Самоаналіз внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира за 2020-2021 н.р.

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Відповідно до законів України «Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нової української школи», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року №17 «Про затвердження порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», від 30 листопада 2020 року № 1480 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти», наказу по ЗОШ №6 від 15.01 2021 №14 «Про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти» у закладі забезпечується функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, яке відбувається згідно «ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти», яке затверджене наказом директора №14 від 15.01.2021 й оприлюднене на сайті закладу у розділі «Інформаційна прозорість».

Мета функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти: проведення об’єктивного самооцінювання діяльності закладу для забезпечення сталого розвитку, надання якісних освітніх послуг, формування здорового безпечного освітнього середовища для здобувачів освіти.

Відповідно до наказу по  ЗОШ №6 від 29 вересня 2021 року №243 «Про самоцінювання освітніх та управлінських процесів» та згідно з Графіком проведення самооцінювання якості освіти (додаток до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗЗСО», наказ директора № 7 від 27.09.2021 р.) у закладі проведено комплексне самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів закладу освіти за 4 напрямами:

 • «Освітнє середовище закладу освіти»;
 • «Система оцінювання здобувачів освіти»;
 • «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»;
 • «Управлінські процеси закладу освіти».

Проведення самооцінювання напряму «Робота з обдарованими дітьми» перенесено на наступний навчальний рік, так як даний напрям роботи здійснювався в поточному навчальному році не в повному обсязі у зв’язку з важливим чинником: запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2».

Комплексне вивчення й оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів закладу освіти здійснювалося відповідно до визначеного механізму самооцінювання  та проведенням інституційного аудиту у закладі.

Здійснено аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації закладу освіти та узагальнено результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти у формі аналітичного звіту за визначеними напрямами, критеріями, вимогами та індикаторами. (Рівні оцінювання якості освітньої діяльності та ефективності внутрішньої системи для кожного напряму освітньої діяльності закладу: перший (високий), другий (достатній), третій (вимагає покращення), четвертий (низький), опис яких міститься у додатку 2 до Методики оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти під час інституційного аудиту, затвердженої наказом Державної служби якості освіти України від 09 січня 2020 року № 01-11/1 (в редакції наказу від 27 серпня 2020 року №01-11/42).

Напрям 1.Освітнє середовище закладу освіти

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира розміщена у триповерховій будівлі площею 6 921,4 кв.м. Приміщення та територія  закладу відповідають державним санітарно-гігієнічним нормам щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Територія закладу неогороджена, приміщення чисті та охайні. Щоденно здійснюється огляд території. Територія закладу, на жаль, доступна для несанкціонованого заїзду транспорту. Приміщення закладу недоступне для сторонніх осіб. Ганок будівлі має неслизьке покриття, облаштований пологий пандус. Сходи і пандус мають поручні, це дає можливість безбар’єного доступу для людей з особливими потребами. Територія закладу є безпечною для здобувачів освіти. У фойє , біля головного входу в школу, постійно знаходиться  охоронник. Заклад обладнаний камерами спостережень, зображення з них виведено на екран. Здійснюється комплекс організаційно-технічних заходів з цілодобовим відеоспостереженням та тривожною кнопкою виклику. За результатами анкетування 93% учнів, перебуваючи у закладі, почувають себе у безпеці.

Кількість учнів закладу освіти перевищує його проєктну потужність (заклад розрахований на 1141 учня, навчається більше 1300). Навчальні кабінети початкової школи непрохідні та ізольовані від основної та старшої школи, знаходяться в окремому блоці. Є стадіон з футбольним полем, але не відповідає санітарним нормам, тому потребує реконструкції

У закладі освіти є персональні робочі місця для всіх педагогічних працівників. Забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму (питний режим дотримується відповідно до вимог здійснення протиепідемічних заходів).

Анкета для батьків, п.10. Як Ви оціните освітнє середовище за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано, 4 – відмінно):

 • Облаштування території – 3.
 • Дизайн приміщень: вестибюлі, рекреації, актова зала – 3,6.
 • Чистота та облаштування навчальних кабінетів – 3,6.
 • Чистота та облаштування туалетних кімнат – 3,5.
 • Чистота та облаштування їдальні – 3,4.

Анкета для учня/учениці, п.5. Як Ви оціните освітнє середовище за 4- бальною шкалою (1 – дуже погано, 4 – відмінно):

 • Облаштування території – 3.
 • Чистота та облаштування навчальних кабінетів – 3,8.
 • Чистота та облаштування туалетних кімнат – 3,3.
 • Чистота та облаштування їдальні – 2,8.
 • Чистота у спортивній залі – 3,5.

У закладі є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. У закладі функціонує 57 навчальних кабінетів.

Навчальні кабінети обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми, є мультимедійне обладнання. Частка навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної та актової зал, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми складає 80% – за результатами самооцінювання навчальних кабінетів. У спортивній залі є достатня кількість спортивного інвентарю та обладнання.

Освітній простір сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей (візуалізація на стінах, підлозі, унаочнення формул, правил правопису та стенди, про здоровий спосіб життя).

96% вчителів стверджують, що у закладі проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 87% опитаних учнів стверджують, що учителі, керівництво закладу постійно інформують їх щодо правил охорони праці, техніки безпеки підчас занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій, залучають і представників спеціальних служб. Є журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, надання домедичної допомоги, журнали реєстрації нещасних випадків з учнями та працівниками.

Проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. Уразі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво діють у встановленому законодавством порядку. Питання охорони праці розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові.

У школі створені належні умови для харчування здобувачів освіти і працівників. Охайне приміщення їдальні та харчоблоку, якісна організація харчування сприяють формуванню в учнів культури здорового харчування. У їдальні є перспективне меню та щоденне меню, затверджене керівником закладу.). Майже 80% дітей з опитаних постійно харчується в закладі, 18% іноді, 2% дітей з різних причин не обідають у шкільній їдальні.

За результатами анкетування, переважна більшість батьків задоволені харчуванням – 60,2%, 20% відмітили , що діти не харчуються взагалі, повністю незадоволені 8%. Серед причин: «холодні страви», «мала порція на день», «більше випічки», «підливу подавати окремо» тощо.

У школі наявний доступ до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет (швидкість доступу – до 100 Мбіт/с). На всій площі приміщення діє Wi-Fi. Комп’ютери закладу освіти облаштовані технічними засобами та інструментами контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет, використовується антивірусне програмне забезпечення, яке постійно потребує оновлення. Переважна більшість, а саме 74% здобувачів освіти відповіли, що отримують інформацію щодо безпечного використання мережі Інтернет. 20% здобувачів освіти стверджують, що не були присутніми на таких заходах, однак дотримуються загальноприйнятих правил безпечного користування.

Проводиться відповідна роз’яснювальна робота щодо безпеки в Інтернеті з батьками. Більше половини (81,6%) батьків відповіли, що отримували в школі інформацію щодо безпечного використання мережі Інтернет та 68% батьків з опитаних були учасниками заходів з попередження кібербулінгу.

У закладі налагоджена та функціонує система роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу. Практичним психологом проводяться відповідні діагностування, консультації. 73% опитаних не мали проблем з адаптивним періодом у закладі. Проте, попри вжиті заходи, 27% респондентів стверджують, що мали проблеми з адаптацією в навчальному закладі.

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

У закладі розроблено, затверджено та оприлюднено на сайті «План дій з протидії булінгу» та «Порядок реагування на випадки булінгу/цькуванння», реалізовуються заходи із запобігання проявам насильства та дискримінації. 96% вчителів відповіли, що регулярно проводиться навчання, просвітницька робота за участю відповідних служб, правоохоронних органів для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву.

60% батьків отримували інформацію в закладі щодо попередження та зниження рівня дискримінації, 58% – щодо насилля.

Частка здобувачів освіти, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним: 82% учнів подобається перебувати у закладі, 88% почувають себе комфортно, 92% вважають себе захищеними у закладі.

З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та вдома) здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи. Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу. Психологічна служба (практичний психолог, соціальний педагог) закладу освіти здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття). Заклад освіти у випадку виявлення фактів боулінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що проблеми, пов’язані з вчасним реагуванням та запобіганням проявам насильства, конструктивно вирішуються, складає: батьки – 75%, учителі – 74%. Проте тривожним є факт, що частка учасників освітнього процесу (учнів), які досить часто відчувають агресію, кепкування, складає майже 3%, цькування – 1,6 %.

Всі учасники освітнього процесу взаємодіють на засадах взаємоповаги. Педагогічні працівники та керівництво закладу освіти організовують заходи із запобігання порушення правил поведінки (організовано чергування педагогічних працівників та старшокласників). У закладі розроблені та оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини. Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти, складає: батьки – 90%, учні – 80% , вчителі –98%.

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

У закладі забезпечено безбар’єрний доступ до будівлі: встановлено пологий вхід (пандус на центральному вході кнопка виклику). Сходи мають поручні. Наявне контрасне маркування першої та останньої сходинок на центральному вході, в приміщеннях ЗО – лише на підлозі першого поверху. На поверхах є можливість вільного та зручного переміщення між навчальними кабінетами, однак пересування між поверхами для осіб з особливими освітніми потребами не пристосоване (доступ забезпечено лише до першого поверху). Коридори, рекреації, запасні виходи не захаращені. Туалетні кімнати не пристосовані для потреб учасників освітнього процесу з особливими освітніми потребами. Наразі у  школі не навчаються діти, які пересуваються на візку.

У закладі облаштована і функціонує ресурсна кімната, яка забезпечена дидактичними засобами та матеріалами відповідно до освітніх потреб дитини з ООП. Наявні кабінети практичного психолога та логопеда, де проводяться індивідуальні заняття з дітьми.

У закладі функціонувало 10 інклюзивних класів, де навчалося 16 дітей з ООП. З метою забезпечення освітнього процесу у всіх цих класах разом із педагогами працювали асистенти вчителя.

Забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу на основі єдності, співпраці педагогічного колективу з сім’єю. Налагоджено співпрацю педагогічних працівників щодо навчання дитини з особливими освітніми потребами: створено команду психолого-педагогічного супроводу.

До розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП залучалися батьки. У разі потреби заклад співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром №2 (укладена угода) щодо психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Здійснюється моніторинг стану успішності учнів з ООП командою психолого-педагогічного супроводу.

У закладі формуються наскрізні навички здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки в здобувачів освіти в освітньому процесі. Проводяться заходи, направлені на усвідомлення цінності власного життя та необхідності збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного), на профілактику шкідливих звичок. На основі моніторингу спостережень за навчальними заняттями встановлено. що більшість занять з фізичної культури здебільшого проводяться на свіжому повітрі та супроводжується фізичною активністю.

Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями. Простір закладу освіти містить елементи та осередки, що зацікавлюють здобувачів освіти до пізнавальної діяльності. У всіх класах НУШ освітній простір є багатофункціональним, містить навчальні осередки відповідно до вимог; гармонійне поєднання кольорів у цих класах створює загальну атмосферу затишку та комфорту.

У закладі створений інформаційно-ресурсний центр, який використовується для навчальної, проєктної, творчої діяльності, організації різних форм комунікації учасників освітнього процесу. Так у 2020-2021 н.р. проведено 13 бібліотечних заходів, 75 тематичних уроків. Ресурси бібліотеки та медіатеки використовуються для формування в учнів інформаційно-комунікативної компетентності через проведення консультацій, занять, поурочних заходів. Бібліотечний фонд ЗО складається з підручників, художньої та галузевої літератури. В 2021 році фонд поповнився методичними посібниками для вчителів НУШ та асистентів вчителя, що працюють в інклюзивних класах. Більше половини опитаних учнів ЗО відвідують бібліотеку для отримання необхідної літератури та підручників, використовують простір та ресурси шкільної бібліотеки для самопідготовки, консультацій, проєктної роботи.

Результати оцінювання за вимогами:

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці – 2,4 – вимагає покращення.

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації – 3,7 – достатній рівень.

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору – 3,4 – достатній рівень.

Загалом за напрямом 1. Освітнє середовище закладу:

 3,2 – достатній рівень.

Напрям 2.

Система оцінювання здобувачів освіти

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

У закладі розроблені та оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень складає: учні – 98%. 80% батьків поінформовані про критерії оцінювання. 100% вчителів інформують про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. 56% вчителів інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року; 48% розміщують критерії оцінювання на веб-сайті або інтерактивній платформі закладу освіти; 44% інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання перед вивченням кожної теми; 40% пояснюють здобувачам освіти за потреби індивідуально.

35% учнів стверджують, що вчителі ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що можна отримати ту чи іншу оцінку, а після оцінювання завжди її обґрунтовують; 49% учнів стверджують, що вчителі, в переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, але аргументують оцінку лише на прохання; 16% вчителів, за результатами анкетування учнів, дуже рідко попередньо пояснюють вимоги до оцінювання, не завжди аргументують оцінку навіть на прохання. Проте 1% учнів стверджує, що вчителі ніколи не пояснюють вимоги до оцінювання, відмовляються обґрунтувати виставлену оцінку, навіть на прохання.

25% здобувачів освіти вважають, що їх оцінюють справедливо; 62% – у більшості випадків оцінюють справедливо; 10% здобувачів освіти вважають, що у більшості випадків учителі оцінюють несправедливо; 3% – оцінюють несправедливо.

42% батьків вважають, що навчальні досягнення їхніх дітей оцінюють справедливо; 51% – у більшості випадків оцінюють справедливо; 6% батьків здобувачів освіти вважають, що у більшості випадків учителі оцінюють несправедливо; 1% – оцінюють несправедливо.

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

Моніторинги навчальної діяльності у закладі проводяться не менше 2-х разів на рік з визначених закладом освіти предметів. У закладі освіти наявний перспективний план внутрішнього моніторингу результатів навчання здобувачів освіти. Зокрема, здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень випускників з обов’язкових предметів ЗНО, моніторинги навчальних досягнень учнів за результатами семестрів і навчального року, з профільних предметів.

Результати моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях методичних кафедр та засіданнях педагогічної ради. За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти та приймаються рішення щодо їх коригування.

У закладі завжди аргументують виставлені оцінки, аналізують допущені помилки 84% вчителів, визначають спільно зі здобувачами освіти шляхи покращення результатів навчання 76% вчителів, заохочують до подальшого навчання 61% вчителів.

Однак лише третина – 28% – педагогічних працівників, за результатами анкетування, використовують формувальне оцінювання.

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

Педагогічні працівники надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності. 77% здобувачів освіти стверджують, що вчителі їх підтримують та вірять у їх успіхи. 79% учнів вважають, що вчителі ставляться до них з повагою. 89% учнів стверджують, що вчителі завжди допомагають, якщо це необхідно учневі.

Частка здобувачів освіти, які вважають, що їхні результати навчання залежать виключно від своєї праці та наполегливості, складає 83%. 38% учнів переконані, що їхні успіхи – це результат їхньої праці та батьків, які мотивують до навчання. 68% учнів стверджують, що їхні успіхи залежать від рівня викладання предметів, 25% учнів потребує для досягнення хороших результатів більш поблажливого ставлення та об’єктивного оцінювання своїх навчальних досягнень.

Частка учнів, яка постійно здійснює самооцінювання результатів своєї роботи під час занять, складає 17%. Здебільшого здійснюють самооцінювання 55% опитаних.

Педагогічні працівники використовують поточне , підсумкове оцінювання; лише частина педагогічних працівників застосовують формувальне оцінювання або його елементи. Більшість вчителів забезпечують зворотній зв’язок щодо якості виконаних завдань, за допомогою питань визначають розуміння учнями цілей та завдань уроку, підтримують бажання до навчальної діяльності.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі ВСЗЯО) містить розділ «Критерії , правила і процедури оцінювання здобувачів освіти», де прописані рекомендації щодо здійснення оцінювання учнів. Крім цього критерії, правила та процедури оцінювання  оприлюднені на сайті закладу та в навчальних кабінетах на інформаційних стендах. В освітній програмі ЗО наявна інформація про загальні очікувані результати навчання здобувачів освіти та оволодіння ключовими компетенціями.

Результати оцінювання за вимогами:

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень – 3,8 – достатній рівень.

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти – 3.2 – достатній рівень.

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання – 2.8 – вимагає покращення.

Загалом за напрямом 2. Система оцінювання здобувачів освіти:

 3,0 – достатній рівень.

Напрям 3.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організаціїосвітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Результати анкетування педагогічних працівників засвідчили, що всі вчителі використовують рекомендації Міністерства освіти і науки України при розробленні календарно-тематичного планування. У 100% вчителів наявне календарно-тематичне планування, упорядковане самостійно, відповідно до освітньої програми та умов роботи закладу, спеціалізації та профільності.

Учителі використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями з використанням різних форм організації освітнього процесу. У ході відвідування навчальних занять спостерігалось формування педагогами в учнів таких ключових компетентностей, як спілкування державною мовою, навчання впродовж життя, компетентності у галузях природничих наук, загальнокультурна компетентність.

Близько    половини      педагогічних працівників створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

100% учителів використовують зміст предмету (курсу) для формування загальнолюдських цінностей, у тому числі власним прикладом та комунікуванням з учнями.

 У ході спостережень за навчальними заняттями встановлено, що педагоги формують такі ключові компетентності здобувачів світи як спілкування державною мовою, математичну, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технології, громадянські та соціальні компетентності, спілкування іноземними мовами, навчання впродовж життя. Значно менша увага зосереджена на формуванні таких компетентностей як екологічна, інноваційна, підприємливість та фінансова грамотність.

В закладі зміст навчальних предметів більшістю вчителів спрямований на формування суспільних цінностей, патріотизму, поваги до державної мови, культури. Слід відмітити, що в закладі здійснюється реалізація Всеукраїнського проєкту з медіаграмотності «Вивчай та розрізняй». З 2019 року бере участь у проєкті «На крилах успіху», отримав звання «Організатор освітнього простору» «На крилах успіху» та став тренінговим центром для вчителів, які навчають за цією програмою.

За потреби організовується навчання з використанням дистанційних технологій – сервіс GoogleMeet, Classroom, Єдина школа.

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного       рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації. Наявний план підвищення кваліфікації на 2021 рік та свідоцтва,сертифікати підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники закладу освіти обирають різні напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності: законодавче забезпечення освітнього процесу – 28%; методичні аспекти викладання предметів та курсів – 78%; організація інклюзивної форми навчання – 7%; форми організації освітнього процесу – 7%; профілактика та прояви девіантної поведінки здобувачів освіти – 3%; психологічні особливості роботи зі здобувачами освіти різних вікових категорій – 2%; безпечне освітнє середовище – 4%; формування у здобувачів освіти громадянської позиції – 4%; використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті – 78%; ділове українське мовлення – 14%тощо.

Педагогічні працівники закладу освіти обирають різні форми підвищення рівня своєї професійної майстерності: курси ,брали участь у конференціях, методичних семінарах,тренінгах, вебінарах, онлайн-курсах, займаються самоосвітою.

Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти. Педагоги беруть участь у експертизі електронних версій проектів підручників Директор закладу освіти  пройшов навчання з питань проведення інституційних аудитів.

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

Переважна більшість педагогічних працівників використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти, застосовують особистісно орієнтований підхід.

Однак лише третина опитаних здобувачів освіти вважають, що їхня думка має значення (вислуховується, враховується) в освітньому процесі. Більше половини учнів відповіли, що враховується лише з окремих предметів.

76% батьків задоволені комунікацією з педагогічними працівниками: постійно спілкуються з класними керівниками, відвідують сайт, створені спільноти у соціальних мережах, відвідують батьківські збори. Тож у закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти в різних формах.

У закладі освіти функціонують 9 методичних комісій (предметні кафедри), практикується наставництво. В основному педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом. Проте не достатній рівень спостерігається у популяризації досвіду: навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять,наставництво. У ЗО працює «Школа молодих батьків» як одна із форм роботи підготовки дітей до НУШ.

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності (під час оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, використання джерел інформації, результатів досліджень, провадження наукової діяльності, запобігають списуванню). Більше 80% педагогів проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, знайомлять здобувачів освіти з основами авторського права.

Більше половини здобувачів освіти стверджують, що з ними регулярно проводять бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності, вчителі самостійно розробляють індивідуальні завдання, варіанти контрольних, самостійних робіт, які унеможливлюють списування. У закладі розроблено Положення про дотримання академічної доброчесності та оприлюднено на сайті.

Результати оцінювання за вимогами:

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти – 3,6 – достатній рівень.

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників – 3,7 – достатній рівень.

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти – 3,4 – достатній рівень.

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності – 3,4 – достатній рівень.

Загалом за напрямом 3.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти – 3,5 – достатній.

Напрям 4.

Управлінські процеси закладу освіти

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

У закладі освіти розроблено та схвалено рішенням педагогічної ради (протокол № 1від 30.08.2021 протокол) Стратегію розвитку на період 2021-2025 років. Стратегія розвитку оприлюднена на сайті закладу освіти, враховує специфіку та умови діяльності закладу освіти, засади державної політики у галузі освіти, нормативно-правові акти, які регулюють діяльність закладу освіти. Стратегія розвитку є чіткою й вимірюваною, розроблена за кожним напрямом освітньої діяльності.

Річний план роботи закладу, схвалений педагогічною радою (протокол від 30.08.2021 р. №1), розроблений відповідно до освітньої програми. Закладом здійснюється аналіз виконання річного плану за напрямами, які визначаються закладом освіти з урахуванням вимог законодавства (частина 3 ст. 41 Закону України «Про освіту»). Річний план роботи оприлюднено на сайті закладу.

За результатами вивчення документації, встановлено, що при розробленні відповідного документа заклад освіти створює робочі групи для підготовки пропозицій за певними напрямами, здійснює моніторинг досягнення цілей, які чітко визначені.

Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію розвитку, враховує освітню програму, результати самооцінювання.

Здійснюється аналіз реалізації річного плану роботи за попередній навчальний рік, за потреби вносяться необхідні зміни. Річний звіт розміщується на сайті закладу.

Діяльність педагогічної ради спрямовується на реалізацію річного плану і стратегію розвитку закладу. На засіданнях педради розглядаються актуальні питання за напрямами освітньої діяльності.

У закладі освіти розроблено й оприлюднено Положення, що визначає стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти, в якому простежується системний підхід щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, але не зазначені критерії та орієнтовні рівні за якими здійснювалося самооцінювання . Нині це питання врегульовано.

У закладі освіти заплановане та здійснюється щорічне комплексне само оцінювання освітньої діяльності, до якого залучаються учасники освітнього процесу. Результати самооцінювання оприлюднюються на сайті закладу освіти та враховуються під час річного планування.

Керівництво закладу освіти систематично вживає заходи для створення належних умов діяльності закладу (вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями до засновника, провадить фандрайзингову діяльність).

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Практично всі учасники освітнього процесу задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти.

Керівництво закладу освіти доступне для спілкування з учасниками освітнього процесу, представниками місцевої громади, в тому числі завдяки використанню сучасних засобів комунікації. Заклад має свої інформаційні ресурси: офіційний сайт, групу в мережі Facebook, групу вчителів закладу освіти у Viber. Усі інформаційні ресурси наповнюються актуальною інформацією. Публічність інформації про діяльність закладу забезпечується згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту». Крім цього, заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та регулярне оновлення інформаційних стендів.

Керівництво закладу освіти доступне для спілкування з усіма учасниками освітнього процесу. У закладі ведеться журнал прийому та обліку звернень громадян. Усі звернення учасників освітнього процесу розглядаються вчасно та вживаються відповідні заходи реагування. Переважна більшість учасників освітнього процесу задоволена загальним психологічним кліматом у закладі освіти та визнає, що керівництво відкрите та доступне для спілкування. Зокрема 98% батьків вважають, що відсутнє упереджене ставлення з боку адміністрації.

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

У закладі освіти  наявні вакансії працівників : соціальний педагог, асистент вчителя, педагог-організатор. Педагогічні працівники переважно працюють за фахом.

Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників.

Керівництво закладу освіти підтримує та заохочує інноваційну діяльність педагогічних працівників, їхню участь у професійних конференціях, семінарах, курсах, тренінгах, вебінарах, у різних форумах та проєктах, заохочує до сертифікації.

Всі педагогічні працівники вважають, що керівництво створює умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації та вважають, що керівництво закладу освіти сприяє їхньому професійному розвиткові.

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

У закладі освіти створені умови для реалізації прав та обов’язків учасників освітнього процесу. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються, складає: здобувачі освіти – 92% , батьки – 90%, вчителі – 99% .

Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень, складає: здобувачі освіти – 88% , батьки – 92%, вчителі – 99% . Більше половини учнів 8-11 класів брали участь вирішенні питання профілю навчання, оформлення та дизайну навчальних приміщень. Третина учнів брали участь у визначенні курсів за вибором та факультативів, тематики гуртків, вирішували питання дозвілля.

Керівництво сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу освіти.

Керівництво закладу підтримує освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проекти,заходи).

Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу. 97% батьків задоволені організацією освітнього процесу у закладі. Розклад навчальних занять у закладі освіти сформований відповідно до освітньої програми. 83% опитаних учнів розклад занять задовольняє.

У закладі освіти реалізуються індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти (за заявами батьків у разі потреби).

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності, у тому числі через навчання, проходження курсів педагогічними працівниками.

Здобувачі освіти та педагогічні працівники поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності.

Частка здобувачів освіти, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності, складає: здобувачі освіти – 90%.

Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

Результати оцінювання за вимогами:

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань – 3,6 – достатній рівень.

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм – 3,5 – достатній.

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників – 3,7 – достатній рівень.

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою – 3,4 – достатній рівень.

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності – 3,4 – достатній рівень.

Загалом за напрямом 4.

Управлінські процеси закладу освіти: 3,5 – достатній рівень.

Рекомендації з удосконалення освітньої діяльності

Дотримуватись санітарних вимог щодо облаштування та утримання приміщень закладу:

 • Встановити огорожу навколо території закладу;
 • Замінити асфальтоване покриття навколо території закладу;
 • Облаштувати ігровий майданчик для здобувачів освіти початкової школи;
 • Провести заміну дверних блоків у рекреаціях закладу;
 • Забезпечити ремонт відкритих спортивних майданчиків та облаштувати їх фізкультурно-спортивним обладнанням.

Забезпечувати пропорційність у кількості здобувачів освіти у класах однієї паралелі в початковій, основній, профільній школі.

Подбати про дооснащення навчальних кабінетів, де навчаються учні 5-11 класів, із урахуванням переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і SТЕМ-лабораторії, затвердженого наказом МОН України від 29.04.2020 №574.

Облаштувати майданчик для паркування транспортних засобів виділенням у його межах окремих місць для транспорту осіб з інвалідністю.

Забезпечити доступність інформації про заклад для осіб з інвалідністю.

 Мотивувати педагогічних працівників до оприлюднення власних методичних розробок та педагогічного досвіду у професійних спільнотах соціальних мереж.

Для вдосконалення управлінських рішень та внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • розробити критерії та орієнтовні рівні для самооцінювання якості освіти та управлінських рішень;
 • сформувати звіт та оприлюднити на сайті закладу;
 • проводити роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, дотримання академічної доброчесності;
 • удосконалювати та оприлюднювати критерії оцінювання навчальних досягнень, залучати до їх розробки учнів та батьків;
 • забезпечувати зворотній зв’язок зі здобувачами освіти та батьками;
 • формувати власну готовність до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій;
 • популяризувати особистий досвід на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

Практичному психологу:

 • виробити системний підхід у роботі з попередження насилля серед дітей, забезпечувати психологічний супровід уникнення булінгу, учнів «групи ризику», сприяти адаптації новоприбулих учнів та учнів 1-х, 5-х, 10-хкласів.
 • розширити практику індивідуальних консультацій;
 • запровадити Годину психолога в учнівських колективах, що потребують психологічної підтримки.

Здійснювати постійний  контроль за організацією харчування.

Перейти на електронний журнал та щоденники з використанням сайту «Єдина школа».

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!