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з образотворчого мистецтва і мистецтва.

 

 

1.Адміністративна нарада.
5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1.Про звернення громадян.(Нарада . Омелянчук Т.Ю.)

КВІТЕНЬ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань  

 

 

 

 

 

1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2025р.р. щодо розвитку організації освітнього процесу  (Нарада п.д.

Халєєва Г.О,.)

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм  

 

 

 

 

 

Інтерактивне заняття для педагогів «Етика вчителя сучасності»
3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників  

 

 

 

 

1.Адміністративна нарада. 1.Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів як запорука їхньої успішної соціалізації в дорослому житті». Бондаренко Н.М.
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1. Про організацію освітнього  процесу та рівень знань, умінь та навичок учнів  з  предмета «Захист України»(Педрада. Жмурко І.В.)

2. Про організований порядок закінчення 2021/2022 навчального року. »(Педрада.

Омелянчук Т.Ю,Халєєва Г.

 

3.  Про організацію та проведення ДПА  в 4, 9 та 11 класах.  Халєєва Г.,

Хиля В

4. Про погодження завдань для проведення ДПА. (Педрада.  Халєєва Г.О.

5. Про виконання заходів по підготовці до ДПА і ЗНО.(Педрада.Халєєва Г.О

6.Про визначення предметів за вибором та форми проведення ДПА у 9-х класах. .(Педрада.

Халєєва Г.О..)

 

 

 

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1.Про запобігання і протидії корупції в навчальному закладі.(Нарада, Омелянчукук Т.Ю,)

ТРАВЕНЬ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 1.Аналіз  стану матеріально-технічної бази закладу освіти та  планування її розвитку на 2022-2023 навчальний рік. (Наказ про затвердження плану-заходів. Самченко О.А.)

 

 

 

 

 

1.Адміністративна нарада. 1.Моніторинг виконання завдань Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2025р.р. щодо системи збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя (Нарада п. д. Самченко О.А., Халєєва Г.О., Хиля В.А.,

Назаревич Ю.С..)

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 1.Про підготовку проекту річного плану роботи школи на 2022/2023 навчальний рік.(Нарада при директорові. )

 

Консультації для родин пільгових категорій населенн

( Хиля В.А.)

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.Складання списків для проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації в наступному році. Халєєва Г.О..

 

 

1.Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022 році.(Педрада.

Халєєва Г.О.)

 

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1.Засідання ШМК.

2. Засідання методичної ради.

 

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1.Дотримання положення про порядок звітування керівників закладів загальної середньої освіти перед колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України   від  23.03.2005 № 178 (Звіт директора. Омелянчук Т.Ю..)

 

ЧЕРВЕНЬ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань  

 

 

 

 

 

 

1.Аналіз та самооцінювання якості освітньої діяльності відповідно до завдань Стратегії розвитку закладу освіти у 20-2021-2022 навчальному році. Педрада.  Адміністрація школи.
2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм  

 

 

 

 

Аналіз роботи сайту школи ( Іскрижицька Т.П..)
3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 1.Про попередній розподіл педагогічного навантаження.

Наказ.

2. Про підсумки  методичної роботи у школі. .(Нарада . Халєєва Г.О.

 

 

 

 

 

 

4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 1.Аналіз виконання навчальних планів та програм за 2021/2022 навчальний рік.(Нарада п.д. халєєва Г.О..)

2. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів школи за 2021/2022 навчальний рік. (Нарада п.д.  Халєєва Г.О.)

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 1. Про розподіл годин варіативної складової навчального плану на 2022-2023 н.р. (Педрада. Омелянчук Т.Ю..)

Охорона здоров’я і життя учасників освітнього процесу.

Оздоровлення учнів. Заходи з охорони праці та

 безпеки життєдіяльності

№за/п Назва заходу

 

 

Терміни виконання Відповідальні Контроль за інформаційним забезпеченням Відмітка про виконання
1. Одержати Акт готовності школи до нового 2022/2021 навчального року до 30.08.2021  Омелянчук Т. Акт
2. Здійснити перевірку стану охорони праці та безпеки життєдіяльності  в школі до 02.09.2021  Халєєва Г.  Інформація
3. Організувати викладання предмету «Основи здоров’я» в 1-9-х класах до 01.09.2021 Халєєва Г.. Навчальний план
4. З метою попередження дитячого травматизму провести бесіди:

а) з правил дорожнього руху;

б) з правил протипожежної безпеки;

в) по запобіганню отруєнь;

г) з правил  безпеки  при  користуванні   газом;

ґ) з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами;

д) з правил безпеки на воді;

е) з правил безпеки при користуванні електроприладами та поводження з джерелами електроструму.

протягом року кл. керівники

 

Класні журнали
5. Перед проведенням екскурсій, походів та різних розважальних заходів проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності протягом навчального року  Назаревич Ю.

кл. керівники

Журнали інструктажів
6. Перевірити наявність інструкції з охорони праці в приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативами до 30.08.2021 Халєєва Г.. Інформація
7. Оформити Акти-дозволи на проведення занять в спортивному  залі, на спортивному майданчику, у майстерні, в кабінетах. Акти-перевірки міцності укріплення  спортивних  знарядь та споруджень до 01.09.2021  Халєєва Г, Самченко О. Акти-дозволи
8. Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, «Захисту України», трудового навчання, фізичної культури щодо виконання правил з  безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстерні, спортивному залі. 1 раз на

семестр

Інженер з ОП Акти
9. Систематично запрошувати до школи співробітників ДАІ, пожежної частини для проведення бесід з учнями та працівниками школи протягом року Адміністрація,

кл. керівники

Інформація, плани виховної роботи
10. Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортивному залі,  майстерні, харчо-блоку, інших приміщеннях школи протягом навчального року Самченко О.,

кл. керівники, черговий клас

Інформація

1 раз на семестр

11. Встановити єдиний санітарний день кожна п’ятниця Самченко О

Назаревич Ю.

кл. керівники

Інформація
12. Забезпечити систематичне проведення санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, передбачити в планах виховної роботи бесіди:

– гігієна та режим для школяра;

– профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань;

-профілактика СНІДу та венеричних захворювань

протягом навчального року Назаревич Ю.

кл. керівники

Плани виховної роботи
13. Організувати проведення фізкультхвилинок протягом навчального року Вчителі- предметники Інформація

1 раз на семестр

14. Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, акуратністю, охайністю кожного учня протягом навчального року  Назаревич Ю,

кл.керівники

Інформація

1 раз на семестр

15. Щоденно провітрювати всі приміщення в   школі протягом року чергові вчителі

і учні

16. Організувати в школі чергування учнів та вчителів. постійно  Назаревич Ю Графіки чергування
17. Забезпечити своєчасне прибирання шкільних приміщень постійно техперсонал школи Графік прибирання
18. Дотримуватись температурного режиму в школі в зимовий період відповідно до нормативних вимог протягом опалювального сезону Самченко О.
19. Забезпечити контроль за якістю їжі та продуктів харчування у шкільній їдальні щодня  Хиля В.. Інформація
20. З метою оздоровлення  дітей організувати роботу     дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням червень 2022 адміністрація
21. По можливості оздоровити учнів школи, учнів пільгового контингенту в заміських таборах різних видів   червень –   серпень  2022 адміністрація

 

 

22. Систематично проводити профілактичний медогляд учнів школи протягом року Медична сестра Документація
23. Створити розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою згідно медичних довідок до 05.09.2021  Халєєва Г. Накази
24. Провести щорічні заміри опору ізоляції 1 раз на семестр  Самченко О. Акти
25. Проводити планові  інструктажі з ОП з педагогічними працівниками, техперсоналом згідно «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». протягом навчального року Інженер з ОП Журнали інструктажів

Робота педагогічного колективу по попередженню  дитячого травматизму,

охороні життя та здоров’я учнів

 

за/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

Приміт-ка

1

 

На уроках і в позаурочній діяльності використовувати матеріали екологічної спрямованості протягом року

 

класні керівники 1-11 класів
2

 

 

Проводити тренінги щодо формування практичних навичок здорового способу життя

за методикою «Рівний – рівному».

щомісяця

 

 

 

практичний

психолог

3

 

На уроках проводити фізичні хвилинки

 

протягом року

 

вчителі
4

 

Проводити спортивні змагання протягом року Нікон О.,

Проценко Г..

5 Залучати до занять спортом дітей пільгового контингенту, девіантної поведінки та схильних до правопорушень протягом року

 

Назаревич Ю..
6 Провести день здоров’я до17.04.

2021 р.

 Нікон О.

Проценко Г.,

Ковальчук К.

7 Запрошувати для проведення бесід з учнями та батьками працівників лікарні, служби у справах сім’ї та молоді 1 раз на семестр

 

Назаревич Ю.

Пилипчук І.,

Ковавльчук Л.

 

8 Підготувати виступ агітбригади  «Молодь обирає здоров’я» І семестр

 

Учнівське самоврядування
9

 

 

 

Проводити цикл бесід по застереженню дитячого травматизму згідно з Циклограмою проведення комплексу занять з попередження усіх видів дитячого травматизму протягом року

 

класні керівники,

1-11 класи

 

10 Провести місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі»:

–   бесіда «Твоя дорога до школи»;

–   зустріч учнів з представниками ДАІ;

–   вікторина «Ти і дорога»;

–   круглий стіл «Правила дорожнього руху»;

–   брейн-ринг;

–   виставка малюнків, рефератів

вересень

2021 р.

 

 

 

 

 

 

Класні  керівники

1-11 класи,

вчителі основ здоров’я

 

 

 

 

11 Взяти участь у міських  змаганнях ДЮП, ЮІР

 

березень-квітень

2022 р.

Назаревич Ю.
12 Провести акцію «За життя без наркотиків»:

–       виховні години «Крок  у  безодню»

(5-7 класи);

–       конкурс плакатів «Наркотикам – ні!»

(8-11 класи);

–       круглий стіл «За здоровий спосіб життя»

(8-11 класи);

–       тренінг за програмою «Рівний – рівному»

грудень

2021

 Назаревич Ю.,

класні керівники

13 Круглий стіл «Боротьба зі СНІДом – актуальна проблема сьогодення» грудень

2021

Класні  керівники,

9-11класи

14 Попередження дитячого травматизму під час оздоровлення та літніх канікул (загальношкільні батьківські збори) квітень

2022

 Халєєва Г
15 З метою оздоровлення  учнів школи організувати роботу  пришкільного закладу відпочинку  з денним перебуванням. червень

2022

Адміністрація

 

 

 

Фінансово – господарська діяльність.

Матеріально-технічне забезпечення.

Щомісяця:

 • профогляд і заміна електроламп;
 • передача показників лічильників тепла, води, електроенергії;
 • придбання інвентарю, обладнання.

 

за/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні Контроль за інформаційним забезпеченням Відмітка про виконання
1. Здійснити перевірку якості ремонтних робіт та підготовки школи до нового 2021/2022 навчального року до 10.08.2021 Самченко О. Інформація
2. Забезпечити школу необхідним інвентарем та матеріалами для підтримання належного санітарно-гігієнічного режиму серпень 2021 Самченко О. Акти
3. Здійснити комплекс заходів щодо підготовки школи до роботи в зимовий період до 10.10.2021  Самченко О.. Наказ

від

план заходів

4. Провести ревізію опалювальної системи, системи водопостачання та каналізації, електромережі на предмет їх справності. до 01.08.2021 Самченко О. Інформація
5. Перевірити збереження, поповнення та використання бібліотечного фонду серпень 2021 Борисова О. Інформація
6. Проводити роз’яснювальні бесіди з учнями та працівниками школи про збереження тепла, електроенергії та води протягом року . Самченко О, класні керівники
7. Провести профілактичний огляд вимикачів та розеток в закладі жовтень 2021 Самченко О. Інформація
8. Оформити передплату на періодичні видання вересень 2021 Ляшук С. Документація
9. Провести поточний ремонт та поповнити матеріально-технічну базу кабінетів,  шкільної майстерні, спортивного залу протягом року  Самченко О. Інформація
10. Провести інвентаризацію матеріально-технічної бази школи та списати матеріальні цінності, які вийшли з ладу жовтень-листопад 2021 Самченко О,

Ляшук С.,

комісія по списанню

Акти
11. Проводити огляд стану та збереження шкільного майна, інвентарю, обладнання 1 раз на семестр Самченко О. Інформація
12. Провести благоустрій шкільного подвір’я, пришкільної ділянки. Організувати догляд за зеленими насадженнями в літній період квітень-серпень 2022  Самченко  Назаревич Ю

класні

керівники

1-11 класів

Інформація
13. Продовжити проведення акції «Посади деревце біля школи» вересень2021 Марцун О.. Інформація
14. За рахунок спонсорської допомоги озеленити подвір’я школи декоративними деревами і кущами квітень 2021 Назаревич ю.

класні

керівники

1-11 класів

15. Контролювати показники тепломірного лічильника, електро лічильників. Дотримуватись лімітів по енергоносіях. протягом навчального року  Самченко О. Інформація
16. Забезпечувати шкільну їдальню продуктами харчування протягом року Кисельова Н. Документація
17. За бюджетні кошти придбати миючі засоби, інвентар. протягом навчального року       Самченко О. Акти
18. Підбити  підсумки роботи школи щодо зміцнення матеріальної бази та результатів господарської діяльності за навчальний рік червень 2022  Омелянчук Т. Самченко О. Звіт директора

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВСІМ ВИДАМ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання

      І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ

            1. Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів, державних, програм з питань охорони життя     і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму, а саме:

-Закон України “Про забезпечення    санітарного  та епідемічного бла-   гополуччя населення”;

-Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53;

Закон України “Про загальну середню освіту”ст.ст.5, 22, 38;

Закон України “Про охорону дитинства”;

-Закон України “Про дорожній рух”;

-Закон України “Про пожежну безпеку”;

-Закон України “Про питну воду”;

-Закон  України від 05.07.2001   №2586 “Про боротьбу   із захворюванням на туберкульоз”.

вересень Халєєва Г Інформація
            2. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних закладів     та організації навчально-виховного процесу; вересень Халєєва Г Інформація
            3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”. вересень Халєєва Г.. Інформація
            4. -Наказ Державного комітету України з нагляду   за охороною праці від 26.01.2005 №15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання       і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”;

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,підприємствах підпорядкованих Міністертву освіти  і науки України”;

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу  в установах і закладах освіти”;

-Наказ Міністерства освіти і науки України  від 31.08.2001 №616 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу  в навчальних закладах”;

вересень Халєєва Г Інформація

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАННЯ НАКАЗІВ

            5. Наказ «Про організацію  роботи з безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму в 2020/2021 навчальному році”» серпень Халєєва Г наказ
            6. Наказ «Про організацію чергування адміністрації, вчителів     та учнів школи» серпень Халєєва Г наказ
            7. Наказ «Про проведення профілактичних медичних оглядів школярів перед початком нового 2020/2021 навчального року» серпень Халєєва Г. наказ
            8. Наказ «Про порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків» серпень Халєєва Г. наказ
            9. Наказ «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху» серпень Халєєва Г наказ
          10.
Наказ «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів закладу освіти під час проведення занять з фізичної культури, предмету “Захист України” та позакласних спортивно-масових заходів»
вересень Халєєва Г. наказ
          11. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час  осінніх шкільних канікул 2021/2021 навчального року» жовтень Халєєва Г М. наказ
          12. Наказ «Про організацію роботи щодо дотримання норм   з протипожежної безпеки  під час Новорічних  та Різдвяних свят та зимових канікул» грудень Назаревич Ю. наказ
          13. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення Новорічних і Різдвяних свят та зимових шкільних канікул 2021/2022 навчального року» грудень  Назаревич Ю. наказ
          14. Наказ «Про підсумки роботи педагогічного колективу школи з безпеки життєдіяльності, запобігання всім видам дитячого травматизму за І семестр 2021/2022 навчального року» грудень Халєєва Г. наказ
          15. Наказ « Про        проведення          Тижня знань  з основ   безпеки  життєдіяльності» березень  Халєєва Г.. наказ
          16. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час  весняних шкільних канікул 2021/2022 навчального року» березень . Халєєва Г наказ
          17. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час  літніх шкільних канікул 2021/2022 навчального року» травень Халєєва Г. наказ
          18. Наказ «Про підсумки роботи педагогічного колективу школи з безпеки життєдіяльності, запобігання всім видам дитячого травматизму за ІІ семестр 2021/2022навчального року» травень Халєєва Г наказ
          19. Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи під час проведення навчальних екскурсій, навчальної практики та канікул у літній період 2021/2022 навчального року» травень Халєєва Г. наказ

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НА ЗАСІДАННЯХ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ, РАДИ ЗАКЛАДУ, НАРАДАХ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ, БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРАХ

          20. Про організацію та проведення медичних оглядів дітей та працівників школи серпень Халєєва Г Нарада при директорові
          21. Про організаційну роботу з безпеки життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму в 2021/2022 навчальному році. серпень Омелянчук Т. Педрада
          22. Про організацію чергування адміністрації, вчителів та учнів школи у 2021/2022 навчальному році. серпень Омелянчук Т. Педрада
          23. Про організацію в навчальному закладі спеціальної медичної групи, підготовчих груп для занять дітей з послабленим здоров’ям.

 

вересень Халєєва Г Нарада при директорові
          24. Про організацію роботи закладу освіти з охорони праці, протипожежної безпеки та організацію роботи педагогічного колективу з охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму. вересень Халєєва Г.. Нарада при директорові
          25. Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в навчальному закладі. вересень Халєєва Г.. Нарада при директорові
          26. Про організацію роботи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, предмета “Захист України” та позакласних спортивно – масових заходів. вересень Халєєва Г. Нарада при директорові
          27. Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час проведення Новорічних та Різдвяних свят, шкільних канікул. грудень Назаревич Ю. Нарада при директорові
          28. Про підсумки роботи педагогічного колективу з профілактики наркоманії та СНІДу серед учнів навчального закладу. грудень Назаревич Ю. Нарада при директорові
          29. Про результати роботи педагогічного колективу з учнями щодо профілактики різних видів захворювань за I семестр 2021/2022 навчального року. грудень Назаревич Ю. Нарада при директорові
          30. Про посилення виховної роботи щодо організації превентивного виховання з учнями. січень Назаревич Ю. Нарада при директорові
          31. Про сучасні методи залучення учнів до здорового способу життя, профілактики  шкідливих звичок та захворювань у дітей та підлітків. лютий Назаревич Ю. Нарада при директорові
          32. Про організацію роботи щодо попередження загибелі дітей на водних об’єктах у зимово-весняний період та організацію роботи щодо попередження дитячому травматизму під час весняних канікул. березень  Назаревич Ю.. Нарада при директорові
          33. Про проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності березень Халєєва Г.

Назаревич Ю..

Нарада при директорові
          34. Про результати роботи педагогічного колективу з охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму у ІІ семестрі 2021/2022 навчального року . травень  Халєєва Г. Нарада при директорові
          35. Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів навчального закладу під час проведення навчальних екскурсій, навчальної практики та канікул у літній період 2022року. травень Халєєва Г. Нарада при директорові
                                                ІV.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНЬ
          36. Організувати проведення з учнями та їх батьками бесід, лекцій, та інших заходів з метою профілактики різних видів захворювань, а саме:

– гігієна та режим для школяра;

– профілактика шлункових захворювань;

– профілактика захворювань органів зору;

– профілактика грипу та ГРЗ;

– профілактика серцево-судинних захворювань;

– профілактика захворювань опорно-рухової системи.

Протягом року Назаревич Ю,

Халєєва Г..

Інформація
          37. Скласти план та графік проведення заходів щодо профілактики різних видів захворювань. вересень Ковальчук Л.. Графік

V.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

          38. Провести інструктивно-методичну нараду з класоводами і класними керівниками стосовно питань забезпечення безпеки життєдіяльності учнів серпень Халєєва Г,

Назаревич Ю.

Протокол
          39. Здійснювати проведення вступного інструктажу з реєстрацією на окремій сторінці класного журналу «Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів» для учнів, які прибули в перший день занять протягом року Класні керівники Журнал
          40. Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці перед початком кожного практичного заняття та здійснювати запис на сторінці про запис теми уроку у класному журналі Протягом року Вчителі-предметники Журнал
          41. Здійснювати проведення первинного інструктажу із записом у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів. Протягом року Класні керівники Журнал
          42. Здійснювати проведення первинного інструктажу перед початком кожного заняття гуртка, пов’язаного з використанням інструментів, матеріалів та здійснювати запис на сторінці про запис теми навчального заняття у журналі гурткової роботи. Протягом року Керівники гуртків Журнал
          43. Здійснювати проведення позапланових та цільових інструктажів у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів. Протягом року Класні керівники Журнал
          44. Забезпечити нормативність ведення “Журналів реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями ”, а саме:

– оформлення повідомлень про нещасні випадки,

– оформлення актів розслідування нещасних випадків,

– оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків

Протягом року Класні керівники Журнал
          45. Здійснювати аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. Протягом року Класні керівники Журнал
          46. Забезпечити наявність інструкцій з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності для

кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, кабінету предмета “Захист Вітчизни”, навчальних майстерень, спортивного залу та класних  кімнат

До 01.09.2021 Вчителі-предметники Інструкції
          47. Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності для класних керівників. До 01.09.2021 Халєєва Г.. Інструкції
          48. Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, навчальних майстерень, спортивному залі, на спортивному майданчику. До 01.09.2021 Халєєва Г Акт
          49. Забезпечити якісну організацію чергування по школі адміністрації, вчителів,  учнів відповідно до графіків чергування. Протягом року  Назаревич  Ю.

 

Графік
          50. Забезпечити наявність правил з техніки безпеки в кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, спортивному залі, навчальних майстернях тощо. До 01.09.2021 Завідуючі кабінетами Інструкції
          51. Організувати роботу щодо залучення у проведенні заходів з дітьми співробітників ювенальної превенції; МНС; фахівців інших служб. Протягом року  Назаревич Ю. Інформація
          52. Скласти спільні заходи з ювенальною превенцією, МНС, фахівцями інших служб. Протягом року  Назаревич Ю. План заходів
          53. Організувати превентивну роботу з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу). Протягом року  Назаревич Ю. План заходів
          54. Організувати роботу учнівського самоврядування, шкільних гуртків з питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму. Протягом року Педагог- організатор План заходів
          55. Скласти плани заходів та плани роботи органів учнівського самоврядування, шкільних гуртків з питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму. До 01.09.2021 Педагог- організатор План заходів
          56. Організувати вивчення:

– правил дорожнього руху – 10 бесід;

– правил протипожежної безпеки – 10 бесід;

– правил безпеки з вибухонебезпеч-ними предметами – 6 бесід;

– правил безпеки при користування газом – 4 бесіди;

– правил безпеки користування електроприладами – 4 бесіди;

– правил безпеки на воді – 5 бесід;

– запобігання отруєнь – 2 бесіди.

Протягом року Класні керівники Розробки заходів
          57. Скласти річний план занять з тематики проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму. До 01.09.2021  Назаревич Ю. План заходів
          58. Надати рекомендації щодо розробки бесід відповідно до тематики з попередження дорожньо-транспортного руху, протипожежної безпеки, правил поведінки під час виявлення небезпечних предметів, правил обережності під час використання електроприладів, природного газу, з правил дотримання гігієни та санітарії. До 01.09.2021  Назаревич Ю..
          59. Скласти план заходів щодо навчання дітей правилам пожежної безпеки, попередження пожеж, травмування та загибелі дітей під час пожежі. До 01.09.2021 Халєєва Г.О.

Назаревич Ю

План
          60. Забезпечити проведення бесід щодо запобігання дитячому травматизму під час осінніх, зимових, весняних та літніх канікул Протягом року План
          61. Створити спеціальні медичні групи з фізичної культури для дітей з послабленим здоров’ям (за наявності довідок). До 05.09.2020 Назаревич Ю. Інформація
          62. Здійснити підсумковий аналіз роботи  закладу освіти  з попередження дитячого травматизму. Грудень

травень

Назаревич Ю. Аналітична довідка
          63. Здійснити підсумковий аналіз роботи навчального закладу з профілактики правопорушень та шкідливих звичок. Грудень

травень

Назаревич Ю. Аналітична довідка
          64. Забезпечити  дотримання вимог техніки безпеки всіма працівниками школи: упродовж навчального року Інженер ОП Інформація
          65. Провести інструктаж працівників школи з техніки безпеки до 01.09.2020 Інженер ОП Інформація

VІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВСІМ ВИДАМ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

          66.
Оформити в навчальних кабінетах та куто –

чки щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму,

профілактики безпеки життєдіяльності.

До 01.09.2021 Халєєва Г Інформація
          67.
Забезпечити готовність всіх шкільних приміщень до по-

чатку нового навчального року відповідно до нормативів з ме-

тою підписання акту прийняття школи.

серпень  Самченко О. Інформація
          68. Забезпечити навчальні кабінети та персонал необхідним інвентарем для прибирання і забезпечити школу необхідною кількістю вогнегасників до 04.09.2021 Самченко О Інформація

ЗАХОДИ ПО НАВЧАННЮ ДІТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

          69. Організувати роботу дружини юних пожежних вересень Педагог-організатор План роботи
          70. Проводити агітаційну роботу серед учнів, виступи ДЮП перед учнями школи Протягом навчального року Педагог-організатор План роботи
          71. Проводити з учнями бесіди з питань протипожежної безпеки Протягом навчального року Класні керівники Розробки заходів
          72. Бесіда «Вогонь – друг, вогонь – ворог» вересень Класні керівники Розробки заходів
          73. Бесіда»Дії під час виникнення пожежі в багатоповерховому будинку» жовтень Класні керівники Розробки заходів
          74. Бесіда «Правила експлуатації побутових нагрівальних електро- та газоприладів» листопад Класні керівники Розробки заходів
          75. Бесіда «Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Пожежна безпека при поводженні з синтетичними речовинами» грудень Класні керівники Розробки заходів
          76. Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята; ялинка, гірлянди; користування пічками, камінами» грудень Класні керівники Розробки заходів
          77. Бесіда «Правила пожежної безпеки у вашому домі. Гасіння пожежі в квартирі. Правила поводження під час пожежі» січень Класні керівники Розробки заходів
          78. Бесіда «Запобігання виникненню пожежі від електроструму та правила гасіння пожежі, викликаної електрострумом. Дії учнів при пожежі» лютий Класні керівники Розробки заходів
          79. Бесіда «Домедична допомога постраждалим від пожеж. Шкідливість і небезпечність куріння» березень Класні керівники Розробки заходів
          80. Бесіда «Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі» квітень Класні керівники Розробки заходів
          81. Організовувати та проводити екскурсії для учнів до музею пожежної частини Протягом навчального року Класні керівники Інформації
          82. Проводити конкурси малюнків на протипожежну тематику вересень

травень

Класні керівники Інформації
          83. Проводити тематичні класні години на протипожежну тематику Раз на семестр Класні керівники Інформації
          84. Організовувати та проводити зустрічі учнів школи з представниками пожежної части міста Куп’янська Протягом навчального року Класні керівники Інформації
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД УЧНІВ ШКОЛИ

 

          85. Організувати роботу загону юних інспекторів руху вересень Педагог-організатор План роботи
          86. Проводити агітаційну роботу серед учнів, виступи ЮІР перед учнями школи Протягом навчального року Педагог-організатор План роботи
          87. Проводити з учнями бесіди з питань дотримання правил дорожнього руху Протягом навчального року Класні керівники Розробки заходів
          88. Бесіда «Організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці. Наземні, надземні, підземні переходи. вересень Класні керівники Розробки заходів
          89. Бесіда «Типи перехресть. Правила переходу дороги на перехрестях.» вересень Класні керівники Розробки заходів
          90. Бесіда «Правила переходу вулиці після виходу з транспорту» жовтень Класні керівники Розробки заходів
          91. Бесіда «Дорожні знаки» листопад Класні керівники Розробки заходів
          92. Бесіда «Дорожня розмітка» грудень Класні керівники Розробки заходів
          93. Бесіда «Рух за сигналами регулювальника» січень Класні керівники Розробки заходів
          94. Бесіда «Пасажир в автомобілі» лютий Класні керівники Розробки заходів
          95. Бесіда «Основні види ДТП. Поведінка при ДТП» березень Класні керівники Розробки заходів
          96. Бесіда «Безпека руху велосипедиста» квітень Класні керівники Розробки заходів
          97. Проводити конкурси малюнків на тему безпеки дорожнього руху вересень

травень

Класні керівники Розробки заходів
          98. Проводити тематичні класні години на тему безпеки дорожнього руху Раз на семестр Класні керівники Розробки заходів
          99. Організовувати та проводити зустрічі учнів школи з представниками державтоінспекції міста Суми Протягом навчального року Класні керівники Інформації
         100. Провести  Місячник «Увага! Діти» 1-30.09.2021 Класні керівники Розробки заходів

Створення умов для реалізації права  дітей на здобуття

повної загальної середньої освіти

Виконання ст.53 Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону  «Про повну загальну середню освіту»

 

за/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальні Відмітка про виконання Примітка
1. Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу  серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти Упродовж

навчального року (збори, співбесіди, оголошення)

  Адміністрація закладу,

пед. колектив

Інформація  
2. Довести робочий навчальний план до відома всіх працівників і здобувачів освіти закладу до 02.09.2021  Омелянчук Т. Протокол

педагогічної ради

30.08.2021

№1

 

 
3. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів і батьків про підготовку і участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень учнів протягом року Халєєва Г. Інформація  
4. Здійснювати індивідуальну роботу із сім’ями, в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків протягом року Назаревич Ю. Акти перевірок  
5. Вчасно оформляти необхідну документацію, передбачену нормативно-правовими документами щодо прийому, переводу, відрахуванню та випуску  учнів із школи протягом року Голембовська Н. Накази  
6. Проаналізувати мережу закладу та привести її у відповідність із вимогами Закону України “Про повну загальну середню освіту” до 02.09.2021 Омелянчук Т. Наказ

 

 
7. Подати статистичний звіт (форма №77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку Вересень 2021  Хиля В. Статистичний звіт,

інформація

 
8. Згідно Законів України «Про освіту» (зі змінами), “Про повнузагальну середню освіту” (зі змінами) створити сприятливі умови для відвідування учнями школи. вересень

2021

Назаревич Ю. Інформація  
9. Завершити набір здобувачів освіти до 1  класу до 02.09.2021 Адміністрація Наказ

 

 
10. Перевірити працевлаштування випускників 9, 11 класів. Підтвердити довідками про навчання. до 13.09.2021  Назаревич Ю. Інформація, списки  
11. Оформити особові справи учнів

1 класу

1-й тиждень вересня класні керівники Особові справи  
12. Перевірити проходження медичного огляду працівниками закладу. до

02.09.2021

 Ковальчук Л. Інформація, медичні  картки  
13. Перевірити довідки про проходження учнями школи поглибленого медичного огляду до 02.09.2021 Класні керівники Інформація  
14. За результатами медичного огляду розподілити учнів на групи для занять фізичною культурою до 06.09.2021  Ковальчук Л Наказ

 

 
15. З метою збереження і зміцнення фізичного та  психічного здоров’я, розвитку в учнів естетичної культури організувати роботу спортивних гуртків та секцій з 02.09.2021  Омелянчук Т. Наказ

 

 
16. Забезпечити гарячим харчуванням всіх учнів школи. Організувати безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгового  контингенту.  

з 02.09.2021

Хиля В.А. Накази

 

 
17. Забезпечити соціальний супровід дітей пільгового контингенту протягом року Назаревич Ю.С Інформація,

списки,

наказ

 

 

 

 

 

 

18. З фонду загальнообов’язкового навчання надавати матеріальну допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які живуть під опікою, дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітям-чорнобильцям, дітям, які проживають у сім’ях із скрутним матеріальним становищем протягом року  Залімбовська –

Ільницька З.

Рада школи,

класні

керівники

Протоколи засідань

Ради школи

 

 
19. Організувати інклюзивне навчання до 02.09.2021 Хиля В.А.. Наказ

 

 
20. Провести інвентаризацію фонду шкільних підручників, проаналізувати збереження фонду та забезпечення ними школярів вересень –жовтень

2021

 Борисова О. Інформація  
21. Укомплектувати навчальні кабінети шкільними меблями й відповідним обладнанням до 02.09.2021 Самченко О.. Інформація  
22. Згідно Типового положення “Про навчальний кабінет” здійснити  паспортизацію навчальних кабінетів до 02.09.2021 Адміністрація,

ПК

Протоколи,

акти

 
23. Провести конкурс-огляд на краще утримання класного приміщення, кращий санітарно-гігієнічний стан та естетичне оформлення кабінету до 02.09.2021 Адміністрація,

ПК

Протоколи  
24. Проаналізувати стан індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень. Взяти на облік таких учнів та постійно здійснювати профілактичну роботу з питань попередження правопорушень серед  неповнолітніх згідно з річним планом роботи школи      Назаревич Ю.

ЗЗалімбовська-

Ільницька  З.

класні керівники

 

Інформація,

Наказ

 

 
25. За результатами навчальних досягнень учнів, визначити учнів, які навчаються на початковому рівні  та спланувати ряд заходів, направлених на підвищення рівня їх знань. грудень 2021

травень 2022

 

 

 Халєєва Г. Документація, індивідуальні плани роботи  
26. Скоординувати роботу вчителів щодо підтримки обдарованих учнів. вересень 2021  Халєєва Г. Списки, наказ  

 

 

 

27. Організувати роботу щодо охорони праці та  безпеки  життєдіяльності в школі вересень 2021   Халєєва Г. Документація, наказ

 

 
28. Заслухати на засіданні Ради школи питання щодо відвідування учнями школи навчальних занять та організацію рейду «Урок» жовтень

2021

Назаревич Ю Протокол Ради школи

 

 
29. Оформити шкільну документацію:

–  класні   журнали;

– журнали факультативних занять;

– журнали гурткової роботи;

– журнали  обліку  відвідування учнями  школи

 

до 02.09.2021

 

 Халєєва Г

Хиля В.

педагогічні працівники

 

Шкільна документація  
30. Проаналізувати списки учнів школи та поповнити базу даних на:

–      дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

–      напівсиріт;

–      дітей одиноких матерів;

–      дітей з багатодітних сімей;

–      дітей-інвалідів;

–      дітей,  які  постраждали   внаслідок аварії  на  ЧАЕС;

–      дітей девіантної поведінки;

–      дітей з малозабезпечених сімей

до

09.09.2021

 Назаревич Ю. Інформація, списки  
31. Встановити режим роботи шкільної їдальні

–  скласти  графік харчування  учнів та вчителів школи;

–  скласти графік чергування учнів та  вчителів в їдальні

до 02.09.2021  Хиля В.А Наказ

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ  ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392

«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»)

п/п

Заходи Термін

виконання

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Оновити на сайті школи інформацію про впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 11-х класах серпень Омелянчук Т.Ю.  

 

2 Опрацювати на засіданні шкільних методичних комісій:

–      Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

–       Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з навчальних дисциплін;

–      Наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

–  Наказ МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

–  Наказ МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

 

 

 

серпень

 

 

Омелянчук Т.Ю.

 

 

 

 

 

3. Опрацювати базові навчальні програми для 5-11-х класів Серпень Вчителі-предметники  
4. Здійснювати вчасне комплектування педагогічними працівниками школи постійно Адміністрація школи  
5 Забезпечити   учнів 5-11-их класів підручниками серпень  Омелянчук Т.Ю.  
6 Здійснювати обов’язковий медичний профілактичний огляд учнів 5-11-х класів 1 раз на рік Медична сестра  
7 Забезпечувати соціальний захист учнів 5-11-х класів харчуванням. постійно Адміністрація школи  
8 Забезпечити умови навчання дітей з інвалідністю та дітей з вадами розумового та фізичного розвитку у школі (інклюзивне навчання) протягом року Адміністрація школи  
9 Забезпечити виконання законодавства з питань захисту прав дітей постійно  Назаревич Ю С.  
10 Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів постійно Учителі, адміністрація школи  
11 Забезпечувати участь дітей 5-11-х з обмеженими фізичними можливостями в міських  та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях. постійно Вчителі  
12 Посилити роботу по виявленню та підтримці обдарованих та здібних учнів постійно Адміністрація школи  
13 Спрямувати роботу  школи ІІ та ІІІ ступеню на виконання нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти протягом року Адміністрація школи  
         

ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ  ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Організація профільного навчання в школі здійснюється на основі наказу  Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», яка ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти, спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 09 липня 2013 року №344/2013, наказу МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» та наказу МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідаль-ний Форма узагальнення Відмітка про виконання

Організаційні заходи

1 Створити умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки Упродовж  року Адміністрація школи Інформація  
2 Вивчити та обговорити на нараді при директорові наявне програмно-методичне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення освітнього процесу  та приведення даних чинників у відповідність до потреб реалізації профільного навчання Жовтень  Халєєва Г. Протокол  
3

 

 

Підготувати робочі навчальні плани на 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень Халєєва Г. Навчальний план  
4 Анкетування учнів, психологічні дослідження, виявлення рівня сформованості профільних інтересів учнів, аналізу працевлаштування випускників 9-го, 11-го класів Травень Назаревич Ю.. Інформація  

 

5 Проводити анкетування, психологічні дослідження серед учнів 8-9 класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей, для впровадження  профільного навчання Упродовж  року Назаревич Ю. Інформація  
6 Узагальнити результати досліджень з метою виявлення профілів, що користуються найбільшим попитом серед учнів школи До 15.05.22  Шапран Т. Довідка  

Профорієнтаційна робота

1 Проаналізувати працевлаштування випускників школи для виявлення необхідності впровадження профільного навчання До 05.11.21 Назаревич Ю.. Інформація  
2 Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, підприємств Березень-квітень Халєєва Г.. Інформація  
3 Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих дверей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах Лютий-травень  Халєєва Г. Інформація  

Міжгалузева співпраця

1 Співпрацювати з міським Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення міста щодо здобуття повної загальної середньої освіти Протягом року Халєєва Г. Інформація  
           
2 Організувати екскурсії для учнів 11-го класу на підприємства  з метою ознайомлення школярів з виробничим циклом (за окремим планом) Протягом року Халєєва Г.

Омелянчук Т.

Наказ  
3 Укласти договори співпраці з  навчальними закладами міста. Протягом року Омелянчук Т. Договори  

Інформаційно-методичне забезпечення

1 Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану До 01.09 Халєєва Г. Навчальний план  
2 Забезпечити вчителів навчально-методичною літературою Протягом року Борисова О. Інформація  
3 Відобразити в планах роботи шкільних методичних об’єднань питання щодо можливості запровадження профільного навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.01. Керівники ШМК Протоколи  

 

 

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення

1 Привести у відповідність до потреб профільного навчання наявне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (з перспективою майбутнього запровадження) Протягом року Омелянчук Т Інформація  
2 Провести роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази кабінетів: фізики, хімії, біології, англійської мови, інформатики (за окремим планом) Протягом навчального року Омелянчук Т. Інформація  

 

Робота з батьками та громадськістю

1 Організувати роботу консультаційних пунктів для учнів і батьків з питань професійної орієнтації учнів До 01.09. Назаревич Ю. Інформація  
2 Ознайомити учнів та їх батьків з «освітньою картою» міста,  а саме: із загальноосвітніми навчальними закладами, навчально-виробничими комбінатами, позашкільними установами, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також напрямами підготовки в них, умовами прийому. Протягом року Назаревич Ю.

Халєєва Г.

 

Інформація  
3 Залучати батьків до співпраці щодо питань упровадження  профільного навчання в школі Протягом року Халєєва Г.. Інформація  

УПРОВАДЖЕННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ   У  ДІЯЛЬНІСТЬ  ШКОЛИ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2020-2025 роки”, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні , пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти щодо впровадження нових освітніх технологій є:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
 • використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес;
 • підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

Очікувані результати:

 • оснащення закладу освіти сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;
 • забезпечення закладу освіти ліцензійними базовими, управлінськими та педагогічними програмними засобами;
 • удосконалення системи управління навчально-виховним процесом за рахунок використання комп’ютерно-орієнтованих засобів збирання та опрацювання інформації;
 • забезпечення доступу до інформаційних ресурсів педагогічних працівників та адміністрації закладу з метою отримання оперативної інформації від органів управління, новинами про сучасні педагогічні технології тощо;
 • поліпшення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за інформаційно-комунікаційними технологіями.

з/п

Назва заходу Термін

виконання

Відповідальний Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка

про

виконання

1. Оновлювати навчальний кабінет інформатики . Упродовж року Омелянчук Т. заявка  
2. Забезпечувати навчальні предметні кабінети комп’ютерною технікою. Упродовж року Омелянчук Т. паспорт кабінету  
3. Придбати  ноутбуки для більш ефективної роботи мультимедійних комплексів Упродовж року Омелянчук Т.

 

заявка  
4. Провести модернізацію приміщення кабінету інформатики та приведення його у відповідність до діючих вимог Державних санітарних правил та норм влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах. Упродовж року            Мельник О.

Падлевськак Н.

 

паспорт кабінету  
5. Провести ремонтні роботи, роботи з модернізації                             та технічного обслуговування існуючого парку комп’ютерної техніки закладу. Упродовж року .Омелянчук Т. акти  
6. Продовжувати роботу по  поновленню  інформації  веб-сайту школи. Упродовж року Іскрижицька Т.    
7. Придбати ліцензійне програмне забезпечення, програмно-педагогічні електронні засоби для використання                                  в освітньому процесі. Упродовж року Омелянчук Т. перелік  
8. Заповнити та вносити нову інформацію до бази даних “ІСУО” та «ЄДЕБО» Упродовж року Халєєва Г.    
9. Організувати участь психолога закладу, заступників директора з навчально-виховної роботи у практичних семінарах щодо використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності. Упродовж року .Омелянчук Т. матеріали семінарів  
10. Забезпечити інтенсивне підвищення кваліфікації членів адміністрації закладу, педагогів щодо використання інформаційних технологій в освітньому процесі на відповідних спецкурсах, курсах Упродовж року Халєєва Г. заявка  
11. Організувати серію семінарів та забезпечити сприятливі умови для самоосвіти вчителів-предметників з питання використання інформаційних технологій в педагогічній практиці. Упродовж року Халєєва Г. матеріали семінарів  
12 Організувати 100% оволодіння педагогічними працівниками комп’ютерною грамотністю. Упродовж року Мельник О.    
13 Обрати платформу  для дистанційного спілкування учасників освітнього процесу Серпень Омелянчук Т.

Халєєва Г

Протокол педради  
14 Провести навчання новопризначених педагогічних працівників з метою оволодіння методикою роботи на обраній платформі. Серпень Мельник О.    

ВИКОНАННЯ СТ. 10 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ,

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ»

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Забезпечити вивчення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» серпень Омелянчук Т..  
2 Продовжувати роз’яснювальну роботу серед учнів та їхніх батьків про необхідність вивчення та володіння українською  мовою в усіх сферах діяльності Постійно Адміністрація

Класні керівники

 
3 Привести у відповідність до потреб кадрове забезпечення і викладання  мов у школі До 1.09. Омелянчук Т.  
4 Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Згідно з планом Адміністрація  
5 Оформлювати інтер’єр школи з урахуванням положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Постійно Адміністрація  
6 Усі загальношкільні заходи, педагогічні ради, наради при директорові тощо проводити виключно українською мовою. Постійно Адміністрація  
7 Усю документацію школи вести українською мовою Постійно Адміністрація  
8 Поповнювати картотеку методичного кабінету нормативними документами щодо реалізації Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Постійно Омелянчук Т.  
9 Ефективно використовувати варіативну частину навчального плану з метою більш повної реалізації Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Упродовж року Адміністрація  
10 Проаналізувати стан забезпечення школою науково-довідковою та художньою літературою та зробити відповідні заявки Вересень

 

Борисова О.  
11 Переглянути оформлення  куточків національної символіки України Вересень Завідувачі кабінетів  
12 Взяти участь у міському  конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика Вересень-жовтень Вчителі-предметники  
13 Взяти участь в міському  мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка Листопад Вчителі-предметники  
14 Взяти участь в міських та обласних олімпіадах з української мови та літератури,  зарубіжної літератури Грудень Вчителі-предметники  
15 Взяти участь в  написанні радіодиктанту Листопад Халєєва Г.  
16 Провести предметні тижні української мови та літератури, англійської мови За окремим планом Керівники ШМК  
17 Поповнювати матеріалами та експонатами куточки українознавства в кабінетах української мови та літератури, історії Постійно Зав. кабінетами.  

Методичне забезпечення освітнього процесу

Організація методичної роботи

Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізації педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками.

Структура  методичної роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада
 • шкільні методичні комісії;
 • інформаційна і психологічна служби.

Завдання, які стоять перед методичною службою:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення ефективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • впровадження в практику нових навчальних програм;
 • вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.
Назва заходу Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання Примітка
1. Підбити  підсумки огляду-конкурсу навчальних кабінетів у ході підготовки до 2021/2022  навчального року серпень

2021

Омелянчук Т.. Інформація  
2. Взяти  участь у міському  огляді-конкурсі підготовки шкіл до роботи в 2021/2022 навчальному році серпень

2021

Омелянчук Т.. Інформація  
3. Організувати участь учителів у п засіданні міської  конференції та у засіданнях  методичних секцій серпень

2021

Омелянчук Т.. Інформація  
4. Видати наказ про організацію методичної роботи в школі вересень

2021

Омелянчук Т. Наказ  
5. Продовжити роботу методичної ради школи протягом

року

Омелянчук Т. План роботи

 

 
6. Продовжити роботу з упровадження ІКТ на всіх предметах протягом

року

Омелянчук Т..

 

План роботи  
7. Поповнити індивідуальні «Методичні скарбнички» протягом

року

Керівники ШМК Методичні скарбнички  
8. Проводити інструктажі та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів щодо організації навчально-виховного процесу протягом

року

Омелянчук Т..

 

Інформація  
9. Індивідуальні консультації з учителями по роботі у новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність методичного забезпечення з предмета) до 01.09.2021 Омелянчук Т.

.

Інформація  
10. Співбесіда з молодими вчителями, закріплення наставників до 01.09.2021  Омелянчук Т

 

Довідка  
11. Організація проведення шкільних олімпіад, підготовка учнів до міських та обласних олімпіад, турнірів жовтень –грудень

2020

Халєєва Г.. Наказ  
12. Організувати участь учителів в  конкурсі  «Учитель року» протягом

року

Омелянчук Т. Положення,

інформація

 
13. Організувати взаємовідвідування уроків вчителями школи протягом року Омелянчук Т Інформація  
14. Вивчати та впроваджувати ефективний педагогічний досвід вчителів школи, міста, області, країни з теми школи протягом

року

Омелянчук Т. керівники ШМО Протоколи  
15. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками згідно перспективного плану та плану проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації у 2021/2022 навчальному році протягом

року

Халєєва Г.

Омелянчук Т.

План,

свідоцтво про підвищення кваліфікації

 
16. Затвердити плани роботи ШМК вересень

2021

 Халєєва Г. Наказ

_________

 
17. Організувати роботу таких методичних комісій: протягом

року

Халєєва Г

керівники ШМК

Плани роботи ШМК  

Шкільні  методичні  комісії

1 ШМК  класних

керівників

Голова:

Назаревич Ю.

Члени:

класні керівники

 
2

 

 

 

ШМК    вчителів

Української мови і літератури, зарубіжної літератури

Голова:

Шандренко В.

Члени:

вчителі мов, літератур

 
3 ШМК   вчителів  природничих дисциплін Голова:

Марцун О.

Члени: вчителі  біології, хімії, географії, основ здоров’я

 
4 ШМК   вчителів  фізико-математичного циклу Голова:  Коновалова Л

Члени:

вчителі фізики, математики, інформатики

 
5 ШМК   вчителів   гуманітарно-естетичного циклу Голова:Швидюк М..

Члени: вчителі історії, права, громадянської освіти, музики, образотворчого мистецтва, мистецтва, трудового навчання, етики, захисту України

 

 
6 ШМК   вчителів  іноземної мови Голова: .Вітвицька М

Члени: вчителі

 
7. ШМК асистентів вчителя Голова : Кактаєвська Т.

Члени: вчителі –асистенти

 
7 ШМК  вчителів

початкових  класів та вихователів ГПД

Голова: Петрова О.

Члени: вчителі початкових  класів

 

 

 

18. Перевірка та затвердження календарно-тематичного планування на І та ІІ семестри до

05.09.2021,

14.01.2022

Халєєва Г.

Хиля В.

Назаревич Ю..

Інформація  
19. Аналіз навчальних досягнень учнів за І, ІІ семестри, за рік     січень

червень

2022

Халєєва Г. Інформація  
20. Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів школи в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах січень

2022

Халєєва Г Інформація  
21. Провести аналіз щодо участі вчителів школи у огляді-конкурсі веб-сайтів

 

травень

2022

 Халєєва Г Інформація  
22. Участь у міських  методичних семінарах, тижнях протягом року  Халєєва Г.

Омелянчук Т

 

Згідно плану  
23. Залучати педагогічних працівників до роботи в мережі Інтернет, із сайтами міського  департаменту освіти  та МОН України протягом року Омелянчук Т.

Халєєва Г

.

Інформація  
24. Створити робочу групу для складання річного плану роботи школи на 2022/2023 н.р. березень 2022 Омелянчук Т

Халєєва Г.

Проект річного плану  
25. Провести зрізи навчальних досягнень учнів в 4, 9, 11 класах з основних предметів інваріантної частини протягом      ІІ семестру Омелянчук Т.

Халєєва Г.

Інформація  
26. Підготовка документації про звільнення учнів від ДПА березень 2022 Халєєва Г Документація  
27. Розглянути  на педагогічній раді питання щодо вибору третього предмета для складання ДПА учнями 9 класу до 03.04.22 Халєєва Г Інформація, документація  
28. Ознайомити педагогічний колектив та учнів з нормативними документами щодо проведення ДПА та  ЗНО квітень

2022

Халєєва Г Інформація  
29. Здійснювати плановий контроль за підготовкою учнів-випускників до ЗНО та підсумкових контрольних робіт протягом

ІІ семестру

Халєєва Г Книга внутрішньо-шкільного контролю  
30. Підготовка звітної документації за підсумками роботи школи за 2021/2022 навчальний рік. 01.06-22.06.

2022

Халєєва Г Статистичні звіти  

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

 ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ  ТА  ФОРМИ  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ

З  ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ 

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами    до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;

прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам  у майбутньому;

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

У 2020/2021 навчальному році методична робота школи спрямована на реалізацію проблемної теми: «Формування конкурентоспроможної, соціалізованої особистості, громадянина-патріота шляхом упровадження сучасних інноваційних технологій на засадах компетентістного підходу»

 

Для вирішення цієї  проблеми  поставлені такі завдання:

 • наукова підготовка педагогів;
 • оволодіння інноваційними формами та методами навчання;
 • пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;
 • забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;
 • активізація роботи школи молодого вчителя;
 • активізація роботи методичних кафедр та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;
 • забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, зв’язаних з впровадженням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичним оцінюванням та впровадження тестування як засобу підвищення ефективності навчання та контролю;
 • розширення ділових контактів з вищими навчальними закладами міста;
 • підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;
 • активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;
 • введення в навчальний процес комп’ютерно – орієнтованих технологій;
 • організація, інформаційно – методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми   методичної  роботи:

Колективні  форми  роботи:

 1. Педрада.
 2. Постійно діючий психолого-педагогічний семінар: «Проблема булінгу в освітньому середовищі. Створення системи ефективної протидії булінгу».
 3. Теоретико-практичний семінар «Формувальне оцінювання, особливості його використання»

4.Методичний семінар «Створення позитивної мотивації до навчання у здобувачів освіти.»

 1. Майстер – клас учителів, які атестуються на вищу категорію та педагогічні звання .
 2. Ярмарок педагогічних ідей «Компетентнісний підхід у рамках становлення нової української школи».
 3. Проблемний семінар «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства».
 4. Педагогічне кафе «Від творчості педагога до творчості учня». Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх запровадження   в освітній процес».
 5. Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання.»
 6. Методична майстерня « Доцільність та ефективність використання ІКТ під час навчальних занять.»»
 7. Методичний діалог «Формування медіаграмотності вчителя».
 8. Педагогічні читання: «Сучасні освітні тренди»
 9. Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів як запорука їхньої успішної соціалізації в дорослому житті»

Групові форми роботи:

 1. Методична рада.
 2. Робота шкільних методичних об’єднань
 3. Методичні оперативки.
 4. Методична сесія: «Я – атестуюсь»
 5. Групові консультації та практичні заняття.
 6. Випуск «Методичного вісника»
 7. Предметні тижні.

 

                                                                                                           Індивідуальні  форми  роботи:

1.Наставництво

 1. Індивідуальні консультації та бесіди
 2. Аналіз і самоаналіз уроків та позакласних заходів.
 3. Вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду
 4. Самоосвіта вчителів
 5. Видавнича діяльність
 6. Курсова перепідготовка
 7. Дослідницька діяльність

     Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом школи, організувати  роботу  в  таких  напрямках:

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Серпень

       
№ з/п Зміст Терміни Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання        
1 Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета) 28.08 Омелянчук Т.

Халєєва Г

Інформація на педраді в серпні          
2 Уточнення списків учителів для курсів підвищення кваліфікації 05.09 Халєєва Г.

 

Інформація          
3 Проведення установчої методичної наради вчителів-предметників та вчителів початкових класів:

•    методика проведення першого уроку;

•    інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів;

•    про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів;

•    організація календарно-тематичного планування на І семестр 2021/2022 навчального року

27.08 Халєєва Г.

Хиля В.

Протоколи засідань методичних об’єднань          
4 Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року 20.08 Педагоги Інформація          
5 Засідання педагогічної ради 30.08 Омелянчук Т..

 

Протокол          
6 Засідання методичної ради 30.08. Халєєва Г.. Протокол          
7 Засідання методичних об’єднань 31.08. Керівники ШМК Протокол          
                   
                   

Вересень

       
1 Контроль нормативності затвердження календарно-тематичного планування учителями 05.09.     Халєєва Г.

Омелянчук Т.

Довідка          
2 Контроль нормативності заповнення сторінок класних журналів, особових справ, журналів ТБ 13.09. Халєєва гЛ.В. Довідка          
3 Контроль нормативності поурочного планування учителів 07.09.   Халєєва Г.

Хиля В.

Назаревич Ю.

Довідка          
4 Підготовка матеріалів для проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги Інформація          
5 Виготовлення вчителями наочності і дидактичного матеріалу Упродовж місяця Педагоги Інформація          

Жовтень

       
1 Засідання методичної ради 01.10. Халєєва Г. Протокол          
2 І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги Довідка          
3 Засідання ШМО 02.10 Керівники ШМК Протокол          
4 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) Упродовж місяця Халєєва Г.

 

Довідка          
5 Постійно діючий психолого-педагогічний семінар: «Проблема булінгу в освітньому середовищі. Створення системи ефективної протидії булінгу» .

 

26.10.2021  Назаревич Ю Матеріали семінару. Рекомендації.          

Листопад

       
1 ІІ (міський)  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги Наказ          
2 Підготовка до участі учителів школи у професійному конкурсі «Учитель року» Упродовж місяця  Халєєва Г.

 

Інформація          
3 Атестація педагогічних працівників Упродовж місяця  Халєєва Г Інформація          
4 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця  Халєєва Г. Інформація          
5 Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків. Упродовж місяця Педагоги            
6 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) Упродовж місяця Халєєва Г Довідка          
7 Засідання педагогічної ради школи  01-03.11.21. Халєєва Г Протокол          
8 Теоретико-практичний семінар « Формувальне оцінювання, особливості його використання.»  До 22.11.21 . Халєєва Г Рекомендації.          

Грудень

       
1 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) 23.12. Халєєва Г Довідка          
2 Предметні тижні (за окреми планом) Упродовж місяця Педагоги Наказ          
3 Контроль стану виконання навчальних програм До 23.12. Педагоги Наказ          
4 Контроль стану ведення ділової документації вчителя До 23.12. Омелянчук Т. Наказ          
5 Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І семестр. 23.12. Халєєва Г.

Хиля В..

Наказ          
6 Участь учителів школи у міському професійному конкурі «Учитель року» Упродовж місяця Омелянчук Т Інформація          
7 Методичний діалог «Формування медіаграмотності вчителя».

 

27.12.21 Халєєва Г. Матеріали.          

Січень

       
1                  
2 Затвердження календарно-тематичного планування на ІІ семестр До 10.01. Педагоги Інформація          
3 Засідання методичної ради 09.01. Халєєва Г Протокол          
4 Засідання педагогічної ради 27.01. Халєєва Г Протокол          
5 Майстер – клас учителів, які атестуються на вищу категорію та педагогічні звання . 03.01.21. Халєєва Г Рекомендації.          
6 Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання» 05.01.21. Халєєва Г Рекомендації.          

Лютий

       
1  Педагогічне кафе «Від творчості педагога до творчості  учня». Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх запровадження   в освітній процес». Упродовж місяця Халєєва Г Рекомендації.          
2 Засідання педагогічної ради 25.02. . Халєєва Г Протокол          
3 Засідання ШМО 15.02. Керівники ШМО Протокол          
4 Фестиваль відкритих уроків Упродовж місяця Халєєва Г Довідка          
5 Атестація педагогічних працівників Упродовж місяця Халєєва Г Довідка          
6 Ярмарок педагогічних ідей «Компетентнісний підхід у рамках  становлення нової української школи». Упродовж місяця Халєєва Г Рекомендації.          

Березень

      Наказ
1 Підбиття підсумків атестації педагогічних працівників. Творчі звіти вчителів.     13.03.22. . Халєєва Г Довідка          
2 Підготовка матеріалів для ДПА Упродовж місяця Педагоги Довідка          
3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця . Інформація          
4 Взаємовідвідування уроків Упродовж місяця Педагоги Інформація          
5 Засідання педагогічної ради 27.03. Халєєва Г Протокол          
6 Проблемний семінар «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства». 28.03.22 Халєєва Г Рекомендації.          
7 Педагогічні читання: «Сучасні освітні тренди». 24.03.22. Халєєва Г Матеріали.          

Квітень

       
1 Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня департаменту  освіти  Житомирської міської ради За планом Халєєва Г Інформація          
2 Підготовка матеріалів ДПА Упродовж місяця Педагоги Інформація          
3 Засідання педагогічної ради 28.04.22 Халєєва Г Протокол          
4 Засідання ШМК 20.04.22 Керівники ШМК Протокол          
5 Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів як запорука їхньої успішної соціалізації в дорослому житті» 29.04.22 Халєєва Г Рекомендації          

Травень

       
1 Складання списків для проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації в наступному році 14.05. . Халєєва Г Інформація          
2 Засідання ШМК 25.05. Керівники ШМК Протокол          
3 Засідання методичної ради 25.05. Халєєва Г. Протокол          
4 Засідання педагогічної ради 25.05. Халєєва Г. Протокол          
                   
                   

ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ   МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Основні  завдання  методичної  ради  школи:

 • реалізувати задачі методичної роботи;
 • направляти та контролює роботу методичних об’єднань;
 • коригувати роботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів школи;
 • займатись розробкою основної методичної теми.

 

У 2021/2022 навчальному році роботу методичної ради школи спрямувати на реалізацію  наступних завдань:

 • безперервність освіти педагогічних працівників;
 • постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;
 • сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;
 • осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки;
 • обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;
 • ступінь засвоєння вчителем значущості методичної теми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;
 • координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;
 • розробка основних напрямків методичної роботи;
 • формування цілей та завдань методичної служби;
 • забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських програм та дидактичного матеріалу;
 • організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій, розробки авторських програм;
 • організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;
 • організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;
 • пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;
 • участь в атестації педагогічних працівників;
 • професійне становлення молодих вчителів;
 • співробітництво з іншими ЗЗСО, науковцями міста та області;
 • впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес;
 • оволодіння технологіями дистанційного навчання.

Основні  напрямки  діяльності  методичної  ради:

 • аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;
 • експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;
 • організація роботи з опанування освітніми технологіями;
 • обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;
 • організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • використання інформаційних технологій;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази школи;
 • вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;
 • розробка положень про проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів;
 • удосконалення роботи з використанням технологій дистанційного навчання на обраній платформі.

Тематика  засідань  методичної  ради

на 2021/2022 навчальний рік

з/п

Заходи Термін Відповідальний Відмітка

про

виконання

 

Засідання № 1

 

     
 

1

 

2

3

 

4

 

5

6

7

 

Про підсумки методичної роботи у 2020/2021 навчальному році. Основні напрямки і завдання методичної роботи на 2021/2022 навчальний рік.

Про організований початок 2021/2022 навчального року

Організація роботи педколективу над реалізацією методичної теми школи у 2020/2021 навчальному році.

Про затвердження планів роботи методичної ради, методичних комісій вчителів-предметників на 2021/2022 навчальний рік.

Про ведення шкільної документації вчителя.

Про реалізацію концепції Нової української школи у 1-4-х класах.

Про особливості впровадження інклюзивного навчання у 2020-2021 навчальному році.

 

серпень

 

Халєєва Г

 
 

Засідання № 2

 

     
 

1

 

2

3

 

 

Про організацію роботи по підвищенню педагогічної майстерності, вивченню і узагальненню педагогічного досвіду

Про проходження атестації педпрацівниками школи у 2021/2022 навчальному році

Про конкурс «Учитель року»

вересень Халєєва Г.  
   

Засідання № 3

 

     
1

 

2

 

Про організацію і проведення предметних тижнів

 

Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

жовтень Халєєва Г.  
   

Засідання № 4

 

     
1

 

Про роботу з обдарованими і здібними дітьми січень . Халєєва Г  
   

Засідання № 5

 

     
1

2

3

 

Про підсумки атестації учителів у 2022 році.

Про хід і результати підвищення кваліфікації учителів у 2021/2022 навчальному році

Про організоване закінчення 2021/2022 навчального року та особливості проведення ДПА учнів 4,9,11-х класів

Квітень Халєєва Г.  
 

Засідання №6

     
1

 

2

Про підсумки методичної роботи за 2021/2022 навчальний рік та проект плану роботи методичної ради на 2022/2023навчальний рік

Про підсумки роботи:

·         шкільних методичних комісій ;

·         роботи з обдарованими і здібними дітьми.

травень Халєєва Г  

План проведення семінарів

 Жовтень    Постійно діючий психолого-педагогічний семінар: «Проблема булінгу в освітньому середовищі. Створення системи ефективної протидії булінгу» .

Листопад  Теоретико-практичний семінар « Формувальне оцінювання,особливості його використання.»

Грудень  Методичний семінар « Створення  позитивної мотивації до навчання у здобувачів освіти».

Січень  Майстер – клас учителів, які атестуються на вищу категорію та педагогічні звання .

Круглий стіл «Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання»

Лютий  Ярмарок педагогічних ідей «Компетентнісний підхід у рамках  становлення нової української школи».

Фестиваль педагогічних ідей «Від творчості педагога до творчості  учня». Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та їх запровадження   в освітній процес».

Березень  Проблемний семінар «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства».

                  Педагогічні читання: «Сучасні освітні тренди».

Квітень    Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів як запорука їхньої успішної соціалізації в дорослому житті»

 

РОБОТА З КАДРАМИ

з\п

Зміст  роботи Термін Відповідальний  Контроль за інформаційним забезпеченням Відмітка

про виконання

1 Організувати роботу щодо систематизації нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме:

Конституції України,

–   Закону України “Про освіту”,

–   Закону України “Про повну загальну середню освіту”

–   Кодексу Законів України про Працю,

–   Закону України “Про відпустки”,

–   Інструкції про ведення трудових книжок,

–   Наказів, методичних листів органів управління освітою.

вересень  Омелянчук Т

Халєєва Г

Назаревич Ю

Хиля В.

зміст                        та нормативно-законодавчі документи                       у номенклатурі справ  
2.

 

Систематизувати нормативно – правові документи з кадрових питань щодо функціонування закладу освіти, а саме:

-Статут: права та обов’язки учасників освітнього процесу;

-річний план;

-освітня програма:

–  кадрове забезпечення інваріантної та варіативної складової;

–  забезпення зайнятості педагогічного персоналу.

вересень Омелянчук Т

Халєєва Г.

Статут,

річний план

 
3. Здійснити комплектування закладу освіти  обслуговую­чим персона­лом  та педагогічними кад­ра­ми.

Здійснити аналіз якісного складу працівників за критеріями:

-всього  педагогічних працівників;

-за освітою:  вища;  середня спеціальна;   навчаються;

-за категоріями:   вища;  перша; друга; спеціалісти;

-за віковим складом:  пенсіонери;   молоді спеціалісти.

серпень-вересень Омселянчук Т

Халєєва Т.

накази

 

статистичні дані, списки

 
4. Організувати роботу щодо дотримання штатного розпису, а саме:

– нормативність затвердження;

– дотримання номенклатури посад;

– всього працівників за штатним розписом.

до 10.09. Омелянчук Т штатний розпис  
5 Організувати роботу щодо систематичного забезпечення звітності щодо плинності кадрів за наступними критеріями:

– прийнято на роботу;

– звільнено з роботи;

– вакансії обслуговуючого персоналу та педагогічних кадрів;

– сумісники.

щомісяця Омелянчук Т.

Голембовська Н.

статистичні дані, списки  
6. Організувати роботу щодо надання працівникам закладу освіти соціальних відпусток. протягом року Омелянчук Т. графік,

накази

 
7. Організувати роботу щодо систематичного забезпечення звітності                       з надання працівникам закладу освіти соціальних відпусток. за наявності Омелянчук Т статистичні дані, списки  
8. Провести тарифікацію педагогічних працівників. До 15..09. Омелянчук Т. накази  
9. Забезпечити роботу щодо систематизації тарифікаційних документів про педагогічне навантаження:

-видання наказу щодо попередження про навантаження на наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних працівників, рівномірність розподілу;

-погодження з профкомом закладу освіти;

-заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження;

-тарифікаційні накази (рішення тарифікаційної комісії, погодження з ПК)

01.09. Халєєва Г.  

накази,

подання, протоколи

 
10. Забезпечити систематичну роботу щодо ведення особових справ працівників. протягом року Голембовська Н. особові справи  
11. Здійснити перевірку ведення особових справ працівників. листопад,

червень

Халєєва Г. довідка  
12. Організувати роботу щодо систематизації посадових інструкцій працівників за наступними критеріями:

-відповідність нормативам;

-затвердження адміністрацією;

-ознайомлення працівників.

вересень-жовтень Халєєва Г. посадові інструкції  
13. Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, обслуговуючого персоналу відповідно до штатному розпису та законодавства    (робочий час, перерви на обід) вересень Омелянчук Т.    
14. Організувати систематичну роботу щодо складання графіків роботи спеціалістів, обслуговуючого персоналу, сторожів у разі прийняття працівників  на роботу тощо. протягом року Омелянчук Т.

Самченко О..

   
15. Скласти розклад уроків відповідно до  навчального плану, занять, факультативів, гуртків та погодити з ПК . до 01.09. Халєєва Г

Назаревич Ю.

   
16 Організувати і здійснювати  роботу щодо проведення атестації педагогічних кадрів. До 15.09. Халєєва Г. наказ  
17. Забезпечити наявність нормативних документів про атестацію, а саме:

–    перспективного плану підвищення кваліфікації;

–    перспективного плану атестації;

–    протоколів засідання атестаційної комісії;

–    заяв працівників про атестацію;

–    видання наказів.

в період атестації Халєєва Г.    
18. Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення Книги обліку трудових книжок. постійно Голембовська Н.

Омелянчук Т.

   
Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення трудових книжок, а саме:

–    нормативність ведення записів, їх відповідність наказам;

–    відповідність кількості трудових книжок кількості працівників.

19. Здійснювати своєчасне видання наказів з кадрових питань відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, а саме:

–    про призначення (дотримання номенклатури посад);

–    про звільнення (вказання причини звільнення, посилання                  на відповідні статті КЗпП);

–    за сумісництвом;

–    встановлення доплат за суміщення посад та інше.

 

постійно Голембовська Н

.

   
20. Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів з кадрових питань     у Книзі реєстрації наказів з кадрових питань за критеріями:

–    -нормативність ведення (прошита, пронумерована, скріплена печаткою);

–    -наявність підписів про ознайомлення з наказами;

–    -відповідність номера наказу номеру в книзі реєстрації.

 

постійно Голембовська Н.    
21. Організувати роботу щодо дотримання вимог Закону України “Про відпустки”, а саме:

–    -видати наказ про графіки відпусток працівників у поточному календарному році, погодити з профкомом, довести його до всіх працівників;

–    -надавати повну щорічну основну відпустку через 6 місяців після прийняття на роботу;

–    -надавати педагогічним працівникам повну щорічну основну відпустку у літній період;

–    -повідомляти працівників про конкретний період відпустки за 2 тижні

–    -надавати додаткові, соціальні відпустки без збереження заробітної плати

 

січень

 

протягом року

згідно графіка

протягом року

Омелянчук Т.    
22. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо посилення протидії корупції працівниками школи Протягом року Омелянчук Т.    
23. Переглянути Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу. серпень Омелянчук Т.    
24 Організувати роботу щодо виконання положень Колективного договору. протягом року Омелянчук Т.    

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. Протягом

року

 Інженер з ОП  
2. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України “ Про охорону праці”, нормативних актів про охорону праці. Протягом року Омелянчук Т.  
3. Зберігати за працівниками , які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком, місце роботи та середню заробіню плату на весь період до встановлення відновлення працездатності. Постійно

 

Омелянчук Т.  
4. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці За потребою Омелянчук Т  
5. Виконувати всі заплановані заходи по  підготовці до роботи в зимовий період Вересень –

листопад

Самченко О..  
6. Забезпечувати належне утримання санітарно – побутових приміщень. Постійно

 

Самченко О  
7. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження. Постійно

 

Самченко О.  
8. Забезпечувати ефективний контроль за дотриманням в школі законодавства про оплату праці. Постійно Омелянчук Т.  
9. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати. Постійно

 

Омелянчук Т.  
10. Гарантувати оплату  праці за роботу в надурочний час, у святкові та вихідні дні згідно чинного законодавства. Постійно

 

Омелянчук Т.  
11 Гарантувати виплату мінімальної заробітної плати у розмірах, не нижче законодавчо встановленного розміру мінімальної заробітної плати. Постійно

 

. Омелянчук Т.  
12. Забезпечити в школі гласність умов оплати  праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних компенсаційних  виплат, положень про преміювання. Постійно

 

Омелянчук Т.  
13 Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження ними медичного огляду. Раз на рік  Омелянчук Т.  
14. Надавати щорічні тарифні відпустки педпрацівникам Згідно графіку Омелянчук Т.  
15. Надавати відпустки або їх частину  педпрацівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санітарно – курортного лікування. За потребою .Омелянчук Т.  
16 Забезпечити виконання основних положень закону України «Про захист персональних даних» Постійно Омелянчук Т.  
17 Проводити бесіди з працівниками школи щодо протидії та подолання корупції Постійно . Омелянчук Т.  

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників освітнього закладу  проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (зі змінами), Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800.

Назва заходу Терміни проведення Відповідальні Відмітка про виконання Примітка
1. Провести засідання атестаційної комісії І рівня вересень 2021 -березень

2022

Омелянчук Т. Згідно з планом  
2. Організувати роботу з учителями, які атестуються в 2021/2022 навчальному році вересень

2021

. Омелянчук Т Співбесіда  
3. Ознайомлення вчителів, які атестуються, з нормативними документами  атестації вересень, жовтень

2021

. Омелянчук Т Інформація  
4. Ознайомлення вчителів, які атестуються, з наказом про атестацію до 25.10.2021 . Омелянчук Т Наказ

_____________

№_______

 
5. Оновлення куточка «Атестація працівників» жовтень 2021  Халєєва Г.О.. Стенд  
6. Скласти план-графік проведення  атестації та видати наказ по школі про проведення атестації. до 25.10.2021 Халєєва Г.О Наказ

_____________

№______

 
7. Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії або на присвоєння педагогічного звання та які не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії  жовтень 2021 -березень

2022

Атестаційна

комісія

Протоколи  
8. Творчі звіти вчителів, які атестуються березень 2022 Атестаційна

комісія

Творчі звіти  
9. Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються, для розгляду на засіданні атестаційної комісії, ознайомлення з атестаційними листами березень 2022 Халєєва Г. Документація  
10. Підбиття підсумків атестації педагогічних працівників школи. березень-квітень 2022 Халєєва Г.О. Наказ

_____________

№_______, звіт,  нарада

 

                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                  Директор школи

                            ___ Тетяна ОМЕЛЯНЧУК

 

 

ПЛАН

роботи атестаційної комісії загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 6

ім. В.Г.Короленка м. Житомира

 

з атестації педагогічних працівників

 на 2021-2022 навчальний рік 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання

Відповідальний

1. Забезпечити глибоке вивчення Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом МОН України від 08.08.2013 р. № 1135 педагогічними працівниками школи, лист МОН від 16.02.2019 Вересень 2021  Омелянчук Т
2. Вивчити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України Вересень 2021  Омелянчук Т..
3. Систематично проводити роз’яснювальну роботу про мету й основні задачі атестації, її вплив на безперервну фахову освіту, необхідність підвищувати кваліфікацію, удосконалювати педагогічну майстерність Весь період  Омелянчук Т.,

Халєєва Г., члени атестаційної комісії

4. Надавати практичну допомогу  педагогічним працівникам, які атестуються у 2021 році Весь період  Халєєва Г.

члени атестаційної комісії

5. Забезпечити своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників  школи До

10.10.2021 р.

адміністрація
6. Спрямувати управлінську діяльність на особистісне зростання педагогічних кадрів через розвиток компетентності, рівня професійної майстерності та самореалізації особистості педагога Весь період Омелянчук Т.

Халєєва Г.

7. Посилити контроль за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, чіткого алгоритму структури атестаційного циклу, за якістю оформлення атестаційних листів, управлінських документів, звітів про атестацію Весь період  Халєєва Г..
8. Підготувати  накази  :

1.     Про затвердження атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників  школи на 2021-2022 навчальний рік.

2.     Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників  школи у 2021 році.

3.     Про присвоєння (відповідність раніше присвоєній) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань  учителям школи за підсумками атестації 2022 року.

4.     Про підсумки атестації педагогічних працівників  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира у 2022 році.

 

 

 

Вересень 2021

до 15.10.2021 р.

 

Березень 2022

 

 

 

 

Червень 2022 р

 

 

 

 

Халєєва Г..

 

Халєєва Г.

 

Халєєва Г.

 

 

Халєєва Г.

 

 

 

9. Взяти участь у інструктивно-методичних  нарадах  для заступників директорів з навчально-виховної роботи, які за посадовими обов’язками відповідають за підготовку та проведення атестації педагогічних працівників з питань:

–         Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників
2021  року в закладах освіти міста;

–         Про результати моніторингового дослідження щодо стану підготовки навчальних закладів до атестації педагогічних працівників 2021 року та вимоги до підготовки атестаційних матеріалів.

 

 

Вересень 2021

 

 

Лютий

2022 р.

 

Халєєва Г..

 

 

 

 

Халєєва Г.

 

10. Подати до ІМЦ списки педагогічних працівників, які будуть атестуватись у 2022  році До 25.10.2021 Халєєва Г.
11. Скласти графік проведення атестації педагогічних працівників школи До 10.10.2021р. Халєєва Г.
12. Скласти графік проведення відкритих уроків і заходів учителями, які атестуються До

01.11.2021 р.

Халєєва Г.
13. Забезпечити вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2022 році До 01.03.2022  

Адміністрація

 

14. Забезпечити проведення місячника педагогічної  майстерності за участю педагогів, які атестуються 01.02.22 р. -01.03.22 р.  Халєєва Г.
15. Підготувати заявку на підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи на 2022 рік До

15.04.2022 р.

Халєєва Г.
16. Провести презентацію педагогічних технологій навчання і виховання вчителями, які атестуються Лютий 2022 Вчителі.

 

17. Провести анкетування педпрацівників, батьків, учнів з метою оцінки професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей учителів, які атестуються З 15.01. по 10.02.2022 р. Практичний психолог

 

18. Ознайомити під підпис  учителів, які атестуються,  з їх атестаційними матеріалами 04.03.2022р. Халєєва Г
19. Провести засідання атестаційної комісії  загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 6

ім. В.Г. Короленка м. Житомира з атестації педагогічних працівників

13.03.2022 р. Омелянчук Т.

Халєєва Г..

20. Видати наказ за результатами атестації, ознайомити з ним атестованих і колектив, передати до бухгалтерії. 14.03.2022 р. Халєєва Г

ЦИКЛОГРАМА ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТОРОЛЮ на 2021-2022 н.р.

Форма контролю Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень

Квітень

Травень
Класно-узагальнючий Адаптація

до навчання учнів 1-х класів шестирічного віку.

 

Наступність

у навчанні учнів 5-х класів;

 

  Наступність у навчанні учнів 10-го класу (контроль навчально-виховного процесу)

 

Адаптація до навчання учнів

1-х класів

  Готовність до вибору подальшого навчання учнів 9- х класів.

Готовність до випуску зі школи учнів

11-го класу

 

Готовність до навчання  у школі ІІ ступеню  учнів 4-х класів  
Фронтальний Аналіз початку навчального року; стан ведення шкільної документації (класні журнали, особові справи, журнали ТБ)

 

 

 

 

 

Підбиття підсумків навчальних досягнень учнів за І семестр Аналіз ведення шкільної документації (класні журнали, календарне та поурочне планування)

 

 

 

Аналіз ведення класних журналів  

 

 

Підбиття  підсумків роботи школи за рік (за всіма напрямками)
Персональний Робота молодих та новоприбулих вчителів. Робота молодих та новоприбулих вчителів. Проходження курсів підвищення кваліфікації Робота вчителів, які атестуються   Робота вчителів, які атесту-ються.

 

 

Робота вчителів, які атестуються. Проходження курсів підвищення кваліфікації Робота молодих  вчителів.

 

Форма контролю Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень
Тематичний Організація контролю за відвідуванням занять учнями школи.     Контроль знань, умінь та навичок учнів 5-х  класів з української мови та літератури,  математики, природознавства, іноземної мови.         Контроль за станом роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Аналітичний      

 

 

 

Контроль викладання спецкурсів та індивідуальних занять, стан гурткової роботи Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 7-11-х класів з фізики та астрономії.

 

Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 5-9-х класів з основ здоров’я.

Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів з громадянської  освіти. Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 5-11-х класів з української мови та літератури.

 

Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів з фізичної культури.

 

Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів з образотворчого мистецтва і мистецтва.

Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 10-11-х класів з  захисту України.  
Оглядовий Аналіз стану календарного планування;

Ведення особових справ.

 

Підготовка вчителів до уроків             (поурочне планування). Стан ведення зошитів учнів 5-6 класів з математики. Контроль            за веденням щоденників учнями

5-11 класів.

Стан ведення зошитів з фізики, хімії, біології, географії, історії у 5-11-х класах.

Контроль

за веденням  тематичного  і семестрового обліку навчальних досягнень у класних журналах.

Аналіз стану календарного планування           на ІІ семестр навчального року.   Аналіз стану ведення зошитів учнів з української, англійської мови.   Контроль

за веденням  тематичного, семестрового  і річного обліку навчальних досягнень у класних журналах; ведення особових справ та журналів ТБ

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Вересень Організація контролю за відвідуванням занять учнями школи.  Назаревич Ю.С Наказ

Нарада при директорові

 

 

 
Грудень Контроль знань, умінь та навичок учнів 5-х  класів з української мови та літератури,  математики, природознавства, іноземної мови.

 

 Халєєва Г.О..

 

 

 

 

Наказ

Нарада при директорові

 

 

 
Контроль викладання спецкурсів та індивідуальних занять, стан гурткової роботи

 

Халєєва Г.О. Наказ  
Січень  Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 7-11-х класів з фізики та астрономії.

 

 Омелянчук Т.Ю.

 

 

Довідка, педрада

 

 

 

 
Перевірка стану індивідуального навчання

 

 Халєєва Г.О. Довідка, педрада  
Перевірка стану інклюзивного навчання Хиля В.А. Довідка, педрада  
Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 5-9-х класів з основ здоров’я.  Омелянчук Т.Ю.

 

 

 

Довідка, педрада  
       
Лютий Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів з громадянської  освіти.  Халєєва Г.О.. Довідка, педрада

 

 
Березень Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 5-11-х класів з української мови та літератури.

 

 

Халєєва Г.О.

Довідка, педрада

 

 
Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів з фізичної культури.

 

 Омелянчук Т.Ю. Довідка, педрада

 

 

 
Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів з образотворчого мистецтва і мистецтва.

 

 Халєєва Г.О. Довідка, педрада

 

 
Квітень Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів 10-11-х класів з  захисту України.  Назаревич Ю С..

 

 

Довідка, педрада

 

 
Травень Контроль за станом роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  Халєєва Г.О. Довідка, педрада

 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

(контроль стану проведення предметних тижнів)

3

з\п

Предмет Термін проведення Відповідаль-ний

 

Форма узагаль нення

 

Відмітка про виконання
1 Географія ІІ тиждень

жовтня

 

 

Учителі –предметники

 

Накази,

Наради при заступни кові директора

з навчально-виховної роботи

 
2 Історія та правознавство ІІІ тиждень жовтня
3 Образотворче мистецтво, музичне мистецтво ІІ тиждень листопада
4 Інформатика ІІ тиждень грудня
5 Математика IІІ тиждень лютого
6 Іноземна мова ІІ тиждень січня
7 Українська мова та література, ІІ тиждень березня
8 Зарубіжна література ІІІ тиждень березня
9 Фізика та астрономія ІІ тиждень квітня
10 Трудове навчання IІІ тиждень квітня
11 Хімія, біологія IV тиждень квітня
12 Фізична культура,  основи здоров’я ІІІ тиждень травня
13 Захист України ІІІ тиждень травня

ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

з/п

Захід Термін Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 1. Надання методичної допомоги учителям, які цього потребують. Вересень

Жовтень

 

Упродовж навчального року

Халєєва Г.О..

Хиля В.А..

Співбесіди,

інд.консультації, бесіди

 
2 Контроль за роботою учителів, які атестуються. Вересень-Березень члени атестаційної комісії Нарада при директорові  
3 Контроль за проходженням курсів підвищення кваліфікації вчителів Упродовж року  Халєєва Г.О. Нарада при директорові  
4 Взаємовідвідування  уроків учителями-предметниками, класоводами, кл. керівниками Упродовж року Керівники ШМК Індивідуальний  контроль  

 ПЛАН  ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Напрям Використання методів аналізу Терміни проведення Відповідальний Відмітка про виконання
Склад вибірки
1. Моніторинг роботи з обдарованими

учнями

Кваліметрична модель,

Всі учні школи

грудень,

травень

Халєєва Г.О.  
2.Моніторинг ефективності впровадження освітніх інновацій Кваліметрична модель,

весь педагогічний колектив

грудень,

травень

 Халєєва Г.О.  
3.Діяльність шкільних  методичних об’єднань Кваліметрична модель,

ШМО вчителів гуманітарно-естетичного циклу, природничо-математичного циклу, початкових класів

грудень,

травень

Хиля В. А.

Халєєва Г.О.

 
4.Результати ДПА, ЗНО Квадрант-аналіз, результати ДПА, ЗНО учнів 4,9,11-х класів червень  Халєєва Г.О.  
5. Рівень  знань, умінь і навичок учнів з базових дисциплін Кваліметрична модель,

результати знань, умінь та навичок учнів з української мови.

вересень, грудень,

травень

 Халєєва Г.О..  

Циклограма перевірки стану викладання предметів в  №6 ім. В.Г.Короленка м. Житомира

Предмет 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

2025-2026

Укр. мова і література Педрада   Педрада   Педрада
Зарубіжна  література   Педрада      
Іноземна мова     Педрада    
Математика     Педрада    
Історія   Педрада      
Географія та природознавство Педрада        
Економіка   Нарада при дир.      
Біологія та екологія     Педрада    
Фізика та астрономія         Педрада
Хімія       Нарада при дир.  
Основи здоров’я Педрада Педрада Педрада Педрада Педрада
Правознавство     Нарада при дир.    
Фізкультура Педрада Педрада Педрада Педрада Педрада
Образотворче мистецтво, мистецтво       Нарада при дир.  
Музика Нарада при дир.        
Трудове навчання       Нарада при дир.  
Захист України Педрада Педрада Педрада Педрада Педрада
Громадянська освіта         Педрада
Інформатика       Педрада  

Організація роботи з обдарованими учнями школи

Основні напрямки діяльності:

 • формування системи індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми;
 • формування системи колективних творчих справ, орієнтованих на посилення мотивації навчання;
 • організація співпраці з навчальними закладами І, ІІ, ІІІ, та ІV рівнів акредитації та МАН;
 • підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах;
 • формування системи  дослідницької роботи з учнями.

 

Реалізація комплексу заходів підтримки здібних та обдарованих дітей

Актуальність комплексу заходів продиктована необхідністю педагогічної підтримки обдарованих дітей, зниженням зацікавленості учнів та їх батьків у досягненні максимально можливих результатів навчання.

Завданнями заходів є:

 • формування інтелектуальної еліти в школі;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • досягнення відповідності статусу школи реальному рівню інтелектуального розвитку учнів;
 • стимулювання та мотивація самореалізації учнів.

Прогнозованим результатом реалізації комплексу заходів повинно бути покращення роботи з обдарованими дітьми, накопичення досвіду індивідуальної роботи з учнями, посилення значущості якісної освіти, сформованість потреби в самовдосконаленні.

Заходи розраховані на участь у їх реалізації спеціалістів, педколективу, учнів та їх батьків.

Назва заходу Терміни проведення Відповідальні Відмітка про виконання Примітка
1. Діагностика нахилів та здібностей учнів 5-8,10 класів вересень 2021 Практичний психолог Інформація  
2. Провести опитування серед учнів з метою виявлення їхнього бажання брати участь у роботі МАН вересень 2021  Халєєва Г. Інформація  
3. – Установча конференція з учнями на предмет написання науково-дослідницьких робіт

– Ознайомлення з Положенням про конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

вересень 2021 Халєєва Г. Інформація  
4. Корегування «банку даних» обдарованих учнів школи вересень  2021 Халєєва Г.

Назаревич Ю

Банк даних  
5. Участь учнів у турнірах, конкурсах, олімпіадах, МАН протягом року Халєєва Г., вчителі-предметники Інформація  
6. Індивідуальні консультації з питань роботи над темою дослідження, оформлення наукових робіт, підготовка необхідної документації листопад 2021 –

січень 2022

Учителі-предметники Інформація  

ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ  З ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ  УЧНІВ

11-ГО КЛАСУ У ЗНО-2022

№ з/п Заходи термін виконання відповідальний Відмітка про виконання
1. Видати наказ по школі «Про призначення відповідального за організацію роботи у школі щодо  участі учнів у ЗНО-2022 до 05.09. Омелянчук Т.  
3. Призначити відповідального за формування списків учнів-випускників 2022 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. вересень Халєєва Г.  
4. Провести нараду при директорові з класним керівником 11-го класу, учителями- предметниками з питання організації та підготовки учнів до тестування і механізму тестування. вересень Халєєва  Г.  
5. Провести інструктивну нараду для керівників ШМК з питання організації проведення і підготовки учнів 11-го класу до тестування (нарада при заступникові директора з навчально-виховної роботи) вересень  Халєєва Г.  
6. Провести збори учнів 11-го класу з метою роз’яснення процедури зовнішнього незалежного оцінюванні , підготовки до участі в ньому. вересень-квітень  Халєєва Г.  
7. Провести батьківські збори учнів 11-го класу з метою інформування та роз’яснення процедури зовнішнього тестування, підготовки та участі в ньому випускників 2022 року

 

жовтень – квітень Омелянчук Т., Халєєва Г  
8 Забезпечити реєстрацію учнів 11-го класу для участі у ЗНО-2022 січень Халєєва Г.  
9. Провести організаційну роботу з підготовки та участі учнів 11-го класу в пробному зовнішньому незалежному тестуванні з окремих предметів

 

лютий Халєєва Г.  
10. Участь учнів в пробному зовнішньому тестуванні з окремих предметів лютий  ХалєєваГ

учителі-предметники

 
11. Участь учнів 11-го класу у зовнішньому незалежному тестуванні Квітень-червень Адміністрація школи,

учителі предметники

 
12. Учителям- предметникам організувати систематичну роботу з якісної підготовки до ЗНО відповідно до Програм підготовки до ЗНО, затверджених Міністерством освіти і науки України Постійно

на уроках

Халєєва Г., учителі –предметники  
13. Надати потрібну інформацію до управління  освіти і науки Сумської міської ради щодо організації та проведення зовнішнього тестування . В  разі запиту Халєєва Г..  
14 Контроль за підготовкою учителів до уроків  11-го класу (впровадження різнорівневих тестових технологій) Протягом року Адміністрація  

Циклограма контролю за веденням шкільної документації

за/п

Зміст І

семестр

(місяць)

Відмітка про виконання, № наказу ІІ

семестр

(місяць)

Відмітка про виконання, № наказу Відповідальний Примітка
1. Календарне планування 09 Інформація 01 Інформація Халєєва Г.

Хиля В.

Назаревич Ю.

Омелянчук Т

 
2. Плани виховної роботи 09 Інформація 01 Інформація  Назаревич Ю  
3. Робочі зошити 11 Довідка 03 Довідка,

Наказ

від

Халєєва Г.

ХиляВ.

 
4. Протоколи ШМО 12 Довідка 06 Інформація Керівники ШМО  
5. Класні журнали

·         1-4 класи

·         5-8 класи

·         9-11 класи

2 рази

на семестр

Інформація

Наказ

від

2 рази

на семестр

Інформація,

Наказ

від

Халєєва Г

Хиля В.

Омелянчук Т.

 
6. Журнали

Індивідуального та інклюзивного

навчання

1 раз

на місяць

Інформація 1 раз

на місяць

Інформація,

Наказ

від

Халєєва Г.

Хиля В.

 
7. Щоденники учнів 11 довідка 04 Довідка,

Наказ

від

Назаревич Ю

Халєєва Г.

Хиля В.

 
8. Книги наказів 11 Інформація 05, 06 Інформація Омелянчук Т.  
9. Атестаційні матеріали 10 Довідка 04 Довідка Халєєва Г.  
10. Книга протоколів засідань атестаційної комісії     03 Інформація Халєєва Г.

Загребельна Т.

 

 
11. Книги внутрішньошкільного контролю     01 Інформація Омелянчук Т.  
12. Документація з ОП та БЖ 09 Інформація 03 Довідка Халєєва Г.  
13. Протоколи  ради школи     06 Довідка Омелянчук Т  
14. Протоколи нарад     06 Довідка Омелянчук Т.  
15. Протоколи педрад     06 Довідка Мущиніна Л

 

 
16. Протоколи комісії по надходженню та видаткам позабюджетних коштів 01 Інформація 07 Інформація Омелянчук Т  
17. Протоколи батьківських зборів 12 Інформація 06 Інформація Кл.керівники  
18. Алфавітна книга 09 Інформація 06 Інформація Омелянчук Т  
19. Особові справи вчителів та учнів 09 Інформація 06 Інформація Омелянчук Т.

Халєєва Г..

 
20. Контрольно-візитаційна книга     01 Інформація Омелянчук Т.  
21. Інвентарна книга 10 Інформація 06 Інформація Омелянчук Т.

Самченко О.

 
22. Номенклатура справ     01 Наказ

від

 Халєєва Г

Омелянчук Т

 
23. Книга видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту     06 Інформація Омелянчук Т.  
24. Книга видачі атестатів про повну загальну середню освіту     06 Інформація Омелянчук Т.  
25. Книга видачі Похвальних листів та Похвальних грамот     06 Інформація Омелянчук Т.  

НАКАЗИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

на 2021-2022 н.р.

Зміст наказу Відповідальний за підготовку проекту наказу Відмітка про виконання

Серпень

1 Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи. Омелянчук Т,Ю.  
2 Про організацію роботи з охорони праці в новому навчальному році. Халєєва Г.О.  
3 Про тарифікацію педагогічних працівників школи Халєєва Г.О.  
4 Про закріплення класних кімнат та кабінетів за класами. Омелянчук Т.Ю.  
5 Про облік дітей і підлітків  шкільного віку мікрорайону школи. Хиля В.А  
6 Про призначення відповідальних у новому навчальному році: за охорону праці, пожежну безпеку, за електрогосподарство.  Омелянчук Т.Ю.  
7 Про призначення класних керівників.    
8 Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей.  Омелянчук Т.Ю.  
9 Про призначення відповідальних працівників за ведення ділової документації Омелянчук Т.Ю.  
11 Про призначення відповідального за організацію харчування учнів школи Хиля В.А  
14 Про створення шкільних методичних комісій Омелянчук Т.Ю..  
15 Про організацію методичної роботи в школі. Халєєва Г.О..  
17 Про організацію роботи з обдарованими та здібними дітьми Халєєва Г.О.  
18 Про організацію роботи Школи молодого вчителя  Халєєва Г.О.  
19 Про призначення відповідального за здійсненням моніторингу якості освіти у школі Омелянчук Т.Ю  
20 Про дотримання єдиного орфографічного режиму у школі Халєєва Г.О.  
21 Про розподіл гурткової роботи Омелянчук Т.Ю.  
22 Про режим роботи школи  Омелянчук Т.Ю.  
23 Про організацію роботи з профілактики злочинності та правопорушень серед учнів  Назаревич Ю.С..  
24 Про призначення з числа педагогічних працівників відповідального за роботу ради профілактики правопорушень серед учнів  Назаревич Ю.С  
25 Про призначення відповідального за роботу з профорієнтації учнів  Назаревич Ю.С.  
26 Про встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами та майстернями

 

 Халєєва Г.О..  
27 Про затвердження мережі класів та контингенту учнів на 2021/2022 навчальний рік  Омелянчук Т.Ю..  
28 Про організацію роботи з охорони життя і здоров’я учнів та попередження дитячого травматизму  Халєєва Г.О.  
29 Про організацію роботи шкільної бібліотеки  Омелянчук Т.Ю.  
30 Про створення комісій для списання непридатних до подальшого використання матеріальних цінностей  Халєєва Г.О.  
31 Про   проведення  щорічного   списання   матеріальних цінностей, що сталі непридатні для подальшого використання. Халєєва Г.О.  
32 Про організацію роботи з протипожежної безпеки. Халєєва Г.О.  
33 Про створення комісії для розслідування нещасних випадків.  Халєєва Г.О.  
34 Про невикористання в освітньому процесі небезпечних речовин та реактивів.  Халєєва Г.О.  
36 Про забезпечення учнів підручниками. Халєєва Г.О.  
37 Про затвердження графіка адміністративного та громадського контролю організації харчування учнів школи.  Хиля В.А..  
38 Про поновлення роботи ради профілактики правопорушень.  Назаревич Ю.С..  
       
 

Вересень

1 Про роботу з дітьми пільгового контингенту у 2021/2022 навчальному році Назаревич Ю.С  
2 Про проведення місячника безпеки дорожнього руху. Назаревич Ю.С.  
3 Про стан ведення шкільної документації: класних журналів, журналів з ТБ, журналів гурткової роботи.  Назаревич Ю.С.  
4 Про створення атестаційної комісії  Халєєва Г.О..  
5 Про організацію занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні.  Халєєва Г.О.  
6 Про організацію і здійснення ЦЗ в школі.  Халєєва Г.О.  
7 Про результати обліку дітей і підлітків  шкільного віку мікрорайону школи. Халєєва Г.О.  
8 Про створення спеціальних груп для занять фізкультурою Халєєва Г.О..  
9 Про організацію проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів.  Халєєва Г.О.  
10 Про встановлення єдиної системи контролю за відвідуванням занять учнями школи  Халєєва Г.О.  
13 Про результати працевлаштування випускників 9-х,11-х  класів 2021 року Халєєва Г.О..  
14 Про вивчення стану викладання відповідних навчальних предметів у  2021-2022 н.р.  Халєєва Г.О..  
15 Про організацію та проведення екскурсій в  2021-2022 н.р.  Халєєва Г.О.  
17 Про перевірку особових справ учнів. Халєєва Г.О.  
18 Про результати медичного обстеження учнів школи в 2021-2022 навчальному році Халєєва Г.О.  
19 Про звільнення учнів школи від занять фізкультури за станом здоров’я та організацію спецгруп для учнів певних категорій Халєєва Г.О..  
20 Про затвердження комісії з бракеражу сирої та готової продукції. Хиля В.А.  
21 Про посилення роботи щодо попередження ураженості учнів

школи на педикульоз.

Хиля В.А..  
22 Про порядок організації безкоштовного харчування учнів  пільгового контингенту школи  Хиля В.А..  
23 Про  організацію навчальних занять  з дітьми, які навчаються в інклюзивному класі.  Хиля В.А.  
24 Про організацію та комплектацію ГПД..  Хиля В.А.  
25 Про затвердження режиму роботи ГПД. Хиля В.А.  
Жовтень
1 Про стан ведення класних журналів учителями ІІ-ІІІ ступеня  Хиля В.А.,

Халєєва Г.О

 
2 Про стан відвідування навчальних занять учнями школи протягом вересня-жовтня та невідкладні заходи щодо усунення виявлених недоліків Назаревич Ю.С.  
3 Про атестацію педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році Халєєва Г.О..  
4  Про підсумки класноузагальнюючого контролю у 5-х класах  Халєєва Г.О..  
5 Про проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників школи  Халєєва Г.О.  
6 Про стан роботи з учнівськими зошитами з математики у 5-6 класах.  Халєєва Г.О..  
7 Про результати обліку дітей у мікрорайоні школи. Хиля В.А..  
8 Про стан ведення шкільної документації вчителями школи І ступеня. Халєєва Г.О.  
11 Про  підсумки проведення місячника безпеки дорожнього руху.  Назаревич Ю.С.  
13 Про організацію роботи школи під час осінніх канікул.  Назаревич Ю.С..  
14 Про участь учнів школи у міських масових заходах художньо-естетичного напрямку. Назаревич Ю.С.  

Листопад

1 1. Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь учнів школи в ІІ етапі олімпіад.  Халєєва Г.О  
2 Про стан роботи з учнівськими зошитами з фізики, хімії, біології, географії, історії у 5-11-х класах. Омелянчук Т.Ю  
3 Про підготовку та проведення педради у грудні Халєєва Г.О  
4 Про  проведення консиліуму по адаптації учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня   Халєєва Г.О.  
5 Про профілактику та попередження  епідемічних захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції. Назаревич Ю.С.  
6 Про профілактику та попередження  епідемічних захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції.  Назаревич Ю.С.  
8 Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо перевірки зошитів учнів 1-4 класів.  Хиля В.А.  
9 Про підсумки роботи школи під час осінніх канікул. Назаревич Ю.С.

 

 

Грудень

1 Про результати контрольних робіт за завданням адміністрації в 5-11 класах .  Халєєва Г.О.  
2 Про стан відвідування навчальних занять учнями основної та старшої школи, стан ведення документації за обліком відвідування школи класними керівниками за І семестр.  Халєєва Г.О..  
3 Про організоване закінчення І семестру 2021-2022 н.р. Халєєва Г.О.  
5 Про роботу педпрацівників школи з охорони праці та дотримання правил з ТБ за І семестр 2021-2022 навчального року.  Халєєва Г.О.  
7 Про аналіз навчальних досягнень учнів 5-11 класів за І семестр 2021-2022 навчального року  Халєєва Г.О.  
8 Про стан виховної роботи в школі за І семестр 2021/2022 навчального року  Халєєва Г.О.  
9 Про результати перевірки виконання навчальних програм за І семестр 2021/2022 навчального року  Хиля В.А.

Халєєва Г.О..

 
10 Про стан ведення шкільної документації.  Хиля В.А.

Халєєва Г.О.

 
11 Про стан методичної роботи за І семестр 2021/2022 навчального року  Халєєва Г.О.  
12 Про аналіз навчальних досягнень учнів 4-х класів за І семестр 2021-2022 навчального року.  Хиля В.А..

 

 
13 Про проведення психолого-педагогічного консиліуму  на предмет адаптації учнів 1 класу до навчання у школі І ступеня.  Хиля В.А.  
15 Про стан психологічної адаптації учнів 1-го класу до навчання у школі Хиля В.А.

 

 
16 Про організацію та проведення новорічних свят. Назаревич Ю.С.  
17 Про організацію роботи школи під час зимових канікул. Назаревич Ю.С.  
18 Про результати перевірки щоденників у учнів 5-11 класів. Халєєва Г.О.  

Січень

1 Про затвердження номенклатури справ на 2022 рік  Омелянчук Т.Ю.  
2 Про призначення відповідальної особи за ведення обліку військовозобов’язаних працівників у 2022 році Омелянчук Т.Ю..  
4 Про підсумки виконання плану основних заходів ЦЗ школи у 2021 році та завдання на 2022 рік  Халєєва Г.О..  
5 Про організацію та здійснення ЦЗ у школі.  Халєєва Г.О..  
6 Про адаптацію учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня  Халєєва Г.О.  
7 Про результати організації  навчання за індивідуальною формою.  Халєєва Г.О.  
8 Про підсумки виховної роботи за І семестр. Назаревич Ю.С.  
9 Про підсумки роботи школи під час зимових канікул. Ситник І.О.  

Лютий

1 Про результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  Халєєва Г.О.  
2 Про організацію повторення матеріалу та підготовку до підсумкової державної атестації і ЗНО.

 

 Халєєва Г.О.  
3 Про проведення Місячника педагогічної майстерності.

 

 Халєєва Г.О.  
4 Про організацію профілактичного медичного огляду учнів школи у 2022 навчальному році. Халєєва Г.О.  
5      

Березень

1 Про організоване закінчення 2021/2022 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-го, 11-го класів.  Халєєва Г.О

Хиля В.А..

 
2 Про організацію проведення Дня ЦЗ  Назаревич Ю.С.

Халєєва Г.О..

 

 
3 Про узагальнення системи роботи вчителів, які атестувались  Халєєва Г.О.  
4 Про стан ведення класних журналів 5-11 класі  Халєєва Г.О.  
5 Стан відвідування навчальних занять учнями школи, стан ведення документації за обліком відвідування. Назаревич Ю.С.  
8 Про підготовку та проведення психолого-педагогічного консиліуму « Готовність учнів 4-го класу до навчання у школі ІІ ступеня». Хиля В.А.  
9 Про організацію та  проведення  місячника довкілля.  Назаревич Ю.С.  
10 Про організацію та проведення весняних канікул. Назаревич Ю.С.  
11 Про підсумки засідання атестаційної комісії  Халєєва Г.О.  

Квітень

1 Про результати проведення Дня ЦЗ  Назаревич Ю.С.

Халєєва Г.О.

 
2 Про підсумки  атестації  педагогічних працівників школи у 2021-2022  навчальному році Халєєва Г.О..  
3 Про стан виконання Закону України «Про пожежну безпеку»  Самченко О.А..  
4 Про визначення предметів за вибором на ДПА    
5 Про  рівень навчальних досягнень та готовність учнів 4-го класу до навчання у школі ІІ ступеня. Хиля В.А.  
6 Про підсумки місячника довкілля.

 

 Назаревич Ю.С.

Самченко О.А.

 
7 Про організацію місячника військово-патріотичного виховання. Назаревич Ю.С.  

Травень

1 Про проведення  польових зборів з предмету «Захист України»  Халєєва Г.О.  
2 Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів 9-х класів за станом здоров’я.  Халєєва Г.О.  
3 Про організацію літнього оздоровлення  учнів школи Назаревич Ю.С.  
4 Про результати перевірки стану підготовки до ДПА і ЗНО    
5 Про створення державної атестаційної комісії Халєєва Г.О.

Хиля В.А.

 
6 Про нагородження учнів 2-8, 10 класу Похвальними листами «За високі досягнення  у навчанні» Халєєва Г.О

Хиля В.А

 
7 Про результати підсумкових контрольних робіт учнів 5-11-х класів  за завданнями адміністрації . Халєєва Г.О.  
8 Про затвердження розкладу державної підсумкової атестації Халєєва Г.О.  
9 Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11 класів за 2021/2022 навчальний рік  Халєєва Г.О.  
10 Про стан ведення шкільної документації: класні журнали, особливі справи учнів Халєєва Г.О.  
11 Про допуск учнів 9-х і 11-х  класів до ДПА Халєєва Г.О.  
12 Про підсумки роботи з обдарованими учнями та талановитою молоддю. Халєєва Г.О.  
13 Про підсумки курсової перепідготовки педагогічних кадрів у 2021-2022 навчальному році Халєєва Г.О.  
14 Про підсумки роботи колективу школи з охорони праці та дотримання правил з ТБ під час навчально-виховного процесу у 2021-2022 н.р. Халєєва Г.О.  
16 Про результати ДПА у початковій школі. Хиля В.А  
17 Про аналіз навчальних досягнень учнів 3-4 класів за 2021-2022 н.р  Хиля В.А..  
18 Про виконання навчальних програм  за 2021-2022 н.р.  Халєєва Г.О.  
19 Про стан ведення класних журналів у школі І ступеня.  Хиля В.А.  
21 Про організацію роботи з обліку дітей у мікрорайоні школи. Шрамко Л.В.  
22 Про підсумки  проведення місячника військово – патріотичного  виховання  Назаревич Ю.С  
24 Про організацію проведення свята Останнього дзвоника  Назаревич Ю.С.  
25 Про організацію проведення випускного вечора Назаревич Ю.С.  
26 Про посилення роботи школи щодо забезпечення безпеки життєдіяльності дітей у літній період.  Назаревич Ю.С.  

Червень

1 Про стан виконання навчальних програм та результати навчальних досягнень учнів за 2021-2022 н.р.   Халєєва Г.О  
2 Про підсумки виховної роботи з учнями.  Назаревич Ю.С.  
3 Про підсумки  методичної роботи в школі.  Халєєва Г.О.  
4 Про результати державної підсумкової атестації учнів  9-х, 11-х класів  Халєєва Г.О.  
6 Про підсумки роботи школи з учнями, схильними до правопорушень.   Назаревич Ю.С.  
7 Про підсумки роботи  з обдарованими та здібними учнями  Халєєва Г.О.  
8 Про переведення учнів 9-х класів до 10-х класів  Халєєва Г.О.  
9 Про переведення учнів до наступних класів  Халєєва Г.О..  
10 Про випуск учнів 11-го класу зі школи і вручення свідоцтв. Халєєва Г.О.  
11 Про результати перевірки стану ведення класних журналів 5-11 класів Халєєва Г.О.  
14 Про підсумки роботи шкільного м/к класних керівників. Назаревич Ю.С.  
15 Про підсумки виховної роботи.  Назаревич Ю.С.  

     

План проведення моніторингових досліджень

за /п

Показники Інструментарій Виконавці Термін

виконання

1 Кількісні показники якості освіти Статистичні дані Халєєва Г.О січень2021-

червень 2022

2 Рівень задоволення потреб учнів Анкетування Класні керівники листопад 2021 –

лютий 2022

3 Результати ДПА Статистичні дані Халєєва Г,О. червень 2021
4

 

 

Якість знань з базових дисциплін Контрольні зрізи

 

   Халєєва Г.О. Згідно з   річним планом
5 Вибір  профілю навчання

 

Анкетування Класні керівники травень  2022
6 Результативність роботи з обдарованими

(аналіз)

Статистичні дані  Халєєва  Г.О.. травень  2022
7 Кількість медалістів Статистичні дані Халєєва Г.О червень   2022
8 Якість проходження ЗНО

випускниками

Статистичні дані  Халєєва Г.О. серпень-вересень  2022
9 Сформованість позитивної мотивації на здоровий спосіб життя Анкетування Шапран Т.М. вересень 2021 –

червень   2022

10 Рівень вихованості учнів Анкетування Назаревич Ю.С.. грудень 2021-

травень  2022

11 Стан здоров’я та фізичного розвитку учнів Дані медичного огляду Медична сестра згідно з планом
12 Охоплення  вчителів

курсами підвищення кваліфікації

Статистичні дані  Халєєва Г.О червень  2022
13 Якісний  та кількісний склад педпрацівників Статистичні дані за кваліфікаційними категоріями  Халєєва Г.О. вересень 2021
14 Впровадження інноваційних технологій Анкетування вчителів Халєєва Г.О. листопад 2021
15 Забезпеченість учнів підручниками з базових дисциплін Статистичні дані Халєєва Г.О. вересень 2021

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

з\п

Зміст  роботи Термін Відповідальний  Контроль за інформаційним забезпеченням Відмітка

про виконання

1. Організувати роботу щодо систематизації законодавчих     та нормативно-правових документів зі зверненнями громадян,   а саме:

–   Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.2011

–   Указ Президента України від 19 березня 1997 № 241 “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”.

–   Указ  Президента  України від 13 серпня 2002 №700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”.

–   Відповідні розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації.

вересень Омелянчук Т. зміст                        та нормативно-законодавчі документи                       у номенклатурі справ  
2.

 

Здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису постійно  Омелянчук Т. Книга реєстрації  
3. Здійснювати  прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань. постійно Омелянчук Т. графік  
4. Організувати роботу  зі зверненнями громадян відповідно до наступної системи:

–   дотримання термінів розгляду звернень, клопотань громадян (згідно із Законом);

–   забезпечення громадян правом прийняття особистої участі у розгляді звернень, скарг;

–   забезпечення права громадян відповідно до ст.18 Закону;

–   здійснювати надання відповідей відповідно до чинного законодавства;

–   визначати причину повторних звернень,  усувати недоліки у разі їх виявлення терміново;

–   здійснювати розгляд питання про роботу із зверненнями громадян  на нарадах.

постійно  Омелянчук Т.  

Книга реєстрації

протокол

 

 

План

роботи  з питань запобігання  та виявлення корупції 

на  20212022 роки

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Відмітка про виконання
1. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників  з питань дотримання окремих положень Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”, методичних рекомендацій Міністерства юстиції України від 16.10.2013 “Запобігання і протидія корупції в державних органах і органах місцевого самоврядування” Омелянчук Т. Постійно  
2. Участь в нарадах, колегіях  з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції Омелянчук Т. Постійно  
3. Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах   їх  об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання   покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів Омелянчук Т. Постійно  
4. Не допущення випадків прийняття на службу посадових осіб, які будуть мати у прямому підпорядкуванні близьких осіб або будуть прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким особам Омелянчук Т. Постійно  
5. Участь у проведенні службових  перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного  правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства Омелянчук Т.

Кунгурцева Л..

За потребою  
7. Забезпечення негайного реагування на повідомлення про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством Омелянчук Т. За потребою  
8. Проведення перевірки  організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень Омелянчук Т. Постійно  
9. Надання допомоги працівникам в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Фещук К. Щорічно

До 1 березня

 
10. Підготовка та розміщення на офіційному веб–сайті школи  матеріалів щодо реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції  з метою додержання принципів прозорості та відкритості у своїй діяльності. Омелянчук Т. За потребою  
11. Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті школи. Омелянчук Т. Постійно  
12. Забезпечення виконання положень листа МОНУ від 10.08.2018 р. «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти» Омелянчук Т. Постійно  
13. Висвітлення на офіційному веб-сайті школи інформації про  отримання та освоєння благодійних внесків Омелянчук Т. Постійно  
14. Забезпечення систематичного прийому громадян відповідно до циклограми  дня Адміністрація Постійно  
15. Своєчасне надання суб’єктам звернення до  закладу освіти достовірної інформації та роз’яснень відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про засади запобігання і протидії корупції” Омелянчук Т За потребою  
16. Дотримання положення про порядок звітування керівників закладів загальної середньої освіти перед колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України   від  23.03.2005 № 178 Омелянчук Т. Щорічно  
17. Здійснення аналізу скарг та звернень громадян, у яких вбачаються порушення з корупційними ризиками працівниками  , що надходять від громадян та юридичних осіб. Розглядати двічі на рік отримані результати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями  Омелянчук Т.,

Кунгурцева Л.

За потреби  
18. Звітування директора школи про  роботу за поточний навчальний рік  Омелянчук Т. Щорічно

Травень

 
19. Підготовка проекту Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції на наступний рік Назаревич Ю. Щорічно

До грудня

 
20. Звітування про виконання Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у поточному році на нараді при директорові .  Назаревич Ю. Щорічно

Січень

 

 

Фінансово – господарська діяльність.

Матеріально-технічне забезпечення.

Щомісяця:

 • профогляд і заміна електроламп;
 • передача показників лічильників тепла, води, електроенергії;
 • придбання інвентарю, обладнання.

 

за/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні Контроль за інформаційним забезпеченням Відмітка про виконання
1. Здійснити перевірку якості ремонтних робіт та підготовки школи до нового 2021/2022 навчального року до 01.08.2021 Самченко О. Інформація  
2. Забезпечити школу необхідним інвентарем та матеріалами для підтримання належного санітарно-гігієнічного режиму серпень 2021 Самченко О Акти  
3. Здійснити комплекс заходів щодо підготовки школи до роботи в зимовий період до 10.10.200 Самченко О Наказ

від

план заходів

 
4. Провести ревізію опалювальної системи, системи водопостачання та каналізації, електромережі на предмет їх справності. до 06.08.2021 Самченко О Інформація  
5. Перевірити збереження, поповнення та використання бібліотечного фонду серпень 2021 Борисова О. Інформація  
6. Проводити роз’яснювальні бесіди з учнями та працівниками школи про збереження тепла, електроенергії та води протягом року Самченко О класні керівники  
7. Провести профілактичний огляд вимикачів та розеток в закладі жовтень 2021  Самченко О Інформація  
8. Оформити передплату на періодичні видання листопад 2021 Ляшук С.. Документація  
9. Провести поточний ремонт та поповнити матеріально-технічну базу кабінетів,  шкільної майстерні, обідньої зали протягом року Самченко О Інформація  
10. Поповнити кабінети навчально-

методичною літературою, періодикою,  ІКТ

протягом навчального року Халєєва Г.

Самченко О.

Інформація  
11. Провести інвентаризацію матеріально-технічної бази школи та списати матеріальні цінності, які вийшли з ладу жовтень-листопад 2021 Самченко  О.

комісія по списанню

Акти  
12. Проводити огляд стану та збереження шкільного майна, інвентарю, обладнання 1 раз на семестр Самченко О Інформація  
13. Провести благоустрій шкільного подвір’я, пришкільної ділянки. Організувати догляд за зеленими насадженнями в літній період квітень-серпень 2022 Самченко О., класні

керівники

1-11 класів

Інформація  
14. Взяти участь в екологічній акції « Всесвітній день  прибирання» вересень 2021  Назаревич Ю. Інформація  
15. За рахунок спонсорської допомоги озеленити подвір’я школи декоративними деревами і кущами вересень 2021 Назаревич Ю., класні

керівники

1-11 класів

Інформація –  
16. Контролювати показники тепломірного лічильника, електро лічильників. Дотримуватись лімітів по енергоносіях. протягом навчального року Самченко О Інформація  
17. Забезпечувати шкільну їдальню продуктами харчування протягом року Кисельова  Н. Документація  
18. За бюджетні кошти придбати миючі засоби, інвентар, дезинфікуючі засоби протягом навчального року Самченко О. Акти  
19. Підвести підсумки роботи школи щодо зміцнення матеріальної бази та результатів господарської діяльності за навчальний рік червень 2022 Самченко О Звіт директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

error: Content is protected !!