Звіт керівника про діяльність загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира за 2021-2022 н.р.

                             Управління закладом в сучасних умовах

В умовах сучасності, а саме, в умовах пандемії та  воєнного стану, цілі освіти набувають нового трактування та кожний заклад освіти має право йти власним шляхом, самостійно вирішувати і обирати унікальні напрями свого розвитку, необхідні для успішного становлення особистості, реального зростання можливостей для кожного. Тому, впродовж 2021-2022 н.р. трудовий колектив створював сучасний освітній простір, діяльнісне середовище, орієнтувався на компетентнісну школу, продовжував роботу над поширенням реформи, запроваджував нові механізми професійного зростання вчителів.

Вважаю, що успішне управління закладом залежить від активної та творчої участі педагогів, ефективної взаємодії та роботи у команді, реалізації принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства. У своїй діяльності керувалася нормативно-правовою базою, посадовими обов’язками, документами, що регламентують роботу директора закладу загальної середньої освіти:            

 1. Конституція України.
 2. Закони України:
 • «Про освіту» від 09.2017 N 2233-VIII);
 • « Про повну загальну середню освіту» від від 16.01.2020 № 463-IX;
 • “Про забезпечення функціонування української мови як державної” від 25 квітня 2019 р. №5670-д
 • «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;
 • «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.
 • Конвенцією про права дитини
 • «Про фізичну культуру і спорт»
 • «Про дитяче харчування»
 • «Про правовий режим воєнного стану»
 • «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
 1. Укази Президента України:
 • «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;
 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008.
 • «Про Національну стратегію сприяння розвиткугромадянського супільства в Україні на  2021-2026 роки» від 25 червня 2013 року № 344/2013 р.
 1. Постанови Кабінету Міністрів України:
 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;
 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р.

№ 462;

 • «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;
 • “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів” від 13 вересня 2017 р. № 684
 • « Про затвердження цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 1. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил  і норм 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».
 2. Постанова Головного державного лікаря України від 26.08.2021 №9 « Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
 3. Накази Міністерства освіти і науки України

 

 • Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти» від 16.04.2018 №367

 

 • «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;
 • «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930;
 • «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;
 • «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» від 09.01.2019 № 17

         –  «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,  конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін  та конкурси фахової майстерності» від 22.09.2011  N 1099,  зареєстровано в Міністерстві  юстиції України   17 листопада 2011 р. за N 1318/20056 ;

 • «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;
 • «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 439 (z0570-01) від 07.06.2001).
 • «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

– «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, груп подовженого дня і виховних груп ЗНЗ усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ», від 20.02.2002 р. № 128 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6.03.2002 р. за №229/6517 (додаток 2).

– «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» від 03.04.2012 р. № 409.

– « Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013.  № 1222.

–   «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» від 20.04.2018 р. № 405.

–  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» від 20.04.2018 р. № 406.

– «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» від 20.04.2018 р. № 408. У редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493

–  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» від 20.04.2018 р. № 407.

– «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» від 02.01.2019 р. № 1369 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 02.01.2019 № 8.32979

 1. Листом Міністерства освіти і науки України від 24.05.13 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі»
 2. Додатком 3 до листа МОН України  від 07.08.2013 р. № 1/9-533 «Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі».
 3. Наказ МОН України № 527 від 06.06.2022 « Про деякі питання національно- патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 16.06.2015» у закладах освіти .
 4. Наказ МОН  №538/192 від 09.06.2022 «Про затвердження міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні» від 23.12.2021 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №72/37408 від 21.01.2022 « Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання»
 5. Наказ Міністерства соціальної політики України №718
 6. Статутом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г.Короленка м. Житомира.
 7. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.
 8. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.
 9. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.
 10. Концепцією Нової української школи
 11. Іншими актами законодавства в галузі освіти , у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування..
 • Статут ЗОШ №6

Директор закладу, у межах наданих йому повноважень, керуючись вищезгаданими документами, Статутом закладу та іншими нормативно-правовими актами, у 2021-2022 навчальному році забезпечував діяльність закладу відповідно до наступних напрямів:

 • Організація освітнього процесу;
 • Виховний процес,
 • Учасники освітнього процесу,
 • Управління та самоврядування закладу ,
 • Матеріально-технічна база,
 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу, міжнародне співробітницво.

Як керівник, сприяю формуванню нової організаційної та управлінської культури, позитивного іміджу закладу на рівні міста, області. Брала активну  участь в  Всеукраїнському науково-методологічному семінарі «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту», у конференціях щодо « Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти» та « Адаптація та модифікація навчальних програм: що це та як це здійснити вчителю,  як експерт,- в проведенні інституційних аудитів закладів освіти Житомирської області, є членом групи розробників освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» , розробник програми «Технології самоменеджменту керівника закладу  загальної середньої освіти у процесі кар’єрного зростання», отримала другу освіту управлінця, таким чином підвищую управлінську компетенцію.

  1 У кінці травня 2021 року заклад, за ініціативою керівника , пройшов інституційний аудит. Як результат, ЗОШ №6 – отримала достатній рівень оцінки в області та і в Україні загалом. Це дало нам  підняття рейтингу закладу, таким чином збільшилася  кількість  дітей, значно покращилося  освітнє середовище ,оновлена система оцінювання здобувачів освіти, діяльність педагогічних працівників є сучасною і креативною

 2.У вересні  2021 року  презентувала заклад на засіданні науково-методичної конференції за наслідками інституційного аудиту.

3.У звітному 2021-2022 н.р. педагогічний колектив  розпочав роботу у Міжнародному  проєкті україно-польських обмінів молоддю «Навчайся і працюй» м. Ломжі, Польща. Школа прагне досягти власного успіху і відкрита до нововведень, хоча нині розвиток проєкту є лише онлайн. На жаль, сучасні умови не дають нам можливості працювати в повну міру.

4.Реагуючи на актуальні виклики неочікуваного характеру удосконалювали роботу щодо планування та організації освітнього процесу із використанням дистанційних технологій – впроваджено систему ведення електронного журналу та щоденника , а також удосконалена робота на платформі  Google Classroom,щоб повноцінно працювати в умовах війни чи пандемії і т. д

На кожному рівні навчання  забезпечення державного стандарту, здійснюючи теоретичну і практичну підготовку з навчальних планів освітньої програми школи на 2021-2022 н.р. з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, прозорості освітнього процесу.

У 2021-2022 н.р. управління закладом було спрямоване на задоволення потреб території обслуговування, їх національно-культурних та національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольняються сформованою мережею, створенням належних умов для організації освітнього процесу, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

                    Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язкової    загальної середньої освіти, охоплення навчанням, збереження контингенту

Робота загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г.Короленка м. Житомира в 2021/2022 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», « Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

У 2021/2022 навчальному році  адміністрація закладу та педагогічний колектив працювали відповідно до статей 26,66 Закону України «Про освіту», статей 10,11 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  листа МОН України «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році», з урахуванням рекомендацій МОЗ України, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження   протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), Тимчасового порядку організації освітнього процесу у ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г.Короленка м. Житомира в умовах адаптивного карантину.

Відповідно до Тимчасового порядку та у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні заклад освіти у  2021/2022н.р. працював у  форматі офлайн-навчання із переходом на навчання з використанням технологій дистанційного навчання за умови погіршення епідеміологічної ситуації.

 1. Навчання у ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 у 2021-2022н.р. відбувалося таким чином:

І зміна –  1-4, 5, 7, 9, 10, 11 класи.

ІІ зміна – 6, 8 класи.

 1. Початок навчання:

І зміна – 08.00

ІІ зміна – 14.00, нульовий урок – 12.55

3.Використання технологій дистанційного навчання за умови погіршення епідеміологічної ситуації  з використанням GSuite for Education Classroom.

 1. Відповідно був складений розклад для офлайн-навчання у ІІ зміни та розклад на дистанційне навчання в І зміну.

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г.Короленка м. Житомира здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту. Були створені оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти за 11-річним терміном навчання, 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.

Педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми: «Освітній простір в навчальному закладі як чинник інтегративного впливу на процес розвитку та самореалізації компетентної особистості». Проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2021/2022 навчального року у школі було відкрито 45 класів, із них 1-4-х – 22 класи, 5-9-х –20 класів, 10-11-х – 3 класи. Мова навчання – українська. Станом на 03.09.2021 року кількість учнів становила 1291 учень. Середня наповнюваність учнів у 1-4-х класах складала – 28,2 особи, у 5-9-х класах – 29,5 осіб, у 10-11-х класах – 26 осіб.  Станом на 24.12.2021 року кількість учнів становила 1289 учнів, а станом на  27.05.2022 року кількість учнів становила 1295 учнів.

У зв’язку з воєнними діями на території України до закладу були подані заяви на навчання внутрішньо переміщених осіб:

2 клас – 3 учні

7 клас – 1 учень

8 клас – 1 учень

11 клас – 2 учні

Станом на 27.05.2022 року  одна учениця з 8 класу повернулася на навчання до свого закладу освіти; учні 2,7 класів переведені на наступний рік відповідно до чинного законодавства та окремих наказів по закладу. Учні 11 класу були відраховані зі школи у зв’язку з отриманням свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, про що були видані відповідні накази по закладу.

Рух учнів у порівнянні з попередніми навчальними роками  становить:

2018/2019н.р. –39 класів, 1142 учні

2019/2020н.р.  – 42 класи, 1218 учнів

2020/2021н.р. – 43 класи, 1230 учнів

2021/2022н.р. – 45 класів, 1295 учнів.

У 2021/2022 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку робочого навчального плану і річного плану роботи закладу.

На жаль, після початку війни, яка почалася 24 лютого 2022 року,  організація освітнього процесу закладу зазнала значних змін. Враховуючи запровадження правового режиму воєнного стану на території України, з метою забезпечення безпеки працівників і здобувачів освіти    ЗОШ №6 м. Житомира  та враховуючи лист МОН № 1/3277-22 від 25.02.2022 та рішення педагогічної ради школи(протокол №10 від 25.02.2022 ) з 28.02 2022 року по 13.03.2022 року було запроваджено канікули.

З 14.03.2022 року, враховуючи запровадження правового режиму воєнного стану на території України та широкомасштабної агресії рф, відповідно до листа департаменту освіти Житомирської міської ради від 11.03.2022 року №504, було призупинено освітній процес до 25.03.2022 року включно.

Відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-УІІІ, «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії  воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 № 2119-ІХ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», листів Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2022 року № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу», від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану», листа Житомирської обласної військової адміністрації від 11.03.2022  № 1112/2-22/49 «Про організацію освітнього процесу», наказу департаменту освіти Житомирської міської ради  від 23.03.2022 року №63 «Про організацію освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти Житомирської міської територіальної громади на час воєнного стану» з 28 березня 2022 року  освітній процес у закладі освіти для учнів 1-11 класів було організовано  за дистанційною формою навчання на платформі Google Classroom.

На виконання наказу  Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 року № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року», наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 06.04.2022 року №69 «Про завершення 201/2022 навчального року»  2021/2022 навчальний рік  у закладі було завершено 27 травня 2022 року.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 року № 232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році», Закону України 2157-IX від 24.03.2022 року «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти», рішення педагогічної ради від 20.04.2022 року Протокол №13 було звільнено від  проходження ДПА учнів 4,9,11 класів, про що було видано відповідні накази.

Відповідно до річного плану в травні 2022 року було здійснено аналіз виконання робочих  навчальних  планів і програм з навчальних дисциплін, під час яких  враховувались  їх  особливості та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), характеру контролю (оглядового, поточного, наступного), а також особливості навчання під час воєнного стану.

Результати перевірки показали, що виконання  навчальних  програм в 5-11-х класах у межах часу, відведеного  робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний  рік на вивчення  предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) збігається, відхилень від  змісту  навчальних  програм не виявлено. Виконання освітньої програми без урахування показників з кількості днів  було проведено за рахунок ущільнення навчального матеріалу.

Учителі-предметники та класоводи 1-4 класів здійснили підсумкове оцінювання результатів навчання з використанням технологій дистанційного навчання не пізніше 6 робочих днів після завершення II семестру за результатами тематичного або поточного оцінювання, отриманого учнями під час дистанційного навчання.

Річне оцінювання  було здійснено на підставі семестрових оцінок з урахуванням динаміки особистих результатів навчання з предмета та сформованості в учнів уміння застосовувати набуті знання;

При здійсненні річного оцінювання за відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання проводилося  за результатами II семестру; при здійсненні річного оцінювання за відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за II семестр, річне оцінювання здійснювалося за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в II семестрі.

 Відповідно до навчання в умовах воєнного стану було відрегульовано обов’язкову кількість тематичних контрольних робіт, оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами.   тематичне оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів  проводилося в онлайн-форматі на платформі Google Classroom, з використанням тестових завдань, створених учителями на платформах «На урок», «Всеосвіта».

Проведено підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, англійської мови(читання, письмо) у 5-11 класах  з 06 травня  по 13 травня 2022 року, використовуючи інструменти Googleclassroom.

 Варіативна  складова  робочого  навчального плану в 5-11-х класах  виконана  станом на 24.12.2021 року; у період з 28.032022 по 27.05.2022 виконання проводилося за рахунок ущільнення  навчального матеріалу.

Предмет Клас К-сть уроків за програмою Проведено станом на 28.05.2021 року К-сть  к.р., тематичного оцінювання, РЗМ, лабораторних, практичних і т.п.
Українська мова 5 122 120/118 12/25
6 122 121/120 8/23
7 88 88/86 6/22
8 70 68/69 18/4
9 70 68/70 14/19
10 140/70 139/69 15/14
11 70 68 12
Українська література 5 70 68/69 5/5 – тем., 5/5- к.р.,4/4-РЗМ
6 70 68/69 6/6 – тем., 6/6- к.р.,4/4-РЗМ
7 70 69 6/6 – тем., 6/6- к.р.,4/4-РЗМ
8 70 68/69 6/6 – тем., 6/6- к.р.,4/4-РЗМ
9 70 69 6/6 – тем., 6/6- к.р.,4/4-РЗМ
10 70 68 6/6 – тем., 6/6- к.р.,4/4-РЗМ
11 70 69 6/6 – тем., 6/6- к.р.,4/4-РЗМ
Зарубіжна література 5 70 68 5/5 – тем., 4/4-РЗМ
6 70 68 6/6 – тем., 4/4-РЗМ
7 70 68 6/6 – тем., 4/4-РЗМ
8 70 68 5/5 – тем., 4/4-РЗМ
9 70 69 6/6 – тем., 4/4-РЗМ
10 35 35 4/4 – тем., 4/4-РЗМ
11 35 35 4/4 – тем., 4/4-РЗМ
Англійська мова 5 105 103 7/7 – тем., 8/7- к.р.
6 70 68/69 7/7 – тем., 8/7- к.р.
7 70 68 7/7 – тем., 8/7- к.р.
8 70 69/70 7/7 – тем., 8/7- к.р.
9 105 103 7/7 – тем., 8/7- к.р.
10 175 175 7/7 – тем., 8/8- к.р.
11 70 70 7/7 – тем., 8/7- к.р.
Польська мова 5 70 70 5/5 – тем., 5/5- к.р.
6 70 70 6/6 – тем., 6/6- к.р.
7 70 70 4/4 – тем., 4/4- к.р.
8 70 70 4/4 – тем., 4/4- к.р.
Математика 5 140 138 9/9 – к.р.
6 140 138 9/9 – к.р.
7 140 138 11/11 – к.р.
8 140 138 11/11 – к.р.
9 140 138 11/11 – к.р.
10 105 103 8/8 – к.р.
11 105 102 8/8 – к.р.
Історія 5 35 35 6/6 – к.р.
6 70 68 8/8 – к.р.
7 70 68 6/6 – к.р.
8 87 86 11/11 – к.р.
9 87 87 6/6 – к.р.
10 87 85 9/9 – к.р.
11 87 87 10/10 – к.р.
Правознавство 9 35 34 2/2 – к.р.
Фізика 7 70 69 4/4 –к.р., 12/12 –лаб.
8 70 69 5/5 –к.р., 5/5 –лаб.
9 105 102 6/6 –к.р., 7/7 –лаб.
10 105 102 6/6 –к.р.,
11 140 138 7/7 –к.р., 7/7 –лаб.
Хімія 7 51 49 2/2– к.р., 4/4 – практ.
8 70 68 2/2– к.р., 3/3 – практ.
9 70 67 2/2– к.р., 5/5 – практ.
10 51 51 2/2– к.р., 2/2 – практ.
11 70 67 2/2– к.р., 2/2 – практ.
Географія 6 70 67 2/2– к.р., 8/8 – практ.
7 70 70 2/2– к.р., 12/12 – практ.
8 70 70 2/2– к.р., 12/12 – практ.
9 52 52 2/2– к.р., 7/7 – практ.
10 52 51 2/2– к.р., 7/7 – практ.
11 35 35 2/2– к.р., 10/10 – практ.
Біологія 6 70 68 2/2– к.р., 5/5 – практ.
7 70 68/69 2/2– к.р., 7/7 – практ.
8 70 68 2/2– к.р.
9 70 69 2/2– к.р., 3/3 – практ.
10 70 68 2/2– к.р., 2/2 – практ.
11 70 68 2/2– к.р., 2/2 – практ.
Природознавство 5 70 68 4/4– к.р., 2/2 – практ.
Основи здоров’я 5 35 35 4/4- темат.
6 35 34/35 4/4- темат.
7 35 34/35 3/3- темат.
8 35 35 4/4- темат.
9 35 34 3/3- темат.
Захист України 10 52 52 2/2- темат.
11 52 52 2/2- темат.
Фізична культура 5 105 102/103 9/9- темат.
6 105 105 8/6- темат.
7 105 103 8/6- темат.
8 105 104 8/8- темат.
9 105 103 8/8- темат.
10 105 102 9/9- темат.
11 105 103 8/8- темат.
Трудове навчання 5 70 68 7/7- темат.
6 70 68 7/7- темат.
7 35 34 4/4- темат.
8 35 34 5/5- темат.
9 35 34 2/2- темат.
Технології 10 35 34 4/4- темат.
11 70 68 4/4- темат.
Образотворче мистецтво 5 35 34 4/4- темат.
6 35 34 4/4- темат.
7 35 34 4/4- темат.
Музичне мистецтво 5 35 33/34 4/4- темат.
6 35 35 4/4- темат.
7 35 35 4/4- темат.
Мистецтво 8 35 34 4/4- темат.
9 35 33 4/4- темат.
Інформатика 5 35 35 4/4–к.р.,10/10–практ.
6 35 34/33 3/3–к.р.,8/8–практ.
7 35 35 8/8- к.р. і практ.
8 70 70 8/8- к.р. і практ.
9 70 70 7/7- к.р. і практ.
10 70 70 8/8- к.р. і практ.
11 35 35 6/6- к.р. і практ.

У  2021/2022 навчальному році була активізована робота з організації факультативів.

Були організовані факультативи:

№з/п ПІБ вчителя Предмет Клас Кількість годин
1. Буланова О.О. Українська мова 6 клас 1 год.
2. Гультяєва О.О. Хімія 8 клас 1 год.
3. Денисевич І.І. Польська мова 5  клас 1 год.
4. Іллюк Г.П. Українська мова 10 клас 1 год.
5. Крижова Н.В. Історія 9 клас 1 год.
6. Левченко О.В. Історія 11 клас 0,5 год.
7. Маньковська О.В. Українська мова 7 клас 1 год.
8. Місевич Н.М. Англійська мова 10 клас 1 год.
9. Міщенко Л.В. Українська мова 9 клас 1 год.
10. Новіцька Ю.Й. Польська мова 9 клас 2 год.
11. Пасічник О.В. Англійська мова 5 клас 1 год.
12. Самченко Т.І. Математика 9 клас 1 год.
13. Чорновол Л.В. Математика 11 клас 1 год.
14. Шандренко В.В. Українська мова 5 клас 2 год.
15. Яворська А.В. Українська мова 11 клас 1 год.

Факультативи викладалися за  програмами, складеними відповідно до чинного законодавства та затвердженими на засіданні педагогічної ради.

Протягом 2021/2022н.р. вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання, основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 5-11 класах було тематичне, в 1-4-х класах – вербальне.

За підсумками  2021 /2022 н.р. із  1295  учнів 1-11 класів:

624  учні 1-4-х класів – вербальне оцінювання;

670 учнів 5-11-х класів – атестовані;

1 учень – навчання за екстернатною формою здобуття освіти.

За підсумками  2021/2022н.р. із 670 атестованих учнів 5-11 класів школи закінчили  навчальний рік на високому і достатньому рівнях – 503 учні, що складає 75,1% від загальної кількості, з них 132 учнів (19,7%) – на високому рівні.

За результатами навчального року учні 5-11 класів мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідає вимогам навчальних  програм з усіх предметів, тобто було досягнуто запрограмованого результату.

Загальні результати навчальних досягнень учнів школи ІІ ступеня становлять: 

Кількість

учнів

Рівні навчальних досягнень % якості
Високий Достатній Середній Початковий
591 109 320 155 7 72,5%

Загальні результати навчальних досягнень учнів школи ІІІ ступеня становлять:

Кількість

учнів

Рівні навчальних досягнень % якості
Високий Достатній Середній Початковий
79 23 51 4 1 93,6%

Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. У закладі протягом багатьох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники організовують щоденний запис про відсутність учнів у класному журналі, відслідковують подання довідок від сімейних лікарів, пояснювальних записок від батьків та інших документів, що свідчать про причину відсутності. Завдяки такій роботі пропуски учнями занять без поважних причин зведені до мінімуму. Процент відвідування учнями школи складає 92 % (І семестр).

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів у  2020/2021 навчальному році  індивідуальним навчанням було охоплено:

 • Педагогічний патронаж – 7 учнів
 • Сімейне навчання – 11 учнів
 • Екстернатне навчання – 1 учень

Інклюзивне навчання – 12 учнів.

Діти – сироти і ті, що знаходяться під опікою, атестовані всі.

Підтвердили високий рівень навчальних досягнень учні, заявлені у вересні-грудні 2021 року як претенденти на отримання свідоцтва особливого зразка

Вишневська Марія – 9-В

Власова Анастасія – 9-В

Духніч Анастасія – 9-А

Конопацька Ангеліна – 9-А

Мініч Ангеліна – 9-В

Онищук Олексій – 9-В

Пономаренко Вікторія – 9-А

Закінчили  2021-2022 н.р. як відмінники учні 10-Б класу і можуть вважатися при умові підтвердження високого рівня навчальних досягнень в 11 класі та підтвердження ЗНО  претендентами на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні»

Вонсович Даніл – 10-Б клас, срібна медаль

Омельченко Дар’я – 10-Б клас, золота медаль

Сушинський Вадим – 10-Б клас, золота медаль

Має навчальні досягнення високого рівня

Владика Валерія  11клас    – золота медаль

Протягом 2021/2022 року поводилася значна  робота із залучення обдарованих дітей до участі  в олімпіадах, конкурсах.  У зв’язку із поширенням корона вірусної хвороби та епідеміологічних обмежень результати участі обдарованих школярів у міських та обласних конкурсах і олімпіадах знизилися у порівнянні з попередніми роками.

Результати участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів   у  2021/2022 навчальному році 

№ з/п Прізвище, ім’я учня/учениці Предмет Клас Результат участі
1 Лєус Антоній Англійська мова 8-Б клас Диплом учасника
2 Макаров Олександр Англійська мова 9-Б клас Диплом учасника
3 Журавська Марія Англійська мова 11 клас Диплом учасника
4 Піонтківська Софія Біологія 8-В клас Диплом учасника
5 Гераймович Максим Географія 9-Б клас Диплом ІІІ ступеня
6 Герасимчук Роман Географія 11 клас Диплом учасника
7 Владика Валерія Хімія 11 клас Диплом ІІІ ступеня
8 Сушинський Вадим Математика 10-Б клас Диплом ІІІ ступеня
9 Левченко Нікіта Математика 7-А клас Диплом учасника
10 Мініч Ангеліна Фізика 9-В клас Диплом учасника
11 Гераймович Максим Історія 9-Б клас Диплом ІІІ ступеня
12 Лифарь Софія Українська мова і література 8-Б клас Диплом учасника
13 Мініч Ангеліна Українська мова і література 9-В клас Диплом учасника
14 Владика Валерія Українська мова і література 11 клас Диплом учасника
15 Леус Антоній Польська мова і література 8-Б клас Диплом І ступеня
16 Мініч Ангеліна Польська мова і література 9-В клас Диплом ІІІ ступеня

Результати участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів   у  2021/2022 навчальному році

№ з/п Прізвище, ім’я учня/учениці Предмет Клас Результат участі
1 Лєус Антоній Польська мова і література 8-Б клас Диплом І ступеня

Результати участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  у  2021/2022 навчальному році

№ з/п Прізвище, ім’я учня/учениці Наукове відділення, секція Клас Результат участі
1 Омельченко Дар’я Наук про Землю, секція «Гідрологія» 8-Б клас Диплом ІІ ступеня

Результати участі учнів у конкурсах, фестивалях, виставках у 2021/2022н.р.

з/п

Назва заходу офлайн та онлайн форматів (конкурси, турніри, фестивалі, інтернет-олімпіади тощо) Етап

(міський,

обласний, всеукр. тощо)

Прізвище,

ім’я

учня

Клас Результат участі (місце, ступінь,

диплом,

учасник

тощо)

Прізвище та ініціали вчителя, який підготував (фах)
1. Фестиваль-конкурс народної    пісні «Кришталеві нотки» в номінації  «Народний  спів», вокальний ансамбль обласний Фольклорний гурт «Джерельце» 6-9 Гран-прі Нестерова А.І., вчит. мистецтва,

музики

2. Фестиваль-конкурс народної    пісні «Кришталеві нотки» в номінації  «Автентичний  спів» обласний Фольклорний гурт «Джерельце» 6-9 І місце Нестерова А.І., вчит. мистецтва,

музики

3. Фестиваль колядок та щедрівок «Янголи віншують» міський Фольклорний гурт «Джерельце» 6-9 І місце Нестерова А.І.

вчит. мистецтва,

музики

4. Конкурс патріотичної пісні «Пам’ять жива» міський Фольклорний гурт «Джерельце» 6-9 І місце Нестерова А.І.

вчит. мистецтва,

музики

5. Конкурс патріотичної пісні «Пам’ять жива» міський Бакус Яна 7-В І місце Нестерова А.І. вчит. мистецтва,

музики

6. XXІІ Міжнародний конкурс знавців укр.мови

ім. П.Яцика

міський Клименко Євгенія 6-г ІІІ ступінь Буланова О.О., вчит. укр. мови та л-ри
7. XXІІ Міжнародний конкурс знавців укр.мови

ім. П.Яцика

міський Глінка Анна 4-г ІІІ ступінь Петрова О.М., вчит. початк. класів
8. XXІІ Міжнародний конкурс знавців укр.мови

 ім. П.Яцика

міський

 

Пухтаєвич Єлизавета 3-г ІІІ ступінь Козел С.М., вчит. початк. класів
9. Міська заочна виставка конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна», номінація «Флора і фауна» міський Лифарь Софія 8-б ІІ місце Марцун О.М., вчитель біологїї, географії
10. Міська заочна виставка конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна», номінація «Пейзаж» міський Шафран Олександр 5-а ІІІ місце Пилипчук І.В., педагог-організатор
11. Міська заочна виставка конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна», номінація «Мікрофотографія та макрофотографія» міський Шафран Олександр 5-а ІІІ місце Пилипчук І.В., педагог-організатор
12. Міська заочна виставка конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна», номінація «Портрет» міський Шафран Олександр 5-а ІІІ місце Пилипчук І.В., педагог-організатор
13. Всеукраїнська експедиція  учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», номінація «Козацькому роду нема переводу» міський Богачова Крістіна 11 ІІ місце Левченко О.В., вчитель історії
14. XXІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, номінація «Історія України і державотворення» міський Богачова Крістіна 11 ІІ місце Левченко О.В., вчитель історії
15. Обласний інтелектуальний конкурс(турнір) юних географів обласний Пономаренко Вікторія 9-а І місце Шафран Н.В., вчитель географії
16. Міський заочний інтелектуальний конкурс «Мирний космос», напрям «Історія розвитку авіації та космонавтики», секція «Космічні апарати» міський Герасимчук Роман 11 І місце Денисюк Т.В., вчитель фізики
17. Міський заочний інтелектуальний конкурс «Мирний космос», напрям «Екологія та космонавтика», секція «Космічне сміття» міський Владика Валерія 11 ІІ місце Денисюк Т.В., вчитель фізики
18. Міська  заочна виставка-конкурс «Зимова казка», номінація «Новорічні ялинки» міський Церпіцька Марія 7-а ІІ місце Расновська І.Є., вчитель образотворчого мистецтва
19. Обласна олімпіада з психології, номінація «Ефективна комунікація» обласний Піонткевич Софія 10-а І ступінь Катаєвська Т.А., практичний психолог
20. Міжнародний декламаційний конкурс «Словом – Польща» міжнародн. Легкун Олександра 2-в Диплом учасника Косова Ю.О., вчитель польської мови

 

                                           Інклюзивне навчання

         З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у 2021-2022 навчальному році інклюзивним навчанням було охоплено 13  учнів закладу.

         При організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами адміністрація закладу керувалася  статтями Закону України “Про  освіту”, Постановою Кабінету Міністрів від 15 серпня 2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Постановою Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017 року «Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  наказу МОН України від 08.06.2018 р. № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», наказом МОН від 17.04.2019 р. № 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»,  постанови Головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 № 50, Постановою Кабінету Міністрів України № 765 від 21 липня 2021 року “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами”,  Постановою Кабінету Міністрів України № 957 від 15 вересня 2021 року “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти”, листа МОН України від 29.12.2021 року №1/23101 та Методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів і рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

          На виконання вищевказаних нормативних документів протягом навчального року у закладі було видано відповідні накази:

 • від 31.08.2021 року № 191 «Про затвердження положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі»;
 • від 30.09.2021 року № 179 «Про відповідального за організацію інклюзивного навчання у 2021-2022 навчальному році»;
 • від 01.09.2021 року № 198 – 209 «Про організацію інклюзивного навчання учнів»;
 • від 13.01.2022 року № 8 «Про зміни в організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами»;
 • від 08.11.2021 р. № 286 “Про внесення змін до організації інклюзивного навчання з 08.11.2021 року на період дистанційного навчання”;

      У 2021-2022 навчальному році посилився акцент на співпрацю між закладом освіти та КУ “Перший інклюзивно-ресурсний центр” Житомирської міської ради, про що  04.01.2022 року було укладено угоду про співпрацю обслуговування дітей з особливими освітніми потребами. 04.01.2022 року на базі закладу відбулися засідання команд супроводу, до складу яких були включені фахівці ІРЦ, під час яких було проведено комплексну оцінку, на основі якої було ухвалено відповідне рішення про встановлення рівнів підтримки.

 1. Реалізацію завдань інклюзивного навчання у закладі забезпечували педагоги :
ПІБ    Посада Категорія, звання Освіта Спеціальність за освітою Педстаж
1 Курінна Олена Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст І категорії Вища Вчитель початкових класів 24 роки
2 Паскель Надія Олексіївна Асистент вчителя Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Вища Вчитель початкових класів 50 років
3 Денисюк Людмила Олександрівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вища Вчитель початкових класів 16 років
4 Пустохіна Антоніна Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст вища Вчитель початкових класів 4 роки
5 Рискаль Світлана Павлівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вищої категорії вища Вчитель початкових класів 43 роки
6 Левченко Наталія Яківна Асистент вчителя Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель російської мови та літератури 39 років
7 Заграбчук Світлана Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст Вища Вчитель початкових класів 3 роки
8 Вікарчук Олена Павлівна Асистент вчителя Спеціаліст Вища Вчитель початкових класів 27 років
9 Ярошева Наталія Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст І категорії Вища Вчитель початкових класів 21 рік
10 Катаєвська Тетяна Анатоліївна Асистент вчителя Спеціаліст ІІ категорії Вища Практичний психолог. Вчитель початкових класів 12 років
11 Пасічник Ольга Валентинівна Вчитель англійської мови Спеціаліст ІІ категорії Вища Вчитель англійської, польської мови 8 років
12 Бобер Наталія Петрівна Асистент вчителя Спеціаліст І категорії Вища Вчитель початкових класів 9 років
13 Білюк Лілія Леонідівна Вчитель польської мови Спеціаліст ІІ категорії Вища Вчитель іноземної мови 9 років
14 Грищук Віра Яківна Асистент вчителя Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Вища Вчитель російської мови та літератури 44 роки
15 Крижова Наталія Володимирівна Вчитель історії Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель історії  

26 років

16 Яремчук Віоріка Олександрівна Асистент вчителя Спеціаліст Вища Вчитель початкових класів 27 років
17 Пилипчук Ірина Василівна Вчитель-дефектолог Спеціаліст І категорії Вища Психолог, логопед, вчитель-дефектолог 7 років
18 Висоцька Тетяна Борисівна Вчитель-логопед Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель-логопед, вчитель-дефектолог 27 років
19 Шапран Тетяна Миколаївна Психолог Спеціаліст І категорії Вища Психолог 12 років

  Роботу інклюзивних класів у 2021-2022 році  було організовано дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності:

ПІБ дитини Висновок ІРЦ Рівень підтримки Рекомендовано
1. Вакуленко Єгор Віталійович

1-Д клас

Висновок ІРЦ про КППОРД від 14.06.2021 р. № ІРЦ-85056/2021/254993.

 

Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

6 годин корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

2. Тхоржевський Денис Андрійович

1-Д клас

Висновок ІРЦ про КППОРД від 19.05.2021 р. № ІРЦ-85056/2020/78745.

 

Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
3. Бежевець Іван Вадимович

2-Д клас

Висновок про КППОРД від 19.05.2021 року № ІРЦ-85056/2020/132543. Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
4. Пампура Марія Олександрівна

2-Д клас

Висновок про КППОРД від 25.10.2021 року № ІРЦ-85056/2021/290472. Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
5. Малінін Макар Дмитрович

3-Є клас

Висновок про КППОРД  від 15.11.2019 року № ІРЦ-85056/2019/52021. . Третій Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

6. Прилипко Валерія Леонідівна

3-Д клас

Висновок про КППОРД від 31.08.2020 р. № ІРЦ-85056/2020/163670. Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
7. Мікуліч Матвій Вадимович

3-Д клас

Висновок про КППОРД  від 10.06.2020 року № ІРЦ-85056/2020/124792.

 

Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
8. Черепинчук Дар’я Вікторівна

3-В клас

Висновок про КППОРД  від 21.10.2019 року № 709.

 

Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

5 годин корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

9. Тарасов Володимир Олександрович

5-Д клас

Висновок про КППОРД від 26.08.2020 р. № ІРЦ-85056/2020/162721. Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
10 Андрющенко

Владислав

Сергійович

5-Д клас

Висновок про КППОРД  від 08.04.2021 року № ІРЦ-85056/2019/54451. Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

11 Пилипенко Гліб Ігорович

5-В клас

Висновок про КППОРД  від 26.04.2021 року №ІРЦ85056/2019/42346.

 

Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

6 годин корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

12 Степаненко Михайло Ігорович

8-А клас

Висновок  про КППОРД від 23.09.2020р. № ІРЦ – 8556/2020/170227

 

Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

5 годин корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

13 Дубовик Ілля Миколайович

9-Б клас

Висновок про КППОРД  від 29.08.2019 року № 550. Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

2 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

Освітня діяльність у класах з інклюзивним навчанням у 2021-2022 н.р. була спрямована на реалізацію завдань:

– створення належних умови праці для практичних психологів, соціального педагога. Вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога закладу освіти, забезпечивши матеріально-технічну базу кабінетів працівників служби (естетичне оформлення, наявність належних меблів);

– забезпечення технічними засобами навчання ( комп’ютер, БФП),  підключення кабінетів психологічної служби до мережі Інтернет з метою якісного виконання посадових обов’язків, в.ч. і під час проведення корекційно-розвиткових занять з учнями;

– залучення фахівців психологічної служби до організації нарад при директорові з метою планування та координування діяльності з організації інклюзивного навчання;

– забезпечення якісного психологічного супровіду дітей, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та психологічної підтримки педагогів в умовах впровадження інклюзивної освіти;

– сприяння формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами, забезпечення консультативної та просвітницької роботи з батьками;

– забезпечення участі фахівців психологічної служби у роботі психолого-педагогічних команд з підготовки індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами, організація подальшої співпраці з інклюзивно-ресурсним центром;

– здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня знань в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

– реалізація принципу “навчитися жити разом”, який грунтується на принципах гуманістичної педагогіки;

– забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;

– створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми потребами з іншими учнями;

– забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами;

– надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання;

– вироблення в учнів з особливими освітніми потребами соціальних навичок та вдосконалення соціальної взаємодії вдома та в школі (удосконалення навичок спілкування, вміння співпрацювати);

– розвиток концентрації та обсягу уваги, розвиток довільної уваги учнів;

– формування навичок дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком;

– забезпечення необхідними засобами корекції психофізичного розвитку, спеціальним обладнанням, відповідним дидактичним матеріалом, особливими наочними засобами .

         В освітньому закладі наявні  документи, які є підставою для організації інклюзивної форми навчання:

– висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

– заява батьків або осіб, які їх замінюють;

– наказ директора  закладу освіти про створення та функціонування класу з інклюзивним навчанням.

       Навчання в класах, де організоване інклюзивне навчання, здійснюється за робочими навчальними планами,  затвердженими департаментом освіти та складеними на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. На основі робочих планів розроблено та затверджено для кожного учня з особливими освітніми потребами індивідуальний робочий навчальний план з урахуванням висновку ІРЦ.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета та тижневу кількість годин з урахуванням висновків щодо адаптації та модифікації навчальних програм.  У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, факультативи, курси за вибором.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальних планах учнів передбачається від 2 до 6 годин на тиждень.

Індивідуальні навчальні плани розроблялися класними керівниками та адміністрацією закладу за участю батьків дитини та затверджувалися директором школи.

   Індивідуальні навчальні програми дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням розроблялися на основі типових навчальних програм школи з урахуванням спеціальних, з відповідною їх адаптацією та модифікацією.

        Відповідно до висновків ІРЦ та згодою батьків для дітей з особливими освітніми потребами розроблено індивідуальну програму розвитку дитини, яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня. Індивідуальна навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні, розробляється командою супроводу за участю батьків дитини та затверджується керівником навчального закладу.

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог.

Важливим у навчанні дітей з особливими освітніми потребами є залучення кваліфікованих спеціалістів, які надають допомогу вчителю та дітям з особливими потребами у навчанні.  З дітьми постійно працюють асистенти вчителя, практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Такий комплексний підхід, без сумніву, дає хороші результати, а вчителям інклюзивних класів – можливість краще зрозуміти індивідуальні особливості учнів. Віра в дитину, наполегливість, витримка, старанність, готовність до систематичної роботи стали запорукою позитивних змін. До складання індивідуальної навчальної програми залучалися батьки, які мають чітке уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечує інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку.

В процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому інтегрованому класі вчителі складають план-конспект уроку, в якому інтегрують навчальний матеріал загальноосвітніх та індивідуальних  програм так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, відповідає рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників (добирає асистент вчителя). Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки-інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи. Для здійснення обліку занять з учнями та  виконання індивідуального навчального плану та програм асистентами  вчителя заведено окремий журнал обліку робочого часу встановленого зразка.

      Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Моніторинг освітньої діяльності учнів протягом року асистенти вчителя здійснюють у щоденниках спотережень за діяльністю дитини під час навчальних занять.Система оцінювання навчальних досягнень учнів є стимулюючою. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів педагоги школи використовують метод оцінювання портфоліо.

Практика доводить, що корекційна робота стає ефективною лише при позитивній спільній участі педагогів і вузьких фахівців в створенні ситуації активного мислення учня, що формує системний процес розвиваючого навчання. Саме цим питанням в школі приділяється значна увага.

         У школі створено команди психолого-педагогічного супроводу для дітей з особливими освітніми потребами. До груп фахівців входять заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина ХИЛЯ, психологи школи Тетяна ШАПРАН, Тетяна КАТАЄВСЬКА, вчитель-логопед Тетяна ВИСОЦЬКА , вчитель-дефектолог Ірина ПИЛИПЧУК, фахівець КУ “ПІРЦ” ЖМР Олена ОКОПСЬКА, педагоги, які працюють в інклюзивних класах, асистенти вчителів. Команди разом з батьками учнів, згідно висновків ІРЦ розробляють на рік індивідуальну програму розвитку. Двічі на рік (за потребою частіше) вони переглядаються з метою коригування. Процес складання ІПР дитини з особливими освітніми потребами носить диференційований характер, розробляється на основі аналізу проблеми розвитку учня та його освітніх потреб. Команда  психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами інформує батьків щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів освітнього процесу. Батькам надаються роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку їхньої дитини. Це сприяє формуванню батьківської компетентності  під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість батьків сприяє формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечують дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

Корекційно-розвиткова робота — комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію  порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учнів. Відповідно до висновків ІРЦ  на початку начального року був складений розклад корекційно-розвиткових занять, який затверджений директором школи та погоджений батьками учнів.Згідно визначених рівнів надання підтримки в освітньому процесі було скориговано графік проведення корекційно-розвиткових занять фахівцями закладу.

Графік проведення корекційно-розвиткових занять

Вчитель-логопед Висоцька Т.Б.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
09.50-10.30 гр

Черепинчук Д. Малінін М.

13.25-13.50

Бежевець І.

09.10-09.35

Тарасов В.

08.55-09.20

Мікуліч М.

12.55-13.20

Степаненко М.

13.30-13.50

Пилипенко Г.

13.55-14.35 гр

Андрющенко В.

Пилипенко Г.

09.40-10.05

Тхоржевський Д.

09.20-09.45

Прилипко В.

13.25-13.50

Вакуленко Є.

13.55-14.20

Степаненко М.

10.10-10.35

Вакуленко Є.

12.55-13.20

Черепинчук Д.

14.25-14.50

Андрющенко В.

13.25-13.45

Пампура М.

 

Вчитель-дефектолог Пилипчук І.В.

 понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
09.50-10.15

Андрющенко В.

14.40-15.05

Дубовик І.

08.10-08.35

Пампура М.

12.00-12.25

Тхоржевський Д.

09.50-10.15

Черепинчук Д.

12.50-13.15

Прилипко В.

15.25-15.50

Степаненко М.

12.00-12.25

Малінін М.

12.30-12.55

Вакуленко Є.

10.45-11.10

Пилипенко Г.

13.00-13.25

Бежевець І.

13.00-13.40 гр

Андрющенко

Пилипенко Г.

11.25-11.50

Вакуленко Є.

13.50-14.15

Дубовик І.

 

Психолог Шапран Т.М.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
09.50-10.15

Тарасов В.

11.15-11.40

Пилипенко Г.

12.00-12.25

Пампура М.

10.55-11.20

Бежевець І.

08.55-09.20

Андрющенко В.

12.00-12.25

Вакуленко Є.

12.00-12.25

Тхоржевський Д.

12.55-13.35 гр

Андрющенко В.

Тарасов В.

Пилипенко Г.

12.50-13.15

Малінін М.

12.50-13.15

Черепинчук Д.

12.30-12.55

Степаненко М.

12.30-12.55

Вакуленко Є.

13.00-13.25

Черепинчук Д.

14.55-15.20

Степаненко М.

 

Психолог Катаєвська Т.А.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
13.50-14.15

Дубовик І.

12.55-13.20

Мікуліч М.

14.40-15.05

Дубовик І.

13.50-14.15

Дубовик І.

13.25-13.50

Прилипко В.

     В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин (2-6) та напрями проведення корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учня.

Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводились індивідуально, їх тривалість становила  20—25 хвилин. Тривалість групових корекційно-розвиткових занять – 40 хв. Облік проведених корекційно-розвиткових занять здійснюється в окремому журналі.

         Кадрове забезпечення викладання корекційно-розвиткових занять:

 № П.І.Б. учителя Спеціальність за дипломом Назва корекційно-розвиткових занять К-сть годин
1 Висоцька Тетяна Борисівна вчитель-логопед Розвиток мовлення 15
2 Шапран Тетяна Миколаївна практичний психолог Корекція розвитку 14
3 Катаєвська Тетяна Анатоліївна практичний психолог Корекція розвитку

Соціально-побутове орієнтування

5
4 Пилипчук Ірина Василівна вчитель-дефектолог Корекція та розвиток психофізичних функцій 14

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси для дітей із затримкою психічного розвитку: корекція розвитку, розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, корекція та розвиток психофізичних функцій. Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителем–логопедом, практичним психологом, вчителем-дефектологом.

  Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи у школі є:

 • розвиток та удосконалення фонетико-фонематичних навичок учнів;
 • збагачення пасивного та активного словника учнів;
 • формування навичок спілкування;
 • розвиток зорово-просторової уваги та пам’яті;
 • формування діалогічного та монологічного мовлення;
 • розвиток емоційної сфери;
 • подолання тривожності;
 • розвиток процесів запам’ятовування та відтворення інформації;
 • корекція пізнавальної діяльності учнів.

     Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи в цілому здійснюється завдяки співпраці усіх корекційних педагогів, класних керівників, вчителів – предметників, батьків та адміністрації школи.                

 Необхідно зазначити, що за досить обмежену кількість годин корекційних занять важко розв’язати всі поставлені завдання. Тому розпочата робота має своє продовження на уроках та в процесі позакласної роботи.  Тому в роботі з дітьми вибираються найважливіші теми, які можуть дати очікуваний результат. Доводиться, в першу чергу, звертати увагу на те, щоб не допускати появи у дитини негативних психологічних рис під впливом особливих умов її розвитку, затримки не тільки в набутті знань, а й у розвитку особистості. Цьому сприяють проведення та застосування спеціальних вправ та дидактичних ігор, використання наочних посібників, предметних та сюжетних малюнків.

Надзвичайно важливою умовою правильної організації занять є ігрова форма. Їй відводиться більша частина часу, і з даної проблеми зібрано дуже багато різноманітного матеріалу. Наприклад: на логопедичних заняттях, щоб привернути увагу дитини на звуковий склад мови використовуються логопедичні ігри “Впізнай за звуком”, “Впізнай, кому належить голос”, “Відгадай, в якому слові допущено помилку”, “Підбери малюнки до певного звуку” тощо. Для розвитку рухливості мовленнєвих органів допомагають артикуляційні вправи “лопаточка”, “галочка”, “трубочка”, “годинничок”, “коники”, “гойдалки” та ін. Закріпленню правильної вимови сприяють скоромовки, чистомовки, вірші, потішки, загадки, прислів`я, приказки, насичені звуками, які вимагають корекції. Особлива увага приділяється розвитку мовної моторики, слухового сприймання, фонематичного слуху, загальної та дрібної моторики, розвитку просторового уявлення, логічного мислення, пам’яті, уваги. Обов`язковими на кожному занятті є фізкультхвилинки, які постійно урізноманітнюються.

          Заняття обліковуються в окремому журналі, без оцінювання навчальних досягнень учнів.

Асистенти вчителя працюють в тісному контакті з вчителями, батьками, постійно ведуть спостереження за змінами у  розвитку дитини, надають допомогу учням з особливими освітніми потребами, чітко дотримуючись вимог посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої керівником закладу. Вони допомагають в організації навчально-виховного процесу у класах з інклюзивним навчанням, сприяють розвитку дітей, поліпшенню їх психоемоційного стану, співпрацюють з батьками.

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні. Доводиться враховувати не лише психологічний стан дитини, а й її здоров’я, нерідко – настрій. Важливими стають такі форми: заспокоєння дитини, гра, релаксація, гра – руханка, казкотерапія. Нерідко для зняття емоційної напруги, перевтоми асистенти вчителя ведуть дітей на прогулянку.

 1. Під час вивчення питання стану реалізації інклюзивного навчання було виявлено, що залучення дітей з особливими потребами до такої форми навчання позитивно впливає на соціально-емоційну сферу, фізичний та творчий розвиток, більш прихильніше ставлення до них учнів класу. Вчителі та батьки учнів відзначають, що за період інклюзивного навчання відбуваються позитивні зміни:

– учні легше уявляють,  усвідомлюють та висловлюють ставлення до прочитаного, почутого;

– краще адаптуються до роботи на уроці, швидше звикають до ритму уроку ;

– виявляють достатній рівень самостійності при виконанні домашніх завдань;

– значне покращення у вимові та диференціації свистячих та шиплячих звуків;

– спостерігається позитивна динаміка у процесах побудови речень, зв’язних висловлювань, висловленні власної думки;

– значне покращення навичок читання, зменшення кількості граматичних помилок у писемному мовленні.

Найбільшим успіхом учнів є те, що вони не помічають своєї відмінності між однолітками, вільно з ними спілкуються, беруть участь у шкільному житті свого класу.

       Практичний психолог Тетяна ШАПРАН протягом року вела журнал щоденного обліку роботи психолога, протоколи індивідуальних консультацій, протоколи діагностичних обстежень, спостережень уроків.  Педагог-організатор при здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей, що навчаються на інклюзивній формі навчання, заповнює індивідуальні картки проведення соціально-педагогічних досліджень;  проведення консультацій з батьками, педагогічними працівниками фіксує у протоколах.

 Рівень результативності навчальних досягнень учнів інклюзивної форми навчання у 2021-2022 н.р.

Прізвище, ім’я учня Клас Рівень навчальних досягнень
1 Вакуленко Єгор 1-Д середній
2 Тхоржевський Денис 1-Д середній
3 Бежевець Іван 2-Д середній
4 Пампура Марія 2-Д середній
5 Черепинчук Дар’я 3-В достатній
6 Прилипко Валерія 3-Д середній
7 Мікуліч Матвій 3-Д середній
8 Малінін Макар 3-Є середній
9 Тарасов Володимир 5-Д достатній
10 Андрющенко Владислав 5-Д середній
11 Пилипенко Гліб 5-В достатній
12 Степаненко Михайло 8-А середній
13 Дубовик Ілля 9-Б достатній

  

Питання щодо організації інклюзивного навчання в 2021-2022 навчальному році розглядалося на засіданнях педагогічної ради  «Організація освітнього процесу у 2021-2022 н.р.», “Організація освітьнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання”, на  нарадах  при директорові  «Виконання вимог щодо організації інклюзивного навчання учнів школи»; «Першочергові управлінські дії керівника закладу у зв’язку із змінами в організації інклюзивного навчання». У 2021-2022 н.р. було продовжено роботу методичної комісії асистентів вчителів під керівництвом Тетяни КАТАЄВСЬКОЇ. Учасники брали активну участь у вирішенні нагальних питань, засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу, опрацьовували нормативні документи,  методичні матеріали щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, вносили зміни до організації навчання учнів у зв’язку зі змінами, які відбуватися протягом року. Проводились тренінги за участі практичних психологів та вчителя-логопеда. На засіданнях  методичної комісії вчителів початкових класів, методичної ради школи обговорювались питання організації інклюзивного навчання: «Інклюзивне навчання та його особливості», «Порядок організації інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти», «Інклюзивна освіта: проблеми та пошуки шляхів їх розв’язання».

       Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласних заходів, які проводяться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямовані на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я. Вся виховна і освітня робота при інклюзивному навчанні проводиться у повсякденному житті та на спеціально організованих заняттях.

   Учні беруть участь у гуртковій та позакласній роботі, брали участь в екскурсіях “Вивчай історію рідного міста”, на кінну ферму, до м.Києва; у заходах, організованих працівниками обласної дитячої бібліотеки, у  Святі Миколая, посвяті у козачата.  Учні 4-х класів були активними учасниками заходів до Дня Збройних сил України ( змагання серед хлопчиків “Найспритніший козак”), до Дня Пам`яті героїв Небесної Сотні (створення панно, листівок, виготовленні янголят). Це значною мірою допомагає учням адаптуватися у дитячих колективах, вчить спілкуватися, сприяє зниженню рівня тривожності.  

 Значну підтримку у навчанні учнів з особливими освітніми потребами було здійснено за кошти, передбачені «Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». За рахунок цих коштів здійснювалась оплата корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів психофізичної корекції.

       За період  з вересня по грудень 2021 року придбано засоби  психофізичної корекції:

– дидактичні ігри для розвитку дрібної моторики;

– дидактичні ігри для розвитку уваги;

– конструктори;

– дидактичні тематичні картки, таблиці.

 

 У 2021-2022 н.р. проведено корекційно-розвиткові заняття:

Прізвище, ім’я учня Розвиток мовлення Корекція розвитку Соціально- побутове орієнтування Корекція та розвиток психофізичних функцій
1 Вакуленко Єгор 34 18 34
2 Тхоржевський Денис 12 3 12
3 Бежевець Іван 18 8 18
4 Пампура Марія 10 4 12
5 Групові заняття (Черепинчук Дар’я, Малінін Макар) 16
6 Черепинчук Дар’я 13 3 12
7 Мікуліч Матвій 15 16
8 Прилипко Валерія 16 19 15
9 Малінін Макар 19 5 18
10 Андрющенко Владислав 6 8
11 Групові заняття

 (Андрющенко Владислав,

 Тарасов Володимир,

 Пилипенко Гліб)

9
12 Андрющенко Владислав 16
13 Групові заняття

 (Андрющенко Владислав,

 Пилипенко Гліб)

4 19
14 Тарасов Володимир 18 8
15 Пилипенко Гліб 16 8 15
16 Степаненко Михайло 11 8 12
17 Дубовик Ілля 8 7 34
18 Групові заняття

Дубовик Ілля,

Степаненко Михайло)

11
Всього 227 124 80 137

Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту освітнього  процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату. Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя і тут головне в тісному співробітництві з сім’єю, сформувати у дитини сприйняття своєї хвороби не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя.

Батьки учнів  активно співпрацюють з педагогами, завдяки чому задоволені отриманими результатами:  їх діти стають менш ізольованими від навколишнього світу, вчаться співпрацювати,  на достатньому та середньому рівні засвоюють навчальний матеріал, стають більш відкритими для спілкування.

    Організацію освітньої діяльності учнів з особливими освітніми потребами у 2022-2023 н.р. спрямувати на виконання завдань:

– організація освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами згідно постанов Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами” від 21.07.2021 року № 765 та “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” від 15.09.2021 року № 975;

– залучення батьків учнів з особливими освітніми потребами до організації освітнього процесу учнів, здійснювати їх анкетування два рази на рік (за підсумками І-го семестру та навчального року);

– надання методичної допомоги вчителям у класах з інклюзивним навчанням, організація практичних семінарів, тренінгів;

– у 2022-2023н.р.  продовжити  роботу методичної комісії асистентів вчителів;

– надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання  з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів, активне залучення учнів до навчальної діяльності під час проведення навчальних занять;

– врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі підготовки до занять та використання новітніх форми та засобів навчання, що сприяють розвитку пізнавальних процесів учнів;

– створення позитивного мікроклімату у класному колективі;

– залучення учнів з особливими освітніми потребами  до життя класу і школи;

– оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами здійснювати згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом та програмою розвитку.

                                     Виконання мовного законодавства

Реалізувались практичні заходи в школі щодо мовного законодавства  ст 10 Конституції України, Закону України « Про мови»: систематично проводилася  робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чиннного законодавства.

Освітній процес здійснювався державною мовою.

 Основними найважливішими напрямками діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 *створення національної системи та освіти, орієнтованої на духовно вільну, патріотичну та розвинену особистість;

* проводила перевірка стану викладання мови в школі ІІ та ІІІ ступеня;

* при складанні річного плану були використанні години інваріатної та варіативної частини на поглиблене вивчення української мови;

* в школі функціонує  профільний клас української філології.

* всі навчальні дисципліни освітньої програми ведуться державною мовою;

* всі члени колективу закладу володіють державною мовою на належному рівні та постійно вдосконалюють свіо знання мови;

* діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними та громадськими організаціями ведеться державною мовою;

*інтерєр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;

* з метою національно- патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі,народу проводяться різноманітні виховні  заходи, участь в олімпіадах, конкурсах, МАН, у Всеукраїнському марафоні імені Петра Яцика.

 Пртягом року, незважаючи на обставини, проводилось багато заходів щодо вивчення мови, удосконалення знань для  внутрішньо переміщених дітей вчителями початкової школи (Шевченко В.С., Чепель І.Я., Петрова О.М.)

   Був створений посібник «Розробка занять з удосконалення навичок володіння  українською  мовою для  тимчасово переміщених осіб ( дітей 8 – 10 років).

В листопаді був проведений  тиждень  української мови. Діти і педагоги 9 листопада долучилися до написання Всеукраїнського диктанту єдності.

 

Підсумки інклюзивного навчання                                                                                                           З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у 2021-2022 навчальному році інклюзивним навчанням було охоплено 13  учнів закладу.

   При організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами адміністрація закладу керувалася  статтями Закону України “Про  освіту”, Постановою Кабінету Міністрів від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Постановою Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017 року «Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  наказу МОН України від 08.06.2018 р. № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», наказом МОН від 17.04.2019 р. № 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»,  постанови Головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 № 50, Постановою Кабінету Міністрів України № 765 від 21 липня 2021 року “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами”,  Постановою Кабінету Міністрів України № 957 від 15 вересня 2021 року “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти”, листа МОН України від 29.12.2021 року №1/23101 та Методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів і рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

   На виконання вищевказаних нормативних документів протягом навчального року у закладі було видано відповідні накази:

 • від 31.08.2021 року № 191 «Про затвердження положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі»;
 • від 30.09.2021 року № 179 «Про відповідального за організацію інклюзивного навчання у 2021-2022 навчальному році»;
 • від 01.09.2021 року № 198 – 209 «Про організацію інклюзивного навчання учнів»;
 • від 13.01.2022 року № 8 «Про зміни в організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами»;
 • від 08.11.2021 р. № 286 “Про внесення змін до організації інклюзивного навчання з 08.11.2021 року на період дистанційного навчання”;

      У 2021-2022 навчальному році посилився акцент на співпрацю між закладом освіти та КУ “Перший інклюзивно-ресурсний центр” Житомирської міської ради, про що  04.01.2022 року було укладено угоду про співпрацю обслуговування дітей з особливими освітніми потребами. 04.01.2022 року на базі закладу відбулися засідання команд супроводу, до складу яких були включені фахівці ІРЦ, під час яких було проведено комплексну оцінку, на основі якої було ухвалено відповідне рішення про встановлення рівнів підтримки.

 1. Реалізацію завдань інклюзивного навчання у закладі забезпечували педагоги :
ПІБ    Посада Категорія, звання Освіта Спеціальність за освітою Педстаж
1 Курінна Олена Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст І категорії Вища Вчитель початкових класів 24 роки
2 Паскель Надія Олексіївна Асистент вчителя Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Вища Вчитель початкових класів 50 років
3 Денисюк Людмила Олександрівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вища Вчитель початкових класів 16 років
4 Пустохіна Антоніна Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст вища Вчитель початкових класів 4 роки
5 Рискаль Світлана Павлівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вищої категорії вища Вчитель початкових класів 43 роки
6 Левченко Наталія Яківна Асистент вчителя Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель російської мови та літератури 39 років
7 Заграбчук Світлана Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст Вища Вчитель початкових класів 3 роки
8 Вікарчук Олена Павлівна Асистент вчителя Спеціаліст Вища Вчитель початкових класів 27 років
9 Ярошева Наталія Анатоліївна Вчитель початкових класів Спеціаліст І категорії Вища Вчитель початкових класів 21 рік
10 Катаєвська Тетяна Анатоліївна Асистент вчителя Спеціаліст ІІ категорії Вища Практичний психолог. Вчитель початкових класів 12 років
11 Пасічник Ольга Валентинівна Вчитель англійської мови Спеціаліст ІІ категорії Вища Вчитель англійської, польської мови 8 років
12 Бобер Наталія Петрівна Асистент вчителя Спеціаліст І категорії Вища Вчитель початкових класів 9 років
13 Білюк Лілія Леонідівна Вчитель польської мови Спеціаліст ІІ категорії Вища Вчитель іноземної мови 9 років
14 Грищук Віра Яківна Асистент вчителя Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Вища Вчитель російської мови та літератури 44 роки
15 Крижова Наталія Володимирівна Вчитель історії Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель історії  

26 років

16 Яремчук Віоріка Олександрівна Асистент вчителя Спеціаліст Вища Вчитель початкових класів 27 років
17 Пилипчук Ірина Василівна Вчитель-дефектолог Спеціаліст І категорії Вища Психолог, логопед, вчитель-дефектолог 7 років
18 Висоцька Тетяна Борисівна Вчитель-логопед Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель-логопед, вчитель-дефектолог 27 років
19 Шапран Тетяна Миколаївна Психолог Спеціаліст І категорії Вища Психолог 12 років

  Роботу інклюзивних класів у 2021-2022 році  було організовано дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності:

ПІБ дитини Висновок ІРЦ Рівень підтримки Рекомендовано
1. Вакуленко Єгор Віталійович

1-Д клас

Висновок ІРЦ про КППОРД від 14.06.2021 р. № ІРЦ-85056/2021/254993.

 

Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

6 годин корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

2. Тхоржевський Денис Андрійович

1-Д клас

Висновок ІРЦ про КППОРД від 19.05.2021 р. № ІРЦ-85056/2020/78745.

 

Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
3. Бежевець Іван Вадимович

2-Д клас

Висновок про КППОРД від 19.05.2021 року № ІРЦ-85056/2020/132543. Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
4. Пампура Марія Олександрівна

2-Д клас

Висновок про КППОРД від 25.10.2021 року № ІРЦ-85056/2021/290472. Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
5. Малінін Макар Дмитрович

3-Є клас

Висновок про КППОРД  від 15.11.2019 року № ІРЦ-85056/2019/52021. . Третій Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

6. Прилипко Валерія Леонідівна

3-Д клас

Висновок про КППОРД від 31.08.2020 р. № ІРЦ-85056/2020/163670. Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
7. Мікуліч Матвій Вадимович

3-Д клас

Висновок про КППОРД  від 10.06.2020 року № ІРЦ-85056/2020/124792.

 

Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
8. Черепинчук Дар’я Вікторівна

3-В клас

Висновок про КППОРД  від 21.10.2019 року № 709.

 

Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

5 годин корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

9. Тарасов Володимир Олександрович

5-Д клас

Висновок про КППОРД від 26.08.2020 р. № ІРЦ-85056/2020/162721. Третій Адаптація навчальних предметів, 4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.
10 Андрющенко

Владислав

Сергійович

5-Д клас

Висновок про КППОРД  від 08.04.2021 року № ІРЦ-85056/2019/54451. Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

4 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

11 Пилипенко Гліб Ігорович

5-В клас

Висновок про КППОРД  від 26.04.2021 року №ІРЦ85056/2019/42346.

 

Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

6 годин корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

12 Степаненко Михайло Ігорович

8-А клас

Висновок  про КППОРД від 23.09.2020р. № ІРЦ – 8556/2020/170227

 

Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

5 годин корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

13 Дубовик Ілля Миколайович

9-Б клас

Висновок про КППОРД  від 29.08.2019 року № 550. Четвертий Адаптація та модифікація окремих навчальних предметів,

2 години корекційно-розвиткових занять. Необхідна підтримка асистента вчителя.

Освітня діяльність у класах з інклюзивним навчанням у 2021-2022 н.р. була спрямована на реалізацію завдань:

– створення належних умови праці для практичних психологів, соціального педагога. Вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога закладу освіти, забезпечивши матеріально-технічну базу кабінетів працівників служби (естетичне оформлення, наявність належних меблів);

– забезпечення технічними засобами навчання ( комп’ютер, БФП),  підключення кабінетів психологічної служби до мережі Інтернет з метою якісного виконання посадових обов’язків, в.ч. і під час проведення корекційно-розвиткових занять з учнями;

– залучення фахівців психологічної служби до організації нарад при директорові з метою планування та координування діяльності з організації інклюзивного навчання;

– забезпечення якісного психологічного супровіду дітей, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та психологічної підтримки педагогів в умовах впровадження інклюзивної освіти;

– сприяння формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами, забезпечення консультативної та просвітницької роботи з батьками;

– забезпечення участі фахівців психологічної служби у роботі психолого-педагогічних команд з підготовки індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами, організація подальшої співпраці з інклюзивно-ресурсним центром;

– здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня знань в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

– реалізація принципу “навчитися жити разом”, який ґрунтується на принципах гуманістичної педагогіки;

– забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;

– створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми потребами з іншими учнями;

– забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами;

– надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання;

– вироблення в учнів з особливими освітніми потребами соціальних навичок та вдосконалення соціальної взаємодії вдома та в школі (удосконалення навичок спілкування, вміння співпрацювати);

– розвиток концентрації та обсягу уваги, розвиток довільної уваги учнів;

– формування навичок дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком;

– забезпечення необхідними засобами корекції психофізичного розвитку, спеціальним обладнанням, відповідним дидактичним матеріалом, особливими наочними засобами .

         В освітньому закладі наявні  документи, які є підставою для організації інклюзивної форми навчання:

– висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

– заява батьків або осіб, які їх замінюють;

– наказ директора  закладу освіти про створення та функціонування класу з інклюзивним навчанням.

       Навчання в класах, де організоване інклюзивне навчання, здійснюється за робочими навчальними планами,  затвердженими департаментом освіти та складеними на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. На основі робочих планів розроблено та затверджено для кожного учня з особливими освітніми потребами індивідуальний робочий навчальний план з урахуванням висновку ІРЦ.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета та тижневу кількість годин з урахуванням висновків щодо адаптації та модифікації навчальних програм.  У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, факультативи, курси за вибором.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальних планах учнів передбачається від 2 до 6 годин на тиждень.

Індивідуальні навчальні плани розроблялися класними керівниками та адміністрацією закладу за участю батьків дитини та затверджувалися директором школи.

   Індивідуальні навчальні програми дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням розроблялися на основі типових навчальних програм школи з урахуванням спеціальних, з відповідною їх адаптацією та модифікацією.

        Відповідно до висновків ІРЦ та згодою батьків для дітей з особливими освітніми потребами розроблено індивідуальну програму розвитку дитини, яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня. Індивідуальна навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні, розробляється командою супроводу за участю батьків дитини та затверджується керівником навчального закладу.

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог.

Важливим у навчанні дітей з особливими освітніми потребами є залучення кваліфікованих спеціалістів, які надають допомогу вчителю та дітям з особливими потребами у навчанні.  З дітьми постійно працюють асистенти вчителя, практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Такий комплексний підхід, без сумніву, дає хороші результати, а вчителям інклюзивних класів  можливість краще зрозуміти індивідуальні особливості учнів. Віра в дитину, наполегливість, витримка, старанність, готовність до систематичної роботи стали запорукою позитивних змін. До складання індивідуальної навчальної програми залучалися батьки, які мають чітке уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечує інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку.

В процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому інтегрованому класі вчителі складають план-конспект уроку, в якому інтегрують навчальний матеріал загальноосвітніх та індивідуальних  програм так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, відповідає рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників (добирає асистент вчителя). Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки-інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи. Для здійснення обліку занять з учнями та  виконання індивідуального навчального плану та програм асистентами  вчителя заведено окремий журнал обліку робочого часу встановленого зразка.

      Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Моніторинг освітньої діяльності учнів протягом року асистенти вчителя здійснюють у щоденниках спотережень за діяльністю дитини під час навчальних занять.Система оцінювання навчальних досягнень учнів є стимулюючою. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів педагоги школи використовують метод оцінювання портфоліо.

Практика доводить, що корекційна робота стає ефективною лише при позитивній спільній участі педагогів і вузьких фахівців в створенні ситуації активного мислення учня, що формує системний процес розвиваючого навчання. Саме цим питанням в школі приділяється значна увага.

         У школі створено команди психолого-педагогічного супроводу для дітей з особливими освітніми потребами. До груп фахівців входять заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина ХИЛЯ, психологи школи Тетяна ШАПРАН, Тетяна КАТАЄВСЬКА, вчитель-логопед Тетяна ВИСОЦЬКА , вчитель-дефектолог Ірина ПИЛИПЧУК, фахівець КУ “ПІРЦ” ЖМР Олена ОКОПСЬКА, педагоги, які працюють в інклюзивних класах, асистенти вчителів. Команди разом з батьками учнів, згідно висновків ІРЦ розробляють на рік індивідуальну програму розвитку. Двічі на рік (за потребою частіше) вони переглядаються з метою коригування. Процес складання ІПР дитини з особливими освітніми потребами носить диференційований характер, розробляється на основі аналізу проблеми розвитку учня та його освітніх потреб. Команда  психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами інформує батьків щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів освітнього процесу. Батькам надаються роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку їхньої дитини. Це сприяє формуванню батьківської компетентності  під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість батьків сприяє формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечують дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

Корекційно-розвиткова робота — комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію  порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учнів. Відповідно до висновків ІРЦ  на початку начального року був складений розклад корекційно-розвиткових занять, який затверджений директором школи та погоджений батьками учнів.Згідно визначених рівнів надання підтримки в освітньому процесі було скориговано графік проведення корекційно-розвиткових занять фахівцями закладу.

Графік проведення корекційно-розвиткових занять

Вчитель-логопед Висоцька Т.Б.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
09.50-10.30 гр

Черепинчук Д. Малінін М.

13.25-13.50

Бежевець І.

09.10-09.35

Тарасов В.

08.55-09.20

Мікуліч М.

12.55-13.20

Степаненко М.

13.30-13.50

Пилипенко Г.

13.55-14.35 гр

Андрющенко В.

Пилипенко Г.

09.40-10.05

Тхоржевський Д.

09.20-09.45

Прилипко В.

13.25-13.50

Вакуленко Є.

13.55-14.20

Степаненко М.

10.10-10.35

Вакуленко Є.

12.55-13.20

Черепинчук Д.

14.25-14.50

Андрющенко В.

13.25-13.45

Пампура М.

Вчитель-дефектолог Пилипчук І.В.

 понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
09.50-10.15

Андрющенко В.

14.40-15.05

Дубовик І.

08.10-08.35

Пампура М.

12.00-12.25

Тхоржевський Д.

09.50-10.15

Черепинчук Д.

12.50-13.15

Прилипко В.

15.25-15.50

Степаненко М.

12.00-12.25

Малінін М.

12.30-12.55

Вакуленко Є.

10.45-11.10

Пилипенко Г.

13.00-13.25

Бежевець І.

13.00-13.40 гр

Андрющенко

Пилипенко Г.

11.25-11.50

Вакуленко Є.

13.50-14.15

Дубовик І.

Психолог Шапран Т.М.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
09.50-10.15

Тарасов В.

11.15-11.40

Пилипенко Г.

12.00-12.25

Пампура М.

10.55-11.20

Бежевець І.

08.55-09.20

Андрющенко В.

12.00-12.25

Вакуленко Є.

12.00-12.25

Тхоржевський Д.

12.55-13.35 гр

Андрющенко В.

Тарасов В.

Пилипенко Г.

12.50-13.15

Малінін М.

12.50-13.15

Черепинчук Д.

12.30-12.55

Степаненко М.

12.30-12.55

Вакуленко Є.

13.00-13.25

Черепинчук Д.

14.55-15.20

Степаненко М.

Психолог Катаєвська Т.А.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
13.50-14.15

Дубовик І.

12.55-13.20

Мікуліч М.

14.40-15.05

Дубовик І.

13.50-14.15

Дубовик І.

13.25-13.50

Прилипко В.

     В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин (2-6) та напрями проведення корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учня.

Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводились індивідуально, їх тривалість становила  20—25 хвилин. Тривалість групових корекційно-розвиткових занять – 40 хв. Облік проведених корекційно-розвиткових занять здійснюється в окремому журналі.

         Кадрове забезпечення викладання корекційно-розвиткових занять

 № П.І.Б. учителя Спеціальність за дипломом Назва корекційно-розвиткових занять К-сть годин
1 Висоцька Тетяна Борисівна вчитель-логопед Розвиток мовлення 15
2 Шапран Тетяна Миколаївна практичний психолог Корекція розвитку 14
3 Катаєвська Тетяна Анатоліївна практичний психолог Корекція розвитку

Соціально-побутове орієнтування

5
4 Пилипчук Ірина Василівна вчитель-дефектолог Корекція та розвиток психофізичних функцій 14

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси для дітей із затримкою психічного розвитку: корекція розвитку, розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, корекція та розвиток психофізичних функцій. Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителем–логопедом, практичним психологом, вчителем-дефектологом.

  Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи у школі є:

 • розвиток та удосконалення фонетико-фонематичних навичок учнів;
 • збагачення пасивного та активного словника учнів;
 • формування навичок спілкування;
 • розвиток зорово-просторової уваги та пам’яті;
 • формування діалогічного та монологічного мовлення;
 • розвиток емоційної сфери;
 • подолання тривожності;
 • розвиток процесів запам’ятовування та відтворення інформації;
 • корекція пізнавальної діяльності учнів.

     Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи в цілому здійснюється завдяки співпраці усіх корекційних педагогів, класних керівників, вчителів – предметників, батьків та адміністрації школи.               

 Необхідно зазначити, що за досить обмежену кількість годин корекційних занять важко розв’язати всі поставлені завдання. Тому розпочата робота має своє продовження на уроках та в процесі позакласної роботи.  Тому в роботі з дітьми вибираються найважливіші теми, які можуть дати очікуваний результат. Доводиться, в першу чергу, звертати увагу на те, щоб не допускати появи у дитини негативних психологічних рис під впливом особливих умов її розвитку, затримки не тільки в набутті знань, а й у розвитку особистості. Цьому сприяють проведення та застосування спеціальних вправ та дидактичних ігор, використання наочних посібників, предметних та сюжетних малюнків.

Надзвичайно важливою умовою правильної організації занять є ігрова форма. Їй відводиться більша частина часу, і з даної проблеми зібрано дуже багато різноманітного матеріалу. Наприклад: на логопедичних заняттях, щоб привернути увагу дитини на звуковий склад мови використовуються логопедичні ігри “Впізнай за звуком”, “Впізнай, кому належить голос”, “Відгадай, в якому слові допущено помилку”, “Підбери малюнки до певного звуку” тощо. Для розвитку рухливості мовленнєвих органів допомагають артикуляційні вправи “лопаточка”, “галочка”, “трубочка”, “годинничок”, “коники”, “гойдалки” та ін. Закріпленню правильної вимови сприяють скоромовки, чистомовки, вірші, потішки, загадки, прислів`я, приказки, насичені звуками, які вимагають корекції. Особлива увага приділяється розвитку мовної моторики, слухового сприймання, фонематичного слуху, загальної та дрібної моторики, розвитку просторового уявлення, логічного мислення, пам’яті, уваги. Обов`язковими на кожному занятті є фізкультхвилинки, які постійно урізноманітнюються.

          Заняття обліковуються в окремому журналі, без оцінювання навчальних досягнень учнів.

Асистенти вчителя працюють в тісному контакті з вчителями, батьками, постійно ведуть спостереження за змінами у  розвитку дитини, надають допомогу учням з особливими освітніми потребами, чітко дотримуючись вимог посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої керівником закладу. Вони допомагають в організації навчально-виховного процесу у класах з інклюзивним навчанням, сприяють розвитку дітей, поліпшенню їх психоемоційного стану, співпрацюють з батьками.

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні. Доводиться враховувати не лише психологічний стан дитини, а й її здоров’я, нерідко – настрій. Важливими стають такі форми: заспокоєння дитини, гра, релаксація, гра – руханка, казкотерапія. Нерідко для зняття емоційної напруги, перевтоми асистенти вчителя ведуть дітей на прогулянку.

 1. Під час вивчення питання стану реалізації інклюзивного навчання було виявлено, що залучення дітей з особливими потребами до такої форми навчання позитивно впливає на соціально-емоційну сферу, фізичний та творчий розвиток, більш прихильніше ставлення до них учнів класу. Вчителі та батьки учнів відзначають, що за період інклюзивного навчання відбуваються позитивні зміни:

– учні легше уявляють,  усвідомлюють та висловлюють ставлення до прочитаного, почутого;

– краще адаптуються до роботи на уроці, швидше звикають до ритму уроку ;

– виявляють достатній рівень самостійності при виконанні домашніх завдань;

– значне покращення у вимові та диференціації свистячих та шиплячих звуків;

– спостерігається позитивна динаміка у процесах побудови речень, зв’язних висловлювань, висловленні власної думки;

– значне покращення навичок читання, зменшення кількості граматичних помилок у писемному мовленні.

Найбільшим успіхом учнів є те, що вони не помічають своєї відмінності між однолітками, вільно з ними спілкуються, беруть участь у шкільному житті свого класу.

       Практичний психолог Тетяна ШАПРАН протягом року вела журнал щоденного обліку роботи психолога, протоколи індивідуальних консультацій, протоколи діагностичних обстежень, спостережень уроків.  Педагог-організатор при здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей, що навчаються на інклюзивній формі навчання, заповнює індивідуальні картки проведення соціально-педагогічних досліджень;  проведення консультацій з батьками, педагогічними працівниками фіксує у протоколах.

 Рівень результативності навчальних досягнень учнів інклюзивної форми навчання у 2021-2022 н.р.

Прізвище, ім’я учня Клас Рівень навчальних досягнень
1 Вакуленко Єгор 1-Д середній
2 Тхоржевський Денис 1-Д середній
3 Бежевець Іван 2-Д середній
4 Пампура Марія 2-Д середній
5 Черепинчук Дар’я 3-В достатній
6 Прилипко Валерія 3-Д середній
7 Мікуліч Матвій 3-Д середній
8 Малінін Макар 3-Є середній
9 Тарасов Володимир 5-Д достатній
10 Андрющенко Владислав 5-Д середній
11 Пилипенко Гліб 5-В достатній
12 Степаненко Михайло 8-А середній
13 Дубовик Ілля 9-Б достатній

  

Питання щодо організації інклюзивного навчання в 2021-2022 навчальному році розглядалося на засіданнях педагогічної ради  «Організація освітнього процесу у 2021-2022 н.р.», “Організація освітьнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання”, на  нарадах  при директорові  «Виконання вимог щодо організації інклюзивного навчання учнів школи»; «Першочергові управлінські дії керівника закладу у зв’язку із змінами в організації інклюзивного навчання». У 2021-2022 н.р. було продовжено роботу методичної комісії асистентів вчителів під керівництвом Тетяни КАТАЄВСЬКОЇ. Учасники брали активну участь у вирішенні нагальних питань, засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу, опрацьовували нормативні документи,  методичні матеріали щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, вносили зміни до організації навчання учнів у зв’язку зі змінами, які відбуватися протягом року. Проводились тренінги за участі практичних психологів та вчителя-логопеда. На засіданнях  методичної комісії вчителів початкових класів, методичної ради школи обговорювались питання організації інклюзивного навчання: «Інклюзивне навчання та його особливості», «Порядок організації інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти», «Інклюзивна освіта: проблеми та пошуки шляхів їх розв’язання».

       Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласних заходів, які проводяться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямовані на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я. Вся виховна і освітня робота при інклюзивному навчанні проводиться у повсякденному житті та на спеціально організованих заняттях.

   Учні беруть участь у гуртковій та позакласній роботі, брали участь в екскурсіях “Вивчай історію рідного міста”, на кінну ферму, до м. Києва; у заходах, організованих працівниками обласної дитячої бібліотеки, у Святі Миколая, посвяті у козачата.  Учні 4-х класів були активними учасниками заходів до Дня Збройних сил України ( змагання серед хлопчиків “Найспритніший козак”), до Дня Пам`яті героїв Небесної Сотні (створення панно, листівок, виготовленні янголят). Це значною мірою допомагає учням адаптуватися у дитячих колективах, вчить спілкуватися, сприяє зниженню рівня тривожності.  

 Значну підтримку у навчанні учнів з особливими освітніми потребами було здійснено за кошти, передбачені «Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». За рахунок цих коштів здійснювалась оплата корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів психофізичної корекції.

       За період  з вересня по грудень 2021 року придбано засоби  психофізичної корекції :

– дидактичні ігри для розвитку дрібної моторики;

– дидактичні ігри для розвитку уваги;

– конструктори;

– дидактичні тематичні картки, таблиці.

 У 2021-2022 н.р. проведено корекційно-розвиткові заняття:

Прізвище, ім’я учня Розвиток мовлення Корекція розвитку Соціально- побутове орієнтування Корекція та розвиток психофізичних функцій
1 Вакуленко Єгор 34 18 34
2 Тхоржевський Денис 12 3 12
3 Бежевець Іван 18 8 18
4 Пампура Марія 10 4 12
5 Групові заняття (Черепинчук Дар’я, Малінін Макар) 16
6 Черепинчук Дар’я 13 3 12
7 Мікуліч Матвій 15 16
8 Прилипко Валерія 16 19 15
9 Малінін Макар 19 5 18
10 Андрющенко Владислав 6 8
11 Групові заняття

 (Андрющенко Владислав,

 Тарасов Володимир,

 Пилипенко Гліб)

9
12 Андрющенко Владислав 16
13 Групові заняття

 (Андрющенко Владислав,

 Пилипенко Гліб)

4 19
14 Тарасов Володимир 18 8
15 Пилипенко Гліб 16 8 15
16 Степаненко Михайло 11 8 12
17 Дубовик Ілля 8 7 34
18 Групові заняття

Дубовик Ілля,

Степаненко Михайло)

11
Всього 227 124 80 137

Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту освітнього  процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату. Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя і тут головне в тісному співробітництві з сім’єю, сформувати у дитини сприйняття своєї хвороби не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя.

             Батьки учнів  активно співпрацюють з педагогами, завдяки чому задоволені отриманими результатами:  їх діти стають менш ізольованими від навколишнього світу, вчаться співпрацювати,  на достатньому та середньому рівні засвоюють навчальний матеріал, стають більш відкритими для спілкування.

       Організацію освітньої діяльності учнів з особливими освітніми потребами у 2022-2023 н.р. спрямувати на виконання завдань:

– організація освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами згідно постанов Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами” від 21.07.2021 року № 765 та “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” від 15.09.2021 року № 975;

– залучення батьків учнів з особливими освітніми потребами до організації освітнього процесу учнів, здійснювати їх анкетування два рази на рік (за підсумками І-го семестру та навчального року);

– надання методичної допомоги вчителям у класах з інклюзивним навчанням, організація практичних семінарів, тренінгів;

– у 2022-2023н.р.  продовжити  роботу методичної комісії асистентів вчителів;

– надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання  з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів, активне залучення учнів до навчальної діяльності під час проведення навчальних занять;

– врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі підготовки до занять та використання новітніх форми та засобів навчання, що сприяють розвитку пізнавальних процесів учнів;

– створення позитивного мікроклімату у класному колективі;

– залучення учнів з особливими освітніми потребами  до життя класу і школи;

– оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами здійснювати згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом та програмою розвитку.

   Підсумки організації харчування

При  організації харчування учнів закладу загальної середньої освіти у  2021-2022 навчальному році адміністрація закладу керувалася Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Головного санітарного лікаря України від 26.08.2021 №9 та від 06.09.2021 №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах світи на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)»,  постановами КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (окремими розділами), розділами IV, VIII Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205, рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.12.2019 № 1369 «Про надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності, які забезпечують харчування учнів у закладах загальної середньої освіти», від 21.12.2020 року № 1533 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі організаційні питання» та від 30.12.2020  № 1575 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2020 №1533 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі організаційні питання», від 31.12.2021 № 365 “Про підсумки організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти у І семестрі 2021-2022 навчального року”.

Відповідно до вищевказаних рішень виконавчого комітету міської ради вартість

 • сніданків у закладі
 • для учнів 1-4 класів склала 20,20 грн;
 • для учнів 1-4 класів, які зареєстровані в м. Житомирі та с. Вереси, 20,20 грн (9,20 грн – кошти місцевого бюджету, 11 грн – кошти батьків);
 • для учнів 1-4 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, – 20,20 грн;
 • обідів для учнів закладу 1-11 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської ради та виконавчого комітету Житомирської міської ради, складала 23,70 гр.

Учням, які відвідують групи подовженого дня, організовано гаряче харчування за рахунок коштів батьків.

Харчування учнів закладу організовано

 • з урахуванням вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 №9, від 06.09.2021 №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)»;
 • на перехідний період реформування шкільного харчування відповідно до Примірних двотижневих меню, погоджених Житомирським міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області;
 • харчування дітям з особливими дієтичними потребами за результатами медичного огляду 2021 року;
 • дітям з інвалідністю, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів державного бюджету;
 • учням 5-11 класів за рахунок коштів батьків.

Звільнення від сплати за харчування учнів пільгових категорій проводилось після надання у заклад загальної середньої освіти документів, що підтверджували відповідний статус.

У закладі загальної середньої освіти видано організаційні накази щодо організації харчування учнів у закладі в умовах карантину; визначено режим (кратність), спосіб, форму організації харчування, розроблено графіки харчування учнів; затверджено списки учнів 1-4 та 1-11 класів пільгових категорій, які отримують харчування за кошти міського бюджету; визначено відповідальну особу за організацію харчування у закладі, склад бракеражної комісії; затверджено графіки чергування вчителів у шкільній їдальні та графіки прибирання і провітрювання обідньої зали.

Протягом навчального року вівся облік здобувачів освіти, які забезпечуються гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів, за співфінансуванням та за кошти батьків.

Враховуючи дію карантину, закладом освіти при організації харчування було забезпечено:

 • проведення розрахунку максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати (на лінії роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр;
 • відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб;
 • питний режим з використанням індивідуальних ємностей для рідини, які учні приносили з собою, або фасованої питної продукції, що реалізовувалися через буфет;
 • заходи з недопущення черг у їдальні.

         Адміністрацією закладу в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) протягом 2021-2022 навчального року в частині координації, методичного керівництва, моніторингу, аналізу стану організації харчування учнів різних категорій та вжиття заходів з профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь, забезпечення протиепідемічних заходів було видано наступні накази:

– від 30.08.2021 № 176 «Про організацію харчування учнів закладу в умовах карантину та у перехідний період реформування системи шкільного харчування»,

– від 30.08.2021 № 182 “Про створення комісії громадського контролю за якістю харчування учнів у закладі””

– від 31.08.2021 № 183 “Про організацію харчування у шкільному буфеті на період карантину”;

– від 30.08.2021 № 181 “Про створення бракеражної комісії”;

– від 01.09.2021 № 197 “про організацію та забезпечення сніданками учнів початкової школи”;

– від 01.09.2021 № 196 “Про організацію та забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій у 2021-2022 н.р.”;

– від 24.09.2021 № 250 “Про затвердження методик проведення бракеражу”;

–  від 27.09.2021 № 238 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчовим отруєнням у закладі освіти»;

– від від 05.10.20221 № 250 “Про затвердження програми “Реформа харчування у закладі освіти в дії”;

–  від 13.10.2021 № 264 «Про профілактику паразитарних та інфекційних хвороб серед здобувачів освіти та працівників закладу»;

– від 24.11.2021 № 308 “про стан організації харчування учнів закладу та окремі питання”;

– від 10.12.2021 № 328 «Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь у період проведення новорічних та різдвяних свят»;

– від 16.12.2021 № 332 «Про виконання рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.12.2021 року №1375 та окремі питання з організації харчування»;

– від 28.12.2021 № 340 “Про виконання вимог протоколу обласної ТЕБ та НС від 21.12.2021 № 22”;

–  від 11.01.2022 № 2 “Про організацію та забезпечення сніданками учнів початкової школи”;

–  від 11.01.2022 № 3 “Про організацію та забезпечення харчуванням учнів 1-4-х класів пільгових категорій”

– від 11.01.2022 № 7 “Про окремі питання організації харчування здобувачів освіти у закладі загальної середньої освіти”

– “Про організацію харчування учнів пільгових категорій”

– “Про зміни в організації харчування учнів”

Адміністрацією закладу загальної середньої освіти щомісячно аналізувався стан організації харчування пільгових категорій 1-4 класів (сніданки), організації сніданків для учнів 1-4 класів на умовах співфінансування та за кошти батьків, організації харчування пільгових категорій дітей 1-4, 5-9, 10-11 класів (обід); проводився моніторинг щодо охопленості різними видами харчування учнів 1-11 класів, харчування учнів, які відвідують групи подовженого дня; моніторинг щодо виконання постанови КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» ( додаток 1).

В умовах перехідного періоду реформування шкільного харчування (вересень-грудень 2021 року) у закладі освіти:

 • затверджено програму «Реформа харчування у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 ім.В.Г.Короленка м.Житомира в дії»;
 • введено в дію Методику проведення бракеражу сирих продуктів та продовольчої сировини та Методику проведення бракеражу готових страв та виробів;
 • опрацьовано та введено в дію рекомендації практичного Методичного посібника на допомогу керівнику закладу та оператору ринку харчових продуктів, який є надавачем послуг з харчування у закладах загальної середньої освіти;
 • опрацьовано та доведено до відома батьків проєкт рішення щодо встановлення грошової норми на харчування учнів різних вікових груп;
 • на власному сайті у розділі «Харчування» постійно оновлюється інформація для батьків щодо питань організації харчування;
 • щоденно подавалась інформація на окремий Googl сайт «Харчування у ЗЗСО (сніданки та обіди у фотоматеріалах)»;
 • щомісяця проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування відповідно до вимог постанови КМУ №305;
 • опрацьовано спільно з працівниками закладу, які виконують посадові обов’язки у частині організації харчування здобувачів освіти, операторами ринку, які надають послуги з харчування, постанову КМУ від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», розділ VI, VIII Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 03.12.2020 №2532 «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти»;
 • проведено анкетування батьківської громадськості учнів 1-4 класів з питань організації харчування у закладі освіти, результати опитування висвітлено на сайтах закладів;
 • батьківську громадськість ознайомлено зі схемами чотиритижневого сезонного меню та новими нормами харчування дітей;
 • продовжилось проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо змін в організації харчування дітей в закладах освіти та пріоритетів здорового харчування;
 • проводилась інформаційно-розʼяснювальна робота з розбудови системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок;
 • проводилась навчально-розʼяснювальна робота з кухарями, відповідальними особами за організацію харчування щодо запровадження нових підходів у шкільному харчуванні;
 • підтримуються в активному стані запроваджені процедури системи безпечності та якості харчових продуктів і процесів (НАССР).

Контроль за організацією, забезпеченням, якістю та безпечністю харчування у закладі забезпечувала керівник закладу Тетяна ОМЕЛЯНЧУК, відповідальна особа за організацію харчування Валентина ХИЛЯ та медичний працівник Людмила КОВАЛЬЧУК відповідно до пунктів 19 (Керівник закладу освіти), 20 (Відповідальна особа), 21 (Медичний працівник закладу освіти)  Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою КМУ від 24.03.2021 №305. Наказом директора школи визначено відповідальну особу за організацію харчування здобувачів освіти у закладі Валентину ХИЛЮ.  

Тривалість перерв між навчальними заняттями для організації прийому їжі для здобувачів освіти становила відповідно до вимог пункту 27 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою КМУ від 24.03.2021року № 305. Забезпечено контроль за розміщенням на сайті «Харчування у ЗЗСО (сніданки та обіди у фотоматеріалах)» фото контрольних порцій сніданків та обідів (відповідальні особи Світлана ЗАГРАБЧУК, Анна ПЕД, Тетяна ІСКРИЖИЦЬКА).

На початку навчального року в закладі створено бракеражну комісію з контролю за організацією та якістю харчування. Визначено склад бракеражної комісії та розроблено положення про бракеражну комісію.  Видано відповідний наказ.  До складу бракеражної комісії входили медичний працівник Людмила КОВАЛЬЧУК, представник адміністрації закладу Валентина ХИЛЯ, оператор ринку харчових продуктів Наталія КИСЕЛЬОВА, яка надає послуги з організації харчування у закладі. Бракеражна комісія здійснювала щоденний контроль за якістю готових страв у шкільній їдальні. Бракераж сирої продукції здійснювався фізичною особою-підприємцем із залученням медичного працівника закладу.

З 17.01.2022 року організацію харчування забезпечено відповідно до постанови КМУ від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Організовано харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгової категорії 1-11 класів, дітей, які відвідують групи подовженого дня, відповідно до примірних чотиритижневих сезонних меню на зимовий період (сніданки, обіди), затверджених департаментом освіти міської ради та погоджених Житомирським міським управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Житомирській області.Організовано харчування учнів 5-11 класів за кошти батьків. Здійснювалося складання щоденного робочого меню на підставі примірних чотиритижневих сезонних меню (в т.ч. і для дієтхарчування у разі потреби) та меню страв і виробів, що реалізуються в шкільній їдальні на вибір за повну вартість. При складанні робочого меню, враховуючи вартість продуктів та сировини, було забезпечено вихід (масу) основних страв (з м’яса, риби, молочних продуктів) при цьому регулювалась вартість харчування за меню, зменшуючи масу гарнірів, напоїв, салатів. Робоче меню їдальні та асортимент буфету розміщувалось щодня на відведеному для цього стенді, веб-сайті закладу. Було забезпечено щоденно наявність на видному місці контрольної порції на час видачі приготовлених страв (для учнів 1-4 класів, для дітей пільгових категорій, для учнів груп подовженого дня). За наявності відповідної медичної довідки, що засвідчує особливі дієтичні потреби здобувача освіти, було організоване   дієтичне харчування у закладі за меню, меню-розкладом для зазначеної категорії.

  Харчові продукти та продовольчу сировину приймали в шкільну їдальню за наявності супровідних документів, що передбачені законодавством про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів (перелік супровідних документів наведено у Методичному посібнику на допомогу керівнику закладу та оператору ринку харчових продуктів,  який є надавачем послуг з харчування у закладах загальної середньої освіти). Отримання та бракераж харчових продуктів і готових страв здійснювались оператором ринку харчових продуктів, який надає послуги з харчування  та бракеражною комісією. Інформація про проведений  бракераж харчових продуктів, що надійшли від постачальників продуктів,  вносилась у Бракеражний журнал харчових продуктів, що надійшли від постачальника харчових продуктів, окремо за кожним харчовим продуктом, що надходять до закладу, у хронологічному порядку.

Бракеражний журнал харчових продуктів, що надійшли від постачальника харчових продуктів, оформлювався відповідно до вимог абзацу 2,3 пункту 24 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою КМУ від 24.03.2021року № 305. Щодня залишались добові проби кожної страви раціону.

Комісія громадського контролю здійснювала контроль з питання  організації та забезпечення харчуванням, якість готової продукції, дотримання санітарно-гігієнічних норм, матеріально-технічну базу шкільної їдальні. До складу комісії громадського контролю включено  працівника закладу Світлану БОГАЧОВУ, голову профспілкового комітету Ларису КУНГУРЦЕВУ. Харчові продукти, що поступали на харчоблок, відповідали вимогам нормативно-технічної документації і супроводжувалися документами, що встановлюють їх якість і безпечність. Не допускалося приймання харчових продуктів без супроводжувальних документів, з минулим строком зберігання, з ознаками псування.

 Харчування школярів протягом навчального року забезпечувала переможець конкурсних торгів фізичні особи-підприємці Наталія КИСЕЛЬОВА на основі договору, укладеного між керівником закладів та фізичною особою-підприємцем про закупівлю послуг (послуги їдалень) за державні кошти.

На перехідний період харчування дітей організовувалося у відповідності до 3-х меню: для учнів 1-4 класів; для дітей пільгових категорій; для дітей, які відвідують ГПД.  Примірні двотижневі меню погоджені Житомирським міським управлінням ГУ Держспоживслужби у Житомирській області. На основі вказаних меню суб’єктом підприємницької діяльності спільно з медичним працівником закладу складалося щоденне робоче меню. Розроблено, затверджено та погоджено асортимент буфету в Житомирському міському управлінні ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області.  Організовано роботу буфету. При розробленні асортименту буфетної продукції Враховано вимоги додатку 10 Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти щодо заборонених для реалізації у шкільних буфетах харчових продуктів.

Питний режим школярів було організовано до вимог карантину: шляхом щоденного забезпечення батьками дітей питною негазованою водою в індивідуальній ємності. У закладі освіти було передбачено ще два додаткових варіанти організації питного режиму: за потреби видачу з харчоблоку охолодженої, кипʼяченої води в індивідуальну ємність учня та придбання дітьми фасованої води питної негазованої у буфеті закладу.

Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, забезпечення сніданками здійснювали  класоводи, класні керівники, які надавали відповідну інформацію про дані категорії дітей особі, відповідальній за організацію харчування Валентині ХИЛІ.

З метою забезпечення належної організації харчування у закладах та попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, враховуючи поширення корона вірусної хвороби  (COVID-19).

Адміністрацією закладу, оператором ринку  Наталією КИСЕЛЬОВОЮ, медичним працівником Людмилою КОВАЛЬЧУК забезпечено належний санітарно-гігієнічний стан виробничих приміщень, обідньої зали, експлуатацію холодильно-технологічного обладнання згідно з вимогами технічної документації, справність інженерних мереж, наявність необхідної кількості сучасних дезінфікуючих засобів та створено запас миючих засобів, засобів для чищення, справність санітарно-технічного обладнання на харчоблоці, в обідній залі та перед обідньою залою, наявність поряд з умивальниками диспенсерів з рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушники), дотримання вимог системи безпечності харчових продуктів, заснованої на принципах НАССР.

Адміністрацією закладу щомісяця  до 03 числа наступного місяця в департамент освіти міської ради надавалась інформація про виконання натуральних норм харчування за попередній місяць, здійснювався щоденний контроль за якістю харчових продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним режимом їдальні, буфету, фактичним виконанням  меню.

Медичний працівник Людмила КОВАЛЬЧУК здійснювала контроль за проходженням працівниками закладу, які виконують посадові обов’язки, що пов’язані з організацією харчування здобувачів освіти, обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до законодавства та інформувати керівника закладу.

 Стан охоплення харчуванням учнів 1-4 класів

 пільгових категорій ЗЗСО  (сніданки)

Період Разом
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування Діти з малозабезпе-

чених сімей

Діти з особливими

освітніми

потребами

Діти воїнів АТО і ООС Діти, які є внутрішньо переміщеними особами
вересень 3 9 6 43 3 64
жовтень 3 12 6 43 3 67
листопад 3 10 6 41 3 63
грудень 3 14 8 42 3 70
січень 3 12 8 43 3 69
лютий 3 12 8 43 3 69

 Стан охоплення харчуванням учнів 1-11  класів

Місяць Організація харчування за кошти міського бюджету Всього
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування Діти з малозабезпе-

чених сімей

Діти з особливими

освітніми

потребами

Діти воїнів АТО і ООС Діти, які є внутрішньо переміщеними особами
1-4 5-11 1-4 5-11 1-4 5-11 1-4 5-11 1-4 5-11 1-4 5-11
вересень 3 6 9 9 6 5 33 30 3 2 54 52
жовтень 3 6 12 10 6 5 38 31 3 2 62 54
листопад 2 4 9 9 6 5 41 45 3 2 61 65
грудень 2 13 8 39 3 65
січень 2 5 12 3 8 5 36 44 3 3 61 60
лютий 2 5 12 3 8 5 36 44 3 3 61 60

 пільгових категорій ЗЗСО  (обід) у  І семестрі

Стан охоплення харчуванням учнів ЗЗСО, які відвідують групи подовженого дня

Період Загальна к-сть груп Загальна к-сть дітей Середня

 к-сть охоплених у групах повного режиму (обід)

весень 10 300 282
жовтень 10 300 286
листопад 10 302 288
грудень 10 302 281
січень 10 302 280
лютий 10 302 282

Стан охоплення харчуванням учнів 1-4 класів ЗЗСО

(сніданки)

Період Загальна  к-сть учнів 1-4 класів Пільгові категорії Непільгові категорії % від загальної к-сті охоплених харчуванням дітей пільгової  і непільгової категорій
К-сть учнів 1-4 класів пільгової категорії К-сть учнів 1-4 класів пільгової категорії, охоплених сніданком % від к-сті учнів  1-4 класів  пільгової категорії К-сть учнів 1-4 класів непільгових категорій К-сть учнів 1-4 класів непільгових категорій, охоплених сніданком на умовах співфінансування К-сть учнів 1-4 класів непільгових категорій, охоплених сніданком за повну вартість

 

 

 

 

вересень 622 64 64 100 558 395 55 83%
жовтень 622 67 67 100 555 397 57 84%
листопад 622 66 66 100 556 381 57 83%
грудень 622 66 66 100 558 383 56 83%
січень 622 69 69 100 555 390 62 83%
лютий 622 69 69 100 555 380 64 83%

Упродовж року проведено пізнавальні, розвивальні, загальношкільні заходи у різних напрямках виховного значення. Ряд спортивних змагань та конкурсів сприяли розвитку фізичних сил, та формуванню позитивного ставлення школярів до збереження власного здоров’я, з дотримання санітарних норм.

Згідно наказів МОН та згіднота у зв’язку з карантином, оголошеним в Україні через поширення коронавірусної інфекції «COVID-2019», в цьому році ДПА у 4, 9 класах було відмінено, а ЗНО у формі ДПА проходить у весняно-літній період і результати будуть відомі в найближчий період, згідно наказів МОН України.

Педагогічний колектив закладу освіти постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

– індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

– курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;

– участь у конкурсах професійної майстерності;

– школа молодого спеціаліста, наставництво;

– самоосвіта та атестація педагогів;

– вивчення, узагальнення та поширення ЕПД;

– участь у професійних конкурсах.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання.

Засідання атестаційної комісії відбулось у період дистанційного навчання. Звіти вчителів заслухано у формі онлайн і дано оцінку їїметодичному портфоліо.

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо.

В цьому році в школі продовжували якісно та ефективно впроваджувати реформу НУШ завдяки відповідальним, ініціативним та творчим педагогам.

Під час освітнього процесу щоденно на уроках, перервах діти з захопленням працювали з цеглинками лего, конструктором лего, дидактичними іграми, навчальними посібниками. Така робота значно підвищила всебічний розвиток дітей, їх таланти, здібності, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Щороку учні  кожного класу беруть участь у написанні радіодиктанту національної єдності.

Також учні 7, 9 класів брали участь у он-лайн уроці «Інтернет: як безпечно грати, навчатися та працювати», який проводився  до Дня безпечного Інтернету за підтримки Інституту модернізації змісту освіти.

Вчителі початкових класів,основної школи та адміністрація школи успішно пройшли курси за програмою Концепція «Нова українська школа».

Виявлено, що в основному учні засвоїли програмовий матеріал у достатньому обсязі, володіють необхідними практичними навичками, здебільшого вміють викладати теоретичний матеріал у логічній послідовності, пов’язувати його з практикою; володіють навиками аналізу подій, явищ, фактів, умінням зіставляти, знаходити важливе, пояснювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, самостійно будувати висловлювання відповідно до комунікативних завдань.

У виховній роботі слід відзначити те, що працювати приходилося у складних умовах, з дотриманням санітарних норм, дотриманням дистанції. Більшість заходів проходили позакласно, або в обмеженому режимі. Тому основна відповідальність за якість проведеної роботи, залежала від активності і відповідальності класних керівників.

В школі традиційно проходять тижні предметні та виховні заходи, згідно плану роботи школи за різними напрямами роботи. Це і Олімпійський Тиждень (до Дня фізичної культури і спорту), День захисника України, свято до Дня української писемності та мови, День пам’яті жертв голодомору та політичних репресійВсеукраїнська акція «Засвіти свічку»вято Нового року, Тиждень профорієнтації,тиждень фізкультури та спорту у вигляді спортивних змагань під девізом «Рух- це життя», свято Останнього дзвоника, прощання з початковою школою, безпеки життя, Змагання «Джура», акції «Чисте подвір’я», “Тиждень енергозбереження та безпечного використання газу”, «Обережно, Булінг!» та багато інших.

Традиційними заходами в школі стали Свято Першого дзвоника, яке проходило в класах. День Учителя вдалося провести у вигляді святкової зустрічі учнів і вчителів. Новий рік, 8 Березня, День Перемоги та примирення, День вишиванки – дітям запам’ятаються надовго. Кожен день і рік – це дитяче життя. І від того, що вони запам’ятають, що винесуть у своїй пам’яті, що буде закладатися в основі – таких громадян ми отримаємо.

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого села. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно відповідних напрямів.

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в ЗОШ здійснюється під час освітнього процесу, а саме:

– розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет;

– онлайн зустрічі на Дні відкритих дверей навчальних закладів;

– зустрічі з викладачами вузів;

– проводилося анкетування з вибору професії;

– відвідування закладів освіти та підприємств та інші

Всі випускники 9-го та 11-го класів минулого року випуску, продовжують навчання або працевлаштовані.

Поряд із різними формами, методами внутрішньошкільного контролю в школі розроблено шкільну модель моніторингу, яка спрямована на аналітичне відстеження процесів, що відбуваються у освітньому закладі. Моніторинг якості навченості учнів, який проводиться у І та ІІ семестрах, дає змогу аналізувати, коригувати, відтворювати об’єктивну картину діяльності освітнього процесу. Якісні результати моніторингу за 2020-2021 н.р. відображено у відповідних наказах по школі та самооцінюванні внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

                                      Медичне обслуговування

    Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра , яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

                                   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності,  профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час освітнього процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.

                         Робота з дітьми пільгових категорій

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.

Забезпечення взаємодії школи і сім’ї здійснюється через проведення батьківських зборів, анкетування та відвідування сімей. Підтримуються зв’язки з іншими закладами та організаціями через проведення екскурсій до закладів, зустрічі та приймають участь у ярмарках професій, та відкритих дверях. Діти ознайомлені з основними нормативно- правовими документами щодо захисту своїх прав через виховні заходи.

В школі наказом директора створюється щорічно рада профілактики правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення . На засідання ради профілактики запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушники дисципліни на уроках та їх батьки.

Адміністрацією школи, радою профілактики правопорушень школи проводяться різноманітні профілактичні заходи з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх немає.

Проводилась зустріч учнів та батьків з працівниками ювенальної поліції.

Соціальний педагог веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

Виховання учнів в школі і сім’ї – щоденний нерозривний зв’язок, клопіткий творчий процес.

Стан дитячого травматизму

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі не зафіксовані травмування дітей.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Виховання учнів в школі і сім’ї – щоденний нерозривний зв’язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв’язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Традиційними формами роботи з батьками є індивідуальні бесіди, засідання батьківських комітетів, батьківські збори.

Під час проведення батьківських зборів, вихованці гуртків естетичного напрямку звітують про свою роботу та досягнення.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

В закладі є журнал обліку звернень громадян.

Діє сайт школи для висвітлення навчально-виховного процесу та зворотного зв’язку з громадськістю. На батьківських зборах батьки мають можливість висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу.

Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

 • через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;
 • використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;
 • підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;
 • підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

Діє сайт школи для висвітлення роботи закладу та зворотного зв’язку з громадськістю. Створена рада закладу, самоврядування, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

                           

                Фінансування, фінансово-господарська діяльність

Джерелами фінансування закладу є бюджетні кошти (загальний фонд), доходи від платних послуг – спецфонд (оренда, освітні послуги), благодійні внески та спонсорська допомога.

З бюджету фінансується заробітна плата працівникам, комунальні послуги (газ, світло, вода, зв’язок), виплачуються працівникам видатки на відрядження.

Цьогоріч продовжували роботу щодо запровадження прозорої системи фінансування, розподілу публічних коштів, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності згідно вимог ст.30 Закону України «Про освіту».

Щомісяця звіт про надходження та використання коштів оприлюднюється на шкільному сайті  в рубриці «Прозорість закладу». Інформація про використання бюджетних коштів оприлюднюється на Порталі Є-data.

Детальний аналіз щодо ремонту, поповнення та розвитку навчальних кабінетів, приміщень школи буде проведено в серпні на засіданні педагогічної ради, у вересні – на засіданні загальношкільного батьківського комітету.

На особистому прийомі директора за звітний період було зафіксовано 258 звернень.

Як свідчить аналіз, найбільше у зверненнях громадян порушувалися питання працевлаштування 17%.

Також порушувалися питання прийняття та переводу учнів 43 %,інші звернення (40%) стосувалися питань організації освітнього процесу.

У ході роботи зі зверненнями громадянам надавалися мотивовані висновки, відповіді, які містили об’єктивний аналіз. Скарги –1.

                    Виконання  Стратегії розвитку закладу

Аналізуючи виконання  Стратегії розвитку закладу на 2021-2022 н.р., поставлені завдання частково  виконані.  У 2022 році до  27 вересня передбачається зміна типу закладу, але це вже буде новий навчальний рік.

Зміна типу закладу в 2022-2023 н.р. передбачає кропітку роботу щодо розроблення та затвердження установчих документів: статуту ліцею №6, стратегічного плану розвитку закладу на 2022-2026 рр., правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору  тощо.

Стратегічними об’єктами визначено:

 • Капітальний ремонт  огорожі навчального закладу;
 • Капітальний ремонт обідньої зали та харчоблоку;
 • Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям;
 • Капітальний ремонт стадіону зі штучним покриттям;
 • Капітальний ремонт   майданчику зі штучним покриттям для учнів початкової школи;
 • Встановлення пожежної сигналізації;
 • Встановлення вентиляційної системи;
 • Поточний ремонт кабінету хімії та інформатики;
 • Поточний ремонт санвузлів основної школи;
 • Благоустрій території закладу (асфальтування);
 • Укомплектація кабінетів інформатики, математики, хімії.

Перспективними завданнями є:

 • Створення безпечного комфортного освітнього середовища.
 • Інноваційна діяльність закладу.
 • Дотримання педагогами принципів академічної доброчесності, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 
 • Забезпечення відповідності семестрового та річного оцінювання рівню ДПА.
 • Забезпечення результативної участі учнів в обласних олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, академічних конкурсах.
 • Покращення та забезпечення результативної участі учнів в обласному етапі конкурсів знавців української мови ім. П. Яцика та учнівської молоді ім. Т. Шевченка.
 • Практикувати участь у дистанційних конкурсах та акціях, екскурсій з використанням дистанційних технологій.
 • Впроваджувати активні, цікаві, новітні форми класних КТС, проведення виховних годин (квести, флешмоби, ігри тощо);
 • Спільно з представниками учнівського самоврядування здійснити корекцію річного плану роботи школи (відмінити неактуальні заходи), залишивши практичні, інноваційні заходи;
 • Посилити заходи щодо попередження дитячого травматизму шляхом демонстрації відеороликів, практичного відпрацювання дій в надзвичайних ситуаціях.
 • Забезпечити дотримання Правил поведінки здобувачів освіти.
 • Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей.
 • Проводити антибулінгову політику.

Отож, аналіз зроблено, чітко визначено траєкторію руху щодо створення безпечних умов перебування учнів, педагогів, батьків у закладі. Як керівник намагалася системно аналізувати проблеми, бачити перспективу, прогнозувати результати, забезпечувати постійний рух вперед.

Впевнена, вищим пілотажем управлінської діяльності є створення колективу однодумців, який працює, як єдиний злагоджений механізм для вирішення загальної мети.

Ми готові до нових здобутків і звершень.

Щиро вдячна за співпрацю.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!